Occupational Health and Safety

ISBN: 978-606-591-976-1

DOI: 10.5682/9786065919761

Publisher year: 2014

Edition: I

Pages: 273

Publisher: Universitară

Product Code: SKU-10913 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Sanatate si siguranta ocupationala

    Download

Aceasta lucrare reprezinta un manual introductiv, un indrumar in domeniul psihologiei sanatatii si sigurantei in munca (SSO). Autorul a survolat literatura de specialitate si a selectat informatiile esentiale organizandu-le intr-o maniera structurata si logica. In continutul cartii se imbina datele cercetarii si aplicatiilor psihologice cu prescriptiile legale si standardele de management al SSO. Aceasta articulare constituie un prilej de largire a orizonului si intelegere a multiplelor abordari ale fenomenelor si activitatilor SSO. 

Cum s-a nascut acest proiect? In primul rand, am fost impulsionat de cresterea la nivel international a preocuparilor din domeniul sanatatii ocupationale. In mod firesc aceasta tendinta a fost adoptata de autorii romani. Prof. univ. dr. Mielu Zlate a introdus tematica despre patologia organizationala in curricula academica la Universitatea din Bucuresti. In  Tratatul de psihologie organizational-manageriala vol. 2 (2007) a statuat si fundamentat in literatura autohtona conceptul de patologie organizationala, evidentiind tendintele si directiile de cercetare si interventie. Ii multumesc cu aceasta ocazie pentru deschiderea orizontului in aceasta arie tematica si pentru sprijinul acordat in perioada noastra de colaborare. 

Din punct de vedere pragmatic, am decis sa scriu un suport de curs pentru masteranzii programului de master Sanatate ocupationala si performanta resursei umane pentru disciplina Managementul riscului si siguranta ocupationala. Cu aceasta ocazie multumesc Dlui Conf. univ. dr. Marian Popa, fondatorul si coordonatorul programului amintit, care m-a invitat a sustine cursul mentionat, creand prilejul aprofundarii tematicii. 

De asemenea, amintesc experientele academice de inalta tinuta sustinute de Prof. univ. dr. Gheorghe Iosif, care a predat cursul de psihologia muncii in perioada studentiei mele sadind in randul cursantilor entuziasm pentru domeniul sigurantei in munca. Ii multumesc pentru contributiile aduse si pentru acel curs deosebit. 

Am cumulat in acest manual ceea ce am invatat din studii, din carti, din participarile la cursuri de specialitate, din literatura de psihologia sanatatii clinice, din experientele practice personale, din colaborarea cu colegii mei de la alte centre universitare. Organizarea tematica constituie un atuu al manualului, continutul in sine va fi imbogatit pentru a constitui la un moment dat un tratat de sanatate si siguranta ocupationala

Autorul 

CAPITOLUL 1                               

INTRODUCERE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI OCUPAŢIONALE

 1.   Cadre /11

2.   Dreptul la sănătate şi la siguranţă/   13

3.   Termeni /16

4.   Organizarea activităţilor de SSM/ SSO/18

4.1.  Perspectiva legală/18

4.2.  Perspectiva standardului de management OHSAS/23

4.3.  Perspectiva psihologică asupra sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale/  26

4.4.  Perspectiva acţională, integrată /30

5.   Pregătirea în domeniul SSM/SSO/30

5.1.  Pregătirea legislativă/30

5.2.  Pregătirea pentru auditarea şi consultanţa pe bază de standarde OHSAS/31

5.3.  Pregătirea şi competenţele psihologilor din domeniul PSO/32

6.   Angajarea în domeniul SSO/34

7.   Discuţii/35

             

                                  CAPITOLUL 2                                                         

SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

 1.  Sănătatea la nivel individual/   36

1.1.  Starea de sănătate/36

1.2.  Alte concepte în evaluarea sănătăţii/38

1.3.  Evaluarea stării de sănătate la nivel individual/40

2.  Sănătatea ocupaţională /46

2.1.  Cadre/47

2.2.  Modele şi mecanisme ale sănătăţii ocupaţionale /48

2.3.  Calitatea vieţii la locul de muncă/53

2.4.  Starea de bine în organizaţii/54

2.5.  Satisfacţia în muncă/59

2.6.  Justiţia organizaţională/60

2.7.  Împuternicirea la locul de muncă/62

2.8.  Încrederea organizaţională/65

3.  Discuţii /69

             

