Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Dimensions of applied social psychology

28,90 Lei

ISBN: 978-606-591-452-0

DOI: 10.5682/9786065914520

Publisher year: 2012

Edition: I

Pages: 330

Publisher: Editura Universitara

Author: Pantelimon Golu, Florinda Golu

Unavailable at the moment
Product Code: 9786065914520 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Description
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)

Contemporary social psychology examines human behavior as it is expressed in a number of specific areas of daily lifecommunicationemployment, unemployment, education, health, sports, politics, law, conflict and aggressionprejudice andstereotypesleisure, religious beliefssocial and personal identityfamilyrelationshipssexualitylove, happiness. It is also becoming part of lifeaiming toprovide a comprehensive explanation of everyday relations.

Inquiring of the many dimensions of daily lifesocial psychologyas applied sciencecan provide suggestions and strategies to facilitate human social worldcoechilibrării contradictory worldpolymorphicdifficult helping him to find resortsand discover ways possible to overcome obstacles.

Studying social behavior and its effect on human social situationssocialpsychology open access routes to the extraordinary and fascinating phenomena.

  • Dimensiuni aplicative ale psihologiei sociale

    Download

În cursul unei perioade istorice relativ scurte, de când s‑a constituit ca ştiinţă, cu un statut propriu, psihologia socială nu numai că a ajuns să‑şi precizeze, în ordine teoretică, domeniul de referinţă, aparatul conceptual şi metodologic, grilele de recoltare şi interpretare a datelor, dar a reuşit să‑şi întindă antenele către cvasitotalitatea zonelor vieţii cotidiene, acolo unde trăiesc, comunică şi interacţionează, de fapt, agenţii sociali – oamenii.

Viaţa cotidiană este o reţea densă de relaţii şi activităţi, de situaţii şi evenimente. Omul, prins în împletitura lor, are prilejul să‑şi arate diversele lui faţete – bune sau rele – să‑şi pună în evidenţă abilităţile, să‑şi dezvăluie motivaţiile, atitudinile, preferinţele şi aspiraţiile, conlucrând sau competiţionând cu semenii săi. Tot ceea ce întreprinde el lasă urme în social şi în propria personalitate, induce schimbări, care, cumulate, se repercutează asupra vieţii cotidiene, înfrumuseţând‑o sau alterând‑o. El se consumă ca o torţă şi renaşte în alte ipostaze, iniţiind noi cicluri de schimbări.

Sănătoşi sau bolnavi, odihniţi sau obosiţi, satisfăcuţi sau dezgustaţi de viaţă, singuri sau în asociere cu alţii, oamenii caută să descopere un sens al vieţii pentru ei, o cale de acces, fie şi firavă, către ceea ce se cheamă fericire, bucuria de a trăi. Unii o găsesc în muncă, alţii în activităţi de petrecere a timpului liber, în alcool, în sex, în plăcerea de a se întâlni cu prietenii şi de a conversa cu ei, ori de a rămâne singuri şi de a medita.

Viaţa cotidiană este influenţată continuu de solicitări ale practicii sociale, de decizii politice, de modele, norme şi valori morale, juridice, religioase, iar indivizii şi grupurile trebuie să înveţe să‑şi structureze şi să‑şi regleze conduita de răspuns în raport cu aceste modele, norme şi valori. Unii reuşesc să o facă în proporţie de sută la sută, fiind înalt conformişti, alţii nu reuşesc deloc, fiind înalt devianţi. A cunoaşte aceste prestaţii şi efectul lor pe termen lung este o sarcină ispititoare pentru cercetătorul social, care trebuie să dezvăluie, între altele, factorii şi condiţiile ce concură la starea de bine a omului, la reuşitele şi performanţele lui profesionale şi relaţioanle, la motivarea tentativei lui de a dobândi, cu orice preţ, dreptatea şi adevărul, la întreţinerea dorinţei lui legitime de a trăi într‑un mediu social şi fizic curat.

A trăi şi activa în societate, ca om printre oameni, nu este un lucru simplu şi uşor de realizat, chiar dacă ne naştem în societate şi suntem predestinaţi să devenim fiinţe sociale. Suntem pândiţi la fiecare pas de griji, nevoi, ameninţări, de temeri pentru ziua de mâine, generate de o proastă gestionare a resurselor societăţii, de un management politic defectuos, de înlocuirea valorilor cu nonvaloarea pe aproape toate palierele scării sociale, a altruismului cu egoismul feroce, care, pentru foarte mulţi, constituie astăzi crezul vieţii. Capătă amploare goana paroxistică după profit, discursurile bombastice, găunoase ale liderilor, înşelătoria, abuzul, minciuna, manipularea, violenţa, sexualitatea nudă, deşănţată, vidată de orice notă de romantism, care sub­minează integritatea şi sănătatea morală şi mentală a individului. Reuşeşte acesta să se descurce în acest peisaj pestriţ şi neprietenos? Găseşte el o modalitate de a supravieţui, de a comunica şi de a se face ascultat şi înţeles în aceste condiţii frecvent ostile?

Interesându‑se de aceste numeroase dimensiuni ale vieţii cotidiene – sănătate, comunicare, relaţionare, muncă, timp liber, justiţie, politică, raportare la mediul ambiant – psihologia socială aplicată poate furniza sugestii şi strategii de facilitare a coechilibrării omului cu lumea socială care este aşa cum este – contradictorie, polimorfă, dificilă – ajutându‑l să‑i identifice resorturile şi să descopere căi posibile de evitare a capcanelor şi de învingere a obstacolelor pe care viaţa i le scoate în cale.

Cartea de faţă încearcă să îmbrăţişeze o mare varietate de aspecte practice, din care emerge substanţa vieţii cotidiene a omului, care, finalmente, caută febril răspuns la întrebarea „cine este el”, cât de asemănător este cu alţii şi prin ce se deosebeşte de ei.

Autorii

Cuvânt înainte / 7

Introducere: Teoretic şi aplicativ în psihologia socială contemporană / 11

Capitolul 1: Relaţionarea socială / 23

Capitolul 2: Munca, dimensiune centrală şi esenţială a vieţii / 66

Capitolul 3: Timpul liber şi utilizarea lui / 87

Capitolul 4: Psihologia socială şi sănătatea / 102

Capitolul 5: Comunicarea cotidiană / 156

Capitolul 6: Psihologia socială şi mediul ambiant / 180

Capitolul 7: Satisfacţia şi starea de bine / 191

Capitolul 8: Psihologia socială şi politica / 203

Capitolul 9: Psihologia socială şi justiţia / 225

Capitolul 10: Dimensiunea psihologică şi psihosocială a fenomenului religios / 235

Capitolul 11: Aplicaţii ale psihologiei sociale în domeniile militar şi sportiv / 251

Capitolul 12: Identitate personală, identitate socială, atribuire, categorizare, stereotipuri / 262

Bibliografie / 306

Florinda Golu

Associate Professor, PhD degree in psychology.

Is teacher  of psychology at the University of Bucharest and is member of the Association of Psychologists in Romania.

She has  different books, studies and articles published in magazines.

Also is a member of staff to develop curriculum for Master of Educational Psychology.

At Editura Universitara she published Psihologia dezvoltarii umane.


Pantelimon Golu

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!