Propuneri manuscrise: info@editurauniversitara.ro:  0745 204 115     

Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783     

Editura Universitara Dreptul individual al muncii

41,00 Lei

Editura: Editura Universitara

Autor: Radu Stefan Patru

ISBN: 978-606-28-0729-0

DOI: 10.5682/9786062807290

Anul publicării: 2018

Editia: I

Pagini: 302

Stoc epuizat
Cod Produs: 9786062807290 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Download (1)
  • Autori
  • Cuprins
  • Cuvant inainte
  • Unde se gaseste
  • Review-uri (0)

Dreptul muncii este o ramura de drept dinamica, alerta, dand expresie importantei muncii pentru societate, dar si pentru fiecare persoana in parte. Din aceste considerente, Dreptul muncii a cunoscut o evolutie fulminanta in ultimele decenii, reprezentand o ramura de drept de referinta in sistemul de drept romanesc.

In lucrarea de fata, am abordat Dreptul muncii sub aspectul relatiilor individuale de munca, din aceste considerente, contractul individual de munca reprezinta principala institutie de dreptul muncii analizata. In cuprinsul lucrarii, sunt abordate si alte institutii relevante pentru aceasta materie, precum raspunderea juridica, sanatatea si securitatea in munca, jurisdictia muncii s.a.

Pe tot parcursul lucrarii am facut referire la situatia functionarilor publici, prezentand elemente comparative intre regimul juridic al acestora si cel al salariatilor, chiar daca in opinia noastra raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu se integreaza in prezent Dreptului muncii.

Avand in vedere faptul ca Dreptul individual al muncii si Dreptul colectiv al muncii nu pot fi separate intr-un mod rigid, ele alcatuind impreuna continutul Dreptului muncii, in lucrare am evidentiat punctual relevanta negocierii colective pentru anumite institutii de Drept individual al muncii.

Este un demers pe care l-am considerat util, in principal prin propunerile de lege ferenda formulate, cu atat mai mult cu cat, in prezent, negocierea colectiva, in special la nivelurile superioare este aproape inexistenta.

Imi afirm satisfactia de a publica aceasta monografie care a fost conceputa de-a lungul unei perioade relativ lungi de reflectie asupra principalelor aspecte ale dreptului individual al muncii, intr-un an deosebit de important pentru Romania, respectiv anul centenarului.

Pentru elaborarea acestei lucrari, am consultat doctrina juridica, practica judiciara si actele normative aparute pana la data de 1 mai 2018.

Prezenta lucrare se adreseaza in egala masura atat practicienilor dreptului – magistrati, avocati, notari, consilieri juridici, cat si teoreticienilor dreptului – cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, fiind un util material de studiu si pentru studentii facultatilor de drept dar si pentru studentii din invatamantul superior economic.

In acelasi timp, lucrarea se adreseaza si fiecarei persoane care are calitatea de salariat, functionar public sau angajator si care este in mod inevitabil interesata de raportul sau de munca.

In final, adresez calde multumiri Editurii Universitare, datorita careia aceasta carte a vazut lumina tiparului.

Dr. Radu Stefan Patru

Bucuresti, 28 mai 2018

Radu Stefan Patru

Asistent universitar in cadrul Departamentului Drept – Academia de Studii Economice, titular la disciplinele Dreptul muncii si Dreptul afacerilor, desfasurand si activitate de consultanta in special in domeniul dreptului muncii. Studii: Doctor in Drept al Academiei de Studii Economice, din anul 2014, cu teza intitulata Contractele si acordurile colective de munca. Publicatii: Monografii si cursuri in edituri de prestigiu din tara, cu titlu de exemplu: Contractele si acordurile colective de munca, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2014, Curs de drept societar pentru invatamantul la distanta, Ed. ASE, Bucuresti, 2018, articole stiintifice in reviste de prestigiu din domeniul Stiintelor Juridice, precum Dreptul, Revista Romana de Dreptul Muncii, Tribuna Juridica etc., participant la numeroase conferinte nationale si internationale cu publicarea articolelor in volumele colective ale conferintelor.

