Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 /// Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783

Editura Universitara Statistica generala cu aplicatii in contabilitate - Gheorghe Savoiu

23,11 Lei

ISBN: 978-606-591-401-8

DOI: 10.5682/9786065914018

Anul publicării: 2012

Editia: I

Pagini: 272

Editura: Editura Universitara

Autor: Gheorghe Savoiu

Stoc epuizat
Cod Produs: 9786065914018 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Download (1)
  • Cuvant inainte
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)
  • Statistică generală cu aplicaţii în contabilitate

    Descarca

Această carte adaugă celor două ştiinţe gemene cunoscute, statistica şi demografia, o a treia, respectiv ştiinţa contabilă, recunoscând astfel şi tradiţiile şi evoluţia lor relativ comună pentru câteva milenii de istorie. Contabilitatea a apărut corelată cu datele referitoare la proprietate şi bunăstare solicitate la recensământ. Marile civilizaţii antice (babiloniană, chineză, egipteană, greacă şi romană) au oferit astfel prin recensământ premisele apariţiei şi dezvoltării dintr-un arbore comun a celor trei ştiinţe gemene statistică, demografie şi contabilitate, în forme discontinui, diverse, nereglementate riguros până la romani, dar deţinând un potenţial de excepţie.

Titlul acestei lucrări reînnoadă o legătură istorică necesară şi recunoscută între gândirea statistică şi gândirea contabilă.  Ce anume dar mai ales cum se poate scrie despre gândirea statistică pentru a o face tot mai aplicată în contabilitate? Care ar fi elementele care ar trebui să fie  păstrate din gândirea statistică cu aplicabilitate generală şi unghiul original de vedere al gândirii contabile sau al managementului contabil în afaceri sau cum ar arăta o abordare statistică inovativă şi pragmatică în afaceri? Care sunt natura şi esenţa statisticii? Gândirea contabilă de început care îşi  avea cauza în înregistrare şi cunoaştere a afacerii economice, adaugă noi principii consistenţei sale de la continuitatea activităţii, la prudenţă şi la independenţa exerciţiului etc. Nedezlipită practic secole de ev mediu de gândirea statistică, gândirea contabilă devine tot mai preocupată şi ea de previziunea pe baza datelor contabile şi de validarea previziunilor cu risc minim, crescând gradul de precizie şi de semnificaţie ale datelor oferite prin contabilitate. Contabilitatea modernă devine astfel după mai bine de o jumătate de mileniu un veritabil scenariu sau un joc social cu actorii şi regizorii săi, cu formele şi instanţele sale de normalizare şi reglementare. Gândirea contabilă intră într-un proces de normalizare şi reglementare, iar conturile adaugă la soldare, agregarea şi consolidarea ca forme superioare de gândire instrumentală, proces care a fost posibil cu ajutorul statisticii, după cum calitatea indicatorilor statistici nu ar fi putut evolua fără precizia şi promptitudinea datelor contabile. Ambele tipuri de gândire sunt supuse în noul mileniu unui proces de normalizare şi armonizare. În raport cu o serie de criterii şi concepţii, există în lume trei tipuri de sisteme contabile, produse ale evoluţiei culturii şi gândirii contabile: continental (european), anglo-saxon şi islamic. Sistemul contabil islamic are la bază o cultură religioasă, în care coexistă precepte juridice, economice, reguli de etică şi comportament incluse in cultul islamic, cu formele şi metodele economico-juridice aplicate de şcolile occidentale în procesul de colonizare. Astfel legea islamică (sharia) permite profitul, dar interzice dobânda (fiind percepută ca o camătă), iar produsele bancare oferite sunt nuanţat europene sau anglo-saxone: leasing sau ihara, participaţie sau musharaka, dividente din profit sau murabaha etc. Culturile contabile continentală şi anglo-saxonă şi-au pus amprenta asupra organizării şi funcţionării contabilităţii în ţările în care au operat şi operează încă. Procesul de armonizare, convergenţă şi conformitate contabilă internaţională continuă, obiectivul fiind eliminarea diferenţelor dintre sisteme. 

