Simple and Multiple Regression Models - A Matrix Approach. Modele de regresie simpla si multipla - O abordare matriceala

  • Autor:

  • Editura: Editura Universitară

    ISBN: 978-606-28-0611-8

    Doi: 10.5682/9786062806118

  • Anul publicării:

    Pagini: 140

2500 RON

Disponibilitate: stoc epuizat

Acest produs nu este pe stoc momentan.Mai multe detalii Simple and Multiple Regression Models - A Matrix Approach. Modele de regresie simpla si multipla - O abordare matriceala

Econometria reprezinta un domeniu relativ nou, de cunostinte complexe si cu valente multiple din sfera matematicii, economiei, statisticii si de ce nu, a informaticii. Prin urmare, viziunea sistemica a cercetarii econometrice a fenomenelor economice necesita interdisciplinaritate in cadrul careia analiza interdependentei factorilor ocupa un loc central.

Imbinând metodele statistico-matematice cu particularitatile teoretice ale economiei politice, econometria intruneste atât valentele unei cercetari economice aplicative, cât si ale celei fundamentale de teorie generala.

Pentru a intelege complexitatea si varietatea fenomenelor se impune o caracterizare econometrica prin utilizarea arsenalului de metode si tehnici de analiza in timp, spatiu si interdependenta. In econometrie, toate acestea, se evidentiaza printr-o metodologie proprie si modalitate concreta de interpretare sau abordare in expunerea concluziilor si luarea deciziilor.

Informatia obtinuta prin analiza multiplelor interdependente, contine de cele mai multe ori puncte de vedere concrete, facilitând astfel intelegerea fenomenelor in ansamblu. Acest lucru este deosebit de important pentru stabilirea politicilor pe termen scurt, mediu sau lung.

In acest scop, prezenta lucrare se interfereaza cu continutul si structura unui material stiintific si aplicativ, prin respectarea etapelor de cercetare, astfel:

-           se identifica obiectul, particularitatile si elementele teoretice ale econometriei;

-           se itereaza procesele, tehnicile si metodele econometrice;

-           se prezinta si exemplifica, intr-o succesiune logica, toate etapele modelarii econometrice;

-          se materializeaza o analiza concreta si de ansamblu a fenomenelor si proceselor economice.

Lucrarea de fata, poate fi considerata un instrument de studiere si aplicare a modelelor de regresie simpla si multipla ale fenomenelor si proceselor economice printr-o expunere sintetica.

Prin continut, lucrarea are un caracter metodologic, teoretic si aplicativ. Forma „teorie studiu de caz” sub care este expusa lucrarea permite, pe de o parte, o orientare mai buna a cititorului in aria  analizei proceselor economice, iar, pe de alta parte corespunde logicii si continutului unei lucrari de specialitate.

Cartea este prezentata intr-un mod accesibil, in scopul usurarii intelegerii mecanismului econometric in vederea realizarii unor studii complexe. Informatiile generate prin prelucrarea econometrica, prezentate in studiile de caz, ii vor ajuta pe cititori sa inteleaga si sa evalueze in mod adecvat corelatie dintre fenomene.

Prin aceasta lucrare de sinteza, autorii au avut drept scop prezentarea procesului de modelare econometrica a datelor intr-o abordare matriceala, folosind cel mai adecvate metode de a obtine informatii necesare cunoasterii si luarii deciziilor.

Aceasta lucrare de specialitate se adreseaza cercetatorilor, statisticienilor si viitorilor specialisti din domenii diferite: management, ingineria calitatii, sociologie, psihologie, medicina, tuturor celor interesati in utilizarea mijloacelor eficiente de analiza si cunoastere a fenomenelor complexe variabile in timp si spatiu.

Autorii multumesc celor care, prin propuneri si sugestii, au contribuit si vor contribui la imbunatatirea continutului si calitatii prezentei lucrari de specialitate.

