Manuscript proposals: info@editurauniversitara.ro / 0745 204 115 //// Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Romanian 1848 Revolution. In a study of Balcescu s personality in the vision N. Iorga

-7%
17,40 Lei 16,18 Lei

ISBN: 978-973-749-325-5

Publisher year: 2008

Edition: II

Pages: 214

Publisher: Editura Universitara

Author: Nicolae Isar

Stoc limitat
Stock limit
Add to cart
Product Code: 9789737493255 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Revolutia de la 1848 in Tarile Romane. Cu un studiu privind personalitatea lui N. Balcescu in viziunea lui N. Iorga

    Download


Profesorul Nicolae Isar este preocupat de lungă vreme de problematica revoluţiei din 1848. In lucrarea de faţă a realizat o sinteză a acelui moment istoric, în care românii - deşi despărţiţi în ţări diferite şi sub trei stăpâniri - s-au implicat. Românii şi-au avut locul în marele proces european al "primăverii popoarelor". Teritoriile locuite de ei au reprezentat extremitatea răsăriteană a procesului revoluţionar continental. De asemenea, revoluţia română a înfăţişat în multe privinţe un caracter unitar, deşi ea nu s-a realizat sincronic şi a fost confruntată cu situaţii diferite. Important este şi locul pe care-l ocupă ea, prin specificităţile sale, în procesul general european. Regimul revoluţionar din Ţara Românească, care a reuşit să se men ină în func iune peste trei luni, reprezintă un caz nu prea des întâlnit şi totodată el ni se înfăţişează plin de interes în combinaţia realizată între caracterul său universal şi specificităţile româneşti pe care le-a exprimat. Evenimentele revoluţionare din Transilvania, paralele revoluţiei din Ungaria, una din cele mai lungi ca durată pe plan european, în care din păcate două revoluţii s-au găsit confruntate, au înfăţişat şi ele o specificitate demnă de neuitare. Armata de ţărani condusă de Avram Iancu, un general al timpurilor revoluţionare, apropiat de Guglielmo Pepe sau Giuseppe Garibaldi, ne apare după 160 de ani ca una din formaţiunile de luptă cele mai importante produse în procesul revoluţionar al primăverii popoarelor. Programele anului 1848, care, în trăsăturile lor esenţiale, pot fi sintetizate într-unul singur, au şi ele o însemnătate deosebită, aparţinând revoluţiei europene din 1848, dar fiind totodată şi temeiul organizării statului modern român.
Profesorul Isar a realizat această sinteză cu măsură, utilizând sursele principale şi folosind lucrările cele mai de seamă ale celor care şi-au consacrat strădaniile studierii acestui moment de mare importanţă istorică. Neîndoielnic, lucrarea reflectă şi propriile sale poziţii faţă de revoluţie, premizele, desfăşurarea şi consecinţele ei. Acestui demers i-a mai adăugat altul, privindu-l pe Nicolae Bălcescu, neîndoielnic una dintre personalităţile dominante ale procesului de construcţie a României. O nedreaptă şi nefirească tăcere l-a îndepărtat, în ultima vreme, pe Bălcescu de preţuirea pe care societatea noastră i-o datorează pentru mintea sa strălucită, pentru intransigenţa sa spirituală, pentru extraordinara putere de dăruire pe care a avut-o pentru naţiunea sa. Pentru a realiza această parte a volumului său, profesorul Isar l-a ales ca "intermediar" pe Nicolae Iorga, înfăţişându-ne poziţiile succesive ale marelui cărturar faţă de Bălcescu şi punându-ne sub ochi încă o dată, în anexe, textele lui Iorga referitoare la ilustrul paşoptist.
În ansamblu, suntem în faţa unei lucrări care va interesa şi atrage pe toţi cei care vor dori să cunoască mai multe despre revoluţia din 1848 şi de asemenea, neîndoielnic, să înţeleagă mai bine pe cel care a fost Nicolae Bălcescu.

