Managementul programelor educaţionale în educaţie fizica şi sport

 • Autor:

 • Editura: Editura Universitară

  ISBN: 978-606-591-504-6

  Doi: 10.5682/9786065915046

 • Anul publicării:

  Ediţia: I

  Pagini: 122

1927 RON

Disponibilitate: stoc epuizat

Acest produs nu este pe stoc momentan.Mai multe detalii Managementul programelor educaţionale în educaţie fizica şi sport

Lucrarea se înscrie în categoria cursurilor universitare şi se adresează atât  studenţilor de la master cât şi absolvenţilor Facultăţii de educaţie Fizică şi Sport şi Facultăţii de Kinetoterapie, în dorinţa lor de dezvoltare profesională.

Conţinutul nu reprezintă o noutate în dome­niu, ci este o încercare de a ajunge cu informaţia existentă în acest domeniu cât mai aproape de profesorii de educaţie fizică şi de kinetoterapie din şcoli, de a-i motiva şi mai mult pe aceştia de a scrie proiecte.   

În acest sens am încercat să strâng infor­maţiile într-o singură carte care particularizează managementul programelor  şi proiectelor şi în domeniul educaţiei fizice şi sportului. Încercarea sper să fie una reuşită.

Într-o „perspectivă valorică a viitorului”, cadrele didactice din şcoală pot deveni la un moment dat chiar managerii programelor educa­ţionale, contribuind astfel la dezvoltarea instituţiei din care fac parte. 

 

Autoarea

Cuprinsul cărţii Managementul programelor educaţionale în educaţie fizica şi sport

Prefaţă / 7

I. Introducere / 9

II. Programele educaţionale / 12

III. Proiectele educaţionale şi managementul acestora / 22
          1.  Generalităţi privind proiectele educaţionale / 22
          2.  Managementul de proiect / 36

IV. Strategii de elaborare şi implementare a programelor educaţionale / 53

V. Modele de structură a proiectului educativ / 60

VI. Planificarea unui proiect / 71

VII. Evaluarea programelor/proiectelor educaţionale / 76

VIII. Profesorul de educaţie fizică – manager al programelor educaţionale / 79

IX. Managementul riscului în cadrul proiectelor educaţionale / 102

X. Managementul schimbării / 109

XI. Rolul şi importanţa educaţiei  interculturale în planificarea şi managementul programelor educaţionale / 115

Bibliografie şi webgrafie / 120

Cuvânt înainte Managementul programelor educaţionale în educaţie fizica şi sport

Evoluţia şi transformările sociale şi din siste­mul de învăţământ au condus la  consolidarea unor servicii educaţionale.

În curând, performanţa organizaţiei şcolare se va aprecia şi în funcţie de capacitatea de elaborare şi adaptare la proiecte educaţionale, proiecte ce vor răspunde cerinţelor populaţiei şcolare şi ale comunităţii.

Descentralizarea învăţământului presupune implicare, responsabilizare, schimbare de tactici de abordare a procesului educaţional, de strategii, un nou management al instituţiei respective şi a serviciilor oferite de aceasta. Descentralizarea se referă la transferul de autoritate decizională în josul ierarhiei unei organizaţii sau în afara aces­teia, de la minister către inspectorate şi unităţi şcolare şi transferul autorităţii decizionale la nivelul consiliilor judeţene şi locale.

Modelul de descentralizare trebuie construit, negociat, rezultatul fiind un compromis între ne­voile şi aspiraţiile tuturor grupurilor cu interese în educaţie: cadre didactice, părinţi, elevi, adminis­traţie publică, angajatori, instituţiile de învăţă­mânt şi cercetare, societatea.

Principiile procesului de descentralizare:
- Autonomia instituţională
- Răspunderea publică
- Transparenţa actului decizional
- Apropierea centrului de decizie de locul actului educaţional
- Valorizarea resursei umane
- Subsidiaritatea
- Diversitatea culturală şi etnică
- Abordarea etică a serviciului educaţional

„Serviciile educaţionale reprezintă un ansam­blu de activităţi specializate prin metode şi tehnici specifice, elaborate şi desfăşurate în cadrul unor instituţii publice sau organizaţii prin care se urmăreşte rezolvarea unor tipuri variate de pro­bleme ce privesc educaţia şi instrucţia unor cate­gorii diverse de beneficiari din cadrul comunităţii”

Coordonatele de care trebuie să ţină cont orice instituţie care oferă servicii educaţionale se referă la:
- condiţiile tehnologice: infrastructură, comu­nicaţii, echipamente;
- condiţiile juridice: legi, norme;
- condiţiile politice: politicile educaţionale, inte­resul general, gradul de stabilitate politică;
- condiţiile economice: nivelul de trai, venitul, dinamica pieţei muncii;
- condiţiile demografice: rata natalităţii, feno­menul migraţiei;
- condiţiile ecologice: caracteristici ale mediu­lui ambiant, caracteristici geografice;
- condiţiile culturale: valori predominante, atitudini, tradiţii, convingeri.

Managementul serviciilor educaţionale presu­pune abordarea a trei direcţii:
- „managementul politicilor instituţionale – iden­tificarea nevoilor, analiza opţiunilor, selec­tarea programelor, stabilirea criteriilor de alocare a resurselor;
- managementul resurselor – stabilirea siste­melor de suport, a managementului  financiar şi managementului de personal;
- managementul programelor – implemen­ta­rea strategiilor sau operaţiilor curente ale orga­nizaţiilor de-a lungul unor linii funcţionale sau cicluri de pregătire.”

Managementul serviciilor educaţionale are în vedere teoria şi practica, ştiinţa şi arta proiectării, organizării, coordonării, evaluării, reglării elemen­telor activităţii educaţionale şi a resurselor ei.

Despre autor

Elena Corina Ciolcă

Te-ar mai putea interesa şi..

Capacitatile motrice. Concepte teoretice si aplicatii practice

Capacitatile motrice. Con..

Educatie fizica si sport

000 RON Detalii

Futsal. Tactică şi regulament

Futsal. Tactică şi regu..

Educatie fizica si sport

2409 RON Detalii

Fotbal în sală. Tehnica jocului

Fotbal în sală. Tehnica..

Educatie fizica si sport

2409 RON Detalii


Mijloace pentru însuşirea tehnicii jocului de fotbal

Mijloace pentru însuşir..

Educatie fizica si sport

2890 RON Detalii

Elemente definitorii pentru gimnastica de baza

Elemente definitorii pent..

Educatie fizica si sport

000 RON Detalii

Rugby. Strategia formativă a jucătorului

Rugby. Strategia formativ..

Educatie fizica si sport

1927 RON Detalii

Promoţii

Trimiterile preliminare ale instantelor din Romania la CJUE. Culegere adnotata de jurisprudenta (2007-2018) - Vol. I-X si Addenda

Trimiterile preliminare a..

Drept

54000 RON Detalii 830 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga  a fost istoric, critic literar, dramaturg, poet, ministru, prim-minist ... citeşte mai mult →

Interviuri

HORIA GARBEA HORIA GARBEA Horia Garbea (n. 10 august 1962, Bucuresti) este un scriitor roman. Membru al Un ... citeşte mai mult →