Propuneri manuscrise: info@editurauniversitara.ro:  0745 204 115     

Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783     

Editura Universitara Aspecte economice britanice în perioada 1970-2000 - Thatcerismul - între deziderate şi împliniri - Maria Dărăbanţ

21,20 Lei

ISBN: 978-973-749-868-7

Anul publicării: 2010

Editia: I

Pagini: 213

Editura: Editura Universitara

Autor: Maria Dărăbanţ

Stoc epuizat
Cod Produs: 9789737498687 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
 • Descriere
 • Download (1)
 • Cuvant inainte
 • Unde se gaseste
 • Autori
 • Review-uri (0)

Lucrarea de faţă îşi propune să facă o amplă trecere în revistă, a principalelor evenimente de natură economică care au marcat Marea Britanie în perioada 1970-2000.
Centrul de maximă rezonanţă, atât în lucrările din epocă şi cele despre epocă, cât şi în memoria afectivă a celor care au experimentat direct această perioadă este, fără îndoială, perioada Thatcher, adică 1979-1990. Figură deopotrivă controversată şi admirată, „Doamna de Fier" a Marii Britanii a fost reprezentativă pentru anii '80 ai secolului trecut, generând un adevărat curent de idei şi fapte economice în epocă. Imaginea ei străbate cele trei decade la care ne referim ca un zid chinezesc al vieţii sociale, politice şi economice în ante- şi post- „thatcherism".
Nu este, prin urmare, surprinzător interesul încă viu pe care îl generează epoca şi persoana deopotrivă, mai ales că, într-o oarecare măsură, limitele se confundă. Respectată sau privită cu reţinere, iubită sau hulită, Margaret Thatcher este un nume care nu lasă pe nimeni insensibil, un nume care încă declanşează şi, probabil va mai declanşa pentru mult timp de acum încolo, reacţii dintre cele mai diverse.
Noutatea în domeniu adusă de lucrarea prezentă o constituie însuşi subiectul şi perioada abordată, fiind pentru prima dată în literatura de specialitate din România când evoluţia economică a Marii Britanii din ultimele decenii ale secolului trecut este surprinsă distinct în aspectele ei esenţiale.
Lucrarea este structurată pe trei capitole, aşa cum este evidenţiat în Cuprins. Primul capitol, intitulat Situaţia economiei Marii Britanii la începutul anilor '70 ai secolului trecut, analizează perioada premergătoare deceniului şapte al secolului trecut. Aici se detaliază principalele evenimente care au marcat epoca de după cel de-al Doilea Război Mondial, implicaţiile lor atât imediate, cât şi de durată în principal pe plan economic şi, secundar, pe plan social. Regăsim aici încercarea de renaştere a statului britanic profund afectat de cea de-a doua mare conflagraţie mondială, un stat care, în contextul noii ordini economice şi politice, nu îşi mai regăseşte puterea de odinioară şi nici poziţia de lider european şi mondial incontestabil. Pe fondul destrămării imperiului colonial care îi asigurase, până la cel de-al Doilea Război Mondial, statutul de putere internaţională de primă mărime, Marea Britanie se confruntă cu privaţiuni economice amplificate de efortul de război care îi secătuise profund resursele umane şi materiale. Sunt prezentate guvernările alternative laburiste şi conservatoare în contextul încercării de a menţine şi a întări statul bunăstării sociale.
Evoluţia pe plan intern a Marii Britanii este, începând cu această perioadă, tot mai mult marcată de cursul evenimentelor externe. În pofida insularităţii geostrategice a ţării care îi permisese, până la acea epocă, luxul unei „splendide izolări", Marea Britanie se vede nevoită de a deveni, din ce în ce mai mult, parte a unui continentalism european care îi displace, dar pe care trebuie să îl accepte, prefaţând astfel viitoarea apartenenţă „de facto" la Uniunea Europeană. În acest sens, Planul Marshall este, considerăm noi, primul semnal că viitorul naţiunilor europene este cel al unităţii şi al „comunităţii" statelor.
Situaţia internaţională a epocii este fundamental marcată de împărţirea lumii în cele două mari blocuri de influenţă, cel comunist, pe de o parte, şi cel capitalist, pe de alta. Vremea în care un anume stat european putea dicta un demers, fie el economic, politic sau militar a apus definitiv. Statele lumii şi, prin excelenţă cele europene, devin parte a unui întreg în care evenimentele se întrepătrund creând efecte cu impact internaţional resimţite ca atare. De altfel, fenomenul a şi primit, ulterior, un nume, acesta fiind globalizare.
