Propuneri manuscrise: info@editurauniversitara.ro:  0745 204 115     

Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783     

Editura Universitara Raspunderea juridica civila a administratorului societatii comerciale. Studiu de doctrina si jurisprudenta

30,82 Lei

Editura: Editura Universitara

Autor: Carmen Todică

ISBN: 978-606-591-421-6

DOI: 10.5682/9786065914216

Anul publicării: 2012

Editia: I

Pagini: 387

Stoc epuizat
Cod Produs: 9786065914216 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Download (1)
  • Autori
  • Cuprins
  • Cuvant inainte
  • Unde se gaseste
  • Review-uri (0)

Lucrarea „Raspunderea juridica a administratorului societatii comerciale” are un domeniu larg de interes social, cu implicatii juridice care ii intereseaza deopotriva pe specialistii dreptului (teoreticieni si practicieni) dar si pe orice administrator de societate comerciala, fiind un adevarat ghid de conduita al acestuia, in scopul evitarii angajarii raspunderii juridice. In acelasi timp, ea este deopotriva necesara si oportuna. Necesara, intrucat reuneste sistematizat, doctrina si practica judiciara, constituind o buna baza de cercetare si aprofundare a raspunderii juridice civile a administratorului. Oportuna, deoarece este realizata intr-un moment in care economia de piata in Romania a intrat intr-o faza de maturitate, faza in care administratorii societatilor comerciale (de altfel, societatile sunt principalii operatori economici) trebuie sa concretizeze raspunderile pe care si le asuma in cadrul fiecarui raport juridic pe care il stabilesc in numele societatii administrate.

Pe parcursul acestei lucrari am incercat sa oferim o prezentare ampla a problematicii complexe a raspunderii juridice civile a administratorului societatii comerciale, aceasta cu atat mai mult cu cat, dispozitiile noului Cod civil – Legea nr. 287/2009 a introdus noi reguli pe scena dreptului romanesc, direct aplicabile si administratorului societatii comerciale. In esenta, lucrarea este o incursiune asupra opiniilor doctrinare controversate, „dublate” de solutiile oferite de instantele de judecata, pe cat posibil, recente (incluzand si recursuri in interesul legii asupra unor probleme privind raspunderea administratorului, neunitar solutionate in practica, precum si decizii ale Curtii Constitutionale asupra unor exceptii de neconstitutionalitate a textelor de lege cu incidenta in domeniul analizat), oferind si solutia pe care am considerat-o ca fiind adecvata.

Avand in vedere ca, administratorul societati comerciale are atributii bine determinate de lege, incepand din momentul constituirii societatii, continuand cu functionarea si administrarea acesteia, pana in faza dizolvarii si lichidarii, am considerat util sa analizam si obligatiile administratorului, in toate aceste etape de existenta a societatii, subliniind caracterul delictual sau contractual al raspunderii acestuia in caz de nerespectare, analizand sanctiunile aplicabile, si chiar propunand, acolo unde ni s-a permis acest lucru, modificarea unor texte de lege sub aceste aspecte, completarea lacunelor legii si „eliminarea eventualelor inadvertente legislative”.

Referitor la raspunderea organelor de conducere ale societatii comerciale in procedura insolventei, este acoperita si aceasta perioada din viata unei societati comerciale, cu consecintele sale specifice, potrivit cu reglementarea cuprinsa in Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare. Lucrarea cuprinde o reala analiza a opiniilor exprimate in literatura de specialitate si a solutiilor de practica juridica, in materia raspunderii administratorului in insolventa asupra problemelor privind conditiile angajarii raspunderii, dat si o analiza a fiecarei fapte ilicite, in parte, prevazute de art. 138, cu caracteristicile specifice si sustinand sau criticand pozitia literaturii juridice si a practicii judecatoresti in materie.

           

Autoarea

  • Răspunderea juridică civilă a administratorului societăţii comerciale. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă

    Descarca

Carmen Todica

Abrevieri  / 9

Summaries of the PhD Thesis chapters / 11


Cap. I. Raspunderea juridica a administratorului societatii comerciale / 15

Sectiunea I Aspecte generale privind raspunderea juridica a administratorului societatii comerciale / 15

1. Importanta raspunderii juridice a administratorului / 15

2. Formele raspunderii juridice a administratorului / 16

2.1. Raspunderea civila / 17

2.2. Raspunderea contraventionala / 19

2.3. Raspunderea penala / 19

Sectiunea a II-a Raspunderea juridica civila a administratorului societatii comerciale   / 20

1. Raspunderea civila a administratorului societatii comerciale. Delimitarea fata de raspunderea civila a persoanei juridice / 20

2. Natura juridica a raspunderii civile a administratorului / 23

3. Formele raspunderii civile patrimoniale a administratorului / 25


Cap. II. Sanctiuni specifice raspunderii juridice civile a administratorului societatii comerciale / 32

