Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Forty-eighters memory exile. Christof Alexander in correspondence with Christian Tell (1852 - 1856)

24,08 Lei

ISBN: 978-606-591-011-9

Publisher year: 2010

Edition: I

Pages: 188

Publisher: Editura Universitara

Author: Nicolae Isar

Stoc limitat
Stock limit
Add to cart
Product Code: 9786065910119 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Where to find it
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Memoria exilului pasoptist. Alexandru Christofi in corespondenta cu Christian Tell (1852 - 1856)

    Download

Profesorul Nicolae Isar dă la lumină – sârguincios – o nouă carte. De data aceasta, este vorba de corespondenţa dintre Alexandru Christofi şi Christian Tell din perioada exilului lor. Adunarea la un loc a acestei corespondenţe, pe care a publicat-o anterior în diverse publicaţii periodice şi mai ales studiul introductiv, care precede culegerea de documente, reprezintă o contribuţie importantă la cunoaşterea istoriei doar parţial cunoscute a exilului paşoptiştilor. 

Prin intermediul acestei corespondenţe suntem introduşi în atmosfera în care au trăit şi au acţionat cei din 1848. Detaliile ne copleşesc, dar mai ales atmosfera conflictuală pe care o întâlnim necontenit. Christofi nu este „un actor principal”, dar el este un apropiat al celor care s-au găsit pe primul plan şi totodată este un relatator plin de interes. Îi place să povestească în scris lui Tell tot ceea ce are loc în lumea acestor exilaţi, tovarăşii lor de desţărare, o lume aparte, pe undeva impresionantă în problemele şi frământările ei, iar în altă privinţă decepţionantă prin neputinţa ei de a depăşi neînţelegerile. Profesorului Isar a mai adăugat la această culegere studiul său, întemeiat mai ales pe cercetarea scrisorilor din epocă, referitor la ultimii ani ai exilatului pictor paşoptist Barbu Iscovescu. 

Lectura studiului introductiv şi apoi a scrisorilor contribuie la descifrarea acestor oameni, impunându-se însă neîndoielnic ca spiritul critic şi coroborarea cu alte izvoare să ne ajute să desprindem adevărul, mai ales să ţinem seama de exagerări, neadevăruri şi chiar calomnii. Radicalii de la Paris – Brătienii şi C.A.Rosetti –, Eliade, Ion Ghica, Magheru şi desigur şi Tell – căruia îi sunt destinate informaţiile – se află pe primele locuri în această corespondenţă. Dar, dincolo de stările conflictuale, atât de des relatate, apare viaţa acestor desţăraţi şi apare mai ales dorul lor de ţară, reîntoarcerea reprezentând obiectivul existenţei lor. Semnificativă este şi legătura cu moldovenii, prezenţi şi ei în scrisori şi mai ales, spre sfârşitul etapei de exil, este de reţinut însemnătatea pe care o capătă chestiunea fundamentală a Unirii. Relaţiile cu marile puteri, în primul rând cu Imperiul otoman, sunt şi ele prezente cu detalii uneori demne de tot interesul. 

Trebuie să fim recunoscători profesorului Nicolae Isar pentru această nouă carte, care reprezintă o însemnată contribuţie. Cartea sa reprezintă şi un îndemn pentru o mai  îndelungată zăbavă a istoricilor perioadei moderne asupra cercetării şi studierii procesului revoluţionar din 1848 şi a urmărilor sale.


                                                                                                                                                                                                                                                                                        Acad. Dan Berindei

Cuvânt înainte (Acad. Dan Berindei) / 5

Lumea exilului paşoptist în corespondenţa maiorului revoluţionar  Al. Christofi. 1852-1856  / 7

Pagini de corespondenţă / 47

I-IV. Câteva scrisori din anii 1852-1853: proiectul eşuat al emigrării în Australia; atmosfera declanşării Războiului Crimeii  / 49

V-VII. Proiectul participării la Război, în frunte cu generalul Gh. Magheru, şi controversele din rândul exilaţilor  / 65

VIII. Confruntări de opinii: «...Magheru se vede că tot mai speră în Ghica...» / 88

IX. Confruntări de opinii: «...esplicaţia ce a avut d. Magh[eru] cu d. Eliad...»  / 103

X. Confruntări de opinii: «... despre cauză şi căuzaşi...» 120

XI. Rememorarea evenimentelor: «...asaltaţia se adăoga în partea mulţimei...» / 132

Addenda. Ultimii ani din viaţa pictorului Barbu Iscovescu (în lumina corespondenţei de exil) / 155

www.editurauniversitara.ro

Nicolae Isar


Prof. dr. Dr. Nicolae ISAR was born in 1937 in the town Slanic-Prahova.

History graduate of the University of Bucharest in 1962, then teaching in the university, covering all steps of the university, from assistant to full professor (in 1995).

Ph.D. in history in 1973, PhD 1997.

Teacher consultant in October 2007.


Specialist in the modern history of Romania, having as priorities for research and education history of culture, history, etc. institutions.

It is the second prize winner of the Romanian Academy science, "N. Iorga "1985," N. Balcescu ", 1993.

He has published 30 books, over time and over 100 scientific studies and articles in magazines.

Among the books are:


- Romanian publishers and the French cause (1854-1859), 1991 (N. Balcescu Prize of the Romanian Academy on  1993);

- National School of St. Sava and spirit of the age (1818-1859), 1994;

- Romanian principalities in the Age of Enlightenment (1770-1830), 1999 and 2005;

- The modern history of the Romanians. I (1774-1848), 2001 and 2005;

- The modern history of the Romanians. Building national state (1848-1866), 2002;

- The modern history of the Romanians. II. (1848-1878), 2003 and 2005;

- Under the sign of romance. From Prince to writer Simeon G. Bibescu Marcovici, 2003;

- European culture and national spirit. School of Gheorghe Lazar Bucharest University (1818-1864), 2004;

- Romanian Principalities in 1821-1848. Into national revival, 2004;

- Testimonials and French concerns about the Romans. Eighteenth and nineteenth centuries, 2005;

- The history of the 1848 generation. Revolution, exile - historical destiny, 2006;

- The modern history of the Romanians (1774/1784-1918), 2006;

- Under the light signal. Figures of the era from 1821, 2006;

- State-Church relations in modern Romania (1821-1914), 2007;

- Doctrine and debates legislation junimist-conservative Roman Parliament. (1891-1895), 2007;

- Nicolae Iorga in memory defense Prince Alexandru Ioan Cuza, 2007;

- Revolution of 1848 in the Romanian Principalities with a study of his personality in his vision Balcescu N. N. Silberman, 2008;

- The political history of the Romanian Principalities. From Phanariot the national reigns (1774-1829), 2008;

- From Orthodoxy to the national awakening. Life and work of Eufrosin path (1787-1858), 2008.

- Great view of Romanian Nicolae Iorga, 2009

- Romania into modernization. From Alexandru Ioan Cuza to Charles I, 2010

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!