Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Change management and innovation. Fundamentals

28,00 Lei

ISBN: 978-606-591-556-5

DOI: 10.5682/9786065915565

Publisher year: 2012

Edition: III, revizuita si adaugita

Pages: 190

Publisher: Universitară

Author: Marius Dan Dalota

Unavailable at the moment
Product Code: 9786065915565 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Managementul schimbarii si inovarii. Elemente fundamentale

    Download

Cuvant inainte

Cartea ‚Managementul schimbarii si inovarii - elemente fundamentale’ editia a III-a isi propune sa asigure intr-o prezentare sintetica, principalele elemente de baza ale teoriei managementului schimbarii si inovarii la nivelul organizatiilor.

Cartea se adreseaza in principal masteranzilor de la facultatile cu disciplinele de predare „Managementul schimbarii si inovarii”, „Managementul inovarii”, „Managementul schimbarii”, Management Antreprenorial etc. Cartea este utila si managerilor din cadrul organismelor de cercetare-dezvoltare din intreprinderi, intreprinzatorilor particulari, precum si tuturor cititorilor cu preocupari in domeniul managementului inovational sau al cercetarii.

Continutul cartii este prezentat pe parcursul a 7 capitole. Capitolul I trateaza notiunile de schimbare si inovare organizationala. Capitolele urmatoare contin informatii fundamentale privind notiunile de schimbare si de inovare la nivelul firmelor. Am considerat necesara inserarea de cunostinte privind schimbarea organizationala planificata, comunicarea si resursele umane in schimbarea organizationala, schimbarea culturii firmei, creativitatea si inovarea in procesul schimbarii, inovarea ca proces managerial si probleme privind inovarea in cadrul intreprinderilor mici si mijlocii. Cartea pregateste cititorul pentru intelegerea notiunilor privind managementul cercetarii – dezvoltarii la nivel organizational.

Fata de editia anterioara, editia a III-a contine informatii revizuite, actualizate sau noi in paragrafele: 6.6. - Activitatea de Cercetare-Dezvoltare in Rominia dupa integrarea in UE, 7.3. - Inovarea in context european si 7.4. - Inovarea in sectorul IMM.

Autorul multumeste anticipat tuturor sugestiilor venite din partea cititorilor privind continutul si structura cartii. Sugestiile si comentariile constructive vor fi considerate cu ocazia reeditarii cartii.

 

 

 

