Editura Universitara Managementul proiectelor cu finantare europeana

37,00 Lei

ISBN: 978-606-28-0172-4

DOI: 10.5682/9786062801724

Anul publicării: 2015

Editia: III, revizuita

Pagini: 300

Editura: Universitară

Autor: Georgeta Ilie

Stoc epuizat
Cod Produs: 9786062801724 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Download (1)
  • Autori
  • Cuprins
  • Cuvant inainte
  • Unde se gaseste
  • Review-uri (0)

Lucrarea urmareste o serie de obiective intre care se remarca urmatoarele: prezentarea cunostintelor specifice managementului proiectelor; intelegerea sistemica si practica a unui proiect; intocmirea si parcurgerea fazelor unui proiect; cunoasterea modalitatilor de lucru in echipa in cadrul unei proiect; asigurarea resurselor operationale ale unui proiect; conceperea si administrarea bugetului unui proiect; gestionarea comunicarii in cadrul unui proiect; identificarea si prevenirea riscurilor asociate unui proiect; dezvoltarea aptitudinilor si competentelor decizionale necesare rezolvarii problemelor complexe din mediul organizational actual; intelegerea sistemica a planului de afaceri; dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor in elaborarea si implementarea unui plan de afaceri; desfasurarea ideii afacerii in elemente specifice in vederea verificarii si demonstrarii viabilitatii acesteia; evidentierea avantajelor reale ale unei afaceri; dobandirea cunostintelor necesare intocmirii si implementarii proiectelor cu finantare din fonduri structurale.

  • MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANTARE EUROPEANA

    Descarca
GEORGETA ILIE

INTRODUCERE / 13

PARTEA I / 15
FONDURILE / EUROPENE PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII IN ROMANIA / 15
1    FONDURILE EUROPENE - ABORDARI GENERALE / 15
1.1    Fondurile structurale si de coeziune, programele operationale, obiectivele acestora pentru perioada 2007-2013 / 15
1.2    Strategia Europa 2020 – obiective, prioritati, initiative / 17
1.3    Fondurile europene pentru perioada 2014-2020 – prezentare sintetica / 18
2    PREZENTAREA PROGRAMELOR DE FINANTARE EUROPENE PENTRU PERIOADA 2014-2020 / 20
2.1    Programul Operational Regional 2014-2020 / 20
2.2    Programul Operational Competitivitate 2014-2020 / 24
2.2.1    Obiective, axe / 24
2.2.2    Horizon 2020 / 28
2.3    Programul Operational Capital Uman 2014-2020 / 32
2.4    Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 / 35
2.5    Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020 / 39
3    ETAPELE ACCESARII SI OBTINERII FONDURILOR EUROPENE / 42

PARTEA a II-a / 48
MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI INSTRUMENTELE SPECIFICE / 48
4    INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR / 48
5    CARACTERISTICILE MANAGEMENTULUI PROIECTELOR / 50
5.1    Caracteristicile unui proiect / 50
5.2    Partile interesate intr-un proiect / 52
5.3    Avantaje versus dezavantaje ale utilizarii managementului proiectelor / 53
5.4    Reusita versus esecul proiectelor / 53
5.5    Principii utilizate in managementul proiectelor / 56
5.6    Documentatia proiectului / 57
6    MATRICEA LOGICA / 58
6.1    Continutul matricei logice / 58
6.2    Etapele analizei logice a unui proiect / 64
6.3    Functionarea matricei logice / 66
6.3.1    Logica verticala / 66
6.3.2    Logica orizontala / 68
6.4    Etapele elaborarii unui proiect folosind matricea logica / 70
6.5    Verificarea finala a calitatii matricei logice / 79
6.6    Avantajele si limitele matricei logice / 81
7    CICLUL DE VIATA AL PROIECTELOR (FAZELE PROIECTULUI) / 83
7.1    Initierea proiectului / 85
7.2    Planificarea proiectului / 87
7.2.1    Pasii procesului de planificare a proiectului / 89
7.2.2    Documente de management utilizate in planificarea proiectului / 99
7.3    Executia proiectului / 103
7.4    Monitorizarea si controlul proiectului / 104
7.5    Finalizarea proiectului / 106
8    PROGRAMAREA DE RETEA (NETWORK SCHEDULING) / 107
8.1    Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului (Diagrama PERT) / 110
8.2    Diagrama Drumului Critic (Diagrama CPM) / 113
8.2.1    PERT si CPM - Deosebiri / 114
8.2.2    Etapele elaborarii planului proiectului / 115
8.2.3    Analiza proiectelor prin metodele PERT/CPM / 117
8.2.4    Exemplu Drum Critic / 117
8.2.5    Managementul proiectelor prin lant critic / 119
8.3    Diagrama Gantt / 119
9    BUGETUL UNUI PROIECT / 124
9.1    Definirea bugetului unui proiect si etapele privind realizarea acestuia / 124
9.2    Tipuri de bugete de proiect / 125
9.3    Bugetul unui proiect finantat din fonduri europene / 125
9.4    Cerinte privind elaborarea bugetului unui proiect / 128
9.4.1    Recomandari generale / 128
9.4.2    Cerinte privind elaborarea unui buget pentru un proiect finantat din fonduri europene / 130
10    PROGRAME SOFTWARE UTILIZATE IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR / 131
11    MANAGEMENTUL CALITATII IN PROIECTE / 135
12    MANAGERUL DE PROIECT / 136
12.1    Activitatile specifice managerului de proiect / 137
12.2    Echipa de proiect / 138
12.3    Competentele si profilul unui manager de proiect / 139
12.4    Stabilirea tipului de organizare a proiectului / 141
12.4.1    Organizarea piramidala / 141
12.4.2    Organizarea matriceala / 141

