European Union Accession Treaty- Requirements in the process of Romania

33,71 Lei

ISBN: 978-973-749-914-1

Publisher year: 2010

Edition: I

Pages: 391

Publisher: Universitară

Author: Oana Duta

Unavailable at the moment
Product Code: SKU-729 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
 • Description
 • Download (1)
 • More details
 • Content
 • Where to find it
 • Authors
 • Reviews (0)

Romanian society has felt an acute need for modernization and democratization after changes in 1989.
The selection of research topics aimed title "Treaty of Accession to the European Union - Romania's integration process requirements" based on both timeliness complex process that is geared Romania, Euro-Atlantic integration and the need to study European construction issues.
Finally, there is need for training of specialists in European integration, to ensure the professionalism and competence of the Romanian society qualitative leap compared with European standards and that any source of information can only be welcomed.
Scientific research project must start from the post-war socio-political context in setting up the premises arising European collaborative structures and institutions.
Should be noted that, since ancient times the need of organization and human interests or community groups led to a multitude of construction or supranational state which survived a shorter or longer.
All these mutations are primarily geo-political economic factor substrate and the European Union is only a "response" to the geopolitical changes that have occurred with the advent of the concept of "globalization" project, a form of political organization of European nations agreed to put basic principles, to ensure political peace and economic reconstruction, cooperation and convergence of interests of nations.
If we consider the marked specificity of European nations, such a construction can only be a very laborious and very careful to be prefigured in theory.
That is why it is necessary to analyze the EU institutions, organization and mechanisms that enable its operation, the principles underlying the establishment of policies and common strategies, the enlargement process, procedure and criteria for membership.
Also, the research project should follow in a logical sequence, so that the European Union has become a concrete reality and the process by which Romania will become part of it, what are the advantages and disadvantages of accession to this structure, especially Romania are requirements that must be met in order to fully integrate the European mechanism.

 • Tratatul de aderare la Uniunea Europeană - Exigenţe în procesul integrării României

  Download

Societatea românească a resimţit o acută necesitate de modernizare şi democratizare după schimbările petrecute în 1989.

Alegerea unei teme de cercetare ştiinţifică având drept titlu „Tratatul de aderare la Uniunea Europeană – exigenţe în procesul integrării României” are la bază, atât actualitatea procesului complex în care se află angrenată România, de integrare în structurile euro-atlantice, cât şi necesitatea studierii aspectelor legate de construcţia europeană.

Nu în ultimul rând, se constată nevoia formării de specialişti în domeniul integrării europene, care să asigure prin profesionalism şi competenţă, saltul calitativ al societăţii româneşti comparativ cu standardele europene şi pentru care orice sursă de documentare nu poate fi decât binevenită.

Proiectul de cercetare ştiinţifică trebuie să plece de la contextul socio-politic postbelic în care apar premisele înfiinţării unor structuri şi instituţii europene de colaborare.

Trebuie avut în vedere faptul că, încă din cele mai vechi timpuri nevoia de organizare, precum şi interesele unor grupuri sau comunităţi umane au determinat o multitudine de construcţii statale sau suprastatale care au supravieţuit un timp mai scurt sau mai îndelungat.

Toate aceste mutaţii geo-politice au ca principal substrat factorul economic, iar Uniunea Europeană nu constituie decât un „răspuns” la modificările geo-politice ce au intervenit odată cu apariţia conceptului de „globalizare”, proiecţia unei forme de organizare politică a naţiunilor europene care să pună de comun acord principii fundamentale, să asigure pacea politică şi reconstrucţia economică, cooperarea naţiunilor şi convergenţa intereselor.

Dacă avem în vedere specificitatea marcantă a naţiunilor europene, o atare construcţie nu poate fi decât una extrem de laborioasă şi care trebuie să fie foarte atent prefigurată teoretic.

Tocmai din acest motiv, se impune analizarea instituţiei Uniunii Europene, organizarea şi mecanismele care fac posibilă funcţionarea acesteia, principiile care stau la baza înfiinţării, politicile şi strategiile comune, procesul de extindere, procedura şi criteriile de aderare.

De asemenea, proiectul de cercetare trebuie să urmărească, într-o succesiune logică, atât procesul prin care Uniunea Europeană a devenit o realitate concretă, cât şi procesul prin care România va deveni parte componentă a acesteia, care sunt avantajele şi dezavantajele aderării României la această structură, dar mai ales care sunt exigenţele pe care România trebuie să le satisfacă pentru a se putea integra pe deplin în mecanismul european.

