Propuneri manuscrise: info@editurauniversitara.ro:  0745 204 115     

Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783     

Editura Universitara MAMIS 2014 - Orizont 2020: o economie inteligentă pentru viitorul oraselor inteligente

ISBN: 2344-3367

DOI: 10.5682/23443367

Anul publicării: 2014

Editia: I

Pagini:

Editura: Editura Universitara

Autor: Volum ingrijit de Lucian-Dorel Ilincuta

Cod Produs: 2344-3367-2014 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • Cuvant inainte
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)
  • MAMIS 2014: Orizont 2020: o economie inteligentă pentru viitorul oraşelor inteligente

    Descarca

Dezvoltarea gândirii economice se află în impas sub presiunea problemelor globale cu care se confruntă omenirea. Cele mai multe dintre acestea au mai mult sau mai puţin o componentă economică şi în acelaşi timp un orizont de aşteptare din direcţia ştiinţelor economice.

În acest context, conferinţa noastră se doreşte un laborator în care studenţi şi profesori, cercetători, specialişti în economie, liberi de orice constrângeri, în dialog cu culturile şi teoriile universale, caută răspunsuri la problemele cu care se confruntă lumea. Este nevoie de o reconstrucţie conceptuală privind regândirea economiei din perspectivă raţională, cea dintre mijloace şi scopuri, în locul celei dintre dorinţe şi credinţe.

Probabil orizontul 2020 va creea premisele unui nou sens al vieţii şi al unei economii inteligente, care să răspundă acestor aşteptări.

 

 

DECAN,

                                                                              Prof. univ. dr. Cicilia IONESCU

                                            Facultatea de Management Financiar Contabil, Bucureşti

                                                   Universitatea Spiru Haret

                                                                     Preşedinte MAMIS 2014

VULNERABILITATI ALE DEZECHILIBRELOR ECONOMICE EXTERNE ALE ROMÂNIEI IN PERIOADA DE PRE ŞI POST-ADERARE/ VULNERABILITIES OF ROMANIA’S EXTERNAL ECONOMIC DISEQUILIBRIA OVER THE PRE AND POST-ACCESSION PERIODS, prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN DHC m.c.a., Universitatea Spiru Haret/9

PARTICULARITATI ALE AUDITULUI MANAGEMENTULUI PROIECTELOR INFORMATICE/ SOME PECULARITIES OF SOFTWARE PROJECT MANAGEMEN AUDIT, conf.univ.dr. Mihai ANDRONIE, prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM, conf.univ.dr. Maria ANDRONIE, Universitatea Spiru Haret, /23 

DE LA CONCEPT LA PROGRES SOCIAL REAL. STUDIU DE CAZ LA PROIECTUL POSDRU PROFEMINANTREP/ FROM CONCEPT TO REAL SOCIAL PROGRESS. CASE STUDY ON THE POSDRU PROJECT “PROFEMINANTREP”, conf.univ.dr Aurelian Virgil BALUTA, conf.univ.dr. Maria ANDRONIE, lect.univ.drd Ştefan BARBALATA,Universitatea Spiru Haret/32

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DREPTULUI CONTABIL PENTRU LANSAREA ŞI GESTIUNEA PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE. STUDIU DE CAZ: CERCETAREA PERTURBATIILOR DATORATE CONECTARII LA RETEAUA NATIONALA A SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILA ŞI SOLUTII  DE DIMINUARE A ACESTORA/  Using Instruments Accounting Low for Launching and Managing a Publicly Funded Project of European Union The Case Study Project: Research on the Perturbations Caused by Renewable Power Sources Connected to the Electric Power Network and Modeling Solutions to Mitigate These, Using EEA Research Program, masterand BOGDAN (TOMA)  Tatiana, Universitatea Spiru Haret, /41 

„LEBEDELE NEGRE” DIN ULTIMII TREI ANI IN BISERICA CATOLICA ŞI IMPACTUL LOR ECONOMICE LA NIVEL LOCAL ŞI GLOBAL/ THE “BLACK SWANS” FROM THE LAST YEARS IN CATHOLIC CHURCH AND THEIR ECONOMICAL IMPACT ON LOCAL AND GLOBAL LEVEL, Petru-Ciprian BRADU, absolvent Universitatea Spiru Haret, Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu/50

TENDINTE EVOLUTIVE IN MANAGEMENTUL SITUATIILOR PRODUCTIV-ECONOMICE  IN SOCIETATEA CUNOAŞTERII/ EVOLUTIONARY TRENDS IN THE PRODUCTIVE-ECONOMICAL SITUATIONS MANAGEMENT IN THE KNOWLEDGE SOCIETY, asist. univ. drd. Elena BURTEA, lect. univ. dr. Ion Iulian HURLOIU, conf. univ. dr. Bianca PREDA, Universitatea Spiru Haret/58