 

CUPRINS

ABREVIERI / 13

CUVANT INAINTE / 15

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII CA RAMURA DE DREPT IZVOARE. PRINCIPII / 17

Consideratii introductive / 17
Munca prin prisma diferitelor categorii de raporturi juridice / 18
Definitia si structura Dreptului muncii. Dreptul individual si dreptul colectiv al muncii / 19
Functionarii publici / 21
Izvoarele Dreptului muncii / 21
Izvoarele comune / 22
Actele normative / 22
Jurisprudenta / 23
Uzantele / 24
Izvoarele specifice / 25
Izvoarele specifice interne / 25
Regulamentul de organizare si functionare / 25
Regulamentul intern / 26
Instructiunile privind securitatea si sanatatea in munca / 28
Contractul colectiv de munca / 28
Corelatia dintre izvoarele interne specifice dreptului muncii / 33
Izvoarele specifice internationale / 34
O. I. M / 34
Normele U. E / 35
Relatia dintre normele U. E. si normele O. I. M. Aplicabilitatea prioritara a normelor U. E. in dreptul intern in caz de conflict / 36
Normele Consiliului Europei / 37
Principiile Dreptului muncii / 37

CAPITOLUL II – CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA / 43
Aspecte introductive / 43
Notiune / 45
Trasaturi juridice / 46
Trasaturi comune cu alte contracte / 46
Trasaturi specifice contractului individual de munca / 49
Formarea contractului individual de munca / 53
Conditiile de fond / 53
Capacitatea / 53
Consimtamantul / 63
Obiectul si cauza contractului individual de munca / 67
Conditiile de forma privind contractul individual de munca (forma scrisa ad probationem). / 69
Inregistrarea contractului individual de munca; dosarul personal al salariatilor / 70
Alte conditii / 73
Examenul medical / 73
Conditiile de vechime in munca / 74
Studiile / 76
Avizul, autorizarea sau atestarea / 76
Perioada de proba / 77
Stagiul / 81
Declaratiile de avere si interese / 86
Continutul contractului individual de munca / 87
Clauzele esentiale si obligatorii / 91
Clauzele specifice si neobligatorii / 97
Clauzele specifice si neobligtorii prevazute de Codul muncii / 97
Clauzele specifice si neobligatorii, neprevazute de Codul muncii / 103
Executarea contractului individual de munca / 109
Nulitatea contractului individual de munca / 113
Notiune / 113
Regimul juridic / 114
Efecte / 115
Modificarea contractului individual de munca / 116
Delegarea / 117
Detasarea / 119
Forta majora (art. 48 Codul muncii) / 126
Ca sanctiune disciplinara (art. 48 Codul muncii) / 126
In interesul salariatului (art. 48 din Codul muncii) / 127
Impreviziunea / 127
Transferul / 129
Suspendarea contractului individual de munca / 133
Incetarea contractului individual de munca / 147
Incetarea de drept a contractului individual de munca / 147
Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor / 153
Incetarea contractului ca vointa unilaterala a uneia dintre parti / 154
Demisia / 154
Incetarea contractului individual de munca datorata vointei unilaterale a angajatorului – Concedierea. / 157
Cadru legal international si intern / 157
Interdictii de concediere / 157
Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului (art. 61 lit. a) – d) Codul muncii) / 159
Concedierea disciplinara (art. 61 lit. a) Codul muncii) / 159
Concedierea in cazul arestarii preventive sau al arestarii la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile (art. 61 lit. b) Codul muncii) / 161
Concedierea din motive medicale (art. 61 lit. c) Codul muncii) / 162
Concedierea  pentru     necorespundere profesionala (art.   61   lit.   d)   Codul muncii) / 163
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului / 166
Concedierea individuala / 167
Caracterul efectiv al desfiintarii locului de munca / 167
Cauza reala / 168
Cauza serioasa / 168
Concedierea colectiva / 169
Notiune / 170
Regim juridic / 171
Decizia de concediere. / 175
Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale / 176
Obiectivele de performanta individuala vs. criteriile sociale de departajare in cadrul concedierii colective. / 177
Regimul juridic al obiectivelor de performanta individuala a salariatilor / 178
Criteriile sociale / 179
Situatia contractelor individuale de munca in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora / 180
Incetarea raportului de serviciu al functionarilor pu- blici din initiativa autoritatii sau institutiei publice . 183
Diferite tipuri de contracte individuale de munca / 186
Contractul individual de munca pe perioada determinata / 186
Aspecte generale / 186
Norme ale Uniunii Europene in materie / 187
Conditii de validitate ale contractului individual de munca incheiat pe durata determinata / 187
Cazurile in care se pot incheia contracte de munca pe perioada determinata / 187
Regim juridic / 188
Incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata / 190
Munca prin agent de munca temporara / 190
Notiune / 190
Norme ale Organizatiei Internationale a Muncii si ale Uniunii Europene in materie / 191
Regim juridic / 191
Incetarea contractului de munca temporara / 195
Contractul individual de munca cu timp partial / 195
Aspecte generale. Notiune / 195
Norme ale Organizatiei Internationale a Muncii si ale Uniunii Europene in materie / 195
Regim juridic / 196
Incetarea contractului individual de munca cu timp partial . 198
Munca la domiciliu. Telemunca / 198
Notiune / 198
Norme internationale in materie / 199
Regim juridic / 199
Incetarea contractului de munca la domiciliu / 201

