Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Rodna Mountains National Park. Relations man - environment

ISBN: 978-606-591-609-8

DOI: 10.5682/9786065916098

Publisher year: 2013

Edition: I

Pages: 168

Publisher: Editura Universitara

Author: Gheorghe Kucsicsa

Product Code: 9786065916098 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Parcul national Muntii Rodnei. Relatii om - mediu

    Download

Studiul ariilor naturale protejate reprezinta o directie majora de cercetare geografica a relatiilor om - mediu in diferite regiuni semnificative pentru conservarea peisajelor si a unor specii de plante si animale rare. Conferinta Rio+20, desfasurata in acest an in capitala Braziliei, a evidentiat, printre altele, si necesitatea protejarii mai atente a spatiului montan, in contextul dezvoltarii durabile globale.

Una dintre primele lucrari din Romania referitoare la relatiile traditionale om - mediu din spatiul montan, intitulata "Viata pastorala din Muntii Rodnei" (1935), a fost scrisa de Tiberiu Morariu, membru al Academiei Romane, pe care il comemoram in acest an la implinirea a 30 de ani de la trecerea in nefiinta. Lucrarea "Parcul National Muntii Rodnei. Relatii om - mediu." reia aceasta problematica intr-un context actual, avand in vedere perspectivele dezvoltarii durabile in cel mai extins parc national din Carpatii Orientali.

In prima parte, cu un continut predominant teoretic, sunt precizate diferite aspecte referitoare la conceptul de arii protejate, fiind evidentiate principalele programe interne si internationale legate de cercetarea mediului montan. Sunt abordate probleme majore privind conservarea biodiversitatii si protectia naturii in contextul legislatiei europene si al eforturilor care se depun pentru constientizarea populatiei. Acest ultim aspect este deosebit de important, avand in vedere nivelul scazut de cunoastere a politicilor de mediu si, uneori, chiar dezinteresul autoritatilor locale pentru aplicarea lor.

Autorul precizeaza ca relatiile om-mediu implica trei aspecte esentiale referitoare la: modul in care omul poate sa utilizeze resursele naturale, efectele mediului asupra societatii si modul in care activitatile umane influenteaza starea mediului. Principalele activitati cu impact asupra mediului cuprind: restrangerea padurilor, agricultura si pastorit, vanatoare, pescuit, activitati miniere si turism montan.

Prezentarea detaliata a parcului se bazeaza pe o buna cunoastere a terenului, pe o documentare bibliografica vasta si pe analiza atenta a situatiilor existente in spatiul studiat. Precizia evaluarilor este asigurata de utilizarea metodelor GIS si a unor surse de date complementare, care includ: harti topografice si tematice, imagini satelitare, date statistice s.a.

O atentie deosebita a fost acordata reliefului si structurii geologice, ca suport pentru celelalte componente ale mediului. Sunt prezentate evolutia reliefului, subdiviziunile unitatii montane studiate, suprafetele de nivelare, relieful glaciar si cel dezvoltat pe roci carstificabile, trasaturile morfmetrice si morfografice. Particularitatile climatice, hidrologice, solurile si invelisul vegetal sunt analizate in stransa legatura cu diversitatea peisajelor montane si cu activitatile umane. Diversitatea floristica si faunistica, precum si speciile endemice, rare si foarte rare, alaturi de prezenta reliefului glaciar si periglaciar, confera identitatea acestui spatiu si au justificat includerea parcului intr-o rezervatie a biosferei.

Autorul prezinta in detaliu zonarea Parcului National Muntii Rodnei, precizand cu acuratete particularitatile fiecarei categorii utilizate. Aspectele esentiale legate de presiunea antropica asupra mediului sunt analizate in stransa legatura cu activitatile sociale si economice de la periferia masivului. Pentru evaluarea acestei presiuni au fost utilizati o serie de indici, cum sunt cei de naturalitate si de presiune prin pasunat.

In lucrare sunt diferentiate mai multe tipuri de presiune antropica asupra mediului, legate de activitatile pastorale, despaduriri, fragmentarea si reducerea fondului forestier, vanatoare, exploatari miniere si de activitatile turistice.

Perspectivele dezvoltarii durabile sunt prezentate in legatura cu ecoturismul din Muntii Rodnei si cu alte activitati care pot cointeresa populatia locala, fara sa dauneze mediului. In acest context sunt reliefate aspecte privind dinamica mediului in relatie cu modificarile climatice, o atentie speciala fiind acordata indicilor si indicatorilor climatici si cercetarilor dendrocronologice. In Muntii Rodnei a fost inregistrata o tendinta de urcare a limitei padurii datorata atat schimbarilor climatice, cat si modificarii regimului de impact antropic.