Gândirea statistică, atât de necesară în contabilitatea contemporană este un pretext de structurare şi a cărţii de faţă. Atrasă continuu de variabilitate şi diversitate, acest tip de gândire reuşeşte să identifice similitudini şi diferenţe marcante în ceea ce priveşte datele contabile, culegerea şi prelucrarea lor, obţinerea indicatorilor cu un dublu scop statistic şi contabil, prezentarea lor adecvată în tabele şi reprezentarea lor cu ajutorul unui suport vizual al logicii gândirii specifice fiecăreia dintre cele două ştiinţe. Omogenitatea  globală tematică are o bază extinsă de metode riguros şi sistematic prezentate în această lucrare. Contribuie astfel la formarea unui specialist în contabilitate atât metoda grupării, cât şi a indicatorilor relativi şi a indicatorilor tendinţei centrale, atât metodele de determinare a variaţiei, simetriei şi excesului sau excentricităţii în seriile de date unidimensionale, cât şi  metoda analizei dispersionale, determinaţiei şi nedeterminaţiei factoriale, în ipotezele de cunoaştere şi explicare a lumii economice şi mediului înconjurător. Metoda cercetării selective şi metoda regresiei sau corelaţiei statistice se îmbină cu metoda indicilor pentru a realiza construcţiile instrumentale practice contemporane ale economiei de piaţă, pentru a facilita înţelegerea legăturilor multidimensionale ale fenomenelor atipice şi aparent indeterministe de tipul celor inflaţioniste în reevaluările contabile atât de discutate în afaceri sau legate de aspectele creşterii economice, echilibrării pieţelor de capital sau ocupării relative a forţei de muncă, comercializării externe ori protecţiei mediului, etc. Analiza statistică a seriilor cronologice şi teritoriale contribuie semnificativ în formarea unor capacităţi necesare de a prognoza sau estima şi de a  ierarhiza spaţial. În acelaşi timp o carte de statistică generală cu aplicaţii în contabilitate este şi un sprijin în însuşirea unui limbaj statistic, matematic şi economic, dar şi contabil iar cu ajutorul metodelor şi instrumentelor specifice intensifică atitudini prompte şi reacţii metodologice  riguroase în cunoaşterea contabilă a evoluţiei micro şi macroeconomice, a afacerilor şi a activităţilor economice. Cartea de faţă este structurată într-un număr de numai opt capitole, pentru care s-au stabilit de la bun început cuprinsul, obiectivele, cuvintele cheie şi o bibliografie restrânsă, teste de autoevaluare, aplicaţii soluţionate şi aplicaţii propuse spre rezolvare. Acest curs sintetic este destinat segmentului celor ce înţeleg că timpul rămâne o resursă care nu se poate stoca şi doresc să deţină la finalul unei educaţii academice secretele studiului individual aprofundat, specific structurat şi punctat de teste de autoevaluare per capitol, care să faciliteze studiul iar, mai târziu, procesul de cunoaştere continuă, devenit cerinţă europeană şi naţională, sub denumirea de long life learning. Principala ţintă a temelor acestei cărţi este aceea de a încerca să facă parteneri de dialog din profesor şi student, formator şi format, dar şi să aleagă alternativa pluralităţii metodologice, multidisciplinarităţii decizionale şi formative, sub impactul diversităţii formelor de gândire într-un spaţiu cu „n” dimensiuni, cum este cel al economiei globale contemporane, devenită unitară şi prin contabilitate.


Măsura în care această carte va avea un grad mai mare sau mai mic de utilitate practică depinde majoritar de sugestiile viitorilor cititori, colegi şi prieteni, cărora le mulţumesc cu anticipaţie pentru semnalarea oricăror aspecte, inclusiv a unor posibile erori, pe adresa gheorghe.savoiu@upit.ro.


                                                                                                                                                                                                                                        30 martie 2012

                                                                                                                                                                                                                                                   Autorul         

INTRODUCERE / 7
 

CAPITOLUL 1
STATISTICA – INSTRUMENT DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI APLICATE ÎN CONTABILITATE / 9

