CONTABILITATE. DE LA TEORIE LA PRACTICA. Metoda si modelare, editia a IV-a, adaugita si revizuita

 • Autor:

 • Editura: Editura Universitară

  ISBN: 978-606-28-0861-7

  Doi: 10.5682/9786062808617

 • Anul publicării:

  Ediţia: IV, revizuita si adaugita

  Pagini: 328

10000 RON

Disponibilitate: stoc epuizat

Acest produs nu este pe stoc momentan.Mai multe detalii CONTABILITATE. DE LA TEORIE LA PRACTICA. Metoda si modelare, editia a IV-a, adaugita si revizuita

Cartea se comercializeaza impreuna cu volumul CONTABILITATE. DE LA TEORIE LA PRACTICA. Ciclul contabil si inchiderea exercitiului financiar, editia a IV-a, adaugita si revizuita. Pretul pentru ambele volume este de 100 lei. 

 

Editia a IV-a a cartii de specialitate „Contabilitate. De la teorie la practica. Metoda si modelare”, care se  adreseaza tuturor celor care doresc sa-si insuseasca sau/si sa-si aprofundeze cunostintele din domeniul contabilitatii, a fost imbunatatita prin actualizarea cu ultimele modificari intervenite in legislatia contabila, prin abordarea dintr-o noua perspectiva a principalelor concepte si includerea de exemple practice mai sugestive. In acest scop, pe lânga prezentarea detaliata a principalelor aspecte teoretice, s-a pus un mare accent pe sintetizarea sub forma schematica a notiunilor ce prezinta structuri si relationari complexe, precum si pe algoritmizarea si, in final, reprezentarea, sub forma de scheme logice, a unor procese specifice contabilitatii. Aceste aspecte care personalizeaza lucrarea sunt completate prin imbinarea armonioasa a cunostintelor teoretice cu exemple practice rezolvate, dar si cu exemple adresate cititorului pentru a fi rezolvate si a se asigura astfel o sporire substantiala a eficacitatii procesului de invatare.

Prin urmare, se poate spune ca, prin detalierea in modalitatile descries mai sus a problematicii contabilitatii, incepând cu rolul si locul acesteia in organizarea si conducerea activitatilor economice, metoda de lucru, evidentierea si raportarea starii unei entitati economice, aceasta noua editie se constituie intr-un instrument important, la indemâna tuturor celor interesati sa invete si sa se specializeze in acest domeniu. In acelasi timp, cartea este accesibila si utila managerilor de la toate nivelele ierarhice intrucât le asigura baza teoretica si practica necesare organizarii si conducerii eficiente a activitatilor economice.

Nu in ultimul rând, in carte au fost inserate o serie de importante aspecte care contribuie la evidentierea caracterului stiintific al contabilitatii, precum si la crearea de premise pentru perfectionarea in continuare a contabilitatii ca sistem informational si, implicit, ca stiinta. In acest sens, a fost abordata problematica generala a teoriilor si mecanismelor economice, dar si cea referitoare la infiintarea si organizarea societatilor comerciale, relationarea in cadrul acestora, relationarea contabilitatii cu fiscalitatea si managementul, precum si la impactul deciziilor manageriale asupra rezultatului.

In final, apreciem ca aceasta noua editie ofera cititorului o viziune de ansamblu asupra rolului major al contabilitatii in initierea si derularea tranzactiilor economico-financiare. - Autorul

 


Cuprinsul cărţii CONTABILITATE. DE LA TEORIE LA PRACTICA. Metoda si modelare, editia a IV-a, adaugita si revizuita

INTRODUCERE / 9

CUVANT INAINTE/ 10

CAPITOLUL 1. ROLUL SI LOCUL CONTABILITATII IN ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ACTIVITATILOR ECONOMICE/ 11

