Preliminary references from courts and tribunals of Romania to the CJEU. Annotated directory of case law (2007-2013), Vol. II

72,25 Lei

ISBN: 978-606-591-985-3

DOI: 10.5682/9786065919853

Publisher year: 2014

Edition: I

Pages: 540

Publisher: Editura Universitară

Author: Mihai Banu, Daniel-Mihail Sandru , Dragos Calin (coord.)

Unavailable at the moment
Product Code: 9786065919853 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Trimiterile preliminare ale instantelor din Romania la CJUE. Culegere adnotata de jurisprudenta (2007-2013). Vol. II

    Download

Al doilea volum al repertoriului dosarelor privind trimiterile preliminare provenite din România – Câteva precizări introductive /IX

Lista abrevierilor şi acronimelor utilizate  /XI

Tabelul cauzelor provenind de la instanţe judecătoreşti din România/XV

23. CAUZA C-396/11, RADU  /775 

Mandatul european de arestare şi procedurile de predare  între statele membre  /775

23.1.   Curtea de Apel Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, Încheierea din 18 mai 2011/775

23.2.   CJ, Hotărârea din 29 ianuarie 2013, nepublicată încă în Rep/792

23.3.   Curtea de Apel Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, Sentinţa penală nr. 26/P din 11 martie 2013/802

23.4.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, Decizia penală nr. 2372 din 17 iulie 2013/807

 24. CAUZA C-434/11, CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR /815

Reduceri salariale în cazul funcţionarilor publici şi personalului plătit din sectorul bugetar /815 

24.1. Tribunalul Alba, Secţia comercială şi contencios administrativ,Încheierea nr. 1389/CAF/20 iunie 2011/815

24.2.   CJ, Ordonanţa din 14 decembrie 2011, nepublicată în Rep/818

24.3. Tribunalul Alba, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Sentinţa administrativă nr. 3674/CAF din 9 aprilie 2012/821

24.4.   Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 8704 din 5 decembrie 2012 /829

25. CAUZA C-462/11, COZMAN /840

Reduceri salariale în cazul funcţionarilor publici şi personalului plătit din sectorul bugetar /840 

25.1.   Tribunalul Dâmboviţa, Secţia civilă, cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare din 7 februarie 2011/840

25.2.   CJ, Ordonanţa din 14 decembrie 2011, nepublicată încă în Rep/846

25.3.   Tribunalul Dâmboviţa, Secţia civilă, Sentinţa nr. 338 din 14 februarie 2012/848

26. CAUZA C-483/11, BONCEA ŞI ALŢII /853

Despăgubiri pentru condamnări cu caracter politic în timpul regimului comunist /853

26.1.   Tribunalul Argeş, Secţia civilă, Încheierea din 4 aprilie 2011/853

26.2.   CJ, Ordonanţa din 14 decembrie 2011, nepublicată încă în Rep./859

26.3.   Tribunalul Argeş, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 102 din 19 martie 2012/864

27. CAUZA C-484/11, BUDAN /871

Despăgubiri pentru condamnări cu caracter politic în timpul regimului comunist /871 

27.1.   Tribunalul Argeş, Secţia civilă, Încheierea din 4 iulie 2011 /871

27.2.   CJ, Ordonanţa din 14 decembrie 2011, nepublicată încă în Rep./874

27.3.   Tribunalul Argeş, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 123 din 2 aprilie  2012/879

27.4.   Curtea de Apel Piteşti, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 2700 din 3 decembrie 2012 /885

 28. CAUZA C-565/11, IRIMIE  /889

Taxă pe poluare cu ocazia primei înmatriculări /889 

28.1.   Tribunalul Sibiu, Secţia comercială şi de contencios administrativ, Încheierea din 14 iulie 2011/889

28.2.   Hotărârea CJUE (camera a treia) din 18 aprilie 2013, nepublicată încă în Repertoriul jurisprudenţei/893

28.3. Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Sentinţa nr. 2781 din 13 iunie 2013 /898

28.4.   Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia civilă nr. 13054 din 2 decembrie 2013 /902

29. CAUZA C-571/11, SC VOLKSBANK ROMÂNIA /909

Clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii/909 

29.1. Tribunalul Comercial Cluj, Încheierea din 19 septembrie 2011/909

29.2. Ordonanţa Preşedintelui camerei a opta a CJUE din 16 noiembrie 2012, nepublicată încă în Repertoriul jurisprudenţei/924

29.3. Tribunalul Specializat Cluj, Decizia civilă nr. 403/R din 8 octombrie 2012/925

30. CAUZA C-627/11, AUGUSTUS /930

Fonduri structurale  /930

30.1. Curtea de Apel Iaşi, Secţia contencios administrativ şi fiscal, Sentinţa nr. 213/CA/27 septembrie 2010/930

30.2.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 3 noiembrie 2011/939

30.3.   Ordonanţa CJUE (Camera a noua) din 27 noiembrie 2012, nepublicată încă în Repertoriul jurisprudenţei/946

30.4.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr.627 din 7 februarie 2013 /949

31. CAUZA C-663/11, SCANDIC DISTILLERIES /957

Restituire accize  /957

31.1.   Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 8 decembrie 2011/957

31.2. Curtea de Apel Oradea Secţia a II-a civilă, de contencios  administrativ şi fiscal, Încheierea din 9 ianuarie 2012/965