Autorii

Cuvânt înainte Simple and Multiple Regression Models - A Matrix Approach. Modele de regresie simpla si multipla - O abordare matriceala

Prefata /xv

Capitolul 1: Concepte generale in econometrie /71

1.1 Definirea si etimologia termenului de econometrie /71

1.2 Obiectivele si etapele econometriei /72

1.3 Concepte de baza / 73

1.3.1 Variabile economice /73

1.3.2 Tipuri de date /73

1.4 Concepte cheie /76

Capitolul 2: Modele econometrice /77

2.1 Conceptul de model econometric/ 77

2.2 Tipuri de modele econometrice /78

2.2.1 Modele unifactoriale si modele multifactoriale /78

2.2.2 Modele liniare si modele neliniare /79

2.3 Pasii modelului econometric / 81

2.4 Concepte cheie /84

Capitolul 3: Modele de regresie simpla / 85

3.1 Componentele modelului de regresie simpla / 85

3.1.1 Conceptul de “regresie” / 85

3.1.2 Terminologie pentru modelul de regresie simpla /88

3.1.3 Modelul aleator de regresie simpla/ 88

3.4 Ipotezele modelului de regresie liniara simpla/ 89

3.5 Concepte cheie / 91

Capitolul 4: Estimare si inferenta in modelele de regresie simpla ./92

4.1 Estimarea matriceala in modelul de regresie simpla /92

4.1.1 Definitii si notatii/ 92

4.1.2 Estimarea matriceala a parametrilor modelului de regresie simpla /94

4.2 Inferenta matriceala in modelul de regresie simpla/ 97

4.2.1 Testarea matriceala a ipotezelor asupra parametrilor modelului de regresie simpla / 97

4.2.3 Testul F/ 100

4.2.4 Analiza matriceala a valorilor reziduale in modelul de regresie simpla/ 101

4.3 Concepte cheie/ 102

Capitolul 5: Estimare si inferenta in modelele de regresie multipla / 103

5.1 Estimarea matriceala in modelul de regresie multipla/ 103

5.1.1 Definitii si notatii / 103

5.1.2 Estimarea matriceala a parametrilor modelului de regresie multipla/ 105

5.2 Inferenta matriceala in modelul de regresie multipla / 108

5.2.1 Testarea matriceala a ipotezelor asupra parametrilor modelului de regresie multipla / 108

5.2.2 Analiza matriceala a valorilor reziduale in modelul de regresie multipla / 116

5.3 Concepte cheie/ 120

Capitolul 6: Modele de regresie neliniare/ 121

6.1 Modele de regresie polinomiala /121

6.1.1 Definitii si notatii /121

6.1.2 Estimarea matriceala a parametrilor modelului de regresie polinomiala /122

6.2 Modele de regresie cu interactiune/ 126

6.2.1 Definitii si notatii / 126

6.1.2 Estimarea matriceala a parametrilor modelului de regresie cu interactiune /126

6.3 Concepte cheie/129

Capitolul 7: Analiza modelelor de regresie simpla si multipla in Excel / 130

7.1 Analiza modelului de regresie simpla in Excel /130

7.1.1 Optiunea Regression din Excel / 130

7.1.2 Functia Linest din Excel /133

7.2 Analiza modelului de regresie multipla in Excel /134

7.2.1 Optiunea Regression din Excel pentru regresia multipla /134

7.2.2 Functia LINEST din Excel pentru regresia multipla/134

7.2.3 Optiunea SOLVER din Excel pentru regresia multipla /135

7.3 Concepte cheie / 136

Bibliografie /137

 

