Accounting. From Theory to Practice. Method and modeling

55,00 Lei

ISBN: 978-606-28-0561-6

DOI: 10.5682/9786062805616

Publisher year: 2017

Edition: III, revizuita si adaugita

Pages: 306

Publisher: Universitară

Author: Traian-Ovidiu Calota

Unavailable at the moment
Product Code: SKU-11471 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • CONTABILITATE. DE LA TEORIE LA PRACTICA. Metoda si modelare

    Download

Editia a III-a a cartii de specialitate „Contabilitate. De la teorie la practica. Metoda si modelare”, care se adreseaza tuturor celor care doresc sa-si insuseasca sau/si sa-si aprofundeze cunostintele din domeniul contabilitatii, a fost imbunatatita prin actualizarea cu ultimele modificari intervenite in legislatia contabila, prin abordarea dintr-o noua perspectiva a principalelor concepte si includerea de exemple practice mai sugestive. In acest scop, pe langa prezentarea detaliata a principalelor aspecte teoretice, s-a pus un mare accent pe sintetizarea sub forma schematica a notiunilor ce prezinta structuri si relationari complexe, precum si pe algoritmizarea si, in final, reprezentarea, sub forma de scheme logice, a unor procese specifice contabilitatii. Aceste aspecte care personalizeaza lucrarea sunt completate prin imbinarea armonioasa a cunostintelor teoretice cu exemple practice rezolvate, dar si cu exemple adresate cititorului pentru a fi rezolvate si a se asigura astfel o sporire substantiala a eficacitatii procesului de invatare.

Prin urmare, se poate spune ca, prin detalierea in modalitatile descrise mai sus a problematicii contabilitatii, incepand cu rolul si locul acesteia in organizarea si conducerea activitatilor economice, metoda de lucru, evidentierea si raportarea starii unei entitati economice, aceasta noua editie se constituie intr-un instrument important, la indemana tuturor celor interesati sa invete si sa se specializeze in acest domeniu. In acelasi timp, cartea este accesibila si utila managerilor de la toate nivelele ierarhice intrucat le asigura baza teoretica si practica necesare organizarii si conducerii eficiente a activitatilor economice.

Nu in ultimul rand, in carte au fost inserate o serie de aspecte care contribuie la evidentierea caracterului stiintific al contabilitatii, precum si la crearea de premise pentru perfectionarea in continuare a contabilitatii ca sistem informational si, implicit, ca stiinta.

Autorul

INTRODUCERE/ 9

CUVANT INAINTE/ 10

CAPITOLUL 1. ROLUL SI LOCUL CONTABILITATII IN ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ACTIVITATILOR ECONOMICE /11

1.1. Obiect si precizari terminologice / 11

1.2. Functiile contabilitatii/ 19

1.3. Principiile contabilitatii / 20

1.4. Metoda contabilitatii/27

1.5. Structura, organizarea si conducerea contabilitatii /32

CAPITOLUL 2. EVIDENTIEREA SI RAPORTAREA STARII UNEI ENTITATI ECONOMICE/ 36

2.1. Aspecte generale cu privire la reglementarile contabile aplicabile in Romania/ 37

2.2. Aspecte generale cu privire la situatiile financiare anuale ale entitatilor care aplica Ordinul 1802/2014 / 40

2.2.1. Ce se intelege prin exercitiul financiar? /40

2.2.2. Cum sunt clasificate entitatile raportoare? /41

2.2.3. Care este tipul de raportare in functie de categoria entitatii?/ 44

2.2.4. Cine intocmeste si semneaza situatiile financiare anuale?/ 49

2.2.5. Care este termenul de intocmire si depunere?/ 50

2.2.6. Societatile sunt obligate sa publice situatiile financiare?/ 52

2.2.7. Cine sunt utilizatorii situatiilor financiare anuale? /52

2.2.8. Care este utilitatea informatiilor contabile din situatiile financiare anuale din perspectiva managementului? /53

2.2.9. Exercitii de comunicare/54

2.3. Bilantul contabil/ 55

2.3.1. Definitie, forma si structura / 56

2.3.2. Rolul si structura elementelor de patrimoniu/ 61

2.3.2.1. Activul /61

2.3.2.2. Pasivul/ 74

2.3.2.3. Exercitii de comunicare/ 84

2.3.3. Impactul operatiunilor asupra patrimoniului /96

2.3.3.1. Analiza modificarilor bilantiere prin prisma efectului operatiilor economico-financiare asupra relatiei Active = Pasive / 96