Cel de-al doilea capitol, intitulat Măsuri economice adoptate în perioada guvernării Thatcher este cel mai amplu şi, totodată punctul de impact maxim al lucrării şi se concentrează asupra analizei perioadei de guvernare Margaret Thatcher din Marea Britanie. Sunt prezentate principalele măsuri economice care au marcat această perioadă de unsprezece ani constituită ca un record absolut al secolului XX, atât prin durata cât şi prin continuitatea sa. Considerăm că nu doar acest aspect temporal s-a înscris drept memento pentru posteritate, ci însăşi forţa cu care guvernarea Thatcher a amprentat întreaga viaţă britanică reprezintă un moment de cotitură în istoria modernă universală. Impactul pe care l-au avut măsurile economice adoptate de-a lungul guvernării „Doamnei de Fier" se resimte până în zilele noastre şi nu doar la nivelul Marii Britanii, ci chiar la nivel internaţional.
Ancorarea vieţii britanice în realităţile internaţionale ale vremii este cu atât mai pregnantă cu cât putem face o trimitere punctuală la legătura specială pe care Margaret Thatcher, ca prim-ministru britanic, a avut-o cu Ronald Reagan, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Acestui aspect îi dedicăm un subcapitol aparte din cadrul celui de-al doilea capitol al lucrării noastre. Tratarea sa constituie în sine o premieră în literatura de specialitate din România.
Un loc aparte în economia celui de-al doilea capitol îl deţine problema europeană care, la peste treizeci de ani distanţă de la evenimente, îşi păstrează actualitatea, într-un inedit paradoxal punctat de reiterări care aduc pe frontispiciul agendei europene un numitor comun al cărui coeficient de diversitate îl constituie, în zilele noastre, doar prefixul unui nou mileniu.
În finalul celui de-al treilea capitol facem o retrospectivă a celor unsprezece ani de guvernare Thatcher, o analiză a succeselor şi neajunsurilor perioadei respective. Nu trebuie uitat, însă, faptul că acum ia sfârşit mai mult decât o guvernare, mai mult decât un deceniu. Se încheie un întreg capitol al istoriei universale, se încheie Războiul Rece, se încheie o eră de confruntări sumbre şi tensiuni care, din fericire, şi-au găsit o supapă de defulare nonagresivă. „Zidul Berlinului" cade, comunismul cade, Margaret Thatcher cade şi ea. Nu cu aceeaşi forţă, e adevărat, dar în virtutea aceloraşi legi care încheie un ciclu de evoluţie şi marchează un nou început.
Al treilea capitol, intitulat Efectele economice imediate ale măsurilor adoptate în epoca Thatcher şi eficienţa lor pe termen lung analizează principalele evoluţii economice ale Marii Britanii după guvernarea Thatcher, sub aspectul urmărilor pe termen lung a măsurilor thatcheriste, mai exact, perioadele aflate sub conducerea lui John Major, respectiv Tony Blair.
Putem comenta, fără teama de a prejudicia în vreun fel imaginea conservatorilor, că John Major a fost o soluţie, în mare parte, de compromis, în condiţiile în care o întreagă ţară nu mai făcea faţă ritmului de „alergător de cursă lungă" pe care Margaret Thatcher îl impusese unei întregi economii naţionale. Prin urmare, faptul că îl considerăm pe John Major ca un „respiro" necesar în viaţa economică şi socială britanică de la începutul deceniului al nouălea al secolului trecut nu are nici cea mai mică trimitere peiorativă.
Venirea la putere a laburiştilor sub conducere lui Tony Blair marchează o nouă eră în evoluţia economică a Marii Britanii. Noua mişcare laburistă, sau „the new labour" cum singuri se autointitulează, aduce un suflu nou în viaţa economică, politică şi socială a ţării. Asistăm la o deschidere şi o transparenţă demne de o reală democraţie şi în conformitate cu principiile de stânga în cea mai reală accepţiune a termenului. Deşi de o orientare cu totul diferită faţă de cea a conservatorilor, laburiştii continuă, în majoritatea domeniilor transformările economice inaugurate de Margaret Thatcher. De ceea, considerăm noi că, adevăratul urmaş al lui Margaret Thatcher a fost, nu John Major, ci însuşi Tony Blair.
Dacă tema abordată constituie, în sine, o provocare prin interesul încă viu pe care îl generează, atât în mediile de specialitate, cât şi în cele neacademice, resursele bibliografice aferente sunt deosebit de vaste, necesitând o selecţie riguroasă şi atentă, dar, mai ales, imparţială. În acest sens, s-au dovedit a fi de un real folos statisticile guvernamentale britanice, statisticile OCDE, datele puse la dispoziţia publicului de Parlamentul britanic, precum şi arhivele Thatcher, Reagan şi Churchill.
Culegerea, selectarea şi interpretarea datelor statistice alături de analiza fenomenelor socio-economice au cumulat un efort laborios şi de durată care s-au concretizat sub forma lucrării de faţă.

