Bazele contabilitatii

  • Autor:

  • Editura: Editura Universitară

    ISBN: 978-606-591-542-8

    Doi: 10.5682/9786065915428

  • Anul publicării:

    Ediţia: II

4817 RON

Disponibilitate: stoc epuizat

Acest produs nu este pe stoc momentan.Cuprinsul cărţii Bazele contabilitatii

CUVÂNT ÎNAINTE /9

 CAPITOLUL 1 ISTORICUL ŞI EVOLUŢIA CONTABILITĂŢII/ 15

1.1 Scurtă privire istorică asupra contabilităţii /15

1.2. Etapele formării şi dezvoltării contabilităţii /16

1.3. Locul contabilităţii în ansamblul cunoaşterii ştiinţifice /17

1.4. Exerciţii şi probleme /20

 CAPITOLUL 2 CONTABILITATEA –  COMPONENTĂ A SISTEMULUI

INFORMAŢIONAL ECONOMIC /22

2.1. Locul contabilităţii în sistemul ştiinţelor economice / 22

2.2. Evidenţa economică – componentă a sistemului informaţional economic/25

2.3. Sarcinile şi funcţiile contabilităţii sisteme de contabilitate/ 28

2.4. Utilizatorii informaţiei contabile /33

2.5. Reglementarea contabilităţii în românia / 35

2.6. Exerciţii şi probleme /35

 CAPITOLUL 3 OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITAŢII/ 39

3.1. Teorii şi concepţii privind definiţia şi obiectul contabilităţii /39

3.2. Obiectul de studiu al contabilităţii / 42

3.2.l.  Patrimoniul – obiect de studiu al contabilităţii /42

3.2.2. Trăsăturile obiectului contabilităţii / 46

3.2.3. Sfera de acţiune a obiectului contabilităţii / 50

3.2.4. De la obiectul contabilităţii la obiectivul contabilităţii /52

3.3. Procesele economice şi relaţiile juridice  elemente ale obiectului contabilităţii/54

3.3.l. Procesele economice/54

3.3.2. Relaţiile juridice/55

3.4. Metoda şi principiile contabilităţii / 56

3.4.1. Noţiunea şi conceptul de metodă/ 56

3.4.2. Principiile fundamentale ale contabilităţii („general admise”)/ 59

3.4.3. Procedeele metodei contabilităţii / 70

3.5. Exerciţiul financiar – contabil. Sistemul infromaţional contabil / 76

3.6. Exerciţii şi probleme / 78

CAPITOLUL 4 MODELE DE BAZĂ PRIVIND SITUAŢIA 

PATRIMONIULUI ŞI REZULTATELE OBŢINUTE / 81

4.1. Bilanţul contabil – model privind situaţia patrimoniului /81

4.1.1. Bilanţul contabil: definiţie, rol, funcţii, feluri, forme în activ/ 82

4.1.2. Bilanţul contabil – procedeu al dublei reprezentări a patrimoniului/ 87

4.1.3. Structuri bilanţiere privind patrimoniul/ 90

4.1.3.1. Activul bilanţier/ 90

4.1.3.2. Pasivul bilanţier / 97

4.1.4. Tipuri de modificări privind activul şi pasivul unităţii

Patrimoniale/ 101

4.2. Modelarea patrimoniului  prin contul de rezultate /117

4.3. Exerciţii şi probleme /125

 CAPITOLUL 5 TEORIE ŞI MODEL PRIVIND CONTUL MECANISMUL CONTABIL: ANALIZA, ÎNREGISTRAREA ŞI CONTROLUL

TRANZACŢIILOR (OPERAŢIILOR) ÎN CONTURI /129

5.1. Noţiunea, necesitatea şi conţinutul contului / 129

5.2. Structura şi forma contului / 133

5.3. Regulile de funcţionare a conturilor / 138

5.5. Analiza contabilă a operaţiilor economice şi reflectarea lor în contabilitate. Formula şi  articolul  contabil/ 146

5.6. Sistemul de conturi şi clasificarea lor / 152

5.7. Normalizarea contabilităţii. Planul general de conturi / 160

5.8. Exerciţii şi probleme / 172

 CAPITOLUL 6 DOCUMENTELE CONTABILE /174

6.1. Noţiunea şi importanţa documentelor contabile/ 174

6.2. Delimitări privind documentele contabile /175