1.1. Consideratii generale /11

1.2. Obiect si precizari terminologice/ 16

1.3. Functiile contabilitatii / 24

1.4. Principiile contabilitatii / 25

1.5. Metoda contabilitatii / 32

1.6. Structura, organizarea si conducerea contabilitatii/ 37

CAPITOLUL 2. EVIDENTIEREA SI RAPORTAREA STARII UNEI ENTITATI ECONOMICE /41

2.1. Aspecte generale cu privire la reglementarile contabile aplicabile in România/ 42

2.2. Aspecte generale cu privire la situatiile financiare anuale ale entitatilor care aplica Ordinul 1802/2014 /45

2.2.1. Ce se intelege prin exercitiul financiar? / 45

2.2.2. Cum sunt clasificate entitatile raportoare?/ 46

/2.2.3. Care este tipul de raportare in functie de categoria entitatii? /48

2.2.4. Cine intocmeste si semneaza situatiile financiare anuale? /51

2.2.5. Care este termenul de intocmire si depunere?/ 51

2.2.6. Societatile sunt obligate sa publice situatiile financiare? / 53

2.2.7. Cine sunt utilizatorii situatiilor financiare anuale? /53

2.2.8. Care este utilitatea informatiilor contabile din situatiile

financiare anuale din perspectiva managementului? / 54

2.2.9. Exercitii de comunicare / 56

2.3. Bilantul contabil / 57

2.3.1. Definitie, forma si structura/ 58

2.3.2. Rolul si structura elementelor de patrimoniu/ 63

2.3.2.1. Activul  / 63

2.3.2.2. Pasivul/ 76

2.3.2.3. Exercitii de comunicare/ 86

2.3.3. Impactul operatiunilor asupra patrimoniului / 98

2.3.3.1. Analiza modificarilor bilantiere prin prisma efectului operatiilor economico-financiare asupra relatiei Active = Pasive/ 98

2.3.3.2. Analiza modificarilor bilantiere prin prisma efectului operatiunilor economico-financiare asupra relatiei: A – D = C/ 101

2.3.3.3. Exercitii de comunicare / 105

2.4. Contul „profit si pierdere” (contul de rezultate) / 107

2.4.1. Contul profit si pierdere - instrument de masurare si raportare a performantei entitatii economice/ 107

2.4.2. Structura si formatul contului profit si pierdere /108

2.4.2.1. Recunoasterea cheltuielilor curente / 109

2.4.2.2. Recunoasterea veniturilor curente /115

2.4.2.3. Cheltuieli si venituri curente versus cheltuieli si venituri inregistrate in avans /124

2.4.2.4. Structurarea cheltuielilor curente / 126

2.4.2.5. Structurarea veniturilor curente /127

2.4.2.6. Formatul contului de rezultate / 128

2.4.2.7. Exercitii de comunicare / 132

2.5. Situatia modificarilor capitalului propriu / 136

2.6. Situatia fluxurilor de trezorerie /138

2.6.1. Generalitati/ 138

2.6.2. Clasificari ale reglementarilor contabile / 138

2.6.3. Studiu de caz metoda directa /145

2.6.4. Modelul situatiei fluxurilor de trezorerie prin metoda directa /148

2.6.5. Exercitii de comunicare / 152

2.7. Note explicative la situatiile financiare anuale / 155

CAPITOLUL 3. SISTEMUL DE CONTURI /157

3.1. Contul contabil/ 157

3.1.1. Definirea si configuratia contului/157

3.1.2. Regulile de functionare a conturilor/ 161

3.1.3. Simpla si dubla inregistrare /163

3.1.3.1. Simpla inregistrare / 163

3.1.3.2. Dubla inregistrare/ 164

3.2. Analiza contabila a operatiilor economico-financiare. Formula contabila. Articolul contabil / 165

3.2.1. Analiza contabila si configurarea formulei contabile / 166

3.2.2. Clasificarea formulei contabile /167

3.2.2.1. Formula contabila simpla /168

3.2.2.2. Formula contabila compusa/ 168

3.2.2.3. Formula contabila curenta /170

3.2.2.4. Formula contabila de stornare / 170

3.3. Clasificarea conturilor/ 172

3.4. Exercitii de comunicare / 175

3.5. Planul de conturi general/ 179

3.5.1. Conturi de trezorerie / 181

3.5.2. Conturi de stocuri /182

3.5.3. Conturi de imobilizari / 186

3.5.4. Conturi de creante /192

3.5.5. Conturi de datorii /193

3.5.6. Conturi de cheltuieli / 198

3.5.7. Conturi de venituri/198

3.5.8. Conturi de capitaluri / 199

3.5.9. Exercitii de comunicare /203

3.6. Balanta de verificare /220

3.6.1. Definitie si functii / 220

3.6.2. Clasificare/221

3.6.3. Metodologie de intocmire / 223

3.6.4. Exemplificarea modului de intocmire /224

3.6.5. Studiu de caz/ 227

3.6.6. Exercitii de comunicare/ 252

3.6.7. Exercitii propuse spre rezolvare / 256

CAPITOLUL 4. DOCUMENTE FINANCIAR-CONTABILE / 258

4.1. Definire. Functii si clasificare /258

4.2. Documentele justificative/260

4.3. Registrele contabile / 261

4.4. Studii de caz / 265

4.5. Exercitii de comunicare / 283

CAPITOLUL 5. EVALUAREA IN CONTABILITATE / 287

5.1. Principiile evaluarii / 287

5.2. Elemente de tehnica evaluarii in contabilitate/ 288

5.2.1. Evaluarea la intrare / 290

5.2.2. Evaluarea la iesire /292

5.2.3. Tehnici de estimare a costurilor /305

5.3. Exercitii propuse spre rezolvare /309

BIBLOGRAFIE / 312

LISTA FIGURILOR/ 314

Anexa 1 PLANUL DE CONTURI GENERAL/ 315

Cuvânt înainte CONTABILITATE. DE LA TEORIE LA PRACTICA. Metoda si modelare, editia a IV-a, adaugita si revizuita

Confruntata cu mediul economic si social, contabilitatea se cauta pe sine, examinându-si teoria si metoda, modelele si modelarea.