Sectiunea I Sanctiuni specifice raspunderii patrimoniale a administratorului / 32

&1. Obligarea la plata de despagubiri / 32

1. Fundamentul juridic al obligatiei / 32

2. Conditiile acordarii de despagubiri. Criterii de apreciere a culpei administratorului /33

3. Evaluarea despagubirilor / 38

& 2. Solidaritatea raspunderii administratorilor / 41

Sectiunea II. Sanctiuni specifice raspunderii nepatrimoniale a administratorului / 46

&1. Revocarea administratorului / 46

1. Natura juridica a revocarii / 46

2. Competenta decizionala a revocarii administratorului / 50

4. Efectele juridice ale revocarii din functia de administrator / 62

5. Limitele controlului judiciar asupra hotararii de revocare / 66

&2. Revocarea presedintilor organelor colective de administrare. Particularitati / 74

&3. Revocarea directorilor societatii pe actiuni. Particularitati / 76

&4. Revocarea administratorului  persoana juridica /77

&5. Excluderea asociatului administrator / 80


Cap. III. Actiunea in raspundere a administratorului societatii comerciale / 82
 

Sectiunea I. Particularitati ale actiunii in raspundere a administratorului societatii comerciale / 82

1. Consideratii generale privind actiunea in raspundere / 82

2. Actiunea in raspundere a adunarii generale (actiune sociala) / 87

2.1. Regimul juridic derogator al dispozitiilor art. 155 din lege / 87

2.2. Competenta de a decide promovarea actiunii in raspundere. Conditii de cvorum si majoritate necesare pentru adoptarea hotararii / 90

3. Actiunea in despagubiri a actionarilor minoritari (actiunea sociala ut singuli) / 93

4. Aspecte procedurale in actiunea in raspundere / 96

4.1. Calitatea procesuala in actiunea in raspundere / 96

4.2. Obiectul actiunii in raspundere / 97

4.3. Procedura de solutionare a actiunii in raspundere / 98

5. Aspecte de drept comparat privind actiunea in raspundere / 101

Sectiunea a II a. Cauze care inlatura raspunderea civila a administratorului societatii comerciale / 103

1. Cauze generale care inlatura raspunderea civila a administratorului / 103

2. Regula judecatii de afaceri  cauza exoneratoare de raspundere / 107

2.1. Natura juridica a regulii „judecatii de afaceri” / 107

2.2. Domeniul de aplicare al „regulii judecati de afaceri” / 111

2.3. Conditiile de aplicabilitate ale „regulii judecatii de afaceri” / 112

2.4. Efectele juridice ale „regulii judecatii de afaceri” / 114


Cap. IV. Raspunderea civila a administratorului fata de societate / 116

Sectiunea I. Raspunderea civila directa a administratorului fata de societate / 116

&1. Fundamentul raspunderii / 116

&2. Cazuri de raspundere directa a administratorului fata de societate / 117

1. Raspunderea administratorului pentru neexecutarea obligatiile preliminare constituirii societatii. Sanctiuni aplicabile / 117

1.1. Obligatia de a solicita inmatricularea societatii / 117

1.2. Obligatia administratorului, desemnat reprezentant al societatii,  de a depune semnatura la Registrul comertului / 119

1.3. Obligatia de a incheia o asigurare de raspundere profesionala / 122

2. Raspunderea administratorului pentru neexecutarea formalitatilor legale de constituire a societatii comerciale. Sanctiuni aplicabile / 124

2.1. Obligatia de a remedia neregularitatile privind constituirea societatii comerciale / 124

2.2. Obligatia de a prelua de la fondatori documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii / 129

3. Raspunderea administratorului pentru neindeplinirea obligatiilor privind activitatea curenta a societatii. Sanctiuni aplicabile / 130

3.1. Obligatia de a administra societatea / 130

3.2. Obligatia de a convoca adunarea generala a asociatilor / 141

3.3.  Obligatia de a urmari efectuarea de catre asociati a varsamintelor datorate / 148

3.4. Obligatia de a raspunde de realitatea dividendelor platite / 150
3.5. Obligatia de a tine registrele prevazute de lege si de a urmari efectuarea corecta a evidentelor si mentiunilor din aceste documente / 151

3.6. Obligatia de a aduce la indeplinire hotararile adunarii generale precum si a indatoririlor prevazute de lege sau de actul constitutiv / 157

