Manuscript proposals: info@editurauniversitara.ro / 0745 204 115 //// Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara From Orthodoxy to the national awakening - Life and work of Eufrosin path

-7%
25,00 Lei 23,25 Lei

ISBN: 978-973-749-382-8

Publisher year: 2008

Edition: I

Pages: 242

Publisher: Editura Universitara

Author: Nicolae Isar

Stoc limitat
Stock limit
Add to cart
Product Code: 9789737493828 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Where to find it
  • Authors
  • Reviews (0)
  • De la ortodoxie la redesteptare nationala - Viata si opera lui Eufrosin Poteca

    Download

Cartea de faţă răspunde unei vechi pasiuni pentru cunoaşterea personalităţii lui Eufrosin Poteca, figură pitorească în peisajul culturii şi societăţii româneşti la începuturile epocii moderne. Acestuia, om al Bisericii, totodată, om al societăţii civile, i-am dedicat, cu peste patru decenii în urmă, primul nostru studiu, la o dată – în 1965 – când, pentru un tânăr asistent universitar, într-o instituţie civilă de învăţământ superior, opţiunea pentru o asemenea cercetare părea ciudată.

Am revenit de-a lungul timpului, în mai multe rânduri, asupra subiectului, cu diverse contribuţii documentare, hrănit de convingerea că, prin ideile şi opera sa, E. Poteca, – unul dintre colaboratorii şi urmaşii de seamă ai lui Gh. Lazăr, – a avut un rol important în mişcarea de redeşteptare naţională din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Fără a avea pretenţia epuizării documentării, în cele din urmă, i-am dedicat un studiu mai cuprinzător într-o carte, apărută nu demult, privind cărturarii iluminişti din epoca de la 1821 (vezi, Sub semnul „Luminilor”. Figuri din epoca de la 1821, Edit. Paideea, Bucureşti, 2006, p. 95-147).

Or, reluând studiul amintit, cu unele completări necesare, de data aceasta ni s-a părut important să publicăm, alături de el, cele mai importante dintre scrierile lui Eufrosin Poteca, alcătuind partea de bază a acestui volum, convinşi că opera, precum şi ideile cărturarului, îşi pot afla încă interesul, în zilele noastre, atât în rândurile exegeţilor, cât şi ale diferitelor categorii de cititori, iubitori ai culturii naţionale.

 

Autorul

Cuvânt înainte / 5

Activitatea, opera şi ideile lui Eufrosin Poteca

1. Privire asupra originii şi formaţiei intelectuale a lui Eufrosin Poteca / 7

2. Activitatea şi ideile lui Eufrosin Poteca din anii profesoratului la Sf. Sava (1825-1832) / 23

3. Un îndelungat ecou al iluminismului din tinereţe: activitatea lui Eufrosin Poteca din perioada egumeniei de la mănăstirea Motrului (1832-1858) / 49

Din scrierile lui Eufrosin Poteca

Notă asupra ediţiei de texte / 71

Lista anexelor / 72

I. Scrisori din perioada studiilor în Occident (1822-1824) / 75

II. Cuvântări din răstimpul profesoratului de la Sf. Sava (1825-1827) / 93

III.  Alte proiecte de reforme şi scrieri critice din anii profesoratului de la Sf. Sava (1826-1827) / 131

IV.  În răstimpul războiului ruso-turc şi ocupaţiei ruse / 140

V. Cuvântări şi scrieri critice din perioada premergătoare revoluţiei de la 1848 / 177

VI. 1848 în existenţa lui Eufrosin Poteca / 199

VII.  Câteva cuvântări şi scrieri de la sfârşitul vieţii / 205

Addenda
O apologie entuziastă a ideilor lui Eufrosin Poteca în Moldova. Scrisorile Stolnicului Voicu Perieţeanu (1826-1827) / 221
Mic glosar / 237

www.editurauniversitara.ro

Nicolae Isar


Prof. dr. Dr. Nicolae ISAR was born in 1937 in the town Slanic-Prahova.

History graduate of the University of Bucharest in 1962, then teaching in the university, covering all steps of the university, from assistant to full professor (in 1995).

Ph.D. in history in 1973, PhD 1997.

Teacher consultant in October 2007.


Specialist in the modern history of Romania, having as priorities for research and education history of culture, history, etc. institutions.

It is the second prize winner of the Romanian Academy science, "N. Iorga "1985," N. Balcescu ", 1993.

He has published 30 books, over time and over 100 scientific studies and articles in magazines.

Among the books are:


- Romanian publishers and the French cause (1854-1859), 1991 (N. Balcescu Prize of the Romanian Academy on  1993);

- National School of St. Sava and spirit of the age (1818-1859), 1994;

- Romanian principalities in the Age of Enlightenment (1770-1830), 1999 and 2005;

- The modern history of the Romanians. I (1774-1848), 2001 and 2005;

- The modern history of the Romanians. Building national state (1848-1866), 2002;

- The modern history of the Romanians. II. (1848-1878), 2003 and 2005;

- Under the sign of romance. From Prince to writer Simeon G. Bibescu Marcovici, 2003;

- European culture and national spirit. School of Gheorghe Lazar Bucharest University (1818-1864), 2004;

- Romanian Principalities in 1821-1848. Into national revival, 2004;

- Testimonials and French concerns about the Romans. Eighteenth and nineteenth centuries, 2005;

- The history of the 1848 generation. Revolution, exile - historical destiny, 2006;

- The modern history of the Romanians (1774/1784-1918), 2006;

- Under the light signal. Figures of the era from 1821, 2006;

- State-Church relations in modern Romania (1821-1914), 2007;

- Doctrine and debates legislation junimist-conservative Roman Parliament. (1891-1895), 2007;

- Nicolae Iorga in memory defense Prince Alexandru Ioan Cuza, 2007;

- Revolution of 1848 in the Romanian Principalities with a study of his personality in his vision Balcescu N. N. Silberman, 2008;

- The political history of the Romanian Principalities. From Phanariot the national reigns (1774-1829), 2008;

- From Orthodoxy to the national awakening. Life and work of Eufrosin path (1787-1858), 2008.

- Great view of Romanian Nicolae Iorga, 2009

- Romania into modernization. From Alexandru Ioan Cuza to Charles I, 2010

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!