History and evolution of European integration

19,27 Lei

ISBN: 978-973-749-819-9

Publisher year: 2009

Edition: I

Pages:

Publisher: Universitară

Author: Ghiorghi (Coordonator) Prisăcaru, Şerban Georgescu, Alexandra Pricopi

Unavailable at the moment
Product Code: 9789737498199 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • Content
  • Where to find it
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Istoria şi evoluţia integrarii europene

    Download

LISTA ABREVIERILOR   / 9

TEMA 1. INTRODUCERE ÎN CURS.  STRUCTURI ECONOMICE, POLITICE ŞI DE SECURITATE, CREATE ÎN EUROPA, DUPĂ CEL DE‑AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL  / 11
1.     De ce un Curs despre istoria şi evoluţia integrării europene? / 12
2.     Clarificarea unor noţiuni şi concepte / 13
3.     Izvoarele Cursului şi elemente de bibliografie / 17
4.     Principalele structuri din Europa Occidentală / 18
        a.     În domeniul economiei şi comerţului / 18
        b.     În domeniul politic / 20
        c.     În domeniul securităţii şi apărării / 23
5.     Principalele structuri din Europa Răsăriteană / 25
        a.     În plan economic / 25
        b.     În planul securităţii / 25
6.     Principalele structuri la nivel pan-european: CSCE-OSCE / 25

TEMA 2. EUROPA ÎN LUME. PRECURSORII INTEGRĂRII. PRIMII PAŞI SPRE INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ ‑ TRATATUL DE LA PARIS ŞI CREAREA CECO / 29
1.     Europa în lume / 30
2.     Precursorii integrării europene / 36
3.     Primii paşi spre integrarea economică europeană – Tratatul de la Paris şi crearea  CECO / 38

TEMA 3. DESPRE INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ. TRATATELE DE LA ROMA. OBIECTIVELE ŞI MEMBRII FONDATORI AI COMUNITĂŢII ECONOMICE EUROPENE / 41
1.     Despre integrarea economică europeană / 42
2.     Conferinţa de la Messina (1955) şi Raportul Spaak / 44
3.     Tratatele de la Roma (1957) şi relansarea integrării. Ţările semnatare, obiective şi instituţiile CEE şi EURATOM / 44
4.     Concluzii / 46

TEMA 4. ÎMPLINIRILE ŞI DIFICULTĂŢILE INTEGRĂRII EUROPENE. DE LA “EUROPA ECONOMICĂ” LA “EUROPA ECONOMICĂ ŞI POLITICĂ”: ACTUL UNIC EUROPEAN  / 47
1.     Actul Unic European ‑ 1986 / 48
2.     Realizarea pieţei unice / 50
3.     Avantajele lansării şi funcţionării Pieţei Unice Interne / 54
4.     Concluzii / 55

TEMA 5. TRATATUL DE LA MAASTRICHT PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ / 57
1.     Structura Tratatului asupra Uniunii Europene / 59
2.     Conţinutului Tratatului  / 64
3.     Concluzii / 65

TEMA 6. CE ESTE UNIUNEA EUROPEANĂ? ÎNSEMNELE U.E. / 67
1.     Uniunea Europeană – o organizaţie economică şi politică / 68
2.     Două opţiuni convergente: aprofundarea integrării şi lărgirea Uniunii / 70
3.     Viziuni diferite în legătură cu construcţia europeană / 72
4.     Procesul politico‑juridic în Uniunea Europeană / 74
5.     Uniunea Europeană: putere mondială sau “gigant provincial”? / 75
6.     Însemnele Uniunii Europene / 76
7.     Concluzii / 76

TEMA 7. TRATATUL DE LA AMSTERDAM. CETĂŢENIE EUROPEANĂ. ABSORBŢIA UEO ŞI ÎNALTUL REPREZENTANT AL U.E. PENTRU P.E.S.C. / 79
1.     Tratatul de la Amsterdam – un nou pas pe linia adâncirii integrării europene / 80
2.     Trei axe de negocieri / 80
3.     Despre cetăţenia europeană / 82
4.     Identitatea externă a UE. Absorbţia UEO şi Înaltul reprezentant al UE pentru PESC / 83
5.     Concluzii / 85

TEMA 8. REFORMA INSTITUŢIILOR EUROPENE. TRATATUL DE LA NISA (2001) / 87
1.     O reformă necesară pentru lărgirea Uniunii / 88
2.     Modificări aduse Tratatului asupra Uniunii Europene / 89
3.     Modificări aduse Tratatului privind Comunitatea Europeană / 90
4.     O scurtă evaluare a Consiliului European de la Nisa / 92
5.     Concluzii / 93

