Propuneri manuscrise: info@editurauniversitara.ro:  0745 204 115     

Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783     

Editura Universitara Competenta parentala. Modele de conceptualizare si diagnoza - Simona Glaveanu

38,53 Lei

ISBN: 978-606-591-472-8

DOI: 10.5682/9786065914728

Anul publicării: 2012

Editia: I

Pagini: 329

Editura: Editura Universitara

Autor: Simona Glăveanu

Stoc epuizat
Cod Produs: 9786065914728 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Download (1)
  • Cuvant inainte
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)

Volumul ,,Competenţa parentală. Modele de conceptualizare şi diagnoză” conţine o parte teoretică în care sunt analizate teoriile ştiinţifice ce explică relaţia dintre părinţi şi copii şi o parte aplicativă ce descrie demersul de construire şi validare a unui instrument de investigare a competenţei parentale (CCP). În plus, prin corelarea rezultatelor obţinute din aplicarea CCP cu o serie de aspecte psiho-sociale (personalitate, inteligenţă emoţională, stilul de coping, particularităţi ale relaţiei conjugale, perceperea experienţei modelului educativ trăit în familie) şi socio-demografice (gen, vârstă, stare civilă, situaţie financiară, nivel de instruire, număr de copii) ale părinţilor, este realizată o evaluare generală (dar nu exhaustivă) asupra nivelului actual al populaţiei româneşti în ceea ce priveşte competenţa parentală.

Cartea pune la dispoziţia specialiştilor din domeniul consilierii familiale/şcolare metode de evaluare a relaţiilor părinţi-copii – „Chestionarul de investigare a competenţei parentale” şi „Grilele de observare şi evaluare” (din perspectiva cadrelor didactice) ale dinamicii acesteia şi ale comportamentului copilului la şcoală – instrumente în baza cărora vor putea fi identificate profile psihologice ale părinţilor, utile în activitatea de diagnoză şi de evaluare a intervenţiei. 


* * * 


Raportul părinţi-copii este, fără îndoială, o experienţă de vârf („peak experience”) – în nici un alt gen de relaţionare nu se întâlneşte atât de pregnant acea „entelehie” (starea de împlinire sau desăvârşire, definită de Aristotel drept esenţa sufletului), acea punere în act a potenţialelor vitale: atât copilul, cât şi părintele învaţă, se dezvoltă, cultivă dragostea, speranţa, fericirea, iertarea, vocaţia devoţiunii şi a sacrificiului.

Creşterea copiilor, denumită astăzi generic cu termenul „parenting”, este, evident, cea mai veche vocaţie umană. Succesul acesteia a fost asigurat de pulsiunea filogenetică a grijii pentru progenitură – de aceea s-a şi pretat la intuiţie, empirism şi rutină.

Astăzi, „parenting”-ul este domeniu al unor politici publice, incită la apariţia unor dezbateri, hotărâri legislative şi reuniuni ştiinţifice internaţionale. În asemenea context, o lucrare de sintetizare şi integrare a informaţiilor, concepţiilor, teoriilor şi modalităţilor de operaţionalizare este mai mult decât necesară.

Autoarea gândeşte într-un registru nou relaţia părinţi-copii şi anume în termenii „competenţei parentale”; noţiunea a fost conceptualizată de aceasta încă din 2008, după doi ani de studii şi publicată în „Cercetare psihologică modernă”, volum coordonat de M. Milcu, W. Griebel şi A. Sassu.

Conceptul de „competenţă parentală”, operaţionalizat de autoare în cartea de faţă, apare nu numai ca un „insight” în faţa empirismului, ci fundamentează o ştiinţă cu metodologie investi­gativă şi diagnostică, într-o viziune multifactorială, siste­mică şi nomotetică.

Comparând diverse concepţii ale unui însemnat număr de autori privind stilul educativ (structurate pe axele autoritate-liberalism, dragoste-ostilitate) şi efectele acestuia în planul dezvoltării psihice a copilului, autoarea a conturat şase modele parentale – autoritar, indulgent, hiperprotector, inconsecvent, indiferent şi agresiv – ca premisă pentru relevarea modelului părintelui eficient/competent.