6.2.1. Documentele sau piesele justificative / 176

6.2.2. Registrele contabile / 179

6.2.3. Documentele contabile de sinteză sau situaţiile financiare/ 184

 CAPITOLUL 7 EVALUAREA ŞI RECUNOAŞTEREA ELEMENTELOR

PATRIMONIALE DIN SITUAŢIILE FINANCIARE / 197

7.1. Cuantificarea contabilă / 197

7.2. Evaluarea contabilă / 197

7.2.1. Bazele de evaluare în contabilitate/ 197

7.2.2. Regulile evaluării ca sistem de referinţă în formularea 

politicilor contabile / 201

7.3. Exerciţii şi probleme /203

CAPITOLUL 8 ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI/ 204  

8.1. Delimitări şi structuri privind capitalurile /204

8.2. Conturi privind capitalul propriu al firmei/ 205

8.2.1. Conturi privind capitalul social /209

8.2.2. Alte conturi de capitaluri proprii / 207

8.3. Exerciţii şi probleme / 214

 CAPITOLUL 9 ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI

FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE ACTIVE IMOBILIZATE/ 218

9.1. Delimitări. Tipuri de imobilizări  218

9.2. Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale/ 220

9.3. Amortizarea: semnificaţii, durata de viaţă utilă, metode /222

9.4. Documente specifice imobilizărilor / 224

9.5. Conturi privind activele imobilizate / 226

9.6. Prezentarea informaţiilor privind activele imobilizate în note / 230

9.7. Exerciţii şi probleme /231

 CAPITOLUL 10 ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI

FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE STOCURI/ 234

10.1. Delimitări şi evaluarea stocurilor / 234

10.2. Conturi de stocuri /235

10.3. Exerciţii şi probleme / 244

 CAPITOLUL 11 ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI

FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE TERŢI / 247

11.1. Definirea şi gruparea creanţelor şi datoriilor pe termen scurt/ 247

11.2. Creanţe şi datorii comerciale / 248

11.3. Creanţe şi datorii salariale / 251

11.4. Creanţe şi datorii sociale/ 254

11.5. Creanţe şi datorii fiscale /257

11.6. Creanţe şi datorii diverse / 260

11.7. Informaţii privind datoriile şi creanţele pe termen scurt în note /262

11.8. Exerciţii şi probleme / 263

CAPITOLUL 12 ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE TREZORERIE / 265  

12.1. Delimitări privind trezoreria întreprinderii /265

12.2. Conturi privind trezoreria întreprinderii /265

12.3. Situaţia fluxurilor de trezorerie / 271

12.4. Exerciţii şi probleme /275

CAPITOLUL 13 ROLUL, CONŢINUTUL ECONOMIC, ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE CHELTUIELI, VENITURI ŞI  

REZULTATE /277

13.1. Activitatea curentă şi activitatea extraordinară/277

13.2. Conturi privind cheltuielile şi veniturile / 279

13.3. Instrumentarea contabilă a operaţiilor privind cheltuielile şi veniturile/ 279

13.4. Prezentarea informaţii privind rezultatul din exploatare în note/ 297

13.5. Exerciţii şi probleme /299

CAPITOLUL 14 REALIZAREA CICLULUI CONTABIL /301  

14.1. Prezentarea etapelor ciclului contabil /301

14.2. Foaia de calcul – un instrument contabil / 301

14.3. Utilizarea foii de calcul /303

14.4. Exemplu monografic privind realizarea ciclului contabil/ 315

BIBLIOGRAFIE / 343

Cuvânt înainte Bazele contabilitatii

Contabilitatea este o stiinta si un important domeniu al practicii sociale.