Prof.univ.dr. MARIUS-DAN DALOTa 

Bucuresti, septembrie  2012

CUPRINS

CUVANT INAINTE 9

Capitolul 1 . CONCEPTELE DE SCHIMBARE sI INOVARE ORGANIZATIONALa / 11

1.1 Conceptul de schimbare organizationala / 11

1.2. Tipologiile schimbarii organizationale / 13

1.3. Adaptivii si inovatorii in organizatii / 16

1.3.1. Fundamente ale teoriei adaptarii organizatiilor la inovare /1 6

1.3.2. Adaptivii si inovatorii in organizatii / 18

1.4. Conceptul european privind inovarea / 19

1.4.1. Concluzii ale Parlamentului European privind orientarea inovarii la nivel european / 19

1.4.2. Politici ale Parlamentului European privind inovarea europeana / 21

1.5. Teorii ale schimbarii organizationale si ale procesului inovational / 30

Capitolul 2. SCHIMBAREA ORGANIZATIONALA PLANIFICATA / 36

2.1. Nevoia de schimbare / 36

2.2. Modelul procesului de schimbare / 37

2.3. Sursele si manifestarea rezistentei individului la schimbare / 39

2.4. Rezistenta la schimbare ca aliat / 42

2.5. Dezvoltarea procesului strategic de schimbare la nivelul managementului de virf in organizatii / 44

2.6. Liderii ca agenti ai schimbarii / 45

Capitolul 3. SCHIMBAREA – MOTORUL DEZVOLTARII ORGANIZATIONALE / 49

3.1. Etapele procesului de schimbare / 49

3.1.1. Etapele procesului de schimbare prin modelul Lewin / 50

3.1.2. Etapele procesului de dezvoltare prin modelul Greiner / 50

3.2. Comunicarea si resursele umane in schimbare / 53

3.2.1. Comunicarea dintre management si consultantii externi in procesul de schimbare / 54

3.2.2. Comunicarea cu angajatii in procesul de schimbare organizationala / 56

3.2.3. Comunicarea prin autoritate, putere si influenta / 59

3.2.4. Delegarea de autoritate in comunicarea organizationala / 61

3.3. Schimbarea structurii organizatorice / 64

3.3.1. Semnalele de schimbare a structurii organizatorice / 64

3.3.2. Schimbarea prin descentralizarea structurii organizatorice / 67

3.4. Transformarea organizationala prin reengineering / 68

3.4.1. Conceptul de reengineering / 68

3.4.2. Reengineering-ul organizational si de proces / 71

3.4.3. Caracteristici ale implementarii cu succes a reengineering-ului in organizatii / 74

 Capitolul 4. SCHIMBAREA CULTURII ORGANIZATIONALE / 78

4.1. Conceptul de cultura organizationala / 78

4.2. Componentele culturii organizationale / 79

4.3. Clasificarea culturilor organizationale / 81

4.4. Influenta culturii asupra performantelor organizatiei / 83

4.5. Familiarizarea managerilor cu nevoia abordarii culturii organizationale / 85

4.6. Schimbarea culturii organizationale - succes si esec / 87

4.7. Procesul schimbarii culturii in cadrul organizatiilor / 94

4.7.1. Semnale ale necesitatii schimbarii culturii organizationale / 94

4.7.2. Schimbarea culturii organizationale prin modificarea performantei / 95

4.7.3. Etapele schimbarii culturii organizationale / 97

Capitolul 5. CREATIVITATEA SI INOVAREA IN PROCESUL SCHIMBARII ORGANIZATIONALE / 99

5.1. Probleme ale creativitatii organizationale / 99

5.2. Procesul gindirii creative / 101

5.3. Creativitatea individuala / 103

5.4. Etapele procesului creativ in organizatii / 104

5.5. Profilele creativitatii organizationale / 106

5.6. Tehnici de stimulare a creativitatii in organizatii / 109

5.6.1. Brainstormingul / 109

5.6.2. Sinectica / 111

5.6.3. Analogia / 113

5.6.4. Carnetul colectiv / 115

5.6.5. Tehnica notarii ideilor din timpul somnului / 115

5.6.6. Tehnica Phillips6-6 / 116

Capitolul 6. INOVAREA CA PROCES MANAGERIAL / 117

6.1. Inovarea – cheia succesului organizational / 117

6.1.1. Modelul simplificat al procesului inovational / 117

6.1.2. Pilonii inovatiei organizationale / 119

6.1.3. Abordarea sistemica a procesului inovational / 120

6.2. Influentele managementului bazat pe cunostinte asupra performantelor inovationale / 123

6.2.1. Fundamente ale managementului bazat pe cunostinte / 123

6.2.2. Cunostintele ca activ organizational / 124

6.2.3. Delimitarea dintre managementul bazat pe cunostinte si managementul prin inovare / 127

6.2.4. Influenta managementului bazat pe cunostinte asupra competitivitatii si inovarii / 130

6.3. Dezvoltarea strategiei inovationale / 133

6.3.1. Modelele strategice inovationale rational si incremental” / 134

6.3.2. Strategia si planificarea pentru inovare organizationala / 136

6.4. Influenta mediului extern asupra inovarii organizationale / 139

6.4.1. Sistemul national de inovare / 139

6.4.2. Pozitia proprie a firmei pe piata / 144

6.5. Cadrul european pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare / 146

6.5.1. Politica ajutoarelor de stat in cercetare - dezvoltare - inovare / 146

6.5.2. Testul comparativ si aplicarea acestuia ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare si inovare / 148

6.5.3. Efectele negative ale ajutoarelor pentru cercetare - dezvoltare - inovare / 150

6.5.4. Intensitatea de baza a ajutoarelor pentru cercetare - dezvoltare - inovare / 151

6.5.5. Ajutoare pentru inovarea proceselor si inovarea organizationala in domeniul serviciilor / 151

6.5.6. Efectele pozitive ale ajutorului pentru cercetare - dezvoltare - inovare / 152

6.6. Activitatea de Cercetare-Dezvoltare in Rominia dupa integrarea in UE / 153

6.6.1. Cercetarea-Dezvoltarea in perioada crizei economice 2008-2009 / 153

6.6.2. Cercetarea-Dezvoltarea dupa 2009 / 156

Capitolul 7. INOVAREA IN CADRUL FIRMEI / 158

7.1. Inovarea si managementul proprietatii intelectuale in intreprinderi / 158

7.1.1. Elementele de baza ale proprietatii intelectuale / 158

7.1.2. Legatura dintre inovare si proprietatea intelectuala in firmele mici / 160

7.2. Barierele utilizarii informatiilor patentate in intreprinderi / 163

7.3. Inovarea in context european / 166

7.3.1. Politici guvernamentale pentru sectorul de Cercetare- Dezvoltare : Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (CDI) / 166

7.3.2. Cadrul general rominesc pentru Inovare-Cercetare- Dezvoltare / 171

7.3.3. Rolul mediului de afaceri in Cercetare-Dezvoltare-Inovare / 172

7.4. Inovarea in sectorul IMM / 176

7.4.1. Evolutia patentelor la nivel european / 176

7.4.2. Tipologia inovatiilor in intreprinderile rominesti / 178

7.4.3. Bariere intilnite de IMM-urile rominesti in activitatea de inovare / 180

7.4.4. Sursele de informatie pentru intreprinderile inovatoare / 183

 Bibliografie SELECTIVA / 186

Marius Dan Dalota

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!