Este de remarcat pertinenţa şi rigoarea cu care autoarea lărgeşte cadrul de investigare a relaţiei părinţi-copii prin prezentarea şi analizarea, într-o viziune integrativă, a teoriilor referitoare la rolul familiei în formarea personalităţii, conduitei sociale şi morale şi dezvoltarea cognitivă a copilului, din perspectiva succesului sau insuccesului modelului educativ în integrarea şcolară şi socială a copilului.

Considerentele dezbătute până acum au permis autoarei să identifice complexitatea competenţei parentale şi să o reflecte prin elaborarea unui model factorial ce conţine cinci factori (cunoaşterea particularităţilor copilului, suport afectiv, disciplinare, managementul timpului şi al situaţiilor de criză) şi raportarea la trei modele explicativ-interpretative (personal, situaţional şi interacţional-integrativ).

Se cuvine a fi subliniată maniera în care autoarea a răspuns provocării lansate de situaţia din România şi anume a lipsei unor instrumente valide de evidenţiere a relaţiilor părinţi-copii – deşi la nivel internaţional există numeroase asemenea instrumente – în sensul conceperii şi validării unui chestionar de investigare a competenţei parentale (CCP).

Contribuţiile sunt cu atât mai consistente cu cât parcurgem partea a doua a cărţii în care sunt argumentate metodologic caracteristicile psihometrice ale instrumentelor concepute. Autoarea aprofundează analiza competenţei parentale sub aspectul variaţiilor ei determinate de particularităţile socio-demografice, trăsăturile de personalitate şi caracteristici psiho-sociale precum: inteligenţa emoţională, stilul de coping, ambien­tul conjugal şi modelul educativ trăit în familie.

Cartea de faţă este un succes, un construct de referinţă în domeniu, vizând emergenţa impactului dintre psihologie şi viaţa curentă, dinamică.

Prin modul de organizare a conţinutului, cartea reprezintă o valoare ştiinţifică şi metodologică, cu certe note de originalitate. Din perspectivă teoretică, autoarea oferă o sistematizare şi o trecere de la paradigmele reducţioniste la cele dinamice şi interacţionist-sistemice în studiul relaţiei părinţi-copii (prin conceptualizarea şi operaţionalizarea competenţei parentale în relaţia cu şcolarul mic). De asemenea, din perspectivă practică, realizează o exemplificare a unui demers de cercetare a competenţei parentale (prin construirea unui chestionar de evaluare şi a unor grile de observare şi evaluare a dinamicii acesteia şi a comportamentului copilului la şcoală, introduse în portofoliul instrumental din aria „parenting”-ului).

Reuşind o cercetare amplă asupra funcţionalităţii compe­tenţei parentale, rezultatele remarcabile ale autoarei au fost şi sunt diseminate la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate. În acest sens amintim participarea sa la ediţia din 2011 a conferinţei „Evidence-Based Parent Education Programs and Best Practices to Promote Positive Parenting”, derulată de European Society for Developmental Psychology”, cu workshopul „Arta de a comunica eficient cu copilul”, dar şi publicarea lucrării „Validating a Training Program for Parental Competence” în revista „Problems of Psychology in the 21st Century”, apărută în 2012 sub egida Scientia Socialis Lithuania.

Avem în această carte o abordare de avangardă, cu o gândire flexibilă, divergentă asupra conţinuturilor, formelor, mijloacelor şi dezvoltării competenţei parentale. Ca orice lucru conceput de om, şi cartea Simonei Glăveanu este expresia unui caracter; după conlucrarea de mai mulţi ani, avem satisfacţia să vedem că această „expresie” este benefică societăţii.


