Manuscript proposals: info@editurauniversitara.ro / 0745 204 115 //// Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Education for democratic citizenship and human rights. Insights from Croatia, Hungary, Montenegro and Romania

ISBN: 978-606-591-877-1

DOI: 10.5682/9786065918771

Publisher year: 2013

Edition: I

Pages: 45

Publisher: Editura Universitara

Author: --

Product Code: 9786065918771 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
 • Download (1)
 • More details
 • Content
 • Authors
 • Reviews (0)
 • Educatie pentru cetatenie si drepturile omului. O perspectiva asupra situatiei din Croatia, Ungaria, Muntenegru si Romania

  Download

 Motto:

„Nu putem avea democraţie zi de zi fără cetăţenie zi de zi[1]

Această broşură a fost elaborată în cadrul proiectului „Pașaport către democraţie: sprijinirea cadrelor didactice în vederea pregătirii elevilor pentru cetăţenia activă”, finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Europei în cadrul schemei de proiecte pilot Drepturile omului şi democraţia în acţiune. Proiectul este implementat de:

 • Institutul Ungar de Cercetare şi Dezvoltare în Educaţie (Ungaria, coordonator de proiect);
 • Agenţia pentru Educaţie şi Formarea Profesorilor (Croaţia, partener);
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (România, partener);
 • Catedra UNESCO de Educaţie pentru Cetăţenie Democratică şi Drepturile Omului din cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Muntenegru (Muntenegru, partener şi Centrul Civitas Muntenegru pentru suportul tehnic).

Conştientizând nevoia tot mai mare de educaţie pentru cetăţenie şi drepturile omului şi rolul crucial al şcolii în pregătirea tinerilor ca „buni cetăţeni în viaţa de zi cu zi”, proiectul vizează sistemele de educaţie şi societatea prin: facilitarea schimbului de informaţii şi de bune practici;  creşterea vizibilităţii educaţiei pentru cetăţenia democratică şi educaţiei pentru drepturile omului (ECD/EDO) şi conştientizarea cu privire la rolul cadrelor didactice în susţinerea educaţiei pentru cetăţenie; pilotarea unui număr de module de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul ECD/EDO; crearea unui film pentru a promova ECD/EDO. Cadrele didactice şi formarea acestora reprezintă punctul central de interes al proiectului. Există o convingere sinceră că profesorii care îşi dezvoltă abilităţi în domeniul ECD/EDO devin mai buni în general deoarece sunt centraţi mai mult pe elev, mai receptivi şi se implică mai mult.

Această broşură oferă o privire asupra ECD/EDO în Croaţia, Ungaria, Muntenegru şi România, evidenţiind situaţia actuală a ECD/EDO şi identificând practici şi actori relevanţi în domeniu. Astfel, poate inspira politicile educaţionale şi deciziile la nivel macro, precum şi deciziile şi acţiunile de la nivelul de bază. Broşura arată cum se desfăşoară educaţia pentru cetăţenie şi drepturile omului într-o mare varietate de contexte, implicând diferiţi actori, de la educaţia formală la învăţarea non-formală şi informală, de la studiul structurat pe discipline la abordările transcurriculare sau la abordarea şcolară globală.

Educaţia pentru cetăţenie şi drepturile omului este un concept complex.  În această broşură, vom folosi definiţia agreată de cele 47 de state membre ale Consiliului Europei în 2010, în textul „Carta Consiliului Europei cu privire la educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului”. Cele două concepte sunt strâns legate, având obiective şi practici comune.

Sperăm că această broşură va evidenţia importanţa şi complexitatea ECD/EDO, precum şi rolul hotărâtor al şcolii în formarea tinerei generaţii, prin transmiterea de valori culturale, morale şi civice şi prin crearea premiselor pentru noi schimbări sociale.

 

 

[1] R. Nader, Teaching the of Democracy’s Stories, în Education Week, 7 aprilie 1993

Introducere/ 4

Cap. I. Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului în Croaţia /12

Vedrana Spajić-Vrkaš

Nevenka Lončarić Jelačić

Tomislav Ogrinšak

 Cap. II. Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului în Ungaria/16

Sara Kun-Hatony

Márton Bodó

Zoltán Csapodi

Gabriella KállaI

Mária Sz. Pákozdi

 Cap. III Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului în Muntenegru /25

Bojka Djukanovic

Vidosava Kascelan

 Cap. IV. Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului în România/34

Simona Velea

Laura Căpiță

Angela Teșileanu

Eugen Stoica

Cap. V. În loc de concluzii... Opinii ale actorilor educației pentru cetățenie democratică și drepturile omului/43

--

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 vanzari@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!