Dicţionar comentat de cuvinte şi expresii de origine biblică

 • Autor:

 • Editura: Editura Universitară

  ISBN: 978-606-591-310-3

  Doi: 10.5682 / 9786065913103

 • Anul publicării:

  Ediţia: I

  Pagini: 269

1740 RON

Disponibilitate: stoc epuizat

Acest produs nu este pe stoc momentan.Mai multe detalii Dicţionar comentat de cuvinte şi expresii de origine biblică

Dicţionarul comentat de cuvinte şi expresii de origine biblică se adresează deopotrivă elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, publicului mai larg, cu preocupări culturale şi lingvistice, cititorilor care manifestă interes faţă de cunoaşterea valorilor expresive ale limbii române.
Cuvintele şi expresiile pe care am încercat să le reunim în acest dicţionar, în urma cercetării izvoarelor biblice şi atestărilor lor în dicţionarele de specialitate, aparţin tezaurului de simţire şi gândire al spiritualităţii universale, dar sunt turnate în forme româneşti.
Considerăm utilă apariţia unei lucrări ca aceasta, într-o perioadă de relansare a culturii naţionale, când cartea de referinţă, dicţionarul, enciclopedia, manualul se bucură de atenţie crescândă din partea publicului larg.
Obiectivul acestui dicţionar este acela de a pune la dispoziţia celor interesaţi expresii de origine biblică folosite în vorbirea curentă, dar şi în literatură, contribuind la însuşirea şi păstrarea acestui tezaur lingvistic şi cultural.
Dicţionarul de faţă se situează în categoria lucrărilor lexicografice mixte, în sensul că abordează interdisciplinar domenii diferite de cunoaştere, la punctul de intersectare al acestora. Mai precis, lucrarea noastră îşi propune să înfăţişeze, într-o formă concentrată, relaţiile foarte complexe dintre textele biblice care circulă în lume, în diverse limbi, începând de acum două milenii, pe de o parte, şi imaginile şi expresiile uzuale din viaţa cotidiană, inspirate din aceste texte, pe de altă parte.
Perspectiva de bază este cea culturală-lingvistică şi literară, în principiu, chiar dacă, din punct de vedere cantitativ, domină referinţele biblice.
În vorbirea tuturor popoarelor se folosesc cuvinte, sintagme, enunţuri care redau fapte, personaje, experienţe de viaţă prin comparaţii, parabole, proverbe, imagini vizuale cu valoare simbolică, pentru a sugera o anumită realitate, un fenomen, un proces, o atitudine, un comportament uman etc. Este vorba despre structuri stabile, deseori chiar fixe, pentru care fiecare limbă - veche sau nouă - şi-a valorificat în manieră proprie resursele interne şi pe care vorbitorii comunităţii respective le receptează după un cod comun, căci acestea conţin o experienţă repetată în viaţa popoarelor, o învăţătură validată de proba timpului. În felul acesta, comunicarea umană câştigă în plan formal, căci scurtează mesajul, prin formulele respective, care esenţializează concluzii general acceptate, dar şi în plan ideatic, pentru că ilustrează adevăruri universal umane.
Mai mult chiar, imaginile şi simbolurile respective, redate prin mijlocirea cuvintelor, constituie teza sau măcar anumite componente ale unor opere literare, artistice, unor construcţii filosofice, morale, unor teorii estetice etc. Semnate de nume celebre din istoria culturală a omenirii, aceste creaţii perpetuează în felul lor propriu reminiscenţele culturale de sorginte biblică, încărcându-le uneori cu noi semnificaţii sau, în orice caz, interpretându-le ideatic şi estetic esenţa moştenită din Vechiul şi Noul Testament.
Aşadar, dicţionarul nostru fixează, în cele mai multe dintre „intrări”, relaţia:
-  mesaj biblic;
-  comunicare umană uzuală;
-  comunicare artistică.
Uneori, când am considerat că termenul sau sintagma înregistrată de noi presupune o explicaţie suplimentară (apostol, euharistie etc), am dat şi scurte indicaţii de natură etimologică, dar şi de natură lexicală (formarea cuvântului respectiv), semantică (sinonimie, polisemie), stilistice (nuanţe conotative, activate de anumite contexte) etc.
Apoi am încercat să semnalăm scrierile literare (beletristice, dar şi cu caracter filosofic, teologic, istoric, eseistic - în general) în care se regăseşte termenul respectiv - fie ca temă centrală, fie ca titlu-metaforă, fie ca o componentă a structurii compoziţionale, argumentative, ca un detaliu semnificativ etc. Evident, am avut în vedere atât literatura universală, cât şi literatura română.
Într-o a treia mare secvenţă, am identificat pasajul biblic în care apare acel termen/acea sintagmă - cu trimitere la cartea şi versetul/versetele din Vechiul Testament şi/sau Noul Testament, am dat citatul, integral - de cele mai multe ori - şi am adăugat o mică exegeză a pasajului respectiv.
Fiecare cultură are un astfel de dicţionar, cu adaptările de rigoare la specificul limbii şi la producţiile literar-artistice respective. Un exemplu este Dictionnaire commenté des expressions d’origine biblique. Les allusiones biblique al lui Jean Claude Bologne, pe care l-am ales ca model în cercetarea versiunilor româneşti ale Bibliei şi apoi a dicţionarelor din limba română. Rezultatul imediat a fost constatarea faptului că un număr redus de expresii biblice se regăsesc în dicţionarele frazeologice româneşti, unde li se semnalează doar nivelul stilistic (familiar), cele mai multe nefiind consemnate într-o lucrare lexicografică, în ciuda frecvenţei cu care sunt utilizate în limba vorbită, vezi exemple ca sânul lui Adam, Toma Necredinciosul, a se spăla pe mâni etc.
Astfel, am ajuns la concluzia că limba română actuală dispune de dicţionare bilingve, poliglote, explicative, etimologice, ortografice, morfologice şi de punctuaţie, de felurite dicţionare de specialitate (de argou, de termeni tehnici etc), de programe de corectare automată, dar nu dispune de un dicţionar de cuvinte şi expresii de sorginte biblică intrate în uzul comun.
Lucrarea de faţă are un caracter deschis prin însăşi natura materialului lingvistic pe care îl înregistrează, fiind susceptibil atât de completări, cât şi de corecţii.
Dicţionarul cuprinde, selectiv, cuvinte şi expresii excerptate din textul biblic şi completate cu expresii intrate în uzul comun sau în opere literare. Acestea din urmă nu reproduc întotdeauna originalul biblic, ci uneori îl parafrazează. Materialul se prezintă într-o formă sistematizată după criteriul alfabetic al cuvintelor cheie, urmate de expresiile dezvoltate din acestea, de trimiterile biblice, de semnificaţia acestora şi de conotaţia cu care au intrat în vorbirea uzuală, laică. În sfârşit, referinţele literare (acolo unde acestea au putut fi identificate sau preluate din literatura universală sau română) şi un comentariu biblic simplu, concis, încheie fiecare „intrare”.
Cuvintele cheie (titlu) au fost alese avându-se în vedere, în primul rînd,  conceptul care conferă o  semnificaţie coerentă întregii expresii. Dacă, într-o expresie sau o propoziţie, două sau mai multe cuvinte au aceeaşi importanţă în definirea sensului ei, de obicei, a fost ales primul dintre acestea, în ordinea topică a enunţului, frazeologismului respectiv etc.
Pentru citatele din Biblia canonică (Vechiul Testament şi Noul Testament), am ales ediţia uzuală din practica cultului creştin ortodox (1994), confruntată însă şi cu alte ediţii moderne.
Pentru citatele din textele apocrife, am utilizat ediţia tradusă şi îngrijită de Cristian Bădiliţă (1999).
Nădăjduim că, prin structura şi forma sa, Dicţionarul comentat de cuvinte şi expresii de origine biblică va demonstra, o dată în plus, dacă mai era cazul, forţa şi capacitatea limbii române de a reda învăţăturile biblice şi va constitui un instrument de lucru în efortul de studiere şi cunoaştere a tezaurului de expresivitate a limbii române.