Prof. univ. dr. Grigore Nicola
Academia Română
Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru
Departamentul de Psihologie

 

  • Competenţa parentală. Modele de conceptualizare şi diagnoză

    Descarca

Studiul şi cercetarea relaţiei părinţi-copii constituie un subiect de interes pentru specialişti din domenii diverse – psihologie, pedagogie, sociologie etc., ceea ce a făcut ca această tematică să cunoască o paletă largă de abordări: cele centrate pe latura teoretico-descriptivă au condus la tipologii comportamentale ale copiilor şi părinţilor în cadre proble­matice relevante; alte lucrări au elaborat şi validat îndrumări pentru coping-ul eficient – cu sau fără o fundamentare personologică (B. Spock, 2000; Dorothy Law Nolte şi Rachel Harris, 2001; Carmen Ciofu, 2004; Irina Petrea, 2007). O altă direcţie a fost reprezentată de dezvoltarea self-managementului părinţilor în exersarea funcţiei educative (L. Schlessinger, 2004) şi a programelor individualizate pentru disfuncţii clar determinate (A. Frankland şi P. Sanders, 1999; M. Dopfner et al., 2004; F. şi Ulrike Petermann, 2006).

Deşi demersul privind studiul relaţiei părinţi-copii este complex şi aparent complet (date fiind multitudinea cercetărilor şi diversitatea perspectivelor de analiză), în literatura de specialitate întâlnim îndeosebi informaţii generale despre optimizarea acestei interacţiuni, care fac referire mai ales la copilul de vârstă preşcolară, la puber sau adolescent.

Prin urmare, ne-am propus definirea unui cadru ştiinţific pentru abordarea psihologică a relaţiilor între părinţi şi copiii de vârstă şcolară mică, lansând conceptul de competenţă parentală şi investigând condiţiile de dezvoltare a acesteia ca factor de progres în procesul adaptării şcolare şi sociale a copilului.

Structura şi dezvoltarea competenţelor a fost studiată în majoritatea domeniilor de activitate, cu raportare explicită la eficienţa muncii – în acest sens, R. Boyatzis a elaborat un model al competenţelor luând în considerare trăsături de personalitate şi comportamente observabile (R. Boyatzis, apud R. Wood şi T. Payne, 1999).

În cadrul cercetării noastre concepem o extindere a termenului respectiv în domeniul consilierii psihologice prin sintagma competenţă parentală, păstrând notele principale ale termenului generic. Competenţa parentală reprezintă un sistem de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi susţinute de trăsături de personalitate specifice, ce îi permit părintelui să îndeplinească cu succes responsabilităţile parentale, să prevină şi să depăşească situaţiile de criză în favoarea dezvoltării copilului.

Termenul a fost conceptualizat de noi în anul 2008, fiind prezentat la „Conferinţa internaţională de la Sibiu” în cadrul unui studiu ce a fost publicat un an mai târziu la Editura Universitară din Bucureşti, în volumul intitulat „Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective”, coordonat de M. Milcu, W. Griebel şi Ana Raluca Sassu. Conceptul de competenţă parentală a cunoscut o largă recunoaştere în România, prin apariţia în anul 2010 a „Strategiei naţionale integrate de formare şi dezvoltare a competenţelor parentale” intitulate „Părinţi mai buni – copii mai educaţi – o viaţă mai bună” şi susţinute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Studierea chestionarelor de investigare a interrelaţionării în familie disponibile la nivel naţional a relevat absenţa unui instrument valid care să abordeze relaţia dintre părinţi şi copiii aflaţi în etapa vârstei şcolare mici; la nivel internaţional au fost identificate chestionare consacrate, însă acestea nu au fost găsite şi la firmele responsabile cu distribuirea testelor psihologice etalonate pe populaţia românească. Aceste consi­derente au reprezentat pentru cercetarea noastră nevoi ce au declanşat, în scopul atingerii obiectivelor acesteia, demersul de construire a unui chestionar care să investigheze competenţa parentală şi să surprindă multitudinea dimensiunilor acesteia într-o viziune integrativă ce depăşeşte analizarea doar a stilului educativ şi care, prin scale şi conţinut, să aducă noutate în domeniu.

Vizând o abordare cât mai completă asupra relaţiei părinţi-copii, ne-am propus: elaborarea unui model structural al competenţei parentale întemeiat pe latura personologică, dar şi pe anumite aspecte psiho-sociale precum stilul de coping, inteligenţa emoţională, particularităţi ale relaţiei conjugale şi perceperea experienţei modelului educativ trăit în familie; relevarea relaţiei dintre competenţa parentală şi patternurile de conduită ale copiilor pentru identificarea direcţiilor de dez­voltare.

