Tracking orders Individuals / Sales: 0745 200 718/0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Impactul metodelor complementare de evaluare asupra nivelului performantelor scolare ale elevilor din invatamantul preuniversitar - Studiu de cercetare

ISBN: 978-606-28-0468-8

DOI: 10.5682/9786062804688

Publisher year: 2016

Edition: I

Pages:

Publisher: Universitară

Author: Aida Cornelia Stoian

Product Code: 9786062804688 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Impactul metodelor complementare de evaluare asupra nivelului performantelor scolare ale elevilor din invatamantul preuniversitar - Studiu de cercetare

    Download

INTRODUCERE/ 13

PARTEA I

FUNDAMENTE TEORETICE SI METODOLOGICE/ 17

Prezentare generala/ 18

CAPITOLUL 1

EVALUAREA EDUCATIONALA – CONCEPT, FUNCTII, STRATEGII, DIRECTII DE MODERNIZARE/ 20

1.1. Conceptul de evaluare educationala/ 20

1.2. Functiile metodelor didactice/ 21

1.3. Strategii de evaluare/ 23

1.4. Directii de modernizare a evaluarii scolare/ 25

Concluzii/ 27

CAPITOLUL 2

TEORIA CONSTRUCTIVISTA SI IMPLICATIILE ACESTEIA IN PREDARE, INVATARE SI EVALUARE/ 28

2.1. Influenta pedagogiei constructiviste asupra relatiei dintre predare, invatare si evaluare / 28

2.2. Metodele complementare si pedagogia constructivista /33

2.3. Repere constructive ale raportului evaluare traditionala – evaluare moderna/ 34

CAPITOLUL 3

DE LA EVALUAREA ACHIZITIILOR IN INVATARE LA EVALUAREA COMPETENTELOR /38

3.1. De la evaluarea rezultatelor la evaluarea progresului in invatare/ 38

3.1.1. Relatia de complementaritate intre procesele de predare, invatare, evaluare/ 42

3.1.2. Evaluarea centrata pe competente /43

3.1.3. Performantele scolare ale elevilor ca raspuns al eficientei strategiei evaluative /46

3.2. Evaluarea interactiva ca efect al invatarii prin cooperare versus al invatarii competitive /51

3.3. Reusita in invatare ca raspuns al practicarii evaluarii bazate pe competente / 56

3.4. Conflictul socio-cognitiv ca relatie intre invatarea si evaluarea scolara/ 60

CAPITOLUL 4

METODE COMPLEMENTARE/ALTERNATIVE DE EVALUARE – VALORI SI LIMITE/ 65

4.1. Rolul metodelor complementare/alternative si al celor traditionale in evaluarea scolara/ 65

4.2. Metode traditionale de evaluare/ 66

4.2.1. Verificarea orala curenta / 66

4.2.2. Verificarea scrisa curenta/ 67

4.2.3. Testul docimologic /68

4.2.4. Probele practice/ 68

4.3. Metode alternative/complementare de evaluare/ 69

4.3.1. Investigatia/ 69

4.3.2. Referatul/ 71

4.3.3. Proiectul/ 73

4.3.4. Portofoliul / 73

4.3.5. Observarea sistematica a comportamentului elevului /79

4.3.6. Autoevaluarea/ 80

Concluzii / 82

PARTEA A II – A

METODOLOGIA CERCETARII/ 87

CAPITOLUL 5

DESIGNUL CERCETARII/ 88

5.1. Scopul cercetarii / 88

5.1.1. In plan reflexiv teoretic/ 88

5.1.2. In plan practic-aplicativ/ 88

5.2. Obiectivele cercetarii/ 88

5.3. Tipul cercetarii/ 89

5.4. Variabilele si ipotezele cercetarii/ 89

5.5. Esantionul cercetarii. Locul cercetarii / 93

5.6. Diagrama Gantt a etapelor cercetarii/ 93

5.7. Metode, instrumente si tehnici de cercetare - repere teoretice /94

5.7.1. Chestionarul ( Metoda anchetei)/ 94

5.7.2. Focus-grupul /99

5.7.3. Metoda observatiei/100

5.8. Repere practice ale metodelor si instrumentelor de cercetare/ 100

5.8.1. Metoda anchetei pe baza de chestionar/100

5.8.2. Focus-grupul/ 102

5.8.3. Jurnalul de reflectie/ 102