2.3.3.2. Analiza modificarilor bilantiere prin prisma efectului operatiunilor economico-financiare asupra relatiei: A – D = C /99

2.3.3.3. Exercitii de comunicare /103

2.4. Contul “profit si pierdere” (contul de rezultate)/ 105

2.4.1. Contul profit si pierdere - instrument de masurare si raportare a performantei entitatii economice/ 105

2.4.2. Structura si formatul contului profit si pierdere/ 106

2.4.2.1. Recunoasterea cheltuielilor curente/ 107

2.4.2.2. Recunoasterea veniturilor curente / 112

2.4.2.3. Cheltuieli si venituri curente versus cheltuieli si venituri inregistrate in avans /121

2.4.2.4. Structurarea cheltuielilor curente / 122

2.4.2.5. Structurarea veniturilor curente/ 124

2.4.2.6. Formatul contului de rezultate/ 125

2.4.2.7. Exercitii de comunicare/ 128

2.5. Situatia modificarilor capitalului propriu/132

2.6. Situatia fluxurilor de trezorerie / 134

2.6.1. Generalitati /134

2.6.2. Clasificari ale reglementarilor contabile/ 134

2.6.3. Studiu de caz metoda directa/ 136

2.6.4. Modelul situatiei fluxurilor de trezorerie prin metoda directa /139

2.6.5. Exercitii de comunicare / 140

2.7. Note explicative la situatiile financiare anuale /143

CAPITOLUL 3. SISTEMUL DE CONTURI/145

3.1. Contul contabil /145

3.1.1. Definirea si configuratia contului /145

3.1.2. Regulile de functionare a conturilor/ 149

3.1.3. Simpla si dubla inregistrare ./151

3.1.3.1. Simpla inregistrare /151

3.1.3.2. Dubla inregistrare/ 152

3.2. Analiza contabila a operatiilor economico-financiare. Formula contabila. Articolul contabil / 153

3.2.1. Analiza contabila si configurarea formulei contabile/ 154

3.2.2. Clasificarea formulei contabile/155

3.2.2.1. Formula contabila simpla /156

3.2.2.2. Formula contabila compusa / 156

3.2.2.3. Formula contabila curenta / 158

3.2.2.4. Formula contabila de stornare /158

3.3. Clasificarea conturilor /160

3.4. Exercitii de comunicare/ 163

3.5. Planul de conturi general/ 167

3.5.1. Conturi de trezorerie/ 169

3.5.2. Conturi de stocuri /170

3.5.3. Conturi de imobilizari /174

3.5.4. Conturi de creante / 180

3.5.5. Conturi de datorii/181

3.5.6. Conturi de cheltuieli/ 186

3.5.7. Conturi de venituri / 187

3.5.8. Conturi de capitaluri/ 188

3.5.9. Exercitii de comunicare/ 191

3.6. Balanta de verificare /201

3.6.1. Definitie si functii / 201

3.6.2. Clasificare /202

3.6.3. Metodologie de intocmire /204

3.6.4. Exemplificarea modului de intocmire /205

3.6.5. Studiu de caz /208

3.6.6. Exercitii de comunicare/ 235

3.6.7. Exercitii propuse spre rezolvare/ 238

CAPITOLUL 4. DOCUMENTE FINANCIAR-CONTABILE/ 241

4.1. Definire. Functii si clasificare/241

4.2. Documentele justificative/ 243

4.3. Registrele contabile /244

4.4. Studii de caz / 247

4.5. Exercitii de comunicare / 266

CAPITOLUL 5. EVALUAREA IN CONTABILITATE/ 269

5.1. Principiile evaluarii /. 269

5.2. Elemente de tehnica evaluarii in contabilitate/270

5.2.1. Evaluarea la intrare/272

5.2.2. Evaluarea la iesire /274

5.2.3. Tehnici de estimare a costurilor/ 284

5.3. Exercitii propuse spre rezolvare/ 288

BIBLOGRAFIE / 291

LISTA FIGURILOR / 293

Anexa 1 PLANUL DE CONTURI GENERAL /294

Traian-Ovidiu Calota

Graduated from the Academy of Economic Studies, Faculty of Accounting and Management, specialization Financial Ratios Enterprise Management Task Force (FATF), postgraduate and master in auditing and accounting management, Ph.D. in Economics at ASE Bucharest.

Teacher Titu University, Faculty of Economics in 1999.

Chartered Accountant, Member CECCAR 2003 and fiscal consultant, member CCRF in 2007.

Financial Director of the company tax consultancy Omega Consulting & Management.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!