Tematica cercetării, demersul ştiinţific proiectat şi obiecti­vele propuse se înscriu pe linia eforturilor de a pune la dispoziţia specialiştilor din domeniul consilierii familiale/ şcolare metode de evaluare a relaţiilor părinţi-copii: „Chestio­narul de investigare a competenţei parentale” şi „Grilele de observare şi evaluare” ale dinamicii acesteia şi ale comporta­mentului copilului la şcoală (din perspectiva cadrelor didactice) – instrumente în baza cărora vor putea fi identificate profile psihologice ale părinţilor, utile în activitatea de diagnoză şi de evaluare a intervenţiei. Totodată, cartea se adresează şi studenţilor de la facultăţile de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, celor ce urmează cursuri masterale în domeniile respective (oferind posibilitatea de aprofundare a cunoştinţelor prin prezen­tarea sistematică atât a concepţiilor ştiinţifice, cât şi a demersului practic) precum şi, nu în ultimul rând, părinţilor.

Cu toate acestea, demersul investigativ nu se încheie aici; în următorul volum – intitulat Programe de educaţie paren­tală – vom prezenta succint o serie de programe naţionale şi internaţionale prin prisma cărora am analizat rezultatele decurse din proiectarea, implementarea şi evaluarea/validarea unui training de dezvoltare a competenţei parentale elaborat de noi.

Conţinutul acestei cărţi şi al volumului ulterior de care am amintit mai sus se bazează pe textul lucrării noastre de doctorat Studiul competenţei parentale: o abordare structural dina­mică în scopul proiectării unui program de formare-dezvoltare, iar cercetarea aferentă acesteia (derulată între anii 2006-2011) a inclus şi date rezultate din activitatea profe­sională în calitate de psiholog consilier şcolar.

Programul de doctorat s-a desfăşurat în perioada 2008-2011 în cadrul Institutului de Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, iar teza noastră, apreciată cu distincţia „MAGNA CUM LAUDE”, a fost coordonată de prof. univ. dr. Grigore Nicola, căruia îi mulţumim pentru profunda îndrumare ştiinţifică şi preţiosul sprijin moral.

De asemenea, adresăm mulţumiri şi celor care au făcut parte din comisiile de examinare pe parcursul pregătirii doctorale şi de susţinere a tezei: conf. univ. dr. Ruxandra Gherghinescu, conf. univ. dr. Ana Maria Marhan, conf. univ. dr. Cornelia Tatu, conf. univ. dr. Irina Anca Tănăsescu şi conf. univ. dr. Bogdan Danciu.

 

Simona Maria Glăveanu
 

 

* * *

The study of the parent-child relation has been for long a matter of interest for scholars in various social sciences (psychology, pedagogy, sociology etc). This fact has determined a diversity of scientific approaches of the above mentioned relation which can be grouped as follows: some are theoretical and descriptive and have resulted into behavioral typologies of parents and children, others have elaborated and validated guidance for coping to the inherent difficulties of the relation – with or without a personality-related foundation (B. Spock, 2000; Dorothy Law Nolte and Rachel Harris, 2001; Carmen Ciofu, 2004; Irina Petrea, 2007) and, finally, others are centered on the development of parental self management over the educational process (L. Schlessinger, 2004) and of programs that are tailored on clearly identified dysfunctions (A. Frankland and P. Sanders, 1999; M. Dopfner et al., 2004; F. and Ulrike Petermann, 2006).


Although the scientific work on the parent-child relation is very complex and seems comprehensive (due to the vast amount of studies and the diversity of analytic perspectives), most of the dedicated literature offers only general information for optimizing this relation and, furthermore, it concerns mainly the preschool period, puberty and adolescence.

As a consequence, we intended to define a scientific frame that could facilitate the psychological approach of the parents’ relation to the early-school aged children. For this purpose, we defined the concept of parental competence as a progress factor for children’s school and social adaptation and investigated the conditions that influenced its development.

The competence structure and development was studied in the majority activity fields, with an explicit relation to work efficiency; on this coordinate, R Boyatzis issued a competence model taking into consideration noticeable personality traits and behavior (R. Boyatzis, apud R. Wood şi T. Payne, 1999).

