Tracking orders Individuals / Sales: 0745 200 718/0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Highlights at the current global economic

23,11 Lei

ISBN: 978-606-591-427-8

DOI: 10.5682/9786065914278

Publisher year: 2012

Edition: I

Pages: 237

Publisher: Universitară

Author: Constanţa Aurelia Chiţiba, Oana Mionel

Unavailable at the moment
Product Code: 9786065914278 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Repere actuale la nivel economic mondial

    Download

Anii primului deceniu al secolului XXI poartă amprenta intensificării fără precedent a procesului de globalizare a economiei mondiale. Acest fenomen are efecte directe, de osebit de complexe, ireversibile, asupra structurilor şi corelaţiilor economice existente pe plan mondial. Astăzi, activitatea la nivel microeconomic este, din ce în ce mai mult, condiţionată de fenomenele şi procesele care au loc la nivel macro şi mondoeconomic, companiile din întreaga lume trebuind să-şi formeze o imagine globală pentru a fi cunoscute şi recunoscute pe piaţa internaţională. În acelaşi timp, procesul de integrare economică rezonează puternic la nivel mondial.

Cunoaşterea caracteristicilor diferitelor medii economice interna­ţionale, a principalelor tendinţe care se manifestă în planul economiei mondiale, a nivelului concurenţei, a metodelor, tehnicilor şi procedurilor practicate pe piaţa internaţională este obligatorie pentru toţi specialiştii în relaţii economice internaţionale.

Având în vedere cele de mai sus, apare clar faptul că, procesul de formare a studenţilor ca viitori economişti, specializaţi în relaţii economice internaţionale, nu poate fi conceput fără studiul economiei mondiale.

Plecând de la această necesitatea obiectivă, prezentul material îşi propune să prezinte, într-o formă sintetică, procesele majore care se manifestă, astăzi, la nivelul economiei mondiale şi să prezinte şi să analizeze, sub forma unor studii de caz, caracteristicile definitorii ale unor economii de succes.

Parcurgând acest material, studenţii îşi dezvoltă gândirea econo­mică de la general la particular, fiind pregătiţi să abordeze în perspectivă internaţională procesele şi fenomenele economice actuale.

 

 

Autorii

Cuvânt înainte / 9

PARTEA I. PROCESE ACTUALE LA NIVEL ECONOMIC MONDIAL / 11

1. ECONOMIA MONDIALĂ ȘI PROCESUL DE GLOBALIZARE / 13

1.1. Evoluţia procesului de globalizare / 13 

1.2.  Vectorii globalizării / 17
1.2.1.Standardizarea / 17
1.2.2. Specializarea  /19
1.2.3. Sincronizarea / 21
1.2.4. Concentrarea / 22
1.2.5. Maximizarea / 23
1.2.6. Centralizarea / 23

1.3. Aspecte pozitive ale procesului de globalizare / 25
1.3.1. Dezintermedierea – Dereglementarea – Deschiderea / 26
1.3.2. Dezvoltarea sistemului IT și fluxurile informaţionale / 26
1.3.3. Corporaţiile transnaţionale / 27
1.3.4. Economia electronică / 28

1.4. Aspecte negative ale procesului de globalizare  / 29
1.4.1. Conceptul de crize globale și instabilitate economico-financiară / 29
1.4.2. Consecinţe globale ale crizelor economico-financiare / 32
1.4.2.1. Criza peso-ului Mexican din perioada 1994 – 1995 / 32
1.4.2.2. Criza din Asia din 1997 / 34
1.4.2.3. Criza din Rusia din 1998 / 35
1.4.2.4. Criza din America Latina din 1998 – 1999 / 36
1.4.2.5. Criza sub-prime din 2007 – 2009 / 36