PARTEA A III-A / 143
PLANUL DE AFACERI / 143
13    PLANUL DE AFACERI – NOTIUNI INTRODUCTIVE / 143
14    CONTINUTUL UNUI PLAN DE AFACERI / 145
14.1    Scurta descriere a ideii de afaceri / 145
14.2    Descrierea firmei care implementeaza planul de afaceri / 145
14.3    Viziunea, obiectivele si strategia afacerii / 147
14.3.1    Viziune / 147
14.3.2    Obiective / 147
14.3.3    Strategia afacerii / 149
14.4    Istoricul si descrierea activitatii curente (pentru afacerile existente) / 150
14.4.1    Aparitia afacerii si etapele de dezvoltare a acesteia pana in prezent / 150
14.4.2    Descrierea activitatii curente / 150
14.5    Management si resurse umane / 153
14.6    Analiza pietei / 155
14.6.1    Piata actuala (pentru o afacere existenta) / 155
14.6.2    Piata noului produs/ serviciu / 160
14.6.3    Strategia de comercializare / 167
14.6.4    Activitati de promovare a vanzarilor noului produs / 168
14.7    Descrierea procesului de productie / 169
14.7.1    Descrierea sintetica a procesului tehnologic / 169
14.7.2    Impactul asupra mediului / 169
14.8    Investitii necesare / 169
14.8.1    Graficul de realizare a investitiei / 170
14.8.2    Descrierea surselor de finantare a investitiei / 170
14.8.3    Descrierea investitiei propuse in contextul procesului tehnologic / 171
14.8.4    Asigurarea cu utilitati / 171
14.8.5    Modificarile necesare la echipamentele/ cladirile existente / 171
14.8.6    Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat / 171
14.9    Venituri si cheltuieli de operare / 172
14.9.1    Venituri anuale din productie / 172
14.9.2    Riscuri care influenteaza prognoza / 172
14.9.3    Analiza costurilor de operare (dupa implementarea investitiei) / 172
14.10    Proiectii financiare / 176
14.10.1    Istoricul indicatorilor economici (daca este cazul) / 180
14.10.2    Proiectiile financiare ale fluxului de numerar (Cash-Flow) / 181
14.10.3    Situatia simplificata a fluxului de numerar / 189
14.10.4    Contul de profit si pierdere / 190
14.10.5    Bilantul simplificat / 191