Within our research we conceive a development of the respective term in the psychological counseling field through parental competence term, keeping the main notes of the generic term. The parental competence was defined by us as a system of knowledge, skills, capabilities, abilities and habits that allow the parent to successfully fulfill the parental responsibilities and also to prevent/deal with crisis situations in a manner that contributes to the child’s development. The term was introduced and drafted by us in year 2008, being presented during the “Sibiu International Conference”; the study was published one year later in the volume “Modern psychological research: directions and perspectives”, coordinated by M. Milcu. The parental competence term knew a wide acknowledgment in Romania, by the appearance in 2010 of “Integrated national strategy of parental competences creation and development”, supported by Ministry of Education, Research Youth and Sports.

By studying the investigation surveys for family interrelationship available at national level, the absence of a valid tool to approach the relationship between parents and children of young school age was revealed; at international level established surveys were identified, however they were not available also for the companies responsible to distribution of psychological tests standardized for the Romanian population. These facts represented for our research needs and objectives that triggered the action of drafting a survey to investigate the parental competence and to capture the multitude of its dimensions in an integrated perspective that would go beyond the analysis of only the educational style and would bring novelty to the domain (through its scales and content).

In order to maximize the degree of completeness of the investigation, we intended to issue a structural model of parental competence created both on personological traits, as well as on several psycho-social aspects (such as coping style, emotional intelligence, particularities of marital relation and the perception of the educational model lived in the family) and also to reveal the relation between parental competence and children behavioral patterns (in order to identify its dimensions that need to be developed).

The research theme, the drafted scientific process and the intended objectives are within the line of efforts to put to disposition of family/school counseling field specialists, methods to assess the parents-children relationships, as well as “The parental competence questionnaire” and the “Observation and assessment grills” of its dynamic and of child behavior in school from teachers’ perspective, based on which parents psychological profiles shall be identified, useful in the intervention diagnosis and assessment activity.

Then again, this book addresses the students in psychology and educational sciences and those who attend master degree courses (as it offers the possibility of deepening their knowledge through the systematic presentation of both the scientific approaches and the practical study), and, last but not least, the parents.

Nevertheless, the scientific investigation has not been concluded yet: in our next book, which will be entitled Parental Education Programs, a series of national and international programs will be briefly described.

Those programs were used as a landmark for analyzing the results that were obtained by designing, implementing and evaluating/validating the training program for the parental competence elaborated by us.

This book and the afore-mentioned next volume are based on the content of our doctoral paper entitled The Study of Parental Competence. A Structural and Dynamic Approach for Designing a Formation and Development Program, and the research that was included in it was carried out between 2006 and 2011 and also included information from the professional activity as a school counselor and psychologist.

The doctoral course was carried out between 2008 and 2011 at the „Constantin Rădulescu-Motru” Institute of Psychology of the Romanian Academy and our doctoral paper (that was awarded the „MAGNA CUM LAUDE” degree) was coordinated by professor Grigore Nicola, Ph.D., whom we thank for the profound scientific guidance and valuable moral support.

We also thank the various scholars who took part in the examination commisions throughout the doctoral course and in the context of presenting the final dissertation: associate professor Ruxandra Gherghinescu, Ph.D., associate professor Ana Maria Marhan, Ph.D., associate professor Cornelia Tatu, Ph.D., associate professor Irina Anca Tănăsescu, Ph.D., and associate professor Bogdan Danciu, Ph.D.

 

Simona Maria Glăveanu

 

Prefaţă  / 15

Cuvânt înainte   / 19


PARTEA ÎNTÂI

ARIA PROBLEMATICĂ A COMPETENŢEI PARENTALE: PREMISE ŞTIINŢIFICE, MODELE DE CONCEPTUALIZARE ŞI DIAGNOZĂ

Capitolul I
MODELE PARENTALE  / 27
1. Modelul părinţilor ,,autoritari” / 29
2. Modelul părinţilor ,,indulgenţi” / 35
3. Modelul părinţilor ,,protectori/hiperprotectori” / 40
4. Modelul părinţilor ,,inconsecvenţi” / 44
5. Modelul părinţilor ,,indiferenţi” / 46
6. Modelul părinţilor ,,agresivi” / 50
7. Modelul părinţilor ,,eficienţi” / 52

