Tracking orders Individuals / Sales: 0745 200 718/0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Advertising language in politics

ISBN: 978-606-591-356-1

DOI: 10.5682/9786065913561

Publisher year: 2012

Edition: I

Pages: 208

Publisher: Universitară

Author: Eugenia Baciu

Product Code: 9786065913561 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Limbajul publicitar în domeniul politic

    Download

Lucrarea de faţă tratează o temă actuală în societatea contemporană şi anume comunicarea publicitară în domeniul politic. Mai mult decât lasă să se înţeleagă titlul acestei cărţi, ea se ocupă cu precădere de cele mai recente forme publicitare din discursul politic: afişe, scrisori electorale, grafitti şi spoturi publicitare şi, nu în ultimul rând, blogurile de campanie electorală. Toate aceste forme publicitare, relativ recent apărute în spaţiul politic contemporan din România, oferă un bogat material pentru reflecţiile lingvistice în aproape toate domeniile limbii.

Analiza acestor forme inedite de publicitate politică a arătat că, în discursul politic românesc de astăzi, a avut loc o transformare semnificativă a mijloacelor tradiţionale de persuasiune. Aceste modificări sunt explicabile daca ţinem cont de faptul că publicitatea funcţionează conform unui principiu care presupune adecvarea mijloacelor persuasive la aşteptările şi nevoile publicului consumator. Publicitarea politică invadează în timpul campaniilor electorale viaţa cotidiană a cetăţenilor şi, pentru a câştiga votul acestora, ea apelează la forme argumentativ-persuasive dintre cele mai diverse şi subtile. Componenta verbală a acestor forme de publicitate politică, axată cu precădere pe mecanisme retorice şi argumentativ-persuasive, este abil împletită cu componentele iconice şi cele audio-vizuale, axate mai degrabă pe manipularea culorii, a dimensiunii textului însoţitor, a imaginii de televiziune (unghi de filmare, mişcări ale camerei, iluminare, joc de cadre etc.).

Se cuvine să menţionăm că publicitatea politică din România este în acest moment în formare, că spaţiul însuşi de manifestare a acestui domeniu extrem de vast este instabil şi, ca atare, segmentul de limbaj analizat este fluctuant şi în permanentă transformare. Nu încape îndoială că studii ulterioare axate asupra aceluiaşi domeniu vor scoate la iveală o utilizare diferita a resurselor limbii chemată să răspundă cerinţelor unei mase largi de receptori. Studiul nostru a arătat, de altfel, o alunecare a mesajelor publicitare politice actuale spre publicitatea dură („hard selling»). Preponderenţa posterelor imperative, polemice, incisive, limbajul violent, ironic (axat pe valorificarea conotaţiilor secundare, a polisemantismului şi pe puterea de transmiterea a mesajului de către subtext / text implicit) au indicat devierea mijloacelor persuasive în lupta fără menajamente a politicienilor pentru voturile populaţiei.

În partea sa ştiinţifică cea mai consistentă, lucrarea valorifică cercetările efectuate în vederea tezei de doctorat. Studiul de faţă caută să dea răspunsuri atât publicului larg, dar mai ales publicului specializat în comunicare şi ştiinţele limbajului şi celui în curs de specializare (studenţi interesaţi de resorturile interne ale discursului publicitar din  domeniul politic).

Mulţumirile mele se adresează cu deosebită emoţie doamnei Prof. univ. dr. Domniţa Tomescu care, pe parcursul activităţii mele de cercetare, mi-a îndrumat paşii într-un domeniu dintre cele mai complexe ale lingvisticii contemporane. Gândurile mele bune se îndreaptă şi asupra  profesorilor Maria Cătănescu, Mariana Neţ şi Gheorghe Bârlea, care au crezut în valoarea studiului de faţă, m-au încurajat şi m-au sprijinit în finalizarea acestui studiu.

