Tracking orders Individuals / Sales: 0745 200 718/0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Criminal Procedure Law. The special part

-20%
55,00 Lei 44,00 Lei

ISBN: 978-606-591-966-2

DOI: 10.5682/9786065919662

Publisher year: 2014

Edition: I

Pages: 274

Publisher: Universitară

Author: Marius Eugen Radu

In stock
Stock limit
Add to cart
Product Code: 9786065919662 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Description
  • Download (1)
  • Authors
  • Content
  • More details
  • Where to find it
  • Reviews (0)
The Criminal Procedural Law course is conducted in a very clear scientific manner, concise and examines the fundamental institutions of Romanian criminal procedural law, according to the provisions of the New Code of Criminal Procedure.

Considered to be “the actual criminal procedure”, the special part of the criminal procedural law aims to be a useful working tool, first of all for students, but also for legal practitioners, in a synthetic format, which tries to offer as much as possible. a lot of information in the criminal procedure field.

The present university course combines the doctrinal arguments and the practical problems, being underlined the main modifications brought by the new criminal procedural legislation, by presenting the way in which institutions of an absolute novelty in the procedural sphere will be applied in practice.

Jurisprudential solutions of the supreme court and other national courts are presented, which remain valid from the perspective of the legal reasoning of the new legislation in the field, being also debated the jurisprudence of the European Court of Human Rights in cases against Romania, in order to reveal how the norms the new code of criminal procedure must be interpreted from the perspective of the European court.
  • Drept procesual penal. Partea speciala

    Download
Marius Eugen Radu

CAPITOLUL I - URMĂRIREA PENALĂ/13

Secțiunea 1 - Aspecte generale/13

Secțiunea 2 - Sesizarea organelor de urmărire penală /14

2.1. Considerații introductive /14

2.2. Moduri generale de sesizare a organelor de urmărire penală/16

         2.2.1. Plângerea/16

         2.2.2. Denunțul /17

2.2.3. Sesizările făcute de persoane cu funcții de conducere și de alte persoane /18

         2.2.4. Sesizarea din oficiu/18

2.3. Moduri speciale de sesizare a organelor de urmărire penală/19

         2.3.1. Plângerea prealabilă/ 19

2.3.2. Necesitatea unei autorizări prealabile sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile pentru începerea urmăririi penale/22

2.4. Constatarea infracțiunii flagrante /22

Secțiunea 3 - Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror /23

Secțiunea 4 - Desfășurarea urmăririi penale/25

4.1. Începerea urmăririi penale/26

4.2. Punerea în mișcare a acțiunii penale/27

4.3. Extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice/28

Secțiunea 5 - Suspendarea urmăririi penale /29

Secțiunea 6 - Clasarea și renunțarea la urmărirea penală/30

6.1. Clasarea/30

6.2. Renunțarea la urmărirea penală /32

Secțiunea 7 - Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului /33

Secțiunea 8 - Terminarea urmăririi penale/33

Secțiunea 9 - Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire penală /34

Secțiunea 10 - Efectuarea urmăririi penale de către procuror /34

Secțiunea 11 - Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței /35

Secțiunea 12 - Reluarea urmăririi penale /37

12.1. Cazurile de reluare a urmăririi penale/37

12.2. Reluarea urmăririi penale după suspendare/38

12.3. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire /38

12.4. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale /39

Secțiunea 13 - Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală /40

13.1. Dreptul de a face plângere și termenul de rezolvare a acesteia/40

13.2. Plângerea împotriva actelor / 42

13.3. Plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată/43

13.4. Soluționarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară /44

CAPITOL II - CAMERA PRELIMINARĂ /50

Secțiunea 1 - Obiectul și durata procedurii în camera preliminară/50

Secțiunea 2 - Măsurile premergătoare /50

Secțiunea 3 - Procedura în camera preliminară /51

Secțiunea 4 - Contestația împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de camera preliminară/52

CAPITOLUL III - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND JUDECATA/54