5.8.4. Fisa de progres /102

5.8.5. Analiza produselor elevilor /103

5.8.6. Metode de prelucrare a datelor /103

CAPITOLUL 6

REZULTATELE CERCETARII. ANALIZE, INTERPRETARI, COMENTARII /104

6.1. Prelucrarea datelor privind caracteristicile sociale si profesionale ale populatiei investigate/ 104

6.1.1. Analiza variabilei de gen (esantion profesori) /104

6.1.2. Analiza variabilei de mediu (esantion profesori) /105

6.1.3. Analiza variabilei de vechime in activitate (esantion profesori) / 106

6.1.4. Analiza variabilei de gen (esantion elevi) /108

6.1.5. Analiza variabilei de mediu (esantion elevi) / 108

6.1.6. Analiza variabilei nivelului de scolaritate (esantion elevi) /109

6.2. Analiza si interpretarea datelor pentru verificarea ipotezelor / 111

6.2.1. Perceptiile, opiniile, conceptiile cadrelor didactice si elevilor referitoare la rolul metodelor alternative si complementare de evaluare/ 112

6.2.1.1. Gradul de utilizare a metodelor traditionale raportat la criteriul vechimii in activitatea didactica-esantion cadre didactice/ 112

6.2.1.2. Corespondenta dintre variabila „gradul de utilizare a metodelor traditionale” si variabila „mediu educational”- esantion cadre didactice / 116

6.2.1.3. Corespondenta dintre variabila“gradul de utilizare a metodelor traditionale” si variabila „genului cadrelor didactice”- esantion cadre didactice/ 117

6.2.1.4. Gradul de utilizare a metodelor traditionale in opinia elevilor /119

6.2.1.5. Analiza relatiei dintre natura competentei si calitatea evaluarii scolare/ 120

6.2.1.6. Opinia profesorilor cu privire la relatia dintre consultarea elevilor in proiectarea evaluarii si modalitatile pentru semnalarea feedbackului/ 121

6.2.1.7. Analiza relatiei dintre consultarea elevilor in proiectarea evaluarii si modalitatile pentru semnalarea feedbackului in opinia elevilor /125

6.2.1.8. Analiza relatiei dintre criteriile de evaluare ale tehnicilor si metodelor complementare/ alternative si traditionale/ 128

6.2.1.9. Perceptiile cadrelor didactice din itemii focusgrupului cu privire la utilizarea metodelor complementare /134

6.2.2. Impactul metodelor complementare/alternative de evaluare asupra nivelului performantei scolare a elevilor / 136

6.2.2.1. Referintele cadrelor didactice cu privire la practicarea autoevaluarii de catre elevi /136

6.2.2.2. Covariatia intre variabilele „functiile autoevaluarii” si „categoria de mediu” /141

6.2.2.3. Studiul contributiei evaluarii continue la imbunatatirea activitatii de invatare /142

6.2.2.4. Analiza influentei nivelului de scolaritate asupra contributiei evaluarii continue la imbunatatirea activitatii de invatare /147

6.2.2.5. Analiza influentei nivelului de scolaritate asupra impactului psihologic al practicilor actuale de evaluare/ 148

6.2.2.6. Identificarea metodelor complementare/ alternative frecvent utilizate in practica/ 149

6.2.2.7. Ierarhizarea rezultatelor invatarii ca raspuns la practica evaluativa actuala / 150

6.2.2.8. Ierarhizarea adecvata a rezultatelor invatarii in opinia cadrelor didactice /152

6.2.2.9. Compatibilitatea metodelor complementare/ alternative pentru a evalua progresul elevilor/ 154

6.2.2.10. Conceptia cadrelor didactice despre functiile evaluarii formative /159

6.2.2.11. Referintele cadrelor didactice despre rolul metodelor complementare la cresterea performantei elevilor si motivarea lor pentru invatare/ 165