Autoarea

Despre autor

Raluca-Felicia Toma

Te-ar mai putea interesa şi..

SARBATORILE SFINTILOR. Istoricitatea, semnificatia si importanta lor liturgica, religioasa si etnografica

SARBATORILE SFINTILOR. Is..

Religie si filosofie

5000 RON Detalii

Contextualizarea - Revelatie sau inovatie

Contextualizarea - Revela..

Religie si filosofie

1740 RON Detalii

Introducere în Noul Testament - De la Isus la Evanghelii şi la Faptele Apostolilor

Introducere în Noul Test..

Religie si filosofie

2030 RON Detalii


Globalizare si ortodoxie. Provocări şi perspective

Globalizare si ortodoxie...

Religie si filosofie

2408 RON Detalii

Mitul caderii omului in gnosticism si crestinism

Mitul caderii omului in g..

Religie si filosofie

770 RON Detalii

Dogmatic reference - Essays presented at London School of Theology, Belfast Bible College and Bucharest University

Dogmatic reference - Essa..

Religie si filosofie

2311 RON Detalii

Promoţii

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE comentata, actualizata si simplificata

CONTABILITATEA INSTITUTII..

Economie generala

5200 RON Detalii 57.8 RON

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL AL MICULUI ÎNTREPRINZĂTOR

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL ..

Contabilitate

3000 RON Detalii 38.53 RON

CONTABILITATE. DE LA TEORIE LA PRACTICA. Metoda si modelare

CONTABILITATE. DE LA TEOR..

Contabilitate

10000 RON Detalii 55 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga  a fost istoric, critic literar, dramaturg, poet, ministru, prim-minist ... citeşte mai mult →

Interviuri

SERBAN BELIGRADEANU SERBAN BELIGRADEANU Serban Beligradeanu s‑a nascut la 30 aprilie 1928. A absolvit Facultatea de Dr ... citeşte mai mult →