Secțiunea 1 - Considerații generale /54

Secțiunea 2 - Citarea la judecată /58

Secțiunea 3 - Compunerea instanței/59

Secțiunea 4 - Asigurarea apărării/60

Secțiunea 5 - Atribuțiile președintelui completului/61

Secțiunea 6 - Constatarea infracțiunilor de audiență/62

Secțiunea 7 - Aspecte generale privind pregătirea și desfășurarea

ședinței de judecată/63

Secțiunea 8 - Suspendarea judecății /65

Secțiunea 9 - Notele privind desfășurarea ședinței de judecată /66

Secțiunea 10 - Felul hotărârilor judecătorești penale /67

CAPITOLUL IV - JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ /70

Secțiunea 1 - Obiectul judecății în prima instanță/70

Secțiunea 2 - Măsurile premergătoare /71

Secțiunea 3 - Procedura în cazul recunoașterii învinuirii/73

Secțiunea 4 - Ordinea cercetării judecătorești /74

Secțiunea 5 - Dezbaterile și ordinea în care se dă cuvântul /81

Secțiunea 6 - Ultimul cuvânt al inculpatului /82

Secțiunea 7 - Concluziile scrise/83

Secțiunea 8 - Deliberarea și rezolvarea cauzei penale în prima instanța/ 84

8.1. Deliberarea /84

8.2. Luarea hotărârii /85

         8.2.1. Procedura luării hotărârii /85

         8.2.2. Minuta /86

         8.2.3. Cuprinsul hotărârii judecătorești penale /87

8.3. Rezolvarea cauzei penale /91

         8.3.1. Rezolvarea acțiunii penale/   91

         8.3.2. Rezolvarea acțiunii civile /92

         8.3.3. Cheltuielile judiciare/  94

         8.3.4. Dispozițiile cu privire la măsurile preventive /94

Secțiunea 9 - Pronunțarea hotărârii/95

Secțiunea 10 - Redactarea și semnarea hotărârii/95

Secțiunea 11 - Comunicarea hotărârii /96

CAPITOLUL V - CĂILE ORDINARE DE ATAC/97

Secțiunea 1 – Apelul/97

1.1. Considerații introductive /97

1.2. Hotărârile judecătorești penale supuse apelului. Persoanele care pot formula apel /98

1.3. Termenul de Apel/101

         1.3.1. Termenul de declarare a apelului /101

         1.3.2. Repunerea în termen /102

1.4. Declararea apelului /103

         1.4.1. Declararea și motivarea apelului/103

         1.4.2. Instanța la care se depune apelul/104

         1.4.3. Renunțarea la apel /104

         1.4.4. Retragerea apelului /105

1.5. Efectele Apelului /106

         1.5.1. Efectul suspensiv al apelului /106

         1.5.2. Efectul devolutiv al apelului și limitele sale/107

         1.5.3. Efectul neagravării situației în propriul apel /107

         1.5.4. Efectul extensiv al apelului/  108

1.6. Procedura de judecare și rezolvare a apelului /109

         1.6.1. Judecarea apelului /109

         1.6.2. Soluțiile la judecata în apel/111

         1.6.3.  Conținutul deciziei instanței de apel și comunicarea acesteia/114

         1.6.4. Limitele rejudecării /115

Secțiunea 2 - Contestația /116

CAPITOLUL VI  - CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC /117

Secțiunea 1 - Contestația în anulare/117

1.1. Cazurile de contestație în anulare /117

1.2. Cererea de contestație în anulare /123

1.3. Termenul de introducere a contestației în /124

1.4. Procedura de judecare a contestației în anulare/125

Secțiunea 2 - Recursul în casație /127

2.1. Hotărârile supuse recursului în casație. Declararea și

         motivarea recursului în casație /127

2.2. Cazurile în care se poate face recurs în casație/130

2.3. Procedura de comunicare /131

2.4. Admiterea în principiu și suspendarea executării /131

2.5. Efectele recursului în casație /132

2.6. Judecata recursului în casație /135

Secțiunea 3 – Revizuirea/137

3.1. Hotărârile supuse revizuirii/137

3.2. Cazurile de revizuire /138

3.3. Persoanele care pot cere revizuirea/144

3.4. Cererea de revizuire și termenul de introducere a acesteia/144

3.5. Procedura de judecată a cererii de revizuire /146

3.6. Revizuirea în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului/149

Secțiunea 4 - Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate /151

4.1. Considerații generale/151

4.2. Cererea de redeschidere a procesului penal/ 153

4.3. Judecarea cererii de redeschidere a procesului /154

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII PRIVIND ASIGURAREA UNEI PRACTICI JUDICIARE UNITARE/157

Secțiunea 1 - Recursul în interesul legii/157

1.1 Cererea de recurs în interesul legii și Condițiile de admisibilitate

         ale acesteia/157

1.2. Judecarea recursului în interesul legii/ 158

1.3. Conținutul hotărârii și efectele ei/ 159 Secțiunea 2 - Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni

de drept/160

2.1. Obiectul sesizării/160

2.2. Procedura de judecată/160

CAPITOLUL VII - PROCEDURI SPECIALE/163

Secțiunea 1 - Acordul de recunoaștere a vinovăției /163

1.1. Obiectul și titularii acordului de recunoaștere a vinovăției/163

1.2. Condițiile, forma și conținutul acordului de recunoaștere a

         vinovăției /163

1.3. Procedura în fața instanței/ 164

Secțiunea 2 - Contestația privind durata procesului pena/ 166