CAPITOLUL 3 – TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA / 202
Reglementari in cadrul O. I. M. si U. E / 202
Timpul de munca. Notiune / 202
Durata timpului de munca / 203
Munca suplimentara / 205
Munca de noapte / 206
Normarea muncii / 208
Timpul de odihna / 209
Pauza de masa / 209
Repausul zilnic / 210
Repausul saptamanal / 210
Sarbatorile legale / 211
Concediile / 213
Concediul de odihna / 213
Zile libere platite / 216
Concediul fara plata / 216
Biletul de voie / 216
Concediile pentru formare profesionala / 217
Reglementari speciale in materia timpului de odihna pentru salariatii din sistemul bugetar / 218
Negocierea colectiva in materia timpului de munca   si   a timpului de odihna / 220

CAPITOLUL 4 – SALARIZAREA / 223
Aspecte generale. Principii / 223
Reglementare la nivelul O. I. M / 224
Reglementarea salarizarii la nivel national / 225
Reglementarea generala a salarizarii in Constitutia Romaniei si in Codul muncii / 225
Forme de salarizare. Structura salariului / 227
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata / 228
Plata salariului / 229
Salarizarea in sectorul privat / 231
Salarizarea in sectorul bugetar / 232
Alte drepturi salariale / 235
Evolutia salariilor / 237
Relevanta negocierii colective in materia salarizarii / 238

CAPITOLUL 5 – RASPUNDEREA JURIDICA / 239
Raspunderea disciplinara / 239
Aspecte generale privind regimul juridic al raspunderii disciplinare / 239
Aspecte procedurale privind aplicabilitatea raspunderii disciplinare / 242
Radierea sanctiunilor disciplinare / 248
Cumularea raspunderii disciplinare cu alte forme de raspundere / 250
Rolul instantei de judecata in materia contestarii deciziilor de sanctionare disciplinara / 250
Rolul negocierii colective in cadrul raspunderii disciplinare / 251
Raspunderea disciplinara a functionarilor publici / 252
Radierea sanctiunilor aplicate functionarilor publici. Cazierul administrativ al functionarilor publici / 255
Raspunderea patrimoniala / 257
Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariat / 258
Conditiile / pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a angajatorului / 258
Actiunea in regres a angajatorului / 259
Raspunderea patrimoniala a salariatului fata de angajator / 259
Conditiile raspunderii patrimoniale a salariatilor / 260
Aspecte / procedurale / referitoare / la / aplicabilitatea / raspunderii patrimoniale a salariatilor – o lacuna de reglementare in Codul muncii / 263
Raspunderea reparatorie aplicabila functionarilor publici / 266
Raspunderea contraventionala / 267
Raspunderea contraventionala a functionarilor publici / 271
Raspunderea penala / 271

