Realities and perspectives of the security environment

24,08 Lei

ISBN: 978-973-749-837-3

Publisher year: 2010

Edition: I

Pages: 273

Publisher: Universitară

Author: Alexandru Ioan Dumitriu

Unavailable at the moment
Product Code: SKU-663 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
 • Download (1)
 • More details
 • Content
 • Where to find it
 • Authors
 • Reviews (0)
 • Realităţi şi perspective ale mediului de securitate

  Download

Lucrarea „Realităţi şi perspective ale mediului de securitate” se încadrează în domeniul ordine publică şi siguranţă naţională,vizând probleme de necesitate şi actualitate la nivelul cel mai înalt de aplicare. Este vorba despre realităţile şi perspectivele mediului de securitate, deci dinamica internaţională a acestuia, cu influenţe asupra structurilor de ordine publică. Securitatea, la acest început de secol, este şi devine din ce în ce mai mult o securitate extinsă şi, în acelaşi timp, o securitate de sinteză, definită pe un concept de integrare complexă, adică statală, zonală şi globală, de mulţimea din ce în ce mai puternică, mai evidentă şi mai necesară a interdependenţelor. Pe un fond teoretico-metodologic temeinic şi bine prezentat sunt propuse câteva aspecte având ca fundamente noile cerinţe şi exigenţe din sectorul de securitate ceea ce asigură şi finalizarea procesului integrării depline în UE.

Lucrarea identifică, în multitudinea de acţiuni, de măsuri şi de configurări în domeniul ordinii şi securităţii publice, pe plan european, câteva elemente şi câteva interacţiuni dintre ele, ce pot constitui – şi chiar constituie! – un Sistem European de Ordine Publică şi Securitate Internă (SEOPSI), foarte important pentru a înţelege evoluţia viitoare a ordinii şi securităţii publice în cadrul continentului şi în fiecare ţară europeană.

Meritul incontestabil al lucrării constă în faptul că propune un model, mai precis, o structurare a unei Strategii de Ordine şi Securitate Publică, înţeleasă ca ştiinţă, artă şi practică a realizării, asigurării, menţinerii, protecţiei, apărării, impunerii şi restabilirii ordinii şi securităţii publice.

Elementul de noutate pe care-l aduce – constă în elaborarea unui posibil model strategic al ordinii şi securităţii publice. Chiar dacă modelul pare foarte general, el este deosebit de important în pregătirea forţelor, mijloacelor şi acţiunilor de ordine şi securitate publică, în fundamentarea ştiinţifică a deciziilor, în planificarea strategică, în realizarea unei dimensionări corespunzătoare a concepţiilor şi acţiunilor propriu-zise.

Autorul nu se rezumă la a aduna, colecta, analiza şi interpreta, ci construieşte.

Arhitectura lucrării este una de tip creativ, care îndeamnă, atât la reflecţie, cât şi la construcţie.

Scopul întregii lucrări este formularea unui posibil model strategic al ordinii şi securităţii publice.

Cartea este o lucrare ştiinţifică complexă, detaliată în ipoteze şi interogaţii şi sintetică în modele şi soluţii, de care avem nevoie. Ea răspunde unei trebuinţe directe, intrinseci, de modelare a tot ceea ce ţine de ordinea şi securitatea publică, de siguranţa şi securitatea cetăţeanului, a proprietăţii, a locuinţei, a instituţiei publice, a firmei private, a comunităţii, localităţii şi, implicit a străzii. Ne aflăm în etapa în care ştiinţa trebuie să determine acţiune, să se facă simţită în stradă, în locurile publice şi în viaţa oamenilor. Terorismul, pericolele, provocările şi ameninţările asimetrice, care exploatează imediat şi diabolic vulnerabilităţile societăţii moderne, democratice, cer tuturor, dar mai ales celor cu responsabilităţi în domeniul la care ne referim, cunoaştere, pricepere, inteligenţă, bună măsură, curaj şi, mai ales, competenţă. De aceea, consider ca lucrarea foloseşte, deopotrivă, atât analiştilor şi planificatorilor din structuri ale sistemului naţional de apărare, cât şi factorilor de decizie politică sau de expertizare a deciziei politice, precum şi altor specialişti interesaţi de acest fenomen şi chiar publicului larg.

Lucrarea este oportună şi constructivă. Vine într-un moment în care noi avem mari probleme în ceea ce priveşte ordinea şi securitatea publică nu doar în ţară, ci şi peste hotare, iar nevoia de ştiinţă, de principii, de modele este foarte mare. Ne-o cere Uniunea Europeană, ne-o cer comunităţile de români de pretutindeni, ne-o cer civilizaţia şi cultura din care facem parte.... „Felix qui potuit rerum cognoscere causas“.

INTRODUCERE / 13

CAPITOLUL 1
Evoluţia mediului de securitate la început de secol şi mileniu

1.1. Realităţi,   tendinţe   şi   posibile   evoluţii   ale mediului de securitate  / 20
1.1.1. Transformări ale mediului de securitate la început de secol / 20
1.1.1.1. Mediul global de securitate / 21
1.1.1.2. Mediul european de securitate / 25
1.1.2. Caracteristici ale evoluţiei ireversibile a fenomenului globalizării / 28
1.1.3. Principalele tendinţe şi orientări în mediul de securitate în următoarele decenii / 35
1.2. Apariţia stărilor de insecuritate la început de secol şi mileniu / 61
1.2.1. Provocări, pericole şi ameninţări care creează insecuritate pe plan naţional şi la nivel internaţional / 63
1.2.2. Identificarea şi evoluţia situaţiilor de criză / 70
1.2.3. Factori de risc, ameninţări şi pericole la adresa securităţii naţionale / 73
1.2.4. Zonele de risc şi de interes pentru România / 78
1.2.5. Provocări, pericole şi ameninţări la adresa mediului de securitate, riscuri implicite / 80