4. Raspunderea administratorului pentru neindeplinirea obligatiilor legale. Sanctiuni aplicabile / 157

4.1. Obligatia de informare a asociatilor cu privire la activitatea societatii / 158

4.2. Obligatia de fidelitate fata de societate / 163

4.2.1.   Obligatia de non-concurenta / 163

4.2.2.   Obligatia de loialitate  / 73

4.3. Obligatia de prudenta si diligenta  / 182

4.3.1.   Conceptul de obligatie de prudenta si diligenta / 183

4.3.2.   Continutul obligatiei de prudenta si diligenta / 184

4.4. Obligatia de confidentialitate / 188
5. Raspunderea administratorului pentru frauda comisa in dauna societatii. Sanctiuni aplicabile    / 191

5.1. Precizari prealabile / 191

5.2. Conceptul de „frauda in dauna societatii” / 193

5.3. Delimitarea „fraudei in dauna societatii” de abuzul de putere / 203

5.4. Sanctiuni aplicabile asociatului administrator in cazul fraudei / 206

6. Raspunderea administratorului pentru prejudiciul de credibilitate adus societatii ca urmare a pierderii onorabilitatii. Sanctiuni aplicabile / 211

7. Raspunderea administratorului in faza de dizolvare si lichidare a societatii. Sanctiuni aplicabile / 213

7.1. Obligatia negativa de a nu intreprinde noi operatiuni din momentul dizolvarii / 214

7.2. Obligatia administratorilor de a-si continua mandatul pana la intrarea in functie a lichidatorilor / 216

7.3. Obligatia de a pregati gestiunea societatii in vederea predarii catre lichidatori    /217

7.4. Obligatia de a preda gestiunea societatii lichidatorilor / 218

8. Raspunderea administratorului in faza de fuziune sau divizare a societatii comerciale. Sanctiuni aplicabile / 220

8.1.  Obligatiile administratorului in faza de fuziune sau divizare a societatii / 220

8.1.1. Obligatia intocmirii si depunerii proiectului de fuziune sau de divizare  / 220

8.1.2. Obligatia de informare a asociatilor cu privire la oportunitatea si consecintele fuziunii sau divizarii / 222

8.2. Raspunderea administratorilor pentru neregularitatile comise in cadrul operatiunilor de fuziune sau divizare / 224

Sectiunea a II-a. Raspunderea civila indirecta a administratorului pentru fapta altei persoane / 225

&1. Fundamentul raspunderii / 225

&2. Cazuri de raspundere indirecta a administratorului pentru fapta altei persoane /226

1. Raspunderea civila pentru faptele personalului subordonat / 226

2. Raspunderea civila pentru faptele administratorilor ce l-au precedat in functie / 228

3. Raspunderea solidara a primilor administratori si fondatorilor in cazul societatilor pe actiuni constituite prin subscriptie publica / 230

Sectiunea a III-a. Raspunderea civila „de regres” a administratorului fata de societate / 231

&1. Fundamentul raspunderii / 231

&2. Cazuri privind raspunderea „de regres” a administratorului fata de societate / 234

1. Raspunderea de regres in ipoteza actelor si faptelor juridice incheiate de administrator / 234

2. Raspunderea „de regres” a administratorului in caz de neindeplinire a unor obligatii legale / 238


Cap. V. Raspunderea civila a administratorului societatii comerciale fata de terte persoane / 242

Sectiunea I. Fundamentul raspunderii administratorului societatii comerciale fata de terti / 242

Sectiunea a II-a. Cazuri de raspundere a administratorului fata de terti / 244

&1. Raspunderea administratorului pentru actele si operatiunile incheiate in cursul constituirii societatii comerciale / 245

&2. Raspunderea administratorului in ipoteza depasirii limitelor puterilor (functiei) incredintate / 249

1. Precizari prealabile / 249

2. Limite impuse de obiectul de activitate al societatii / 251

3.  Limite statutare impuse de actul constitutiv, de hotararile adunarii generale sau decizii ale organelor de administrare / 257 

4. Limite impuse de lege / 266

5. Limite impuse de interesul social / 272

6. Aspecte de drept comparat / 273

&3. Raspunderea administratorului in calitate de garant al societatii comerciale / 274


Cap. VI . Raspunderea civila a administratorului societatii comerciale in procedura insolventei  / 279

Sectiunea I. Cadrul juridic al raspunderii administratorului in procedura insolventei / 279

1. Necesitatea reglementarii raspunderii organelor de conducere si/sau de supraveghere  in procedura insolventei / 279

2. Persoanele tinute sa raspunda in procedura insolventei / 282

2.1. Persoanele prevazute expres de art. 138 din Legea insolventei / 282 

2.2. Probleme specifice privind raspunderea membrilor organelor de conducere potrivit art. 138 din Legea insolventei / 285

2.3. Raspunderea persoanei juridice  administrator in procedura insolventei / 290

2.4. Aspecte de drept comparat / 290

Sectiunea a II-a. Natura juridica a raspunderii administratorului societatii comerciale in procedura insolventei / 293