2.1. Noțiunea, termenul de formulare și conținutul contestației privind durata procesului penal/ 166

2.2. Procedura de soluționare a contestației/ 168

Secțiunea 3 - Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice/ 170

3.1. Dispoziții generale/170

3.2 Măsurile preventive și măsurile asigurătorii ce se pot dispune față de persoana juridică /171

3.3. Procedura de informare /173

3.4. Efectele fuziunii, absorbției, divizării, reducerii capitalului social, ale dizolvării sau lichidării persoanei juridice condamnate/ 173

3.5. Punerea în executare a pedepselor aplicate persoanei juridice/174

Secțiunea 4 - Procedura în cauzele cu infractori minori/176

4.1. Dispoziții generale /176

4.2. Procedura în faza de urmărire penală /177

4.3. Procedura de judecată a inculpatului minor /179

4.4. Punerea în executare a măsurilor educative stabilite de instanță/181

Secțiunea 5 - Procedura dării în urmărire /184

Secțiunea 6 - Procedura reabilitării/186

6.1. Aspecte generale /186

6.2. Procedura reabilitării de drept /189

6.3. Procedura reabilitării judecătorești/191

Secțiunea 7 - Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate

ori în alte cazuri /199

Secțiunea 8 - Procedura în caz de dispariție a dosarelor judiciare și a înscrisurilor judiciare/203

Secțiunea 9 - Procedura privind cooperarea judiciară internațională

și punerea în aplicare a tratatelor internaționale în materie penală/206

Secțiunea 10 - Procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării /208

CAPITOLUL VIII  - EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE   210

Secțiunea 1 - Dispoziții generale/210

Secțiunea 2 - Hotărârile executorii/210

Secțiunea 3 - Instanța de executare /211

Secțiunea 4 - Punerea în executare a hotărârilor /213

4.1. Punerea în executare a pedepselor principale /213

4.2. Punerea în executare a pedepselor complementare /216

4.3. Punerea în executare a măsurilor de siguranță /217

4.4. Punerea în executare a altor dispoziții /221

4.5. Punerea în executare a amenzii judiciare și a cheltuielilor

         judiciare avansate de stat /221

4.6. Punerea în executare a dispozițiilor civile din hotărâre /222

Secțiunea 5 - Alte dispoziții privind executarea /224

5.1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunțării la

         amânarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei/224

5.2. Schimbări în executarea unor hotărâri /225

5.3. Liberarea condiționată /227

5.4. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață/229

5.4.1. Cazurile de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață /229

5.4.2. Persoanele care pot formula cerere de amânare a pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață /235

         5.4.3. Obligațiile condamnatului în cazul amânării executării /236

         5.4.4. Instanța competentă /237

5.5. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe

         viață/240

         5.5.1. Considerații introductive/240

         5.5.2. Cazurile de întrerupere /241

         5.5.3. Persoanele care pot formula cerere de întrerupere /244

         5.5.4. Obligațiile condamnatului/245

         5.5.5. Instanța competentă /245

         5.5.6. Evidența întreruperii executării pedepsei /246

         5.5.7. Procedura de judecată și soluțiile pronunțate de instanță /247

5.6. Înlăturarea sau modificarea pedepsei/249

Secțiunea 6 - Procedura la instanța de executare /250

Secțiunea 7 - Contestația la executare/251

ANEXĂ /257

BIBLIOGRAFIE /259

The Criminal Procedural Law course is conducted in a very clear scientific manner, concise and examines the fundamental institutions of Romanian criminal procedural law, according to the provisions of the New Code of Criminal Procedure.

Considered to be “the actual criminal procedure”, the special part of the criminal procedural law aims to be a useful working tool, first of all for students, but also for legal practitioners, in a synthetic format, which tries to offer as much as possible. a lot of information in the criminal procedure field.

The present university course combines the doctrinal arguments and the practical problems, being underlined the main modifications brought by the new criminal procedural legislation, by presenting the way in which institutions of an absolute novelty in the procedural sphere will be applied in practice.

Jurisprudential solutions of the supreme court and other national courts are presented, which remain valid from the perspective of the legal reasoning of the new legislation in the field, being also debated the jurisprudence of the European Court of Human Rights in cases against Romania, in order to reveal how the norms the new code of criminal procedure must be interpreted from the perspective of the European court.

www.editurauniversitara.ro
 

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!