CONTROLUL INTERN IN CADRUL ORGANIZATIEI ŞI AUDITUL INTERN - ORIZONT 2020/ INTERNAL CONTROL IN THE ORGANIZATION AND INTERNAL AUDIT - HORIZON 2020, lect.univ.dr. Florentin CALOIAN1conf.univ.dr.  LuminiTa IONESCU2,   Preşedinte CECCAR- filiala Bucureşti1, Universitatea Spiru Haret 2, /66

DEŞEURILE ELECTRONICE. AMENINTARE SAU OPORTUNITATE/ ELECTRONIC WASTE. THREAT OR OPPORTUNITY, asist. univ. dr. Marin CHIVU, Universitatea Spiru Haret /71              

 AVANTAJE COMPETITIVE ALE PRACTICILOR DE MANAGEMENT ŞI MARKETING IN CONTEXTUL RESPONSABILITATII SOCIALE CORPORATIVE/ COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE PRACTICES OF MANAGEMENT AND MARKETING IN THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, asist. univ. dr. Marin CHIVU1, drd. Adrian IONESCU2, Alexandru IONESCU3, Universitatea Spiru Haret1, Universitatea de Vest din Timişoara2, Academia Româna /78

 ANALIZA RELATIEI DINTRE CONTABILITATE ŞI FISCALITATE. DEPENDENTE ŞI INDEPENDENTE/ ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING AND TAXATION. DEPENDENT AND INDEPENDENT, lect.univ.dr. Maria Ramona CHIVU, Universitatea Spiru Haret, /84

 O NOUA DIMENSIUNE A CONTABILITATII. CONTABILITATEA VERDElect. univ. dr.  Liana GADAU, Universitatea Spiru Haret/92

PRACTICA MANAGERIALA DOXASTICA  PRIN CVASI-ADEVAR EPISTEMIC/ DOXASTIC MANAGEMENT PRACTICES BY QUASI- EPISTEMIC TRUTH, prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret Bucureşti/99

 INVATAREA SUPERIOARA ŞI ECONOMIA INTELIGENTA/ TOP LEARNING AND SMART ECONOMY, conf.univ.dr. Ioan I. GÂF-DEAC, Facultatea de Drept şi AdministraTie Publica, Universitatea Spiru Haret/106

GESTIUNEA CORPORATIVA IN ECONOMIA INTELIGENTA – DEMERS MANAGERIAL ACTUAL CATRE ECONOMIA  BAZATA PE CUNOAŞTERE/ CORPORATE MANAGEMENT IN SMART ECONOMY – CURRENT MANAGEMENT APPROACH TO KNOWLEDGE BASED ECONOMY, conf. univ. dr. Maria GÂF-DEAC, Universitatea Spiru Haret Bucureşti/113

ROLUL ŞI IMPORTANTA  TEHNOLOGIILOR INFORMATIEI ŞI ALE COMUNICATIILOR IN MANAGEMENTUL ORAŞELOR INTELIGENTE/ ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS IN THE MANAGEMENT OF THE SMART CITIES, prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM, Universitatea Spiru Haret/120 

MEGA RISCURI INTR-O LUME DE MICRO-OPORTUNITATI/ MEGA RISKS IN A WORLD OF MICRO POSSIBILITIES, conf.univ.dr. Elena GURGU, Universitatea Spiru Haret /126

SECURITATEA DATELOR UTILIZATE IN MANAGEMENTUL ŞI CONTROLUL FINANCIAR/ SECURITY OF DATA USED IN FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL, conf.univ.dr. LAcrAmioara-Rodica HURLOIU, asist.univ.drd. MariuTa ŞERBAN, asist.univ.drd. Raluca-Mariana ŞTEFAN, Universitatea Spiru Haret, /137 

CLUSTERIZAREA DATELOR UTILIZATE IN MANAGEMENTUL ŞI CONTROLUL FINANCIAR/ CLUSTERING DATA USED IN FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL, conf.univ.dr. LAcrAmioara-Rodica HURLOIU, asist.univ.drd. Raluca-Mariana ŞTEFAN, asist.univ.drd. Mariuta ŞERBAN, Universitatea Spiru Haret/142

RELUARI ŞI DEZVOLTARI PRIVIND CONTABILITATEA SUBVENTIILOR GUVERNAMENTALE/ RESUMPTIONS AND DEVELOPMENTS REGARDING THE ACCOUNTANCY OF THE GOVERNMENT SUBSIDIES , conf.univ.dr. Lucian ILINCUTA,Universitatea Spiru Haret/147

ASPECTE CONTABILE PRIVIND OPERATIUNILE DE EXPORT/ ACCOUNTANCY ASPECTS REGARDING THE EXPORT OPERATIONS, conf.univ.dr. Lucian ILINCUTA, Universitatea Spiru Haret, /157

THE ACCOUNTING NORMALIZATION IN ROMANIA BETWEEN RULES AND PRINCIPLES/ NORMALIZAREA CONTABILA IN ROMÂNIA INTRE REGULI ŞI PRINCIPII, prof. univ. dr. Cicilia IONESCU, conf. univ. dr. Floarea GEORGESCU, Universitatea Spiru Haret/167