Sectiunea a III-a. Conditiile raspunderii civile a administratorului societatii comerciale in procedura insolventei / 297

1. Premisele raspunderii / 297

2. Faptele generatoare de prejudicii / 300

3. Existenta prejudiciului si intinderea sa / 317

4. Raportul de cauzalitate intre fapta si prejudiciu / 322

5. Culpa membrilor organelor de conducere / 328

Sectiunea a IV-a . Actiunea in raspundere a administratorului societatii comerciale in procedura insolventei / 330

1. Titularii actiunii in raspundere / 330

1.1. Precizari prealabile / 330

1.2. Administratorul judiciar /lichidatorul / 333

1.3. Presedintele comitetului creditorilor. Creditorul individual / 336

2. Prescriptia dreptului material la actiunea in raspundere / 340

3. Efectele stabilirii raspunderii membrilor organelor de conducere in procedura insolventei / 347

3.1. Masuri asiguratorii asupra bunurilor organelor de conducere / 347

3.2. Punerea in executare a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere / 350

4. Cumulul raspunderii membrilor organelor de conducere reglementata de Legea insolventei cu alte forme de raspundere / 356

4.1. Cumulul raspunderii civile fundamentate pe Legea insolventei cu raspunderea de drept comun, prevazuta de Legea societatilor comerciale / 356

4.2. Cumulul raspunderii civile fundamentate pe Legea insolventei cu raspunderea penala / 357


CONCLUZII Si PROPUNERI de lege ferenda / 360

BIBLIOGRAFIE / 370

Lucrarea „Raspunderea juridica a administratorului societatii comerciale” are un domeniu larg de interes social, cu implicatii juridice care ii intereseaza deopotriva pe specialistii dreptului (teoreticieni si practicieni) dar si pe orice administrator de societate comerciala, fiind un adevarat ghid de conduita al acestuia, in scopul evitarii angajarii raspunderii juridice. In acelasi timp, ea este deopotriva necesara si oportuna. Necesara, intrucat reuneste sistematizat, doctrina si practica judiciara, constituind o buna baza de cercetare si aprofundare a raspunderii juridice civile a administratorului. Oportuna, deoarece este realizata intr-un moment in care economia de piata in Romania a intrat intr-o faza de maturitate, faza in care administratorii societatilor comerciale (de altfel, societatile sunt principalii operatori economici) trebuie sa concretizeze raspunderile pe care si le asuma in cadrul fiecarui raport juridic pe care il stabilesc in numele societatii administrate.

Pe parcursul acestei lucrari am incercat sa oferim o prezentare ampla a problematicii complexe a raspunderii juridice civile a administratorului societatii comerciale, aceasta cu atat mai mult cu cat, dispozitiile noului Cod civil – Legea nr. 287/2009 a introdus noi reguli pe scena dreptului romanesc, direct aplicabile si administratorului societatii comerciale. In esenta, lucrarea este o incursiune asupra opiniilor doctrinare controversate, „dublate” de solutiile oferite de instantele de judecata, pe cat posibil, recente (incluzand si recursuri in interesul legii asupra unor probleme privind raspunderea administratorului, neunitar solutionate in practica, precum si decizii ale Curtii Constitutionale asupra unor exceptii de neconstitutionalitate a textelor de lege cu incidenta in domeniul analizat), oferind si solutia pe care am considerat-o ca fiind adecvata.

Avand in vedere ca, administratorul societati comerciale are atributii bine determinate de lege, incepand din momentul constituirii societatii, continuand cu functionarea si administrarea acesteia, pana in faza dizolvarii si lichidarii, am considerat util sa analizam si obligatiile administratorului, in toate aceste etape de existenta a societatii, subliniind caracterul delictual sau contractual al raspunderii acestuia in caz de nerespectare, analizand sanctiunile aplicabile, si chiar propunand, acolo unde ni s-a permis acest lucru, modificarea unor texte de lege sub aceste aspecte, completarea lacunelor legii si „eliminarea eventualelor inadvertente legislative”.

Referitor la raspunderea organelor de conducere ale societatii comerciale in procedura insolventei, este acoperita si aceasta perioada din viata unei societati comerciale, cu consecintele sale specifice, potrivit cu reglementarea cuprinsa in Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare. Lucrarea cuprinde o reala analiza a opiniilor exprimate in literatura de specialitate si a solutiilor de practica juridica, in materia raspunderii administratorului in insolventa asupra problemelor privind conditiile angajarii raspunderii, dat si o analiza a fiecarei fapte ilicite, in parte, prevazute de art. 138, cu caracteristicile specifice si sustinand sau criticand pozitia literaturii juridice si a practicii judecatoresti in materie.

           

Autoarea

www.editurauniversitara.ro

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!