Argumentum  / 7

Capitolul I: De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană  / 9
 

Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia Comunităţilor Europene  / 9
1.1. Europa unită – Istoria unui ideal  / 9
1.2. Construcţia europeană de la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană  / 18

Secţiunea a 2-a:Procedura şi criteriile de aderare la Uniunea Europeană  / 28
2.1. Cadrul normativ şi procedura de aderare  / 28
2.2. Stabilirea unor criterii de aderare  / 35

Secţiunea a 3-a: Puncte de vedere privind programele de cooperare şi asistenţă financiară  / 46

Capitolul al II-lea: Etapa premergătoare asocierii României la Comunităţile Europene. România între aderare şi integrare europeană / 73
Secţiunea 1: Contextul relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană  / 73

Secţiunea a 2-a: Parcursul României de la Acordul de asociere la Tratatul de aderare. Obiective şi strategii de aderare. Domenii „cheie” / 80
2.1. Stabilirea obiectivelor şi a strategiei de aderare a României în concordanţă cu criteriile de aderare  / 80
2.2. Acordul European de Asociere a României la Uniunea Europeană  / 88

Capitolul al III-lea: România între asocierea la Comunităţile Europene şi aderarea la Uniunea Europeană  / 93
Secţiunea 1: Strategia naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană  / 93

Secţiunea a 2-a: Cadrul instituţional al coordonării procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană  / 101
2.1. Cadrul instituţional al dialogului dintre Uniunea Europeană - România / 101
2.2. Instituţii româneşti implicate în procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană  / 106

Secţiunea a 3-a: Negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană  / 121
3.1. Evaluarea României ca stat candidat la aderarea în Uniunea Europeană  / 121
       3.1.1. Elaborarea documentelor de poziţie pentru procesul de negociere a aderării / 128
       3.1.2. Utilizarea unor repere metodologice comunitare  / 133
       3.1.3. Elaborarea şi utilizarea reperelor metodologice naţionale / 134
3.2. Planificarea şi monitorizarea procesului de aderare / 140
       3.2.1.  Documentele programatice esenţiale ale Uniunii Europene / 142
                 3.2.1.1.Parteneriatul pentru aderare  / 142
                 3.2.1.2. Foaia de parcurs (road-map)  / 157
                 3.2.1.3. Agenda 2000  / 158
                 3.2.1.4. Cartea Albă – Pregătirea ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est pentru integrarea în piaţa internă a Uniunii Europene  / 159
       3.2.2. Documentele programatice elaborate pe plan intern / 160
3.3. Evoluţia negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană  / 162 
3.4. Modul în care România a îndeplinit criteriile de aderare  / 167
3.5. Aspecte ce necesitau îmbunătăţiri  / 175
3.6. Finalizarea procedurilor de aderare a României la Uniunea Europeană  / 202

Secţiunea a 4-a: Avantaje şi dezavantaje ale aderării  la Uniunea Europeană  / 204

Capitolul al IV-lea: Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană  / 216 
Secţiunea 1: Structura şi conţinutul Tratatului de aderare  / 216

Secţiunea a 2-a: Procedura ratificării Tratatului de aderare / 256

Secţiunea a 3-a: Efectele semnării Tratatului de aderare  / 258

Secţiunea a 4-a: Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor asumate / 260

Secţiunea a 5-a: Implicaţii economice ale semnării de către România a Tratatului de aderare la Uniunea Europeană  / 265

Secţiunea a 6-a: Concurenţa în perioada post-aderare  / 283

Secţiunea a 7-a: Justiţia în perioada post-aderare  / 290

Secţiunea a 8-a: Agricultura în perioada post-aderare  / 300

Concluzii  / 306

Anexe   / 313

Bibliografie / 376

 • Anticariat online
 • SC Atlas Group Distribution SRL– Bucuresti

 • SC Astro Impex SRL- Bucuresti

 • SC Nicol Cart SRL – Bucuresti

 • SC Larry Cart SRL – Bucuresti

 • SC Rolcris Impex SRL – Bucuresti

 • SC Stand Agentie Difuzare Carte – Bucuresti

 • SC Vox 2000 Com SRL – Bucuresti

 • SC Maricom 94 SRL – Bucuresti

 • SC Mario Fair Play Impex SRL – Bucuresti

Oana Duta

Oana Duta is lecturer in the Faculty of Tourism Management and Commercial , Dimitrie Cantemir University, Bucharest, for courses Commercial and General Theory of Law.
Works published:
 - EU Accession Treaty - the requirements of European integration, Editura Universitară, 2010
 - Accounting in trade. University course in collaboration with Prof. Mihaela Dumitrana and Lect.univ.drd. Luminita Jalba, Universe Publishing House, Bucharest 2005;
- Accounting companies in trade and tourism, university course in collaboration with Prof. Mihaela Dumitrana and Lect.univ.drd. Luminita Jalba; Cantemir Christian University Press, Bucharest 2004;
- The lease, modern technical contracting (International Scientific Session 330 years after his birth Cantemir, leading figure of European culture, Bucharest 2003)
- State the main subject of public international law, in collaboration with Cons.jur. Daniel Duta (Annals Cantemir Christian University 2005 2006)
- Implementation of the equivalent of civil obligations in collaboration with Cons.jur. Daniel Duta (Annals Cantemir Christian University 2004-2005)
- Court of Justice in collaboration with Cons.jur. Daniel Duta (Annals Cantemir Christian University 2004-2005)
- Legal nature of unilateral promise of sale in conjunction with Cons.jur. Daniel Duta (International Scientific Session Remembrance Stefan cel Mare 500 years Cantemir organized Christian University);
- Accounting between legal theory and economic theory. Substance over form on the economic and juridical in collaboration with Lect.univ.drd. Luminita Jalba (scientific session organized by Christian University in Constanta Cantemir 2004)


write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!