                                  CAPITOLUL 3                                                         

SIGURANŢA OCUPAŢIONALĂ

 1.  Concepte/71

2.  Sistemul de muncă/72

3.  Sistemul de siguranţă/  72

3.1.  Politica de SSO /73

3.2.  Factorii manageriali/75

3.3.  Sistemul informaţional de siguranţă/75

3.4.  Spaţiul de siguranţă/76

3.5.  Componenta umană /78

3.6.  Componenta tehnică /78

3.7.  Sistemul de activităţi şi sarcini/  78

3.8.  Componenta instituţională de suport/79

3.9.  Sistemele de apărare /79

4.  Arhitectura sistemului cognitiv şi siguranţa/80

5.  Comportamentul de siguranţă /85

6.  Cultura organizaţională de siguranţă /87

7.  Climatul organizaţional de siguranţă /94

7.1.  Cadre/94

7.2.  Dimensiuni ale climatului organizaţional de siguranţă (COS)/95

7.3.  Determinanţii COS /96

7.4.  Relaţiile COS cu alte variabile/98

7.5.  Efectele COS /99

8.  Discuţii/100

             

                                  CAPITOLUL 4                                              

RISCURI ÎN MUNCĂ

 1.      Cadre /102

1.1.  Societatea de risc şi organizaţia de risc/102

1.2.  Concepte/103

2.      Factori de risc în muncă/104

2.1.  Definiţie/104

2.2.  Relaţia risc-siguranţă/securitate/104

2.3.  Clasificarea factorilor de risc în muncă/105

3.      Factori de stres/109

4.      Expunerea/111

4.1.  Activităţi cu grad de risc/111

4.2.  Pericole în muncă/112

4.3.  Expunerea la risc, pericole, stres în U.E. /113

5.      Arii primare de risc/114

5.1.  Riscuri de vătămare la nivel personal/115

5.2.  Riscuri comise de controlorii cheie din prima linie/115

5.3.  Riscuri datorate unor acumulări insidioase de condiţii latente în sfera mentenanţei, managementului, organizaţiei /115

5.4.  Riscuri ale terţelor părţi /115

5.5.  Managementul ariilor de risc /116

6.      Evaluarea/ cercetarea riscului/118

6.1.  Metodologia prevăzută de Legea 319/2006 pentru evaluarea riscului/118

6.2.  Metodologia OHSAS pentru evaluarea riscului/119

6.3.  Metodologii organizaţionale interne de evaluare a riscului/122

6.4.  Metodologiile psihoorganizaţionale de evaluare a riscului/123

7.      Percepţia riscului şi atitudinea faţă de risc/124

8.      Comportamentul de risc în muncă/  127

9.      Discuţii/129

            

                                  CAPITOLUL 5                                                         

ACCIDENTELE ÎN MUNCĂ

 1.  Concepte/130

2.  Accidentele de muncă în Europa/131

3.  Natura accidentelor/133

4.  Încadrarea legală a accidentelor de muncă/134

5.   Clasificarea accidentelor de muncă /135

6.   Precursori ai accidentelor în muncă/136

6.1. Precursori la nivelul factorului uman /137

6.1.1.  Starea de stres/137

6.1.2.  Erorile în muncă /139

6.1.3.  Violările /143

6.1.4.  Comportamente ineficiente/144

6.1.5.  Comportamente aberante sau paradoxale/145

6.2. Precursori la nivelul factorilor organizaţionali /145

6.2.1.  Condiţiile latente/145

6.2.2.  Apărările periculoase/146

6.2.3.  Paradoxul automatizării /147

6.2.4.  Paradoxul procedurilor/149

6.2.5.  Alarmele false/149

6.2.6.  Verigile slabe/149

6.2.7.  Alte deficienţe ale sistemului/150

7.     Determinaţi ai accidentelor în muncă /151

 7.1. Determinanţi de natură umană/151

7.2.   Determinanţi de natură tehnică/153

7.3.   Determinanţi organizaţionali, manageriali/154

7.4.   Determinanţi la nivelul mediului muncii/155

8.     Etapele producerii accidentelor în muncă /155

9.     Caracteristici ale evenimentelor/accidentelor în muncă/159

10.  Înregistrarea şi comunicarea evenimentelor/161

11.  Cercetarea legală a evenimentelor /163

12.  Discuţii / 166

            