 

Autoarea

Cuvânt înainte  / 5

C
uprins  / 7

Introducere / 11

Partea I / 17

1. Limbaj şi discurs publicitar – perspectivă teoretică / 17
1.1.   Limbaj – discurs – text publicitar / 17
1.2.   Discursul publicitar – abordare multidisciplinară / 22
         1.2.1. Discursul publicitar din perspectivă semiotică / 24
         1.2.2.  Discursul publicitar din perspectiva retorică / 25
         1.2.3. Discursul publicitar din perspectivă stilistică / 26
         1.2.4. Discursul publicitar din perspectivă pragmatică /  27
1.3.   Aspecte terminologice / 28
1.4.   Tipologia discursului publicitar / 30
         1.4.1.  Discursuri publicitare omogene / 31
                     1.4.1.1. Criteriul funcţional / 31
                     1.4.1.2. Criteriul finalităţii urmărite / 33
         1.4.2. Discursuri publicitare mixte / 34
                     1.4.2.1. Criteriul ideologic / 34
                     1.4.2.2. Criteriul evoluţiei textului publicitar. Perspectivă istorică / 35
         1.4.3. Tipologia discursivă publicitară în raport cu principiile comunicării / 36
1.5.   Trăsăturile discursului publicitar / 37
1.6.   Structura compoziţională a discursului publicitar / 39
         1.6.1. Componenta iconică / 41
         1.6.2. Componenta lingvistică / 43
         1.6.3. Logo ‑ componentă heteroclit / 45

2. Limbaj şi discurs publicitar în domeniul politic / 47
2.1.   Discursul publicitar la interferenţa comunicării politice cu cea mediatică / 47
         2.1.1. Consideraţii generale /  47
         2.1.2. Discursul publicitar politic – interdiscursivitate necesară şi continuă / 50
         2.1.3. Discursul publicitar politic şi comunicarea mediatică / 57
2.2.   Aspecte discursive ale publicităţii politice  / 59
         2.2.1. Aspecte pragmatice ale publicităţii politice / 59
                     2.2.1.1. Contextul şi situaţia de comunicare / 59
                     2.2.1.2. Intenţia comunicativă / 60
                     2.2.1.4.  Actele de limbaj / 61
         2.2.2.  Aspecte retorice ale publicităţii politice / 62
                     2.2.2.1.  Retorica publicitară politică – definiţie, accepţiuni şi inventar retoric / 62
                     2.2.2.2.  Argumentarea în discursul politic / 64

Partea a II‑a / 67

3. Publicitatea politică pe suport fix / 67
3.1. Afişul / posterul în publicitatea electorală / 67
         3.1.1.  Preliminarii teoretice / 67
         3.1.2. Tipologia afişului publicitar electoral / 68
         3.1.3. Particularităţile afişului publicitar electoral / 69
         3.1.4. Receptarea afişului electoral stradal / 71
         3.1.5. Structura afişului electoral / 72
                     3.1.5.1.     Elementele lingvistice / 72
                                       3.1.5.1.a. Sloganul afişului electoral / 73
                                       3.1.5.1.b. Tipuri de sloganuri / 75
                                       3.1.5.1.c.   Particularităţile sloganului în limbajul electoral / 77
                     3.1.5.2.     Elementele iconice /  80
                                       3.1.5.2.a. Imaginea fotografică / 80
                                       3.1.5.2.b. Logotipuri politice / 81
                                       3.1.5.2.c.   Obiecte iconice valorizante şi obiecte iconice devalorizante / 83
                                       3.1.5.2.d. Grafologia indicială (scris de mână, semnătură) / 84
         3.1.6.  Studii de caz  / 85
                     3.1.6.1.     Campania locală pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova (2008)  / 85