Preface /xi

Chapter 1: General concepts in econometrics / 1

1.1 Definition and etymology of the term of econometrics/1

1.2 Objectives and stages of econometrics/2

1.3 Basic concepts /3

1.3.1 Economic variables /3

1.3.2 Types of data /3

1.4 Key concepts /6

Chapter 2: Econometric models / 7

2.1 The concept of econometric model /7

2.2 Types of econometric models /8

2.2.1 Univariate and multivariate models/ 8

2.2.2 Linear models and nonlinear models/ 9

2.3 Steps of the econometric model/ 11

2.4 Key concepts/ 14

Chapter 3: Simple regression models/ 16

3.1 The components of the simple regression model / 16

3.1.1 The concept of "regression" /16

3.1.2 Terminology for the simple regression model /19

3.1.3 The random simple regression model/19

3.2 Hypotheses of the simple linear regression model /20

3.3 Key concepts /22

Chapter 4: Estimation and inference in simple regression models / 23

4.1 Matrix estimation in the simple regression model/ 23

4.1.1 Definitions and notations /23

4.1.2 Matrix estimation of simple regression model parameters /25

4.2 Matrix inference in the simple regression model /28

4.2.1 Matrix testing of hypotheses on parameters of the simple regression model / 28

4.2.3 F test /31

4.2.4 Matrix analysis of residual values in the simple regression model / 32

4.3 Key concepts/33

Chapter 5: Estimation and inference in multiple regression models /34

5.1 Matrix estimation in the multiple regression model /34

5.1.1 Definitions and notations / 34

5.1.2 Matrix estimation of multiple regression model parameters / 36

5.2 Matrix inference in the multiple regression model /38

5.2.1 Matrix testing of hypotheses on multiple regression model parameters/38

5.2.2 Matrix analysis of residual values in the multiple regression model / 47

5.3 Key concepts ./ 51

Chapter 6: Nonlinear regression models /52

6.1 Polynomial regression models / 52

6.1.1 Definitions and notations / 52

6.1.2 Matrix estimation of the polynomial regression model parameters/ 53

6.2 Regression models with interaction /57

6.2.1 Definitions and notations /57

6.1.2 Matrix estimation of the parameters of the regression model with interaction / 57

6.3 Key concepts / 60

Chapter 7: Analysis of simple and multiple regression models in Excel/ 61

7.1 Analysis of simple regression model in Excel / 61

7.1.1 The Regression option in Excel /61

7.1.2 The Linest function in Excel / 64

7.2 Analysis of multiple regression model in Excel / 65

7.2.1 The Regression option in Excel for multiple regression /

7.2.2 The LINEST function in Excel for multiple regression /65

7.2.3 SOLVER option in Excel for multiple regression / 66

7.3 Key concepts /67

Bibliography / 68

Despre autor

Emilia Gogu

Nicolae Barsan-Pipu

Te-ar mai putea interesa şi..

Teorii şi modele ale ciclurilor economice. Aplicaţii pe cazul României

Teorii şi modele ale cic..

Economie generala

000 RON Detalii

ÉCONOMÉTRIE.THÉORIE ET APPLICATIONS SOUS EXCEL ET EVIEWS

ÉCONOMÉTRIE.THÉORIE ET..

Economie generala

1300 RON Detalii

Analiza statistica si evaluare

Analiza statistica si eva..

Economie generala

000 RON Detalii


ROLUL SALARIULUI MINIM SI TENDINTE ALE PERFORMANTEI PIETEI MUNCII

ROLUL SALARIULUI MINIM SI..

Economie generala

3744 RON Detalii

MANAGEMENTUL PERFORMANT AL ACHIZITIILOR PUBLICE IN ORGANIZATIILE MILITARE

MANAGEMENTUL PERFORMANT A..

Economie generala

000 RON Detalii

Managementul trezoreriei intreprinderii. Probleme, abordari, metode

Managementul trezoreriei ..

Economie generala

1500 RON Detalii

Promoţii

Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor

Contabilitatea aplicata a..

Contabilitate

3500 RON Detalii 38.53 RON

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE comentata, actualizata si simplificata

CONTABILITATEA INSTITUTII..

Economie generala

5200 RON Detalii 57.8 RON

Memomed 2017

Memomed 2017..

Medicina

6400 RON Detalii 80 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga  a fost istoric, critic literar, dramaturg, poet, ministru, prim-minist ... citeşte mai mult →

Interviuri

VICTOR NEUMANN VICTOR NEUMANN Victor Neumann (n. 28 octombrie 1953, Lugoj) este un istoric, profesor al Univer ... citeşte mai mult →