1.1   Definirea şi accepţiunile statisticii contemporane / 10

1.2  Rolul şi obiectul de studiu statisticii ca ştiinţă / 11

1.3  Trei ştiinţe gemene născute o dată cu primul recensământ / 18

1.4  Unele concepte sau noţiuni specifice ale limbajului statistic / 20

1.5  Modul de gândire contabil şi demersul statistic în contabilitate / 23

1.6  Test de autoevaluare şi aplicaţii statistice în contabilitate / 29


CAPITOLUL 2
OBSERVAREA, PRELUCRAREA, PREZENTAREA ŞI REPREZENTAREA DATELOR STATISTICE / 32

2.1   Program, modalităţi, tehnici şi erori specifice observării statistice / 33

2.2   Etape în sistematizarea datelor statistice  / 53

2.3   Indicatori relativi şi locul lor în universul indicatorilor statistici / 55

2.4   Test de autoevaluare şi aplicaţii statistice în contabilitate / 63


CAPITOLUL 3
INDICATORII TENDINŢEI CENTRALE, VARIAŢIEI, ASIMETRIEI ŞI BOLTIRII ÎN SERIILE DE DATE  / 66

3.1   Indicatori statistici ai tendinţei centrale / 67

3.2   Indicatori statistici pentru caracterizarea frecvenţelor / 95

3.3   Indicatori statistici ai variaţiei / 97

3.4   Regula de adunare a dispersiilor  / 107

3.5   Indicatori statistici ai asimetriei şi boltirii  / 110

3.6   Test de autoevaluare şi aplicaţii statistice în contabilitate / 112


CAPITOLUL 4
SONDAJE STATISTICE APLICATE ÎN CONTABILITATE / 122

4.1   Teoria probabilităţilor şi noţiuni teoretice privind sondajul statistic / 123

4.2   Procedee şi tehnici de eşantionare cu impact în activităţi contabile / 133

4.3   Erori specifice cercetărilor selective / 137

4.4   Sondajul simplu aleator repetat şi nerepetat şi alte tipuri de sondaje / 141

4.5   Test de autoevaluare şi aplicaţii statistice în contabilitate / 145
 


CAPITOLUL 5
METODA INDICILOR ŞI MĂSURAREA INFLAŢIEI ÎN CONTABILITATE / 151

5.1   Concepte, funcţii, utilitate şi clasificări în universul indicilor / 152

5.2   Scurtă istorie a metodei indicilor şi evoluţia indicelui interpret / 157

5.3   Sisteme concrete de indici şi probleme practice de construcţie / 160

5.4   Descompunerea variaţiei unui fenomen complex prin metoda indicilor / 162

5.5   Inflaţia şi indicii interpret în contabilitate / 165

5.6   Test de autoevaluare şi aplicaţii statistice în contabilitate / 168
 


CAPITOLUL 6
REGRESIE ŞI CORELAŢIE STATISTICĂ  / 174

6.1   Legătura statistică – noţiuni esenţiale şi clasificare / 175

6.2   Regresia statistică şi valorificarea ei în contabilitatea practică / 176

6.3   Corelaţia statistică şi valorificarea ei în contabilitatea practică / 181

6.4   Test de autoevaluare şi aplicaţii statistice în contabilitate / 187
 


CAPITOLUL 7
ANALIZA CRONOLOGICĂ ŞI TERITORIALĂ A SERIILOR DE DATE DIN SURSE CONTABILE / 190

7.1   Documente tipice şi situaţii generale cu caracter statistic şi contabil / 191

7.2   Particularităţi şi tipologie în seriile cronologice şi teritoriale  / 195

7.3   Sisteme de indicatori statistici ai seriilor cronologice şi teritoriale / 197

7.4   Determinarea trendului şi sezonalităţii în evoluţia fenomenelor surprinse în contabilitate / 202

7.5   Previziune şi ierarhizare statistică a indicatorilor contabili relevanţi / 209

7.6   Test de autoevaluare şi aplicaţii statistice în contabilitate / 211
 


CAPITOLUL 8
INDICATORI STATISTICI UTILI ÎN CONTABILITATEA AFACERILOR / 218

8.1   Metode statistice aplicate în contabilitatea afacerilor şi indicatori utili unui management contabil modern /  219

8.2   Indicatori statistici ai protecţiei mediului utili în contabilitate / 233

8.3   Indicatori statistici contabili ai poziţiei, performanţei, rentabilităţii şi gestiunii firmei /  242

8.4   Specificul contabilităţii de mediu şi a costurilor de mediu şi implicaţiile statistice majore / 253

8.5   Test de autoevaluare şi proiect statistic / 256

 

BIBLIOGRAFIE  / 260
 

ANEXE  / 265

Gheorghe Savoiu

Studii: Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Comert (1981)
Titluri stiintifice: Doctor în cibernetica si statistica economica (2000), Conferentiar universitar doctor la Universitatea de stat din Pitesti.
Carti publicate:
- Universul preturilor si indicii interpret (autor), Editura Independenta Economica, Pitesti, 2001;
- Statistica economica (aplicatii, teste, studii de caz) (coord.), Editura Independenta Economica, Pitesti, 2002; 
- Statistica afacerilor (coautor), Editura Independenta Economica, Pitesti, 2002; 
- Statistică financiara (coord.), Editura Independenta Economica, Pitesti, 2003; 
- Statistica generala. Argumente in favoarea formarii gandirii statistice (autor), Editura Independenta Economica, Pitesti, 2003; 
- Statistica aplicata in domeniul economic si social (autor), Editura Independenta Economica, Pitesti, 2004; 
- Statistica generala.  Elemente teoretice, teste tip grila, aplicatii si studii de caz (coord.), Editura Independenta Economica, Pitesti, 2004;
- Cercetari si modelari de marketing. Metode cantitative in cercetarea pietei (coord.), Editura Universitara, Bucuresti, 2005; 
- Coeziunea sociala concept si masurare (coautor), Editura Universitara, Bucuresti, 2005; 
- Valorificarea resurselor naturale, volumul III, Managementul cresterii eficientei valorificarii resurselor naturale (coautor), Editura International University Press, Bucuresti, 2005; 
- Proiecte cu finantare externa (coord.), Editura Independenta Economica, Pitesti, 2006; 
- Indrumar licenţă (coord.), Editura Independenta Economica, Pitesti, 2006; 
- Populatia lumii între explozie si implozie demografica (autor), Editura International University Press, Bucuresti, 2006;
- Statistica. Un mod stiintific de gandire (autor), Editura Universitara, Bucuresti, 2007; 
- Exploratory Domains of Econophysics. News: Papers of the workshops EDEN I&II (coord.), Editura Universitara, Bucuresti, 2009;
- Statistica: Mod de gandire si metode (autor), Editura Universitara, Bucuresti, 2009; 
- Econometrie (coord.), Editura Universitara, Bucuresti, 2009.

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!