Capitolul II
MEDIUL FAMILIAL ÎN ASISTAREA FORMĂRII ŞI DEZVOLTĂRII COPILULUI  / 59
1. Rolul familiei în formarea personalităţii  / 59
1.1. Componenta afectivă / 61
1.2. Conduita morală  / 64
1.3. Integrarea socială / 66
1.4. Devianţa comportamentală / 70
2. Interrelaţiile parentale şi dezvoltarea cognitivă / 75
3. Reprezentările copilului vizând mediul familial / 78

Capitolul III
DEMERSURI EXPLICATIV-INTERPRETATIVE ALE COMPETENŢEI PARENTALE  / 80
1. Modelul factorial al competenţei parentale / 80
2. Conotaţii psihologice ale modelelor explicativ-interpretative / 84
2.1. Modelul personal sau modelul trăsăturilor / 84
2.1.1. Competenţa parentală – modul al competenţelor sociale (dimensiuni de personalitate) / 85
2.1.2. Inteligenţa emoţională – resursă a competenţelor parentale / 94
2.1.3. Alţi factori psihologici individuali ai părinţilor / 103
2.1.3.1. Cogniţia părinţilor / 103
2.1.3.2. Rezistenţa la stres / 105
2.1.3.3. Tulburările emoţionale / 105
2.1.3.4. Tulburările de personalitate şi psihozele / 107
2.2. Modelul situaţional sau contingent / 108
2.2.1. Particularităţi socio-culturale şi socio-economice vectori mediatori în competenţa parentală  / 109
2.2.2. Amprenta carierei profesionale asupra competenţei parentale / 113
2.2.3. Bona–factor modelator în competenţa parentală / 115
2.2.4. Competenţă parentală şi tip de familie  / 116
2.2.4.1. Familia tradiţională / modernă / 116
2.2.4.2. Familia parentală / 120
2.2.4.3. Familia monoparentală  / 124
2.2.4.4. Familia extinsă / 127
2.2.4.5. Familia de provenienţă / 129
2.3. Modelul interacţionist-integrativ / 130
2.3.1. Relaţia dintre trăsăturile copilului şi ale părinţilor / 131
2.3.2. Tipologia copilului dificil / 136
2.3.3. Relaţiile dintre fraţi / 139

Capitolul IV
MIJLOACE DE DIAGNOZĂ ALE COMPETENŢEI PARENTALE / 142
1. Instrumente de investigare a interrelaţionării în familie-conotaţii pentru evaluarea competenţei parentale / 142
2. Strategia naţională integrată de formare şi dezvoltare a compe  tenţelor parentale / 144
3. Abordări internaţionale contemporane în studiul parentingului/ competenţei parentale / 148


PARTEA A DOUA
CERCETARE 

Capitolul V
METODOLOGIA CERCETĂRII  / 157
1. Obiective / 157
2. Ipoteze / 158
3. Subiecţi / 158
4. Metode / 159
4.1. Instrumente folosite pentru examinarea părinţilor / 159
4.1.1.  Inventarul CC.P. (S.Glăveanu)  / 159
4.1.2. Grila de evaluare a percepţiei cadrelor didatice asupra dinamicii competenţei parentale (S. Glăveanu) / 165
4.1.3. Chestionarul 16 P.F (R.B.Cattell) / 166
4.1.4.  Chestionarul G.Z. (J.Guilford-W.Zimmerman) / 174
4.1.5.  Testul EQ (T.Carabin) / 177
4.1.6.  Inventarul EMBU (C. Perris et al.) / 179
4.1.7. Chestionarul COPE (C.S.Carver et al.) / 181
4.1.8.  Chestionarul M.R.Q. (W.E.Snell et al.) / 185
4.2.    Instrumente folosite pentru examinarea copiilor / 190
4.2.1. Chestionarul W-M (Woodworth –Mathews) / 190
4.2.2. Grila de observare şi evaluare a comportamentului copilului la şcoală şi de investigare a evenimentelor familiale din perspectiva cadrelor didactice (S.Glăveanu)  / 194