CAPITOLUL 2
Dimensiunea geopolitică a globalizarii şi structurile de ordine publică
2.1. Globalizarea la începutul secolului XXI forme şi modalităţi de manifestare. Dimensiunile globalizării / 91
2.1.1. Factorii globalizării / 96
2.1.2. Modalităţi de manifestare a globalizării / 100
2.1.3. Dimensiunile globalizării / 102
2.2. Structura  proceselor  globale  în  cadrul  noii ordini mondiale / 106
2.2.1. Tendinţe şi orientări în puterea mondială actuală / 106
2.2.1.1. Sfârşitul bipolarităţii  şi afirmarea noilor centre de putere / 106
2.2.1.2. Noi interese, noi relaţii, noi actori / 111
2.2.2. Statele  şi  naţiunile  în  politica  globală caracteristică începutului de mileniu / 121
2.2.3. Componenta militară a globalizării şi starea acesteia la începutul mileniului al treilea / 130
2.2.4. Provocările globalizării şi lipsa de răspunsuri ale comunităţii internaţionale / 138
2.2.5. Globalizarea ecologică şi securitatea naţiunilor / 145
2.2.5.1.Globalizarea ecologică / 46
2.2.5.2. Spre o guvernare ecologică globală / 151
2.2.6 Bioterorismul şi armele biologice în pragul 
mileniului trei / 151
2.2.6.1. De  la  războiul  rece  la  războiul împotriva terorismului  / 151
2.2.6.2. Armele biologice în activitate  / 154
2.2.6.3. Riscurile proliferării armelor biologice / 156
2.2.6.4. Pericolul bioterorismului şi necesitatea ripostei / 158

CAPITOLUL 3
Fizionomia mediului de securitate în epoga globalizarii şi impactul său asupra dinamicii structurlor de ordine publică
3.1. Caracteristici / 164 
3.2. Realităţi şi cerinţe  / 169
3.3. Configurarea unei posibile dinamici  / 171 

CAPITOLUL 4
Mediul de securitate şi ordinea publică în situaţii excepţionale
4.1. Stările excepţionale în legislaţiile altor ţări / 175
4.1.1.Israel  / 175
4.1.2. Statele Unite ale Americii / 177
4.1.3. Turcia / 179
4.1.4. Marea Britanie / 180
4.1.5. Republica Cehă / 181
4.2. Legislaţia     românească     privind     aplicarea măsurilor specifice stării de urgenţă şi stării de asediu şi rolul structurilor de ordine publică / 182
4.2.1 Delimitări conceptuale / 184
4.2.2. Procedura instituirii stării de asediu sau a stării de urgenţă / 186
4.2.3. Responsabilităţi şi atribuţii / 187
4.2.4. Ordonanţele militare / 190
4.2.5. Unele dispoziţii cu caracter special / 191
4.3. Managementul întrebuinţării forţelor pe timpul aplicării măsurilor specifice stării de urgenţă şi stării de asediu / 192
4.3.1. Evoluţia unor concepte şi sintagme / 192
4.3.2. Situaţiile de criză de natură să provoace decretarea stării de urgenţă şi a stării de asediu / 197
4.3.3. Principii generale privind asigurarea ordinii publice / 201
4.3.4. Principiile întrebuinţării forţelor de ordine publică pentru gestionarea unei crize interne / 212
4.4. Evoluţia legislaţiei româneşti privind aplicarea măsurilor specifice stării de urgenţă şi stării de asediu  / 234
4.4.1. Consideraţii generale şi instantanee teoretice / 235
4.4.2. Acţiunile structurilor de ordine publică în situaţii de excepţie /240

CONCLUZII / 250

BIBLIOGRAFIE / 256

ANEXE
Anexa nr. 1. Graful unei crize / 267
Anexa nr. 2. Integralitatea unei structuri / 270
Anexa nr. 3. Dinamica efectelor  / 272
Anexa nr. 4. Un posibil model dinamic de ordine şi siguranţă publică / 273

 • Anticariat online
 • SC Atlas Group Distribution SRL– Bucuresti

 • SC Astro Impex SRL- Bucuresti

 • SC Nicol Cart SRL – Bucuresti

 • SC Larry Cart SRL – Bucuresti

 • SC Rolcris Impex SRL – Bucuresti

 • SC Stand Agentie Difuzare Carte – Bucuresti

 • SC Vox 2000 Com SRL – Bucuresti

 • SC Maricom 94 SRL – Bucuresti

 • SC Mario Fair Play Impex SRL – Bucuresti

Alexandru Ioan Dumitriu Lawyer, Member of the Bucharest Bar.
Doctor in Public Order and National Security - Police Academy "Alexandru Ioan Cuza" - Bucharest 2009.
Graduate of University Biotera with Master "Management of Public Order" - Bucharest 2005.
Graduate of the National Defense University "Carol I", National Defense College, specializing in national security - Bucharest 2004.
Bachelor of Legal Sciences, Police Academy "Alexandru Ioan Cuza", specializing in Law - Bucharest 2002.
Graduate Institute of Marine "Mircea the Old", specializing in mechanical engineering - Constanta 1992.

Author and coauthor of numerous studies and articles published in the public order, security and national security (15), monographs, books and specialized courses (8) as:
"Dynamic's intelligence, challenges, opportunities and priorities", Ed YEARS, 2007
"The security of the European Union", Ed Morosan, 2009

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!