Manuscript proposals: info@editurauniversitara.ro / 0745 204 115 //// Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Gambling addiction. Help guide for pathological gambling players and their families - Steliana Rizeanu (Pintilie)

-7%
50,00 Lei 46,50 Lei

ISBN: 978-606-591-357-8

DOI: 10.5682/9786065913578

Publisher year: 2012

Edition: I

Pages: 128

Publisher: Editura Universitara

Author: Steliana Rizeanu (Pintilie)

Stoc limitat
Stock limit
Add to cart
Product Code: 9786065913578 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Description
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)

Gambling and betting in today's society is a socially accepted form of entertainment, but the risk that their practice to degenerate into a custom control, with numerous negative consequences of gambling and turned into an object of study of psychologists and sociologists.

The main purpose of this practical guide is to inform players and the public about the fact that gambling addiction is a serious problem facing lately more people and affecting both gamblers and their families, Romanian society as a whole.

Another purpose testified here at the beginning of this paper is to provide competent help all those who have lost their control over the players, so they return to normal life they led before by learning management techniques risk situations. The paper aims therefore to provide information for dependents and families about the occurrence of the main signs of dependence, with the important role they can play during the healing process and continued support you can give addicts.

  • Dependenţa de jocuri de noroc. Ghid de ajutor pentru jucătorii patologici de noroc şi familiile acestora

    Download

Pentru cea mai mare parte a populaţiei, jocurile de noroc au constituit, secole la rând, o modalitate de recreere sau petrecere a timpului liber şi o tentativă, reuşită sau nu, de a câştiga sume mari de bani, în timp foarte scurt, iar pentru o minoritate alcătuită din oameni de ştiinţă remarcabili, un obiect de studiu asiduu, aceştia din urmă încercând să descopere „legi ale hazardului”, în regulile şi desfăşurarea jocurilor.

Concepute prin scheme de joc de o rară simplitate şi atractivitate, jocurile de noroc, de la zaruri, la ruletă sau jocuri de cărţi, au fascinat minţile unor mari astronomi, matematicieni şi fizicieni. Demersul lor specific de cunoaştere şi cercetare, începând cu Galileo Galilei, care scrie primul o lucrare dedicată lor în întregime şi intitulată „Considerazione sopra il Giuco dei Daddi” şi continuând cu Blaise Pascal, Pierre de Fermat sau Christiaan Huygens şi, mai ales, Jacob Bernoulli, este axat pe experimente legate de jocuri de noroc, generând şi dezvoltând treptat o nouă teorie matematică, teoria proba­bilităţilor, fără de care gândirea oamenilor de ştiinţă din zilele noastre, nici nu mai poate fi imaginată şi nici nu ar mai fi posibilă, determinismul conceptual al secolelor trecute fiind astfel înlocuit cu abordarea probabilistă a lumii moderne.

Dezvoltarea excepţională a matematicii în această direcţie a continuat cu insistenţă, iar Oskar Morgenstern şi John von Neumann au creat o teorie specială a jocurilor, cu accent pe strategia şi decizia jucătorilor, iniţiatorii urmând o cale deschisă cu două secole mai înainte de către Gottfried Leibniz şi oferind astfel un nou management decizional tuturor domeniilor, de la cel politic, la cel economic şi social. Dar toate aceste descoperiri ştiinţifice nu au diminuat cu nimic atracţia pentru jocul de noroc, ci dimpotrivă au majorat interesul şi speranţa participanţilor.

Jocurile de noroc şi pariurile în societatea contemporană reprezintă o formă de divertisment acceptată social, dar riscul ca practicarea acestora să degenereze într-un obicei necon­trolat, cu numeroase consecinţe negative, a transformat jocurile de noroc şi în obiect de studiu al psihologilor şi sociologilor.

Scopul principal al acestui ghid practic este informarea jucătorilor şi a publicului larg despre faptul că dependenţa de jocuri de noroc este o problemă serioasă, cu care se confruntă în ultimul timp tot mai multe persoane şi care afectează atât jucătorii dependenţi, cât şi familiile acestora, precum şi socie­tatea românească în ansamblul ei.

În acest sens, dorinţa mea ca autoare a acestei cărţi este să iniţiez o schimbare de perspectivă, care să transforme în final jocul de noroc într-un joc responsabil, privit de către jucători ca o modalitate de distracţie, căreia aceştia să îi aloce sume prestabilite de bani şi perioade limitate de timp, un serviciu prins în bugetul lor, cu impact limitat şi deloc expus fluctua­ţiilor devastatoare.

 Atunci când o persoană joacă tot mai mult timp şi alocă tot mai mulţi bani jocurilor de noroc în detrimentul celorlalte activităţi zilnice, se poate considera că apare şi se dezvoltă un comportament excesiv, compulsiv, care riscă să se transforme în dependenţă.

Consecinţele dependenţei de jocuri de noroc sunt multiple, de la probleme financiare, la stres intensificat sau prelungit, de la familii distruse, la averi pierdute, de la vieţi risipite, la abandon educaţional, şi devine tot mai important ca populaţia tânără, în special, dar şi restul populaţiei care intră tot mai des şi în număr tot mai mare în sălile de jocuri sau în cazinouri să înţeleagă ce înseamnă să joace responsabil şi cum să evite alunecarea spre dependenţă.

