Propuneri manuscrise: info@editurauniversitara.ro:  0745 204 115     

Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783     

Editura Universitara Sistemul bugetar si trezoreria publica in Romania - Gheorghe Manolescu, Luise Mladen

24,08 Lei

ISBN: 978-606-591-517-6

DOI: 10.5682/9786065915176

Anul publicării: 2012

Editia: I

Pagini: 182

Editura: Editura Universitara

Autor: Gheorghe Manolescu, Luise Mladen

Stoc epuizat
Cod Produs: 9786065915176 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Download (1)
  • Cuvant inainte
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)
  • Sistemul bugetar şi trezoreria publică în România

    Descarca

Lucrarea „Buget şi trezorerie” se adresează, în general, studenţilor din învăţământul superior economic particular şi de stat, indiferent de forma de învăţământ urmată (zi, cu frecvenţă redusă sau învăţământ la distanţă) şi, în special, studenţilor Facultăţii de Finanţe şi Bănci din cadrul Universităţii Spiru Haret. Manualul este elaborat în baza programei analitice a disciplinei cu acelaşi nume prevăzute în planurile de învăţământ ale anilor terminali.

Lucrarea vine să completeze literatura de specialitate din domeniul finanţelor publice, aceasta fiind de folos nu numai viitorilor economişti, ci şi specialiştilor din sfera amintită. Lectura cărţii se consideră a fi astfel utilă atât în activitatea didactică, cât şi în cea practică.

Un pas important în istoria intelectuală a secolului XX l-a constituit recunoaşterea explicită de către economişti, politicieni şi de către întreaga societate civilă a importanţei rolului statului în funcţionarea economiei. Astfel, cu excepţia situaţiei economiilor puţin dezvoltate, bugetul este un instrument cheie în orientarea politicii economice a oricărui guvern. Bugetul public are implicaţii deosebite asupra mersului economiei naţionale.

Ca urmare, autorii au dedicat în prima parte a lucrării un spaţiu generos abordării problematicii bugetare ce vizează clarificarea noţiunii de buget, cunoaşterea componentelor sistemului bugetar şi a relaţiilor dintre acestea, a conţinutului, etapelor şi caracteristicilor procesului bugetar, tratarea aspectelor ce privesc echilibrul bugetar şi a noţiunilor de politică fiscală şi bugetară.

Totodată, ţinând cont de implicaţiile bugetare ale procesului de integrare a ţării noastre în cadrul construcţiei europene, am considerat necesară introducerea unui capitol referitor la bugetul Uniunii Europene. Odată cu 1 ianuarie 2007, fluxurile financiare la nivel bugetar între România şi Uniunea Europeană încep să cunoască o mare intensificare şi diversificare. Ca şi celelalte State Membre, România primeşte, încă din primul an al aderării, importante resurse financiare de la bugetul Uniunii Europene prin intermediul Fondurilor Structurale, Fondului de Coeziune, fondurilor alocate în cadrul Politicii Agricole Comune şi în cadrul Politicilor Interne. În acelaşi timp însă, bugetul naţional trebuie să facă faţă unor presiuni suplimentare ca urmare a necesităţii asigurării cofinanţării fondurilor comunitare, precum şi a obligativităţii fiecărui stat de a contribui la finanţarea bugetului Uniunii.

În a doua parte a lucrării urmează prezentarea trezoreriei statului, abordată atât din perspectiva procesului de constituire şi utilizare a resurselor financiare publice, cât şi din cea a rolului central jucat de aceasta în procesul finanţării şi refinanţării deficitelor bugetare, precum şi a datoriei publice. Această parte a manualului tratează pe rând aspecte legate de rolul, funcţiile, organizarea şi managementul trezorerie publice şi, nu în ultimul rând, de gestiunea trezoreriei şi a datoriei publice, precum şi elemente privind contabilitatea acesteia.

În speranţa că veţi găsi util acest demers al nostru, vă mulţumim de pe acum celor care ne vor transmite aprecierile şi observaţiile lor critice pentru a putea fi valorificate odată cu elaborarea unei noi ediţii a lucrării, adăugite şi îmbunătăţite.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Autorii

Prefaţă / 9

1. Sistemul bugetar / 10 
1.1. Aspecte generale privind conceptul de buget / 11
1.2. Componentele sistemului unitar de bugete din România / 13
1.3. Principiile şi regulile bugetare / 18
1.4. Tipologia bugetară internaţională /20

2. Tehnologia bugetară – metode clasice şi moderne / 24
2.1. Metode clasice de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare / 24
2.1.1. Metoda automată / 24
2.1.2. Metoda majorării (diminuării) / 25
2.1.3. Metoda evaluării directe / 26
2.2. Metode moderne de fundamentare a componentelor bugetului / 27
2.2.1. Metoda intitulată „planificare, programare, bugetizare” / 29
2.2.2. Metoda managementului prin obiective / 31
2.2.3. Metoda „bazei bugetare zero” / 31
2.2.4. Metoda „raţionalizării opţiunilor bugetare / 33

3. Procesul bugetar la nivelul bugetului de stat / 35
3.1. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat / 35
3.2. Clasificaţia bugetară / 40
3.3. Conţinutul, etapele şi caracteristicile procesului bugetar / 42
3.3.1. Elaborarea proiectului de buget / 43
3.3.2. Aprobarea bugetului / 45
3.3.3. Execuţia bugetului / 45
3.3.4. Raportarea modului de execuţie / 50