Desi foarte veche, ca activitate practica, contabilitatea incepe sa se contureze ca stiinta odata cu aparitia primei carti de contabilitate, in anul 1494, la Venetia, autor Luca Paciolo.

O caracterizare sintetica si deosebit de expresiva cu privire la valentele functionale ale contabilitatii ne-a lasat, cu aproape 80 de ani in urma, cunoscutul om de stiinta J.Fr. Schar, notând un moto la lucrarea sa „Buchhaltung und Bilanz”: „Contabilitatea este judecatorul nepartinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului si consilierul nepartinitor al viitorului, in fiecare intreprindere”.

Studierea contabilitatii, ca stiinta, presupune si studierea pe baza de documente a originii si stadiilor de evolutie a acesteia, de la primele insemnari contabile, pâna la contabilitatea actuala. Astfel, studiind trecutul ei se constata ca in toate epocile istorice s-a simtit nevoia contabilitatii pentru  a evidentia, sistematiza, controla, analiza si interpreta fenomene legate de activitatea economica a societatii omenesti, devenind indispensabila pentru intreprindere ca titulatura de patrimoniu.

Aprecieri in aceasta privinta au facut nu numai specialisti in domeniu, ci si oameni de diferite preocupari care au reusit sa inteleaga stiinta contabilitatii. Astfel, Goethe, mare poet si gânditor, aprecia intr-una din operele sale: „ea (contabilitatea) este una din cele mai sublime creatiuni ale geniului uman… fiind o oglinda a trecutului si o calauza a viitorului”.

Sombart Weiner, cercetând rolul pe care l-a avut contabilitatea pentru progresul omenirii, sublinia ca prin ea se desavârsesc normele de conducere ale unei intreprinderi deoarece: „ordinea si claritatea in afaceri maresc gustul de a economisi, de a câstiga… ea s-a nascut din aceeasi gândire cu sistemele lui Galiuleu sau Newton, cu teoriile fizicii si chimiei moderne… prin ea sistemul economic capitalist si-a putut realiza ideea de câstig si de economicitate sau rationalism economic”.  

Astazi, prin mecanizarea, automatizarea si informatizarea lucrarilor de contabilitate, tehnica contabila a ajuns, in unele tari, la un inalt nivel de perfectionare.

Caracterul dinamic al sistemului de productie si comercial din intreprindere imprima aceeasi trasatura si sistemului contabil care il reflecta. In aceasta analogie, contabilitatea este conceputa ca un sistem global al unei intreprinderi, care intra in relatii cu mediul inconjurator, privind informatii din afara pe care le transmite conducerii pentru a interveni si a lua decizii necesare reglarii activitatii intreprinderii. Astfel, contabilitatea devine mijlocul de informare operativa, dinamica asupra desfasurarii proceselor economice din intreprindere si, deopotriva, instrumentul de analiza, coordonare si control al activitatii economice si financiare pentru cunoasterea pulsului economic, in scopul luarii celor mai bune decizii de management.

Riscurile la care este supusa intreprinderea in conditiile economiei de piata fac indispensabila informatia contabila. Se poate aprecia ca, astazi, contabilitatea este pentru intreprindere ceea ce sunt aerul si apa pentru viata. Cunostintele de contabilitate trebuie posedate nu numai de catre organizatorul si conducatorul unitatii, ci si de catre cei care administreaza si raspund de patrimoniul unei unitati patrimoniale.

Contabilitatea este o disciplina informationala. Ea studiaza efectele tranzactiilor economice si ale altor evenimente asupra situatiei economice si financiare, precum si asupra performantelor inregistrate de o intreprindere.

Aceasta afirmatie este sprijinita si de argumente istorice. De exemplu, in Egiptul antic contabilitatea era considerata atât de necesara incât se invata in toate scolile, iar contabilii puteau deveni sacerdoti, generali, guvernatori.