Capitolul VI
PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR  / 196
1. Analiza preliminară a datelor / 196
2. Modelul factorial al competenţei parentale / 198
3. Variaţia competenţei parentale în funcţie de particularităţi socio-demografice) / 208
4. Un set de trăsături de personalitate ca predictori ai competenţei parentale  / 229
5. O serie de variabile psiho-sociale ale părinţilor în corelaţie cu dimensiunile competenţei parentale / 248
5.1. Inteligenţa emoţională / 248
5.2. Modul de percepere a experienţei modelului educativ trăit în familia de origine / 251
5.3. Stilul de coping / 255
5.4. Particularităţile relaţei de cuplu  / 257
6. Adaptarea şcolară şi socială a copiilor în alternative ce corelează cu atributele competenţei parentale  / 261

Capitolul VII
CONCLUZII   / 268

BIBLIOGRAFIE   / 279

ANEXE  / 299

Anexa 1 – Chestionar pentru investigarea atitudinilor parentale (Simona Maria Glăveanu) / 299

Anexa 2 – Grilă de identificare a copiilor cu dificultăţi şcolare şi familiale, destinată cadrelor didactice (Simona Maria Glăveanu) / 303

Anexa 3 – Inventarul C.C.P. (Simona Maria Glăveanu) / 304
 

Anexa 4 – Grila de evaluare a percepţiei cadrelor didactice asupra dinamicii competenţei parentale (Simona Maria Glăveanu)  / 313

Anexa 5 – Grilă de observare şi evaluare a comportamentului copilului la şcoală şi de investigare a evenimentelor familiale (din perspectiva cadrelor didactice) (Simona Maria Glăveanu) / 315

REZUMAT (în limba engleză) / 317

Simona Glăveanu


Simona Maria Glăveanu este lector universitar la Catedra de Psihologie a Universităţii Ecologice Bucureşti. Activitatea sa didactică include: consilierea psihologică în şcoală, dinamica grupurilor etc. A participat la numeroase conferinţe ştiinţifice, a publicat peste 30 de studii, cercetări în volume şi reviste de specialitate naţionale şi internaţionale.

Dintre acestea amintim selectiv:

Scientia Socialis, Lithuania - Validating a training program for parental competence in ,,Problems of Psychology in the 21st Century”, vol. 2, (2012).

La Editura Academiei Române, Bucureşti a publicat: Rezistenţa la stres-resursă a competenţei parentale în Revista de psihologie, vol. 58 nr.1, (2012); Modele parentale relevate în tablouri familiare - abordare nomotetică în ,,Revista de psihologie”, vol. 57 nr.1 (2011); Particularităţi etno-culturale în educaţia adulţilor în ,,Cercetări filosofico-psihologice”, nr.2, (2010).

La Editura Universitară, Bucureşti a mai publicat:
- Familia şi evoluţia psihocomportamentală a copiilor în ,,Psihologia sănătăţii”, Avram, E. (coord.) (2010);
- Diagnoza comunicării verbale ca vector al stabilităţii/instabilităţii conjugale informale în ,,Cercetarea modernă în psihologie. Individ, grup, organizaţie: studii aplicative”, Milcu, M. (coord.) (2010);
- Un model multifactorial al competenţei parentale în: ,,Cercetarea psihologică modernă: Direcţii şi perspective, Cercetare cantitativă vs. cercetare calitativă”, Milcu, M; Griebel, W.; Sassu, R. (coord.) (2009);
- Managementul serviciilor de consiliere psihologică în educaţie în ,,Psihologia în organizaţiile moderne”, Avram, E. (coord.) (2008).

La alte edituri, a publicat:
- Modelul familial - factor mediator în delincvenţa comportamentală în ”Direcţii şi perspective psihologice în abordarea unicităţii umane şi sintalităţii”, Editura MAI, Bucureşti (2010);
- Dezvoltarea abilităţilor sociale  bază în managementul carierei tinerilor în ‚‚Perspective pentru dezvoltarea carierei tinerilor în context european”, Ed. Sigma, Bucureşti (2009);
- Coordonate psihopedagogice în consilierea copiilor şi tinerilor cu tulburări de conduită în: ,,Neuroştiinţe şi psihologie clinică”, Avram, E., Tătăreanu, L. (coord.), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti (2009).

 

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!