6.2.2.12.Eficienta metodelor complementare de evaluare ca raspuns al rezultatelor consemnate in fisele de progres /168

6.2.2.13.Eficienta metodelor complementare de evaluare ca raspuns al rezultatelor analizei produselor elevilor /192

6.2.3. Cresterea motivatiei pentru invatare a elevilor ca urmare a relatiei dintre eficacitatea si eficienta metodelor complementare/alternative de evaluare/ 195

6.2.3.1. Opinia cadrelor didactice despre eficacitatea metodelor complementare de evaluare/ 196

6.2.3.2. Influenta corelatiei dintre nivelul de practicare al metodelor de evaluare si nivelul de eficacitate al acestora asupra motivatiei pentru invatare/ 200

6.2.3.3. Cresterea motivatiei pentru invatare ca raspuns al corelatiei dintre eficacitate si evaluarea performantelor/214

6.2.3.4. Indicatorii eficientei si eficacitatii in opinia cadrelor didactice/ 224

6.2.4. Identificarea unor solutii in vederea eficientizarii activitatii evaluative /226

6.2.4.1. Identificarea surselor de formare disponibile pentru imbunatatirea practicilor evaluative/ 226

6.2.4.2. Analiza comparativa a variabilelor „surse de formare” cu variabila „mediul educational” / 227

6.2.4.3. Studiul relatiei dintre optiunea cadrelor didactice si vechimea in activitate / 232

6.2.4.4. Identificarea altor modalitati de imbunatatire a calitatii evaluarii scolare /237

6.2.4.5. Opinia cadrelor didactice cu privire la alte surse de formare necesare perfectionarii activitatii de evaluare/ 238

6.3. Prelucrarea si interpretarea datelor privind aplicarea chestionarelor/ 239

6.3.1. Prezentarea generala a chestionarelor /239

6.3.2. Calcularea coeficientului α Cronbach pentru chestionarul aplicat cadrelor didactice/ 241

6.3.3. Studiul fidelitatii variabilelor care reflecta opinia cadrelor didactice despre criteriile metodelor de evaluare /242

6.3.4. Studiul fidelitatii variabilelor care reflecta opinia cadrelor didactice despre relevanta evaluarii adecvate a performantelor scolare /243

6.3.5. Studiul fidelitatii variabilelor reprezentand functiile evaluarii prin armonizarea metodelor complementare cu cele traditionale/ 244

6.3.6. Calcularea coeficientului α Cronbach pentru chestionarul aplicat elevilor/ 245

6.4. Prelucrarea si interpretarea datelor privind jurnalul de reflectie/ 245

6.5. Prelucrarea si interpretarea datelor privind focus-grupul /250

6.6. Prelucrarea si interpretarea datelor privind rezultatele elevilor consemnate in fisele de progres/ 253

6.6.1. Analiza statistica descriptiva a variabilelor fisei de progres pentru clasa pregatitoare /254

6.6.2. Analiza statistica descriptiva a variabilelor fisei de progres pentru clasa a IV-a/ 258

6.6.3. Analiza statistica descriptiva a variabilelor fisei de progres pentru clasa a VIII-a /260

6.6.4. Analiza statistica descriptiva a variabilelor fisei de progres pentru clasa a XII-a/ 262

6.7. Prelucrarea si interpretarea datelor privind analiza produselor elevilor /265

6.7.1. Analiza statistica descriptiva a distributiei rezultatelor la variabilele proiectelor clasa a VII-a /266

6.7.2. Analiza statistica descriptiva a distributiei rezultatelor la variabilele portofoliilor - clasa a XII-a /268

PARTEA A III-A

CONCLUZII. PERSPECTIVE. PROBLEME DESCHISE/ 271

Bibliografie/ 279

Aida Cornelia Stoian

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!