 CONTABILITATEA, BIROCRATIA ŞI CORUPTIA - ORIZONT 2020/ ACCOUNTING, BUREAUCRACY AND CORRUPTION - HORIZON 2020, conf.univ.dr. Luminita IONESCU, Universitatea Spiru Haret/179 

MANAGEMENTUL CUNOŞTIINTELOR ŞI ACTORII INTELIGENTI AI SOCIETATII INFORMATIONALE/ SMART PLAYERS IN THE INFORMATION SOCIETY AND KNOWLEDGE MANAGEMENT, prof. univ. dr. Marius Daniel Mares, conf. univ. dr. Valerica Mares,  Universitatea Spiru Haret1, A.S.E. Bucureşti2/185

DEZVOLTAREA ORGANIZATIONALA ŞI ATITUDINEA FATA DE RISC - INTRE FORMALIZAREA EXCESIVA A PROCESULUI ŞI ACTIUNEA PE BAZA DE INTUITIE/ ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND ATTITUDE TOWARDS RISK - BETWEEN EXCESSIVE FORMALIZATION OF THE PROCESS AND ACTION BASED ON INTUITION, conf. univ. dr. Valerica Mares, prof. univ. dr. Marius Daniel Mares, A.S.E. Bucureşti,      Universitatea Spiru Haret 2/191

 ROLUL ANTREPRENORILOR IN RELATIILE ECONOMICE INTERNATIONALE/ ROLE OF ENTREPRENEURS IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS , lect. univ.drd. Alexandrina  MERUTA, prof. univ. dr. habilitat Nicolae TÂU, lect.univ.dr. Iulian HURLOIU, Universitatea Spiru Haret1, ULIM/20

SISTEMELE DE MONITORIZARE ALE BIOTOPULUI FORESTIER IN VEDEREA DEZVOLTARII DURABILE A PADURILOR-BENEFICII ECONOMICE, Ioan MUNTEANU, Ilioara-Sofia RAICU, absolventi Universitatea Spiru Haret, S.C. MNA PRODCOM IMPEX S.R.L/208

INTERFERENTE INTRE MISIUNEA DE AUDITOR FINANCIAR ŞI CEA DE EXPERT CONTABIL IN ACTUALELE ŞI VIITOARELE PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA TIP POSDRU/ INTERFERENCES BETWEEN THE FINANCIAL AUDIT MISSION AND THE CHARTERED ACCOUNTANT MISSION IN RELATION TO CURRENT AND FUTURE POSDRU TYPE EUROPEAN FINANCED PROJECTS, prof. univ. dr. Dumitru NICA, lect.univ.dr. Claudiu Cristinel COCOŞATU, Universitatea Spiru Haret, /216

INFLUENTA ASUPRA FACTORILOR ECONOMICI PRIN MONITORIZAREA AREALULUI LUNCA DUNARII, Ilioara Sofia RAICU, Ioan MUNTEANU, absolventi Universitatea Spiru Haret, S.C. MNA PRODCOM IMPEX S.R.L/231

GLOBALIZAREA - UN FENOMEN CU IMPLICATII ASUPRA TURISMULUI/ GLOBALIZATION-A PHENOMENON WITH IMPLICATIONS FOR TOURISM, asist.univ.dr. Cosmina Silviana SAVU, Universitatea Spiru Haret, /242

STRATEGIC MANAGEMENT IN THE HEALTH SYSTEM IN ROMANIA - REALITIES AND PROSPECTS/ MANAGEMENTUL STRATEGIC IN SISTEMUL DE SANATATE DIN ROMÂNIA – REALITATI ŞI PERSPECTIVE, Simona Catalina ŞTEFAN, absolventa Universitatea Spiru Haret/249

CERINTELE DEZVOLTARII DURABILE IN ROMÂNIA - PROVOCARI PENTRU INVESTITIILE STRAINE DIRECTE/ THE REQUIREMENTS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ROMANIA - CHALLENGES FOR THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS, prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN DHC m.c.a., asist.univ.dr. Marinela GEAMANU, Universitatea Spiru Haret/258

ANTREPRENORIATUL – PRINCIPALELE PROVOCARI ŞI DIFICULTATI IN PERIOADA ACTUALEI CRIZE ECONOMICE ŞI FINANCIARE IN ROMÂNIA ŞI ALTE TARI MEMBRE ALE U.E./ ENTREPRENEURSHIP - MAIN CHALLENGES AND DIFFICULTIES DURING THE CURRENT ECONOMIC AND FINANCIAL CRISIS IN ROMANIA AND OTHER EU COUNTRIES, prof.univ.dr. Gheorghe ZAMAN DHC m.c.a., prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM, Universitatea Spiru Haret, /264 

ANEXA Program MAMIS 2014  /274 

 

Volum ingrijit de Lucian-Dorel Ilincuta

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 vanzari@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!