 

Acad. Dan Berindei

Prefaţă: acad. D. Berindei / 5
 

I. Revoluţia de la 1848 în Ţările Române / 7

1. Contextul  internaţional   şi   situaţia   specifică   a Ţărilor Române la 1848  / 7

2. Mişcarea revoluţionară din Moldova (martie 1848) / 17

3. Revoluţia din Ţara Românească (iunie-septembrie 1848) / 24

4. Revoluţia românilor din Transilvania (1848-1849) / 57

5. Însemnătatea revoluţiei de la 1848 pe teritoriul Ţărilor Române; semnificaţia legăturilor inter-româneşti şi a mesajului pan-românesc / 82

6. Continuitatea luptei revoluţionare în exil (până în 1852) / 85

II. Nicolae Bălcescu în viziunea lui N. Iorga / 95

Anexe. Din scrierile lui N. Iorga dedicate lui Bălcescu / 145

1. Neculai Bălcescu / 145

2. Recenzia lui N.Iorga la studiul lui Petru V. Haneş, revizuindu-şi opiniile privind paternitatea Cântării României (1901)  / 188

3. Ideile „naţionale" ale lui N. Bălcescu (1909) / 190

4. Cuvântarea lui N. Iorga revizuindu-şi opiniile asupra lui Mihai Viteazul, pe linia vederilor lui Bălcescu: învăţăturile ce le dă Mihai Viteazul (17 nov. 1909) / 195

5. Fragmente din Istoria Românilor privitoare la N. Bălcescu (1938)  / 201

Nicolae Isar


Prof. dr. Dr. Nicolae ISAR was born in 1937 in the town Slanic-Prahova.

History graduate of the University of Bucharest in 1962, then teaching in the university, covering all steps of the university, from assistant to full professor (in 1995).

Ph.D. in history in 1973, PhD 1997.

Teacher consultant in October 2007.


Specialist in the modern history of Romania, having as priorities for research and education history of culture, history, etc. institutions.

It is the second prize winner of the Romanian Academy science, "N. Iorga "1985," N. Balcescu ", 1993.

He has published 30 books, over time and over 100 scientific studies and articles in magazines.

Among the books are:


- Romanian publishers and the French cause (1854-1859), 1991 (N. Balcescu Prize of the Romanian Academy on  1993);

- National School of St. Sava and spirit of the age (1818-1859), 1994;

- Romanian principalities in the Age of Enlightenment (1770-1830), 1999 and 2005;

- The modern history of the Romanians. I (1774-1848), 2001 and 2005;

- The modern history of the Romanians. Building national state (1848-1866), 2002;

- The modern history of the Romanians. II. (1848-1878), 2003 and 2005;

- Under the sign of romance. From Prince to writer Simeon G. Bibescu Marcovici, 2003;

- European culture and national spirit. School of Gheorghe Lazar Bucharest University (1818-1864), 2004;

- Romanian Principalities in 1821-1848. Into national revival, 2004;

- Testimonials and French concerns about the Romans. Eighteenth and nineteenth centuries, 2005;

- The history of the 1848 generation. Revolution, exile - historical destiny, 2006;

- The modern history of the Romanians (1774/1784-1918), 2006;

- Under the light signal. Figures of the era from 1821, 2006;

- State-Church relations in modern Romania (1821-1914), 2007;

- Doctrine and debates legislation junimist-conservative Roman Parliament. (1891-1895), 2007;

- Nicolae Iorga in memory defense Prince Alexandru Ioan Cuza, 2007;

- Revolution of 1848 in the Romanian Principalities with a study of his personality in his vision Balcescu N. N. Silberman, 2008;

- The political history of the Romanian Principalities. From Phanariot the national reigns (1774-1829), 2008;

- From Orthodoxy to the national awakening. Life and work of Eufrosin path (1787-1858), 2008.

- Great view of Romanian Nicolae Iorga, 2009

- Romania into modernization. From Alexandru Ioan Cuza to Charles I, 2010

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!