                                  CAPITOLUL 6                                                         

PROBLEME DE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 1.  Cadre/168

2.  Patologia organizaţională /168

3.  Probleme de sănătate somatică/fizică/171

3.1.  Bolile profesionale /172

3.2.  Vătămările care conduc la invaliditate/176

3.3.  Vătămările fatale/ decesele în muncă/ 180

4.  Probleme de sănătate psihică/182

4.1.  Stresul ocupaţional /182

4.2.  Stresul posttraumatic /186

4.3.  Sindromul burn-aut/191

4.4.  Psihoteroarea la locul de muncă/ mobbing-ul/195

5.  Comportamente dezadaptative /199

5.1.  Apelul la concedii medicale/199

5.2.  Solicitarea de compensaţii /200

5.3. Dificultăţi ale revenirii în muncă/203

6.  Discuţii/205

            

                                  CAPITOLUL 7                                              

CERINŢE FUNDAMENTALE ÎN MANAGEMENTUL SĂNĂTĂŢII ŞI

SIGURANŢEI OCUPAŢIONALE

 

1. Cadre/207

2. Noţiuni /207

3.     Angajamentul managerial pentru SSM/SSO /208

4.     Consultarea şi participarea lucrătorilor/209

5.     Informarea lucrătorilor/209

6.     Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM/211

7.     Semnalizarea SSM/215

8.     Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (EIP)/223

9.     Planurile de prevenţie şi protecţie/227

10.  Discuţii/  229

          CAPITOLUL 7

DEZVOLTĂRI ALE MANAGEMENTULUI SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI OCUPAŢIONALE  /229

1. Cadre /229

2. Leadership-ul de siguranţă/230

3. Selecţia personalului pentru posturile cu risc/231

4. Evaluarea personalului /232

5. Pregătirea profesională de specialitate/233

6. Trainingurile de conştientizare/235

7. Consultanţa organizaţională în domeniul SSO/238

8. Evaluarea şi soluţionarea încărcării în muncă/242

9. Managementul stresului organizaţional /247

10. Consolidarea echipelor şi a relaţiilor colegiale/253

10.1. Relaţiile interpersonale /253

10.2. Coordonarea activităţii membrilor echipei/254

10.3. Dezvoltarea echipelor protectoare/256

10.4. Suportul/ sprijinul în muncă/257

11. Managementul dizabilităţii şi revenirii în muncă/259

12. Concluzii /263

Bibliografie/264

 

            

Eugen Avram

Lecturer Univ., Ph.D. in psychology, holding in Department of Psychology, University of Bucharest and specialist clinical psychologist at the Emergency Hospital "Bagdasar-Arseni", Neurosurgery Department III. Its specialties include (master studies) health management, cognitive-behavioral psychotherapy, organizational psychology. He is author and coordinator of several volumes. Health and neuropsychology published: Abraham, E. (eds.) (2009). Neurophysiology - brain function, Academic Publishing House, Bucharest, Ciubotaru, VG, Abraham, E. (eds.) (2009). Disability Neuroscience, University Publishing House, Bucharest, Tataranu, L., Abraham, E. (eds.) (2009). Neuroscience and Clinical Psychology, EDP, Bucharest, Abraham, E. (2010). Neurophysiology - Basic theory and practice. Ed I hope Bucharest Ciubotaru, VG, Abraham, E. (eds.) (2010). Optimizing Health, University Publishing House, Bucharest.
The health management is co-author of volumes: management development in health organizations. Excellence in services neurosurgery, University Publishing House, Bucharest, 2007, modern management in health organizations. Perspectives in neurosurgery services, Medical Publishing House, Bucharest, 2009 (both in collaboration with AV and VG Ciurea Ciubotaru) systems management and health organizations, Publishing University "Carol Davila", Bucharest (2010, coord: AV Ciurea, CL Cooper, E . Abraham).
Editorial in personality psychology and organizational psychology are: A Positive Psychology in World (eds., 2008), University of Bucharest, Psychology of Personality - Architecture and Dimensions (author, 2009), organizational psychology, management in the European context (2007, co-publisher: RZ Cretu), organizational-managerial Psychology - Applied Perspectives (eds., 2007), Psychology in modern organizations (eds., 2008), Organizational Trust (co-author: Pamela Shockley-Zalabak, 2008) (past the House. University, Bucharest), organizational-managerial Psychology. Actual trends, Polirom, Iasi (2008, co-publisher: Cary L. Cooper).
It is also the author of over 20 published chapters in collective volumes, 30 studies in national magazines and 3 studies in ISI.


write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!