Egiptologul Champolion arata ca „toti functionarii statului faceau parte din corporatia contabililor. Contabilii regali aveau in seama lor intreaga administratie”, iar la greci, dupa spusele oratorului atenian Eschine „un om poate primi coroana numai dupa ce a dat socoteala de administratia incredintata”.

Se cuvine sa subliniem importanta pe care o are astazi contabilitatea pentru cunoasterea situatiei si conducerea activitatii economico-financiare, precum si locul pe care trebuie sa-l ocupe aceasta in pregatirea specialistilor din domeniul economic si juridic. De ce? Pentru ca, asa cum spunea un parinte al contabilitatii românesti, „faptele contabile, adica operatiile care sunt inregistrate de contabilitate, sunt de natura economica si juridica. Ce reprezinta contabilitatea constituirii unei societati comerciale decât contabilizarea unei succesiuni de fapte juridice?” (Spiridon Iacobescu, 1923).

In fine, contabilitatea are prin natura sa calitatea de a fi o stiinta fundamentala si aplicativa, cu laturi de teorie si practica, de stiinta si tehnica. Ea poseda, in acelasi timp, doua particularitati caracteristice oricarei stiinte: de a fi permanenta si universala. Este permanenta in sensul ca se bazeaza pe o serie de legitati proprii care au calauzit-o intotdeauna si care vor ramâne valabile atât timp cât vor exista conditiile care au  generat-o – respectiv, productia si schimbul de bunuri in societatea omeneasca. Este universala prin faptul ca a aparut si se conduce pe baza acelorasi legi si principii peste tot, oriunde s-ar folosi, in orice orânduire sociala si in orice tip de unitate patrimoniala.

Discutata din prisma demersurilor mentionate, cartea „Bazele contabilitatii” capata o semnificatia aparte pentru toti cei care doresc sa acceada la seiful rationamentului contabil. Ea este disciplina de introducere in imperiul stiintific al contabilitatii prin care, gradat si metodic, se ia cunostinta cu elementele teoretice fundamentale ale obiectului si metodei sale de cercetare, cu principiile, procedeele si mijlocele specifice concepute si folosite pentru obtinerea, valorificarea si conservarea informatiilor cu privire la patrimoniu, situatia si rezultatele financiare ale unei intreprinderi.

Cartea trateaza aceasta problematica, incercând un echilibru intre ceea ce a acumulat si conservat stiinta si practica contabila pe plan mondial si national si noile curente contabile moderne. Astfel, premisele stiintifice si logice ale contabilitatii sunt abordate prin imbinarea principiilor teoretico-fundamentale clasice cu principiile

(conventiile) moderne de organizare si conducere a contabilitatii, acceptate prin standarde de comunitatea mondiala si europeana.

Doua dintre procedeele de baza ale metodei contabilitatii, (Bilantul si Contul), concepute pe suportul principiilor teoretice – dubla reprezentare si dubla inregistrare – constituie elementele centrale ale lucrarii prin care se pot intelege logica si mecanismul in care contabilitatea interpreteaza, reprezinta si esentializeaza in plan informatic obiectul sau, patrimoniul.

Fondul de idei circumscris in continutul lucrarii se adreseaza, in primul rând, tuturor studentilor din invatamântul economic, de stat si privat, dar si celor de la alte institutii de invatamânt superior, care prin programele lor de studiu se apleaca si asupra contabilitatii. Ea este destinata, in al doilea rând, si poate fi consultata de catre managerii intreprinderilor, juristi, practicieni din domeniul contabilitatii – contabili autorizati, experti contabili, auditori financiari-contabili, analisti financiari – care doresc sa aprofundeze valentele informationale ale contabilitatii.

Demersul sau metodico-didactic isi propune sa ofere, in special studentilor, modalitatile cele mai eficiente pentru, intelegerea si aprofundarea tuturor problemelor de contabilitate, sa le formeze o gândire contabila logica, independenta, precum si deprinderile necesare pentru „productia” si utilizarea informatiei contabile in activitatea de gestiune a unitatilor patrimoniale.