O asemenea cautare are loc intre normativ si pozitiv, constructiv si practici specifice bune, intre pecuniar si social. Discutata prin prisma demersului de mai sus, cartea de specialitate cu titlul „Contabilitate. De la teorie la practica. Metoda si modelare” capata o semnificatie si utilitate deosebite pentru toti cei care doresc sa-si insuseasca principiile, conceptele, regulile, conventiile, rationamentele profesionale si practicile specifice domeniului contabilitatii. Pentru toti „producatorii” si utilizatorii de informatii economice si financiare, acestia gasesc in lucrarea de fata un raspuns fundamentat in plan teoretic la mecanismele contabilitatii.

Raportata la nevoia universitara specializata in economie, aceasta carte de specialitate ofera fundamentele teoretice si metodologice ale contabilitatii ca disciplina stiintifica de invatamânt. Ea pune in discutie intrebari, idei, concepte, teze si solutii privind organizarea si functionarea contabilitatii. Si pentru a fi pe masura, cartea este generoasa cu tot ceea ce este paradigma, teorie si metoda in stiinta contabilitatii, ea are esenta, relevanta si aplicatie in domeniul tratamentelor contabile orientate spre culegerea, prelucrarea si prezentarea informatiilor in situatiile financiare.

De asemenea, lucrarea ofera informatii in egala masura pentru toti utilizatorii de informatii contabile, fie ei investitori de capital, imprumutatori, creditori, institutii publice, institutii informationale, dar si manageri de intreprinderi si afaceri. Din sfera interesului pentru bazele contabilitatii nu trebuie uitati expertii contabili si contabilii autorizati. In acest sens, lucrarea poate fi retinuta ca suport teoretic si practic care invita la perfectionare si dezvoltare.

Continutul si formele de rationare ale cartii beneficiaza de acumularile literaturii de specialitate si dispozitiile standardelor si reglementarilor contabile. Pozitivul, normativul si constructivul se regasesc pe masura in continutul prezentei carti de contabilitate.

In final, lucrarea imi ofera posibilitatea de a va spune sa o receptati ca teorie si metoda privind modelul si modelarea intr-o contabilitate aflata in plina stare de cautare si regasire.

15.10.2013

PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR Mihai RISTEA

Despre autor

Traian-Ovidiu Calota

Absolvent al  Academiei de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, specializarea Gestiunea Activitatii Financiare a Intreprinderii (GAFI), studii aprofundate si master in audit si management contabil, doctor in economie al ASE Bucuresti.

Cadru didactic la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Stiinte Economice din anul 1999.

Expert contabil, membru CECCAR din 2003 si consultant fiscal, membru CCFR din 2007.

Director economic al societatii de consultanta fiscala Omega Consulting & Management.

Te-ar mai putea interesa şi..

Contabilitatea in comert

Contabilitatea in comert..

Contabilitate

3853 RON Detalii

Contabilitatea trezoreriilor operative

Contabilitatea trezorerii..

Contabilitate

000 RON Detalii

Bazele contabilitatii. Caiet de lucrari practice. Exercitii de logica contabila si lucrare practica monografica

Bazele contabilitatii. Ca..

Contabilitate

2408 RON Detalii


Contabilitate - Teste grilă rezolvate şi lucrare practică monografică

Contabilitate - Teste gri..

Contabilitate

2215 RON Detalii

Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor

Contabilitatea aplicata a..

Contabilitate

3500 RON Detalii

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL AL MICULUI ÎNTREPRINZĂTOR

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL ..

Contabilitate

3000 RON Detalii

Promoţii

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL AL MICULUI ÎNTREPRINZĂTOR

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL ..

Contabilitate

3000 RON Detalii 38.53 RON

Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor

Contabilitatea aplicata a..

Contabilitate

3500 RON Detalii 38.53 RON

Contabilitatea in partida dubla si legislatia persoanelor juridice fara scop patrimonial, simplificata si actualizata

Contabilitatea in partida..

Contabilitate

5200 RON Detalii 57.8 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga  a fost istoric, critic literar, dramaturg, poet, ministru, prim-minist ... citeşte mai mult →

Interviuri

ION VIANU ION VIANU     INTERVIU CU ION VIANU       Ion Vianu (n. 15 aprilie 193 ... citeşte mai mult →