Tracking orders Individuals / Sales: 0745 200 718/0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Developing and managing educational projects

ISBN: 978-606-591-572-5

DOI: 10.5682/9786065915725

Publisher year: 2012

Edition: I

Pages: 204

Publisher: Universitară

Author: Claudiu Marian Bunaiasu

Product Code: 9786065915725 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Elaborarea si managementul proiectelor educationale

    Download

Optimizarea procesului de implementare a politicilor si strategiilor educationale europene si nationale in invatamantul romanesc reprezinta o problema cheie a reformei institutionale si curriculare, care a determinat preocupari ale factorilor de decizie si expertilor in management educational de a dezvolta cadre metodologice si instrumente operationale. Managementul prin proiecte reprezinta o paradigma a managementului de succes in sistemul educational, iar dezvoltarea competentelor si abilitatilor manageriale de elaborare si coordonare a imple­mentarii proiectelor educationale este o tinta strategica a demersurilor de crestere a numarului proiectelor (mai ales a celor cu finantare europeana) si de imbunatatire a practicilor manageriale de coordonare a acestora.

Conceputa ca un manual universitar, lucrarea Elaborarea si managementul proiectelor educationale sintetizeaza reperele teoretice si metodologice de abordare a managementului de proiect si directiile metodologice in domeniul proiectelor educationale. Perspectivele de abordare a lucrarii releva conceptia metodologica, bazata pe prevalarea elementelor praxiologice fundamentate pe analize teoretice si taxonomii relevante si complexe. In aceste sens, sunt corelate:

- rationalitatea analizelor conceptuale si a modelelor taxonomice/metodologice cu propunerea de cadre meto­dologice adecvate si flexibile, deschise creativitatii mana­geriale;

- maniera academica de prezentare a managementului proiectelor educationale si caracterul didactic al lucrarii, astfel incat sa fie asigurat caracterul comprehensiv si functional al acesteia.

Lucrarea se adreseaza mai multor categorii:

- studentilor inscrisi la programul de pregatire psiho-pedagogica organizat de catre departamentele pentru pregatirea personalului didactic;

- studentilor inscrisi la programul de studii Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar;

- cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, care urmeaza diverse forme si modalitati de perfectionare a competentelor profesionale;

- managerilor scolari, inscrisi la programe de perfec­tionare sau animati de imbogatirea repertoriului metodologic in domeniul proiectarii si managementului de proiect;

- reprezentantilor organizatiilor nonguvernamentale, care activeaza in domeniul educational.

Lucrarea este structurata pe trei coordonate, referitoare la fundamentele teoretice (capitolul 1), premisele metodologice ale proiectarii manageriale si managementului de proiect (capitolul 2), metodologiile si instrumentele operationale de elaborare si management in domeniul proiectelor educationale (capitolul 3).

Capitolul 1 – Abordari conceptuale in managementul prin proiecte educationale – contureaza cadrul teoretic al proble­maticii abordate, in sensul asigurarii caracterului comprehensiv al conceptelor/sintagmelor-cheie, al categoriilor de proiecte educationale si al profilului de competenta al managerului de proiect. Sintagmele-cheie pe care se funda­menteaza cadrul teoretic si metodologic al lucrarii sunt: proiectarea mana­geriala; proiectul educational; managementul prin proiecte; managementul de proiect; taxonomia proiectelor educationale; managementul ciclului proiectului; managementul calitatii proiectelor educationale; elaborarea si managementul proiec­tului de dezvoltare institutionala; elaborarea si managementul proiectului curricular al scolii; elaborarea si managementul proiectelor de cercetare educationala; elaborarea si mana­gementul proiectelor europene in domeniul educational.

Capitolul 2 – Repere manageriale in domeniul proiectelor educationale – descrie principiile metodologice si procesul managerial al ciclului proiectului, care contureaza cadrul metodologic al activitatii manageriale in domeniul proiectelor educationale.

Capitolul 3 – Strategii si instrumente manageriale specifice tipurilor de proiecte educationale – reprezinta partea cea mai extinsa si aplicata a lucrarii, cuprinzand modele metodologice si instrumente operationale specifice categoriilor de proiecte educationale. Din varietatea tipurilor de proiecte, pentru descrierea procesului managerial de elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a acestora, am selectat pe cele care au un grad mai mare de generalitate strategica si care pot fi detaliate prin proiecte de mai mica amploare sau prin programe educationale.

ARGUMENT / 9

CAPITOLUL 1: ABORDARI CONCEPTUALE IN MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE EDUCATIONALE / 13
1.1. Legitimitatea si oportunitatea analizelor conceptuale in domeniul proiectelor educationale / 13
1.2. Procesul managerial in domeniul proiectelor educationale / 16
1.3. Conceptul de proiectare manageriala / 19
1.4. Proiectul educational – note definitorii / 23
1.5. Tipuri de proiecte si programe educationale /26
1.6. Managementul proiectelor educationale – analize conceptuale / 31
1.7. Managerul de proiect – competente si roluri specifice  / 33
1.8. Aplicatii si teme de reflectie / 38

CAPITOLUL 2: REPERE MANAGERIALE IN DOMENIUL PROIECTELOR EDUCATIONALE /40
2.1. Principii generale ale managementului prin proiecte  / 40
2.2. Managementul ciclului proiectului / 42
       2.2.1. Preliminarii / 42
       2.2.2. Fazele ciclului proiectului / 44
       2.2.3. Faza de analiza / 52
       2.2.4. Elaborarea proiectelor / 58
       2.2.5. Implementarea proiectelor / 67
       2.2.6. Monitorizarea proiectelor / 73
       2.2.7. Evaluarea proiectelor / 76
       2.2.8. Auditul proiectelor / 80
2.3. Managementul calitatii proiectelor / 82
2.4. Aplicatii si teme de reflectie / 88
CAPITOLUL 3: STRATEGII SI INSTRUMENTE MANAGERIALE SPECIFICE TIPURILOR DE PROIECTE EDUCATIONALE / 90
3.1. Elaborarea si managementul proiectului de dezvoltare institutionala / 90
       3.1.1.  Proiectul de dezvoltare institutionala – note definitorii / 90
       3.1.2.  Metodologia elaborarii proiectului institutional / 92
       3.1.3.  Managementul proiectului institutional / 107
       3.1.4.  Model metodologic cadru al proiectarii si managementului proiectului institutional / 112
3.2. Elaborarea si managementul proiectului curricular al scolii / 121
       3.2.1.  Modele structurale de proiect curricular al scolii /121
       3.2.2.  Managementul proiectului curricular al scolii / 123
3.3. Elaborarea si managementul proiectelor de cercetare educationala /124
       3.3.1.  Principii metodologice in cercetarile sociale si educationale / 129
       3.3.2.  Modele structurale ale proiectului de cercetare  / 132
       3.3.3.  Managementul proiectelor de cercetare / 133
3.4. Elaborarea si managementul proiectelor europene in domeniul educational / 132
       3.4.1.  Caracteristici ale programelor europene de tipul Invatare pe tot parcursul vietii / 137
       3.4.2.  Etape si sugestii metodologice privind elaborarea si managementul proiectelor europene in educatie / 146
3.5. Aplicatii si teme de reflectie / 146

BIBLIOGRAFIE / 152

ANEXE / 159

Claudiu Marian Bunaiasu

Doctor of Education Sciences, lecturer at the University of Craiova, he has various fields of competence, he has participated in various courses and activities applied.

He published many books, studies and scientific articles in journals.

At Editura Universitara he also published Curriculum design and management in the school organization.

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!