Procesul de reforma in care se afla contabilitatea, in tara noastra, ne-a incurajat sa introducem elemente ale Standardelor Internationale de Contabilitate si sa abordam o atitudine flexibila in legatura cu utilizarea planului de conturi.

La redactarea lucrarii ne-am folosit de o bogata legislatie si literatura straina, dar mai ales autohtona. Adresam multumiri normalizatorilor români pentru straduinta lor de a crea si apoi perfectiona un sistem contabil competitiv.

Apreciem, de asemenea, interesul si competenta profesionala a specialistilor din invatamânt, cercetare si practica in domeniul contabil pentru cartile, studiile si punctele de vedere proprii care au vazut lumina tiparului, pâna acum, si care ne-au fost de un real folos in redactarea lucrarii. Ne-am bucurat de sprijinul calificat al editurii, tipografiei, redactorului si procesorilor de text care s-au ingrijit de pregatirea operativa si aparitia in cele mai bune conditii a lucrarii, drept pentru care le multumim.

In sfârsit, multumim, aprioric, cititorilor nostri, elevi si studenti, cadre didactice, specialisti care vor avea rabdarea si interesul sa lectureze si sa foloseasca ceasta carte.

Suntem constienti de faptul ca lucrarea de fata poate fi imbunatatita, ca poate face obiectul unor reflectii critice, unor sugestii si propuneri. De aceea, vom fi recunoscatori tuturor pentru recomandarile transmise pe care le asteptam cu atentia cuvenita si pe care le vom receptiona cu placere si distinsa consideratie si le vom avea in vedere la o eventuala noua editie.

  

                                                                                  Autorii 

Despre autor

Victor Munteanu - Coordonator

Alice Tinta

Vasile Bleotu

Doina Maria Tilea

Te-ar mai putea interesa şi..

Contabilitatea de gestiune şi evaluarea performanţelor

Contabilitatea de gestiun..

Contabilitate

2625 RON Detalii

Bazele contabilitătii. Monografie contabilă

Bazele contabilitătii. M..

Contabilitate

900 RON Detalii

Bazele contabilităţii - Aplicaţii şi studii de caz

Bazele contabilităţii -..

Contabilitate

1445 RON Detalii


CONTABILITATEA FINANCIARA A INTREPRINDERII

CONTABILITATEA FINANCIARA..

Contabilitate

8000 RON Detalii

Contabilitate financiara in turism

Contabilitate financiara ..

Contabilitate

000 RON Detalii

Contabilitate - Aplicatii, teste de autoevaluare, studii de caz si practica contabila

Contabilitate - Aplicatii..

Contabilitate

3854 RON Detalii

Promoţii

Memomed 2017

Memomed 2017..

Medicina

6400 RON Detalii 80 RON

Contabilitatea in partida dubla si legislatia persoanelor juridice fara scop patrimonial, simplificata si actualizata

Contabilitatea in partida..

Contabilitate

5200 RON Detalii 57.8 RON

CONTABILITATE. DE LA TEORIE LA PRACTICA. Metoda si modelare

CONTABILITATE. DE LA TEOR..

Contabilitate

10000 RON Detalii 55 RON

Recomandările editurii

PROCESUL DE RECONSTRUCŢIE POST-CONFLICT. STUDIU DE CAZ: AFGANISTAN

PROCESUL DE RECONSTRUCŢIE POS..

Relatii internationale si diplomatie

5000 RON Detalii

LIMBA GREACA VECHE. SINTAXA CAZURILOR. O NOUA TEORETIZARE

LIMBA GREACA VECHE. SINTAXA CA..

Limbi si literaturi straine

3000 RON Detalii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Mihai Eminescu Mihai Eminescu Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 -15 iunie 1889) a fost poet , prozator  roman,   ... citeşte mai mult →

Interviuri

JOXE RAMON BENGOETXEA JOXE RAMON BENGOETXEA Joxe Ramon Bengoetxea obtained his PhD in Law at the University of Edinburgh. ... citeşte mai mult →