TEMA 9. PREOCUPAREA PENTRU ELIMINAREA DEFICITULUI DEMOCRATIC. CONVENŢIA EUROPEANĂ ŞI TRATATUL CONSTITUŢIONAL AL U.E. / 95
1.     Preocuparea pentru eliminarea deficitului democratic din funcţionarea şi activitatea Uniunii Europene / 96
2.     Convenţia asupra viitorului Europei / 97
3.     Tratatul Constituţional sau Constituţia Europeană / 99
4.     Despre procesul de ratificare a Tratatului Constituţional / 100
5.     Concluzii / 102

TEMA 10. TRATATUL DE LA LISABONA – TRATATUL DE REFORMĂ A UNIUNII EUROPENE (2007) / 103
1.     Negocieri purtate de preşedinţia germană a Consiliului Uniunii pentru ieşirea din criza constituţională / 104
2.     Aspecte convenite de către şefii de stat şi de guvern în Tratatul de Reformă / 105
3.     Tratatul de la Lisabona. Prevederi de conţinut şi ratificate / 107
4.     Concluzii / 109

TEMA 11. PRIMELE EXTINDERI ALE UNIUNII EUROPENE. DE LA 6 LA 15 MEMBRI  / 111
1.     Prima etapă a extinderii, de la 6 la 9 membri / 111
2.     A doua etapă a extinderii s‑a realizat, în 1981, odată cu aderarea Greciei (Republica Elenă) / 114
3.     A treia lărgire s‑a efectuat la 1 ianuarie 1986, cu intrarea Spaniei şi Portugaliei / 114
4.     A patra etapă a lărgirii: de la Europa „celor 12”, la Europa „celor 15” (1995) / 116
5.     Concluzii / 116

TEMA 12. UNIUNEA EUROPEANĂ DE LA 15 LA 27 MEMBRI. ADERAREA ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST. STATELE MEMBRE U.E. / 117
1.     Prăbuşirea comunismului în Europa Centrală şi de Est ‑ şansă istorică pentru a 5‑a lărgire a Uniunii Europene / 118
2.     Rezolvarea unei dileme: aprofundarea integrării ţărilor membre sau o nouă lărgire a Uniunii? / 119
3.     Acordurile Europene de Asociere, criteriile de aderare de la Copenhaga şi proceduri / 120
4.     Avantajele şi costurile, pentru UE şi ţările candidate / 122
5.     Principiul „regatei” în evaluarea pregătirii candidaţilor / 125
6.     Concluzii / 125

TEMA 13. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ (I) / 127
1.     Aderarea la Uniunea Europeană – obiectiv strategic al României după Revoluţia din 1989 / 129
2.     Acordul European de Asociere a României la CEE (1 februarie 1993) / 132
3.     Demersurile ulterioare pentru apropierea şi pregătirea aderării la UE au fost marcate de trei evenimente / 135
4.     Prima Strategie de la Snagov (1995) / 137
5.     Cererea oficială de aderare a României la Uniunea Europeană (22 iunie 1995) / 139
6.     Câteva considerente / 139

TEMA 14. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ (II) / 141
1.     Constituirea mecanismului intern de pregătire a aderării / 142
2.     Provocările extinderii Uniunii Europene. Avantajele şi costurile integrării pentru România / 143
3.     Rapoartele anuale ale Comisiei Europene / 147
4.     Documente programatice în sprijinul pregătirii pentru aderare / 148
5.     Declanşarea negocierilor de aderare a României (15 febr. 2000) / 149
6.     Documentele de negociere / 151
7.     Desfăşurarea negocierilor de aderare (15 febr. 2000–14 dec. 2004) / 151
8.     Încheierea negocierilor şi semnarea Tratatului (25 aprilie 2005)/ 155
9.     Textul Tratatului de aderare / 155
10.   Despre Clauza de salvgardare / 158
11.   Monitorizarea  / 160
12.   Concluzii / 161

TEMA 15. ŢĂRI CANDIDATE LA ADERARE ŞI ŢĂRI ASPIRANTE. PÂNĂ UNDE SE VA EXTINDE U.E. ŞI CÂND?  / 163
1.     Ţări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. / 164
2.     Ţări aspirante la aderarea la Uniunea Europeană / 169
3.     Concluzii / 171

TEMA 16. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI RESTUL LUMII. RELAŢIILE CU SUA, RUSIA, CHINA, ORIENTUL MIJLOCIU, AFRICA ŞI AMERICA LATINĂ / 173
1.     Relaţiile Uniunii Europene cu S.U.A., Canada şi America Latină / 174
2.     Relaţiile Uniunii Europene cu spaţiul fost sovietic – cu precădere Rusia / 176
3.     Relaţiile Uniunii Europene cu Asia – China, Japonia şi India / 178
4.     Relaţiile Uniunii Europene cu Africa, regiunea Caraibe şi Pacific – Grupul ACP / 179
5.     Relaţiile Uniunii Europene cu Orientul Mijlociu / 180
6.     Concluzii/ 181

BIBLIOGRAFIE / 184

www.editurauniversitara.ro

Ghiorghi (Coordonator) Prisăcaru
Şerban Georgescu
Alexandra Pricopi

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!