Ilustratia clara si sugestiva reflecta caracterul interdisciplinar al acestei lucrari, care prezinta interes atat pentru studenti, cat si pentru specialistii preocupati de problemele actuale ale ocrotirii mediului montan. 

Acad. Dan Balteanu

CONTENTS / 7

PREFATA / 9

PREFACE / 11

INTRODUCERE  / 13

1.  RELATII OM – MEDIU IN SPATIUL MONTAN / 15
    1.1. Notiuni introductive: parc national, rezervatie a biosferei / 15
    1.2. Relatiile om – mediu in regiunile montane. Programe de cercetare a mediului montan / 17

2.  PARCUL NATIONAL MUNTII RODNEI  CONSIDERATII GENERALE / 22
    2.1. Scurt istoric / 22
    2.2. Asezare / 22
    2.3. Locul si importanta Parcului National Muntii Rodnei in cadrul ariilor protejate din Romania / 23
    2.4. Zonarea Parcului National Muntii Rodnei / 25
    2.5. Utilizarea actuala a terenurilor / 28
    2.6. Caile de comunicatii si gradul de accesibilitate / 29

3. POTENTIALUL NATURAL: SUPORT AL RELATIEI OM – MEDIU / 32
    3.1. Alcatuirea geologica / 32
            3.1.1. Etape in evolutia reliefului / 33
            3.1.2. Constitutia litologica / 34
    3.2. Relieful / 36
            3.2.1. Diviziunile reliefului / 37
            3.2.2. Suprafetele de nivelare / 38
            3.2.3. Relieful glaciar si periglaciar / 40
            3.2.4. Relieful carstic / 50
            3.2.5. Morfologia reliefului / 53
    3.3. Particularitatile climatice / 58
            3.3.1. Circulatia generala a atmosferei / 58
            3.3.2. Analiza principalilor parametri climatici / 59
    3.4. Particularitatile hidrografice / 63
            3.4.1. Apele subterane / 63
            3.4.2. Apele de suprafata / 64
    3.5. Solurile / 69
    3.6. Invelisul biotic / 71
            3.6.1. Vegetatia / 71
            3.6.2. Fauna / 74
            3.6.3. Particularitatile invelisului biotic / 75

4.  POPULATIA SI ASEZARILE DIN MUNTII RODNEI / 77
    4.1. Populatia si asezarile umane din bazinul Somesului Mare / 81
    4.2. Populatia si asezarile umane din bazinele Viseului si Izei / 82

5. PRESIUNEA ANTROPICA ASUPRA MEDIULUI / 84
    5.1. Presiunea antropica asupra mediului reflectata in toponimia locala / 84
            5.1.1. Toponime care reflecta despaduririle / 84
            5.1.2. Toponime care reflecta pastoritul / 86
            5.1.3. Toponime care reflecta exploatarea resurselor subterane  /87
    5.2. Tipuri de presiune antropica. Indici de evaluare a presiunii antropice / 87
            5.2.1. Activitatile pastorale / 87
            5.2.2. Despaduririle / 93
            5.2.3. Presiunea antropica asupra limitei superioare a padurilor / 99
            5.2.4. Inversiunile de vegetatie / 105
            5.2.5. Presiunea antropica asupra faunei / 106
            5.2.6. Exploatarile miniere / 109
            5.2.7. Turismul. Vulnerabilitatea peisajului la activitatile turistice  / 119

6. DINAMICA MEDIULUI / 123
    6.1. Eroziunea terenurilor. Susceptibilitatea terenurilor la eroziune / 123
    6.2. Avalansele. Susceptibilitatea la avalanse / 127
    6.3. Doboraturile de arbori / 131
    6.4. Dinamica mediului in contextul modificarilor climatice globale / 134
            6.4.1. Indici si indicatori climatici / 136
            6.4.2. Cercetarile dendrocronologice / 141
            6.4.3. Urcarea limitei superioare a padurilor din Munti Rodnei – este sau nu raspuns la modificarile climatice globale? / 142

7.   POTENTIALUL TURISTIC NATURAL SI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ECOTURISMULUI / 146
    7.1. Potentialul turistic al reliefului / 147
    7.2. Ecoturismul si perspective de dezvoltare durabila / 153

CONCLUZII / 159

BIBLIOGRAFIE / 164

Gheorghe Kucsicsa

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!