CAPITOLUL 6 – SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA / 274
Reglementarea internationala si a U.E. in materie / 274
Reglementarea interna / 275
Trasaturile specifice ale normelor legale care reglementeaza sanatatea si securitatea in munca / 275
Obligatii legale principale in materia asigurarii sanatatii si securitatii in munca / 277
Accidentul de munca si boala profesionala / 282
Comitetul pentru securitate si sanatate in munca / 283
Raspunderea juridica in materia securitatii si sanatatii in munca / 285

CAPITOLUL 7 – CONFLICTELE INDIVIDUALE DE MUNCA. JURISDICTIA MUNCII / 287
Conflictele individuale de munca / 287
Jurisdictia muncii / 290
Aspecte generale / 290
Partile litigiilor de munca / 290
Termene / 290
Competenta. Reguli speciale de procedura / 293
BIBLIOGRAFIE / 295

Dreptul muncii este o ramura de drept dinamica, alerta, dand expresie importantei muncii pentru societate, dar si pentru fiecare persoana in parte. Din aceste considerente, Dreptul muncii a cunoscut o evolutie fulminanta in ultimele decenii, reprezentand o ramura de drept de referinta in sistemul de drept romanesc.

In lucrarea de fata, am abordat Dreptul muncii sub aspectul relatiilor individuale de munca, din aceste considerente, contractul individual de munca reprezinta principala institutie de dreptul muncii analizata. In cuprinsul lucrarii, sunt abordate si alte institutii relevante pentru aceasta materie, precum raspunderea juridica, sanatatea si securitatea in munca, jurisdictia muncii s.a.

Pe tot parcursul lucrarii am facut referire la situatia functionarilor publici, prezentand elemente comparative intre regimul juridic al acestora si cel al salariatilor, chiar daca in opinia noastra raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu se integreaza in prezent Dreptului muncii.

Avand in vedere faptul ca Dreptul individual al muncii si Dreptul colectiv al muncii nu pot fi separate intr-un mod rigid, ele alcatuind impreuna continutul Dreptului muncii, in lucrare am evidentiat punctual relevanta negocierii colective pentru anumite institutii de Drept individual al muncii.

Este un demers pe care l-am considerat util, in principal prin propunerile de lege ferenda formulate, cu atat mai mult cu cat, in prezent, negocierea colectiva, in special la nivelurile superioare este aproape inexistenta.

Imi afirm satisfactia de a publica aceasta monografie care a fost conceputa de-a lungul unei perioade relativ lungi de reflectie asupra principalelor aspecte ale dreptului individual al muncii, intr-un an deosebit de important pentru Romania, respectiv anul centenarului.

Pentru elaborarea acestei lucrari, am consultat doctrina juridica, practica judiciara si actele normative aparute pana la data de 1 mai 2018.

Prezenta lucrare se adreseaza in egala masura atat practicienilor dreptului – magistrati, avocati, notari, consilieri juridici, cat si teoreticienilor dreptului – cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, fiind un util material de studiu si pentru studentii facultatilor de drept dar si pentru studentii din invatamantul superior economic.

In acelasi timp, lucrarea se adreseaza si fiecarei persoane care are calitatea de salariat, functionar public sau angajator si care este in mod inevitabil interesata de raportul sau de munca.

In final, adresez calde multumiri Editurii Universitare, datorita careia aceasta carte a vazut lumina tiparului.

Dr. Radu Stefan Patru

Bucuresti, 28 mai 2018

www.editurauniversitara.ro

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 vanzari@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!