Pragmatics of examples in written didactic communication

35,00 Lei

ISBN: 978-606-28-0772-6

DOI: 10.5682/9786062807726

Publisher year: 2018

Edition: I

Pages: 286

Publisher: Universitară

Author: Andreea Caraman Cojocea

Unavailable at the moment
Product Code: 9786062807726 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • PRAGMATICA EXEMPLELOR IN COMUNICAREA DIDACTICA SCRISA

    Download

CUPRINS/5

PREFATA (P. Gh. BARLEA) /9

SIGLE SI ABREVIERI/ 14

INTRODUCERE/ 21

1. Argument/ 21

2. Stadiul cercetarilor/ 22

3. Materialul de lucru/ 33

4. Metodele de lucru/34

5. Precizari terminologice/ 35

CAPITOLUL I: PARTICULARITATI ALE COMUNICARII DIDACTICE/ 38

1.1. Conceptul de „comunicare” – perspectiva retorico-didactica/ 38

1.2. Forme ale comunicarii didactice/ 47

1.3. Functiile comunicarii didactice/ 52

1.4. Componentele comunicarii didactice si dinamica interactiunii lor/ 55

1.5. Conditiile reusitei in comunicarea didactica /63

1.5.1. Cautarea caii de mijloc/ 63

1.5.2. Bariere comunicationale in procesul de invatamant/ 64

1.5.3. Forme ale competentei in comunicarea didactica/ 71

1.6. Intre strategiile didactice si actele de vorbire/ 75

1.6.1. Discursul didactic si procedurile argumentarii logice/ 77

1.6.1.1. Argumentarea didactica inductiva/ 77

1.6.1.2. Argumentarea didactica deductiva/ 79

1.6.1.3. Argumentarea didactica analogica /80

1.6.1.4. Argumentarea didactica dialectica/ 80

1.6.2. Metode didactice sau acte de vorbire? /81

1.6.2.1. Expunerea/ 86

1.6.2.2. Conversatia / 89

1.6.2.3. Dezbaterea /90

1.6.2.4. Problematizarea / 92

1.6.2.5. Procesul literar/ 93

1.6.2.6. Demonstratia/ 94

1.6.2.7. Invatarea prin descoperire/ 96

1.6.2.8. Studiul de caz/ 99

1.6.2.9. Exercitiul/ 100

1.6.2.10. Exemplul /102

1.7. Aspecte practice ale analizei unui discurs didactic/ 103

1.7.1. Preliminarii /103

1.7.2. Selectarea textelor/ 107

1.7.3. Decodificarea textelor /108

1.8. Concluzii/ 109

CAPITOLUL AL II-LEA: EXEMPLUL ARGUMENTATIV SI EXEMPLUL NARATIV / 111

2.1. Excurs etimologic/ 111

2.1.1. Grecescul parádeigma – paradigma exemplului argumentativ/ 111

2.1.2. Latinescul exemplum – sursa formala a „exemplului” modern /114

2.2. Baza logica a exemplului/ 117

2.2.1. Inductia – esenta procesului de exemplificare/ 117

2.2.2. Deductia si exemplul implicit/ 122

2.2.3. Analogia, ca similitudine exemplara/ 125

2.3. Dezvoltarea narativa a exemplului/ 130

2.3.1. Parabola /130

2.3.2. Fabula /134

2.3.3. Maxima sau stralucirea exemplara a ideii /138

2.4. Criteriul raportarii la regula/ 149

2.4.1. Exemplul propriu-zis/ 149

2.4.2. Modelul si antimodelul/ 150

2.4.3. Ilustratia/151

2.5. Concluzii /157

CAPITOLUL AL III-LEA: EXEMPLIFICAREA SI

ROLUL EI IN ORGANIZAREA DISCURSULUI/ 158

3.1. Exemplificarea ca act de semnificare discursiva/ 158

3.2. Exemplificarea ca norma de reglare a modurilor de enuntare/ 164

3.3. Exemplul din perspectiva epistemologica /167

3.4. Definitii, functii si domenii de utilizare ale exemplului /174

3.4.1. Definitii si trasaturi definitorii/ 174

3.4.2. Functiile exemplului/ 180

3.4.3. Conditiile functionarii exemplului /181

3.4.4. Domenii de utilizare / 182

CAPITOLUL AL IV-LEA: TIPOLOGIA EXEMPLELOR IN MANUALELE SCOLARE PENTRU CICLUL PRIMAR /185

4.1. Exemple denotative/185

4.1.1. Contextul exemplificator/ 185

4.1.2. Conectorii paradigmatici ai exemplelor asertive/ 186

4.1.3. Conectori ai exemplului comparativ explicit /200

4.2. Comparatia-exemplu, specie a ilustrarii conotative/ 204

4.3. Exemplele integrate – paranteza si constructiile paratactice/ 206

4.4. Rolul cuantificarii in structura exemplului integrat/ 208

4.5. Modelul /213

4.6. Ilustrarea/ 219

4.7. Imaginea/220

4.8. Cazul – exemplificarea prin unicat / 225

4.9. Maxima si proverbul/ 228

4.10. Cimiliturile /231

4.11. Fabula/ 233

4.12. Alegoria /235

4.13. Parabola / 236

4.14. Povestirea pilduitoare / 238

4.15. Concluzii cu privire la tipologia exemplului in manualele scolare / 243

CONCLUZII FINALE /244

BIBLIOGRAFIE/ 254

1. Surse/ 254

2. Referinte/ 256

Andreea Caraman Cojocea

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!