PARTEA A IV-A / 194
STUDIUL DE FEZABILITATE / 194
15    STUDIUL DE FEZABILITATE – NOTIUNI INTRODUCTIVE / 194
15.1    STUDIUL DE PREFEZABILITATE / 195
15.2    STUDIUL DE FEZABILITATE / 199
15.3    ANALIZA FINANCIARA / 204
15.3.1    Obiectivele analizei financiare / 204
15.3.2    Indicatorii de performanta specifici analizei financiare / 205
15.4    ANALIZA ECONOMICA / 216
15.4.1    Rolul si obiectivele analizei economice / 216
15.4.2    Analiza economica - principii, indicatori, mod de calcul / 217
15.5    ANALIZA DE RISC SI SENZITIVITATE / 221
15.6    ANALIZA COST-BENEFICIU / 224
15.6.1    Importanta si obiectivele Analizei Cost-Beneficiu (ACB) / 224
15.6.2    Elemente specifice ACB / 225
15.6.3    Etapele ACB / 231
16    STUDIU DE CAZ. Studiu de fezabilitate privind eficienta unui proiect de investitii / 236
16.1    Date generale despre obiectivul de investitii / 236
16.1.1    Scurta prezentare a proiectului / 236
16.1.2    Estimarea costului proiectului si esalonarea cheltuielilor de investitii de-a lungul perioadei de executie / 237
16.1.3    Finantarea proiectului de investitii / 239
16.1.4    Estimarea veniturilor si cheltuielilor de exploatare pe durata de viata a proiectului / 239
16.2    Calculul amortizarii si a valorii reziduale / 243
16.3    Analiza capacitatii de rambursare a creditului si a capacitatii de autofinantare / 246
16.3.1    Analiza capacitatii de rambursare a creditului / 246
16.3.2    Analiza capacitatii de autofinantare / 248
16.4    Analiza economica si analiza financiara a proiectului de investitii / 251
16.4.1    Analiza financiara / 251
16.4.2    Analiza economica / 258
16.5    Analiza de senzitivitate / 263

PARTEA A V-A / 268
INTOCMIREA CERERILOR DE FINANTARE PENTRU PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI STRUCTURALE EUROPENE
/ 268
17    Consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile - Plan de afaceri: POSCCE, Axa 1, Obiectiv 111 / 268
18    Incurajarea activitatilor turistice - Studiu de fezabilitate: FEADR, Axa 3, Masura 313 / 280

TESTE GRILA / 292

BIBLIOGRAFIE / 297

Lucrarea de fata isi propune prezentarea cunostintelor si exersarea competentelor si aptitudinilor necesare unei performante manageriale ridicate, prin furnizarea instrumentelor utile procesului decizional in afaceri. Astfel, sunt prezentate elemente esentiale specifice managementului proiectelor, planului de afaceri, studiilor de fezabilitate, proiectelor finantate din fonduri europene. 

Pe parcursul desfasurarii cartii sunt prevazute o serie de lucrari aplicative care ofera posibilitatea deprinderii abilitatilor necesare elaborarii si implementarii unui proiect, plan de afaceri, studiu de fezabilitate si elaborarii cu succes a unui proiect cu finantare europeana.

Lucrarea urmareste o serie de obiective intre care se remarca urmatoarele: prezentarea cunostintelor specifice managementului proiectelor; intelegerea sistemica si practica a unui proiect; intocmirea si parcurgerea fazelor unui proiect; cunoasterea modalitatilor de lucru in echipa in cadrul unei proiect; asigurarea resurselor operationale ale unui proiect; conceperea si administrarea bugetului unui proiect; gestionarea comunicarii in cadrul unui proiect; identificarea si prevenirea riscurilor asociate unui proiect; dezvoltarea aptitudinilor si competentelor decizionale necesare rezolvarii problemelor complexe din mediul organizational actual; intelegerea sistemica a planului de afaceri; dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor in elaborarea si implementarea unui plan de afaceri; desfasurarea ideii afacerii in elemente specifice in vederea verificarii si demonstrarii viabilitatii acesteia; evidentierea avantajelor reale ale unei afaceri; dobandirea cunostintelor necesare intocmirii si implementarii proiectelor cu finantare din fonduri structurale.

Cartea se adreseaza unui grup tinta format din studenti si masteranzi, manageri de proiecte, angajati din organizatii cu responsabilitati directe in realizarea de proiecte sau in organizarea activitatilor, angajatilor din institutii financiar-bancare cu atributii in aprobarea creditelor de afaceri, liber-profesionisti (freelancer).

 Autoarea 

www.editurauniversitara.ro

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!