4. Particularităţi ale bugetelor locale, ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor fondurilor speciale / 51
4.1. Caracteristicile bugetelor locale şi structura sistemului bugetar local / 51
4.2. Procesul bugetar la nivel local / 53
4.3. Bugetul asigurărilor sociale de stat / 57
4.3.1. Conţinutul şi structura bugetului asigurărilor sociale de stat / 57
4.3.2. Procesul bugetar la nivelul bugetului asigurărilor sociale de stat / 59
4.4. Bugetele fondurilor speciale / 61
4.4.1. Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate / 62
4.4.2. Bugetul fondului asigurărilor pentru şomaj / 63

5. Echilibrul bugetar / 65
5.1. Soldurile bugetare şi activitatea economică / 65
5.2. Echilibrul bugetar şi fluctuaţiile economice / 68
5.3. Multiplicatorul bugetar şi cerinţele echilibrului bugetar / 70
5.4. Deficitul bugetar / 73

6. Indicatorii de măsurare şi urmărire a performanţei gestiunii bugetare / 76
6.1. Semnificaţia informaţiilor referitoare la performanţă/ 76
6.2. Metodologia modelului indicatorilor relevanţi (MIR) / 78
6.3. Setul normalizat al indicatorilor relevanţi / 80
6.4. Standardizare şi notări, aprecieri / 82

7. Politica bugetară / 85
7.1. Conceptul de politică bugetară şi funcţiile acesteia / 85
7. 2. Obiectivele, instrumentele şi limitele politicii bugetare / 87
7.2.1. Obiective / 87
7.2.2. Instrumente / 89
7.2.3. Efecte limitative / 90
7.3. Politica fiscală / 91
7.3.1. Cheltuielile fiscale / 91
7.3.2. Impozitul ca instrument de reglare conjuncturală / 91
7.3.3. Impozitul ca instrument al politicii structurale / 91
7.3.4. Obiectivele sociale / 92
7.4. Tipologia politicilor bugetare / 92
7.4.1. Politica bugetară a relansării / 92
7.4.2. Politica bugetară a creşterii echilibrate / 93
7.4.3. Politica bugetară a stagflaţiei / 93
7.4.4. Politica bugetară a ofertei / 94
7.4.5. Coordonarea politicilor bugetare naţionale / 95

8. Teoria bugetară / 97
8.1. Aspecte definitorii ale bugetizării / 97
8.1.1. Caracteristici şi funcţii / 97
8.1.2. Problema fundamentală a bugetizării / 98
8.1.3. Reguli şi norme ale bugetizării / 99
8.2. Evoluţia teoriei bugetare / 101
8.2.1. Diversitatea fundamentelor teoretice / 101
8.2.2. Abordări teoretice complementare ale bugetizării / 102
8.3. Normativ şi pozitiv în teoria bugetară / 105
8.3.1. Teoria bugetară normativă / 105
8.3.2. Teoria bugetară pozitivă / 106
8.4. Teorii ale procesului bugetar / 108
8.4.1. Abordarea administrativă / 108
8.4.2. Abordarea raţionalistă / 109
8.4.3. Abordarea incrementalistă / 110
8.4.4. Abordarea alegerilor publice / 111

9. Bugetul Uniunii Europene şi implicaţiile bugetare ale integrării în Uniunea Europeană / 112
9.1. Bugetul Uniunii Europene / 112
9.1.1. Structura bugetului, reguli şi proceduri / 113
9.1.1.1. Cadrul general / 113
9.1.1.2. Principiile bugetare / 114
9.1.1.3. Veniturile şi cheltuielile bugetului general al Uniunii Europene / 116
9.1.1.4. Etapele procedurii bugetare / 119
9.1.2. Execuţia şi controlul bugetar / 121
9.2. Implicaţiile bugetare ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană / 122

10. Rolul, funcţiile şi dezvoltarea Trezoreriei publice / 128
10.1. Rolul şi evoluţia Trezorerie publice / 128
10.2. Funcţiile Trezoreriei publice / 131
10.3. Dezvoltarea Trezoreriei publice / 133
10.4. Trezoreria statului in România / 135

11. Trezoreria în cadrul sistemului financiar / 137
11.1. Structura sistemului financiar / 137
11.2. Trezoreria şi creaţia monetară / 140
11.3. Ipostazele financiare ale Trezoreriei publice / 142
11.3.1. Trezoreria şi politica monetară / 142
11.3.2. Trezoreria şi pieţele financiare / 143
11.3.3. Trezoreria şi sistemul bancar / 143
11.3.4. Trezoreria şi finanţarea investiţiilor / 144
11.3.5. Trezoreria şi echilibrele externe / 144
11.4. Titlurile Trezoreriei publice / 145

12. Organizarea şi managementul Trezoreriei publice / 147
12.1. Funcţionarea Trezoreriei publice / 147
12.2. Organizarea Trezoreriei publice / 149
12.3. Managementul Trezoreriei publice / 152
12.3.1 Componentele managementului Trezoreriei  / 152
12.3.2. Performanţa managementului Trezoreriei / 154
12.3.3. Analiza cost-beneficiu / 154

13. Gestiunea Trezoreriei şi a datoriei publice /159
13.1. Caracteristicile şi elementele gestiunii Trezoreriei / 159
13.2. Operaţiile gestiunii Trezoreriei publice / 161
13.2.1. Gestiunea mişcării fondurilor / 161
13.2.2. Finanţarea deficitelor bugetare / 162
13.3. Gestiunea datoriei publice / 164
13.4. Managementul datoriei publice / 165

14. Contabilitatea Trezoreriei publice / 169
14.1. Coordonate ale contabilităţii publice / 169
14.2. Bazele contabilităţii Trezoreriei publice / 172
14.3. Conţinutul contabilităţii Trezoreriei publice / 175

Bibliografie / 180

 

Gheorghe Manolescu
Luise Mladen

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 vanzari@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!