Un alt scop mărturisit aici în debutul acestei lucrări este acela de a oferi ajutor competent tuturor persoanelor care şi-au pierdut controlul asupra lor ca jucători, astfel încât acestea să revină la viaţa normală pe care o duceau înainte, prin deprinderea unor tehnici de gestionare a situaţiilor de risc. Lucrarea îşi propune, astfel, să ofere informaţii şi familiilor persoanelor dependente în legătură cu apariţia principalelor semne ale dependenţei, cu rolul important pe care îl pot juca pe parcursul procesului de vindecare şi sprijinul permanent pe care îl pot acorda persoanelor dependente.

Două sunt publicurile ţintă ale acestui ghid. Primul îl reprezintă dependenţii diagnosticaţi şi cei care nu au devenit încă dependenţi, dar simt totuşi că au o problemă legată de jocurile de noroc, şi mă refer aici, în mod deosebit, la tinerii jucători care îşi pot pune speranţe nerealiste legate de sumele fabuloase pe care le-ar putea câştiga în acest fel.

Cel de-al doilea este cel al nondependenţilor, specialişti în formare în acest domeniu strict limitat şi relativ nou la noi, de la studenţii, masteranzii şi doctoranzii în psihologie, la tinerii psihologi care se confruntă în activitatea lor profesională cu această problematică dezbătută prea puţin în ţara noastră, precum şi alte categorii de nondependenţi jucători sau nu, dar curioşi în a cunoaşte acest proces particular de dependenţă. Toţi aceştia se pot familiariza cu etapele apariţiei dependenţei, factorii de risc, criteriile de diagnostic pentru jocul de noroc, denumit in literatura de specialitate joc de şansă patologic şi cu câteva metode practice de tratament.

Cartea este structurată riguros într-un număr de şapte capitole, în fapt şapte întrebări importante la care am căutat să răspund, pornind de la experienţa dobândită de mine şi de la cazuistica ultimilor ani. Principiul călăuzitor în alegerea întrebărilor a fost non multa, sed multum, care s-a păstrat ca sens, modificându-se puţin şi doar formal în abordarea structurală prin non numero, sed pondere.

Primul capitol caută să identifice un răspuns cât mai simplu şi corect la întrebarea naturală: Ce sunt jocurile de noroc? Conceptul este definit în paralel cu o scurtă trecere istorică prin conţinutul dinamic al acestei activităţi şi prin tipologia sau categoriile de jocuri de noroc existente în prezent în plan mondial.

Când jocul de noroc devine o problemă este formularea celei de-a doua întrebări, care generează răspunsuri structurate în capitolul al doilea, enumerând etapele în cadrul cărora jocul de noroc se poate transforma în dependenţă şi consecinţele negative ale acestei dependenţe asupra jucătorilor, a familiilor acestora şi a societăţii în general.

Capitolul al treilea oferă răspuns la o interogaţie ce segmentează populaţia jucătorilor, de tipul: cum recunoaştem dacă suntem dependenţi de jocuri de noroc, apelând la anumite semne comportamentale şi emoţionale cu ajutorul cărora putem recunoaşte dacă un jucător este sau nu dependent de jocuri de noroc, precum şi la câteva chestionare utilizate frecvent în autoevaluarea dependenţei.

Cum diagnosticăm dependenţa de jocuri de noroc este o nouă întrebare legitimă în anatomia ghidului, alcătuind prin răspunsurile primite un set de criterii de diagnostic pentru jocul de şansă patologic, denumirea sub care apare dependenţa de jocuri de noroc şi în literatura de specialitate românească (Manualul de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale DSM-IV-TR, 2000).

Termenul original, pathological gambling, apare pentru prima oară în literatura internaţională de psihologie în a treia ediţie a cărţii Diagnostic and Statistical Manual (DSM-III) of the American Psychiatric Association (APA, 1980).

Este firesc ca ghidul să investigheze şi cum poate fi tratată dependenţa de jocuri de noroc în capitolul următor, al cincilea deja în economia lucrării, unde sunt prezentate stadiile schimbării acestui comportament şi unele metode de autoterapie ce stau la dispoziţia persoanelor care vor să renunţe la dependenţa de jocuri de noroc.

Cum frecvent prevenţia se dovedeşte mai eficientă social şi economic în raport cu tratamentul propriu-zis, o nouă întrebare pare a decurge normal în contextul general al ghidului, respectiv cum se previne dependenţa şi care sunt principalele metode practice, răspunsurile regrupându-se în principalele măsuri de prevenţie a dependenţei de jocuri de noroc pe plan mondial şi în prezentarea programului “Joacă responsabil” elaborat în România în anul 2010, pentru prevenirea şi tratamentul acestei dependenţe.