                     3.1.6.2.     Campania electorală pentru alegerile europarlamentare (2009) / 88
                                       3.1.6.2.a. Posterul imperativ explicit / 89
                                       3.1.6.2.b. Posterul polemic / 90
                                       3.1.6.2.c.   Posterul descriptiv / 91
                                       3.1.6.2.d. Posterul narativ / 92
                                       3.1.6.2. e. Posterul incisiv / 94
3.2.   Textele epistolare publicitare / 96
         3.2.1. Preliminarii teoretice / 96
         3.2.2.  Textele epistolare – trăsături caracteristice şi tipologie / 97
                     3.2.2.1. Scrisoarea electorală / 99
                     3.2.2.2. Mesajele ocazionale de tipul urărilor / felicitărilor / 101
                     3.2.2.3. Forme publicitare epistolare mixte / 102
         3.2.3.  Structura textelor epistolare electorale / 103
                     3.2.3.1.  Elemente lingvistice / 103
                     3.2.3.2. Elemente iconice / 104
         3.2.4. Studii de caz: Scrisorile electronice electorale (E‑mail‑urile electorale) / 104
3.3.   Graffiti publicitar / 108
         3.3.1. Preliminarii teoretice / 108
         3.3.2. Delimitare conceptuală şi tipuri de graffiti / 108
         3.3.3. Graffiti ‑ caracteristicile generale şi particularităţi lingvistice / 111
         3.3.4. Graffiti politic şi publicitatea electorală / 113
         3.3.5. Funcţiile comunicării de tip graffiti / 113
         3.3.6. Structura unui graffiti politic / 116
                     3.3.6.1.     Elemente lingvistice / 116
                                        3.3.6.1.a. Construcţiile implicite şi graffiti de tip slogan / 117
                                        3.3.6.1.b. Tehnica argumentativ‑persuasivă „X – PREŞEDINTE” / 118
                                        3.3.6.1.c. Graffiti politic – mesaj românesc în formă anglicistă / 119
                                        3.3.6.1.d. Caricatura în comunicarea publicitară de tip graffiti / 119
                     3.3.6.2.     Elemente iconice / 121
                                        3.3.6.2.a. Utilizarea semnelor nonverbale în graffiti politic / 123
                                        3.3.6.2.b. Iconicitatea grafologică (prin forma literelor) / 124

4. Publicitatea politică audio‑vizuală  / 125
4.1.   Preliminarii teoretice /  125
4.2.   Particularităţile limbajului audio‑vizual / 126
4.3.   Specii publicitare audio‑vizuale / 127
         4.3.1. Spotul publicitar / 128
                     4.3.1.1. Delimitare conceptuală şi trăsături / 129
                     4.3.1.2. Structura spotului publicitar / 129
                                     4.3.1.2.a.   Elemente lingvistice / 130
                                     4.3.1.2.b.   Elemente iconice / 131
                                     4.3.1.2.c.    Elemente acustice /  131
                     4.3.1.3. Spotul publicitar electoral – tipologie (studiu de caz) / 132
                                     4.3.1.3.a.   Spotul metaforă  / 133
                                     4.3.1.3.b.   Spotul‑narativ  / 133
                                     4.3.1.3.c.    Spotul‑reportaj  / 135
                                     4.3.1.3.d.   Spotul‑confesiune /  136
         4.3.2. Testimonialul  / 137

5. Publicitatea politică pe blog / 139
5.1. Preliminarii teoretice / 139
5.2. Particularităţile publicităţii politice on‑line / 142
         5.2.1. Avantajele şi atractivitatea publicităţii politice on‑line / 142
         5.2.2. Inconvenienţele publicităţii politice on‑line / 145
5.3. Blogul politic – mediu inedit al publicităţii politice on‑line / 145
         5.3.1. Delimitare conceptuală / 147
         5.3.2. Structura blogului politic / 147
                     5.3.2.1. Planul lingvistic / 148
                                     5.3.2.1.a.   Sloganul / 148
                                     5.3.2.1.b.   Titlurile textelor publicitare de pe blogurile politice / 150
                     5.3.2.2.  Planul iconic  / 151
         5.3.3. Studiu de caz: Dimensiuni retorico‑pragmatice ale textelor publicitare on‑line / 151
                     5.3.3.1. Obiective / 151
                     5.3.3.2. Rolurile comunicaţionale pe blog / 152

Concluzii /  160

Sigle   /  163


Bibliografie / 165

Anexe / 177

Eugenia Baciu

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!