31.3.   Hotărârea CJUE (camera a cincea) din 30 mai 2013, nepublicată încă în Repertoriul jurisprudenţei/966

31.4. Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 3091/CA/11 septembrie 2013/976

32. CAUZA C-79/12, MORA IPR /985

Taxă pe valoarea adăugată  /985

32.1. Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 12 octombrie 2011 /985

32.2.   Hotărârea CJUE (camera a opta) din 21 februarie 2013, nepublicată încă în Repertoriul jurisprudenţei/996

32.3.   Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Sentinţa nr. 307/CA din 20 noiembrie 2013 /1003

33. CAUZA C-81/12, ASOCIAŢIA ACCEPT  /1009

Discriminare pe motive de orientare sexuală /1009 

33.1.   Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 7 septembrie 2011/1009

33.2.   Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 12 octombrie 2011/1011

33.3.   Hotărârea curţii, Încheierea din 25 aprilie 2013/1021

33.4.   Curtea de apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativşi fiscal, Încheierea din 23 decembrie 2013/1035

34. CAUZA C-108/12, SC VOLKSBANK ROMÂNIA /1046

Clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii i/1046 

34.1.   Judecătoria Craiova, Secţia civilă, Sentinţa comercială nr. 5670 din 25 martie 2011/1046

34.2.   Tribunalul Vâlcea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea nr.2 din 02 februarie 2012/1050

34.3.   Ordonanţa Preşedintelui CJUE din 2 mai 2012 „Conexare”/1059

34.4.   Ordonanţa Preşedintelui CJUE din 6 august 2012 „Disjungere”/1060

34.5.   Ordonanţa Preşedintelui camerei a patra a CJUE din 26 septembrie 2013 „Radiere”, nepublicată încă în Repertoriul jurisprudenţei/1061

34.6.   Tribunalul Vâlcea – Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 928 din 30 mai 2013/1062

35. CAUZA C-123/12, SC VOLKSBANK ROMÂNIA  /1067

Clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii  i/1067

35.1.   Judecătoria Giurgiu, Sentinţa civilă nr. 2411 din 22 aprilie 2011/1067

35.2.   Tribunalul Giurgiu, Încheierea din 15 decembrie 2011/1071

35.3.   Ordonanţa Preşedintelui CJUE din 2 mai 2012 „Conexare”/1080

35.4.   Ordonanţa Preşedintelui CJUE din 6 august 2012 „Disjungere”/1081

35.5.   Ordonanţa Preşedintelui camerei a patra a CJUE din 10 iulie 2013 „Radiere”, nepublicată încă în Repertoriul jurisprudenţei/1082

35.6.   Tribunalul Giurgiu, Secţia penală - cauze generale, Decizia civilă  nr. 708/CAF din 6 iunie 2013 /1082

36. Cauza C-134/12, Corpul Naţional al PoliţiŞtilor /1088

Reduceri salariale în cazul funcţionarilor publici şi personalului plătit din sectorul bugetar /1088 

36.1.   Tribunalul Tulcea, Secţia civilă, comercială şi contencios  administrativ, Sentinţa civilă nr. 1694 din 13 mai 2011 /1088

36.2.   Curtea de Apel Constanţa, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 8 februarie 2012/1094

36.3.   Ordonanţa CJUE (camera a şasea) din 10 mai 2012, nepublicată încă în Repertoriul jurisprudenţei/1099

36.4.   Curtea de Apel Constanţa, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Decizia civilă nr. 319/CA din 20 februarie 2013/1102

 37. CAUZA C-236/12, SC VOLKSBANK ROMÂNIA /1122

Clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorii i/1122 

37.1.   Judecătoria Piteşti, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 3178 din 1 aprilie  2011/1122

37.2.   Tribunalul Argeş, Secţia civilă, Încheierea din 28 noiembrie 2011/1125

37.3.   Ordonanţa preşedintelui (camera a patra), din 25 martie 2014/1138

37.4.   Tribunalul Argeş, Secţia civilă, Încheierea din 10 iunie 2011/1139

38. Cauza C-249/12 - Tulică Şi PlavoŞin /1143

Taxă pe valoare adăugată  /

38.1.   Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal, Sentinţa civilă nr. 27 din 24 ianuarie 2011/1143

38.2.   Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, Decizia civilă nr.1061 din 14 februarie 2011/1160

38.3.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 15 martie 2012/1187

38.4.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 15 martie 2012/1196

38.5.   Ordonanţa Preşedintelui CJUE din 22 iunie 2012/1206

38.6.   Hotărârea CJUE (camera a treia) din 7 noiembrie 2013, nepublicată încă Repertoriul jurisprudenţei/1207

38.7.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 38 din 10 ianuarie 2014/1214

38.8.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 10 ianuarie 2014/1225

38.9.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 13 martie 2014/1226

38.10. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Încheierea din 30 mai 2014/1232

 39.       CAUZA C-323/12, E. ON GLOBAL COMMODITIES (FOST E.ON ENERGY TRADING) /1243

Taxă pe valoare adăugată  /1243 

39.1.   Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, Încheierea din 26 aprilie 2011 /1243

39.2.   Hotărârea curţii (camera a zecea) din 6 februarie 2014/1259

39.3.   Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, Sentinţa civilă nr. 1188 din 10 aprilie 2014/1269

Daniel-Mihail Sandru
Mihai Banu
Dragos Calin (coord.)

write a review


Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

A fost sters din wishlist!