În final, tot o întrebare se impune şi aceasta este legată de principalele concluzii ale cărţii, ataşându-le şi câteva propuneri de abordare în viitor a altor aspecte importante privind dependenţa de jocuri de noroc, ce nu au făcut obiectul prezentei cărţi. Cartea aceasta naşte la finalul ei, aşa cum este şi normal, proiectul alteia, iar speranţa mea ca autoare a acesteia este legată de jucătorii dependenţi care odată deveniţi şi cititorii ei, beneficiază atât de posibilitatea de a învăţa cum să recâştige bucuria unei vieţi pierdute prin excesele jocului, cât şi cum să redobândească armonia din cadrul familiei, evitând în viitor capcanele rămase în calea lor şi determinându-i să revină la vechile obiceiuri.

Pentru restul cititorilor, mesajul meu este acela de a încerca să preia informaţia deţinută în acest ghid cu discernământul logicianului Jan Łukasiewicz, care a formulat pentru prima dată paradoxul exploziei informaţionale, căreia îi este contrapusă utilitatea descrescândă a informaţiilor noi apărute, cu invitaţia la compromisul lecturii.

 „Succesul nu înseamnă absenţa eşecurilor, ci realizarea obiectivelor finale” este o afirmaţie ce aparţine lui Mihai Eminescu, dar care se aplică practic şi aici, dorinţa majoră fiind aceea de a oferi un ghid care să diminueze eşecurile tratamentului, prin prevenţie ca latură dominantă.

Dar aşa cum stă bine oricărei cărţi odată tipărite, să ne lăsăm purtaţi de paginile ei, în acest caz în lumea jocurilor de noroc, cu speranţa recâştigării independenţei noastre fundamentale de om liber, într-o lume liberă. „Alea iacta est” şi nu ne mai rămâne altceva de făcut acum decât să plecăm în necunoscut, în explorarea celor şapte semne de întrebare ale acestei cărţi.

Introducere / 7

CAPITOLUL I
Ce sunt jocurile de noroc? / 13
1.1. Definiţia jocurilor de noroc / 13
1.2. Istoricul apariţiei jocurilor de noroc / 16
1.3. Categorii de jocuri de noroc / 21

CAPITOLUL II
Când jocul de noroc devine o problemă? / 25
2.1. Ce este dependenţa de jocuri de noroc? / 25
2.2. Etapele apariţiei şi dezvoltării dependenţei / 34
2.3. Consecinţele dependenţei asupra jucătorilor / 35
2.4. Impactul dependenţei asupra familiei jucătorilor / 40

CAPITOLUL III
Cum recunoaştem dacă suntem dependenţi de jocurile de noroc? / 43
3.1.  Semne comportamentale şi emoţionale ale dependenţei de jocuri de noroc / 43
3.2.  Tehnici de autoevaluare a dependenţei de jocuri de noroc / 47

CAPITOLUL IV
Diagnosticul dependenţei de jocurile de noroc  / 55
4.1. Criteriile de diagnostic / 55
4.2.  Factorii de risc ai apariţiei dependenţei / 60

CAPITOLUL V
Cum poate fi tratată dependenţa de jocurile de noroc? / 64
5.1.  Obstacole ce stau în calea tratamentului / 64
5.2.  Metode de autoterapie a dependenţei de jocurile de noroc / 70

CAPITOLUL VI
Cum se previne dependenţa şi care sunt principalele metode practice? / 102
6.1.  Prevenirea apariţiei dependenţei de jocuri de noroc / 102
6.2.  Programul „Joacă responsabil” în România / 106

CAPITOLUL VII
Care sunt concluziile acestui ghid dedicat dependenţei de jocuri de noroc? / 111
Resurse / 114
Concepte de bază / 115

Bibliografie  / 117

Steliana Rizeanu (Pintilie)
Steliana Rizeanu (Pintilie)

 

Associate Professor at Hyperion University in Bucharest, the Master of Clinical Psychology and Counseling Psychology, where he teaches courses : Introduction to psychotherapy, child and adolescent psychopathology , Psychodiagnosis and Assessment of clinical child and adolescent psychology addictions .

Principal clinical psychologist , trainer - supervisor in clinical psychology and integrative psychotherapy , psychotherapist specializing in cognitive-behavioral psychotherapy in Aquamarine Clinic in Bucharest.

Author of books : Introduction to psychotherapy Psychotherapy chance game pathological gambling addiction . Guide to help players and their families pathological gambling .

He has published numerous articles in national and international journals with international peer review and editorial committee .

Elected member in Bucharest Territorial Branch Committee of the College of Psychologists of Romania , the Commission clinic.

Nominated for inclusion in the 2014 edition 32 prestigious publication Who's Who in the World.

Coordinator of the " play responsibly " in Romania , which offers counseling for gambling addicts .

Member of the European Association for the Study of Gambling : EASG - European Association for the Study of Gambling .

Member of the Association of Cognitive and Behavioral Romania .

Member of the Romanian Society of Applied Experimental Psychology .

Member of the Romanian Association of Integrative Psychotherapy .

Member of the European Institute for Studies in pediatric therapy .

Member of the Association of Applied and Behavioral Medicine Psychosomatics .

Member of the Association of Behavioral and Cognitive Hypnotherapy .

Member of the Romanian Society of Statistics.

 

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 vanzari@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!