 • Aspecte economice britanice în perioada 1970-2000 - Thatcerismul - între deziderate şi împliniri

  Descarca

În istoria economiei europene Marea Britanie ocup? o pozi?ie special?, fapt datorat locului ?i rolului economiei acestei ??ri în ansamblul continentului, dar ?i particularit??ilor institu?ionale pe care le are. Problematica, extrem de complex? ?i deosebit de incitant?, examinat? în prezenta tez? de doctorat a constituit ?i constituie o tem? de larg? ?i controversat? dezbatere. Diversitatea opiniilor, exprimate atât în epoc?, cât ?i despre epoc? se explic? prin unghiurile de vedere diferite, dar ?i prin interese de multe ori contradictorii care marcheaz? evolu?ia economiei britanice ?i influen?eaz? nemijlocit economia european? ?i mondial?.
Privit? în ansamblu, lucrarea Aspecte economice britanice în perioada 1970 - 2000. Thatcherismul - între deziderate ?i împliniri cuprinde rezultatele unei cercet?ri deosebit de laborioase, numeroase constat?ri, considera?ii ?i concluzii inedite, care se sprijin? pe un mare volum de informa?ii statistice, atent selectate, dar ?i pe o bibliografie cuprinz?toare. Preocuparea pentru a surprinde cu acurate?e ?tiin?ific? ?i nuan?at con?inutul ?i semnifica?iile faptelor economice ?i politice din epoc? ?i din lucr?ri despre aceast? epoc?, precum ?i efectele acestora, o conduce pe d-a Maria D?r?ban?, autoarea prezentei lucr?ri, la punerea în lumin? a locului ?i rolului economiei britanice în arena european? ?i mondial? în perioada postbelic? ?i la evaluarea corect? a poten?ialului acesteia. Autoarea surprinde cu obiectivitate elementele de continuitate ?i discontinuitate în faptele ?i actele economice întreprinse în perioada guvern?rii Thatcher, iar apelul la induc?ie ?i deduc?ie, la metoda istoric? ?i cea comparativ? o conduce la formularea punctelor de vedere proprii ?i la argumentarea sistematic? a acestora. Subliniez ?i preocuparea autoarei pentru a expune argumentat considera?iile ?i concluziile sale ?i a evita aprecieri absolutizante ori de oportunitate, precum ?i stilul personal, cursiv ?i antrenant în care este redactat? lucrarea.
Considera?iile ?i concluziile sunt formulate cu claritate ?i în optic? deschis? c?tre actualitate ?i cerin?a adâncirii cercet?rilor ?i atest? capacitatea de cercet?tor format a autoarei. Ele merit? toat? aten?ia din partea celor interesa?i de faptele, actele ?i ideile economice, de desf??urarea activit??ilor ?i politicilor economice din lume ?i din ?ara noastr?.
Lucrarea, credem noi, poate fi deosebit de util? pentru studen?i, masteranzi, doctoranzi ?i cercet?tori din lumea economic?. 

Prof. univ. dr. Maria Mure?an
Academia de Studii Economice din Bucure?ti

 • Anticariat online
 • SC Atlas Group Distribution SRL– Bucuresti

 • SC Astro Impex SRL- Bucuresti

 • SC Nicol Cart SRL – Bucuresti

 • SC Larry Cart SRL – Bucuresti

 • SC Rolcris Impex SRL – Bucuresti

 • SC Stand Agentie Difuzare Carte – Bucuresti

 • SC Vox 2000 Com SRL – Bucuresti

 • SC Maricom 94 SRL – Bucuresti

 • SC Mario Fair Play Impex SRL – Bucuresti

Maria Dărăbanţ

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 vanzari@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!