1.5.     Orașele – centre de comandă ale globalizării / 40


2. PROCESUL DE REGIONALIZARE MANIFESTAT LA NIVELUL  ECONOMIEI MONDIALE / 48

2.1. Caracterizare generală / 48

2.2. Raţiunile integrării economice / 50

2.3. Forme de integrare economică regională și tipuri de grupări / 52

2.4. Grupuri regionale de state existente la nivel mondial / 57
2.4.1. Zona Europeană / 57
2.4.1.1. Uniunea Europeană / 57
2.4.1.2. Asociaţia Europeană a Liberului Schimb / 62 
2.4.1.3. Acordul Central European al Liberului Schimb / 64

2.4.1.4. Comunitatea Statelor Independente / 65
2.4.2. Zona Americană / 65
2.4.2.1. Acordul de Comerţ Liber al Americii de Nord / 66
2.4.2.2. Piaţa Comună a Americii de Sud / 69
2.4.2.3. Piaţa Comună a Caraibelor / 70
2.4.3. Zona Asiatică / 70
2.4.3.1. Asociaţia Naţiunilor Unite din Asia de Sud-Est / 71
2.4.3.2. Forumul de Cooperare Asia-Pacific / 74
2.4.4. Integrarea economică pe continentul african / 75
2.4.5. Procesul de integrare economică între Australia și Noua Zeelandă / 76

 

PARTEA a II - a. TEORIILE ECONOMICE ȘI MARII ECONOMIȘTI: TRECUT ȘI PREZENT   / 77

1. NOŢIUNEA DE ECONOMIE ȘI TEORIE ECONOMICĂ / 79

2. EVOLUŢIA TEORIILOR ECONOMICE / 81

2.1. Revoluţia economică și teoria privind diviziunea muncii:  Adam Smith   / 81

2.2. Teoria avantajului comparativ: David Ricardo / 83

2.3.  Teoria malthusiană asupra creșterii populaţiei: Thomas Robert Malthus / 86

2.4.  Teoria valorii în muncă: John Stuart Mill / 88

2.5.  Teoria plusvalorii și a capitalului: Karl Marx / 90

2.6.  Teoria privind libertatea, dezvoltarea economică și a nivelului de trai: Amartya Sen / 92

2.7.  Teoria pieţelor cu informaţie asimerică: Akerlof, Spence şi Stiglitz / 94

2.8.  Teoria noului comerţ și a localizării activităţii economice: Paul Krugman / 98

2.9.  Teoria crizelor din 2008 – 2010 și din 2013: Nouriel Roubini / 99


PARTEA a III – a. STATELE LUMII - STUDII DE CAZ / 103

1. EUROPA   / 105

1.1.  Germania și Franţa - postul de comandă al Uniunii Europene / 107

1.2.  Benelux (Belgia, Olanda, Luxemburg) / 116

1.3. Marea Britanie / 129

1
.4. Ţările Scandinave (Norvegia, Suedia, Finlanda)  / 133

1.5.  Ţările Iberice (Spania și Portugalia) / 145

1.6. România   / 151

2.   ASIA      / 160

2.1.  China      / 161

2.2. Japonia   / 167

2.3.  India   / 171

2.4. Indonezia   / 175

2.5.  Thailanda   / 178

2.6. Coreea de Sud /181

3.  AFRICA ÎNTRE RESURSELE SUDULUI ȘI TURISMUL NORDULUI / 186

3.1. Africa de Sud / 186

3.2.  Economiile magrebiene (Egipt,Tunisia, Maroc)  / 190

4. CONTINENTELE AMERICANE /200

4.1. Statele Unite ale Americii / 201

4.2. Canada / 207

4.3. Brazilia   / 210

4.4. Argentina   / 213

4.5. Chile      / 216


PARTEA a IV – a. UNIUNEA EUROPEANĂ – BREVIAR /219

BIBLIOGRAFIE   / 233

Oana Mionel

Doctor in Economics, awarded by the Academy of Economic Studies and also Associate Professor at the Faculty of International Economic Relations of the Christian University "Dimitrie Cantemir".

The author of this paper taught at school:Technology payments and international finance and International exchanges of values.


Constanţa Aurelia Chiţiba

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!