Tracking orders Individuals / Sales: 0745 200 718/0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Culture and competitiveness

19,27 Lei

ISBN: 978-606-591-321-9

DOI: 10.5682/9786065913219

Publisher year: 2011

Edition: I

Pages:

Publisher: Universitară

Author: Cristina Gănescu

Unavailable at the moment
Product Code: 9786065913219 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Where to find it
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Cultura organizaţională şi competitivitatea

    Download

În mediul economic actual, întreprinderile trebuie să se diferenţieze de concurenţă printr-o preocupare continuă şi consecventă pentru creşterea gradului de prosperitate a organizaţiei şi a tuturor factorilor-cheie implicaţi în activitatea acesteia, în vederea creării unei competitivităţi ridicate.

 

În cadrul schimbărilor importante pe care le implică orice proces eficient de adaptare la mediul concurenţial, luarea în considerare a culturii organizaţionale trebuie să fie o componenta esenţială a procesului de transformare a organizaţiilor româneşti, mai ales a celor de comerţ exterior.

 

În viziunea noastră, conceptul de cultură organizaţională este fundamental pentru explicarea unor fenomene care au loc în cadrul organizaţiilor, cum ar fi: crearea ierarhiei de valori, relaţiile interumane, configurarea sistemului informaţional, determinarea atitudinilor fundamentale faţă de schimbările din mediul extern şi intern.

 

Punctul de plecare al acestei lucrări l-a constituit ideea că, în cadrul unei întreprinderi, cultura organizaţională este cheia succesului.

 

În lucrarea pe care am realizat-o am încercat să evidenţiez faptul că între cultura organizaţională şi competitivitatea firmei există o relaţie extrem de strânsă. În organizaţiile de succes cultura organizaţională contribuie la buna lor funcţionare, favorizând comunicarea, socializarea noilor membri, crearea încrederii şi adoptarea mijloacelor comune pentru a atinge obiectivele stabilite.

 

Cultura organizaţională susţine eficacitatea economică şi socială, adaptabilitatea firmei în contextul concurenţial. De fapt, important este de reţinut faptul că acea companie care deţine o cultură organizaţională puternică, eficace, se poate salva de consecinţele unui mediu economic sau social defavorabil.

 

Cultura organizaţională este foarte importantă în susţinerea obiectivelor de creştere rentabilă a unei organizaţii. Aplicarea unei asemenea strategii se materializează în excelenţa activităţii, calitatea produselor, satisfacerea nevoilor clienţilor, angajamentului salariaţilor şi mobilizarea partenerilor. Acestea constituie elemente de bază pe care se creează o cultură organizaţională şi, de asemenea, principia cu ajutorul cărora cultura organizaţională se dezvoltă în continuare.

 

Din analiza pe care am realizat-o pe baza unei documentaţii amănunţite privind cultura organizaţională, am concluzionat că succesul obţinut de o companie este determinat şi de cultura organizaţională puternică. Cea care oferă o direcţie logică activităţii unei organizaţii şi cea care inspiră şi motivează angajaţii este cultura organizaţională. În acest sens, este îngrijorător că, în multe cazuri, managerii români nu cunosc semnificaţia conceptului de „cultură organizaţională”, nu conştientizează existenţa şi rolul acesteia. Menţinerea acestei situaţii de fapt constituie o barieră periculoasă în calea creşterii gradului de competitivitate a întreprinderilor româneşti pe piaţa internă şi externă, deci şi a competitivităţii economiei naţionale. De asemenea, în lucrare s-au cuprins câteva elemente de bază din ceea ce înseamnă crearea, transmiterea, menţinerea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale puternice, suport al unei organizaţii competitive, realizând şi o serie de interrelaţii între cultura organizaţională, imaginea firmei, comportamentul etic sau responsabilitatea socială a firmei, domenii extrem de importante pentru competitivitatea firmelor româneşti în cadrul unui mediu concurenţial extrem de dinamic. În final, putem aprecia cu certitudine că o cultură organizaţională sănătoasă este o şansă sigură către succes.

Autoarea

Cristina Gănescu

Lecturer Ph.D.
Faculty of Management Marketing in Economic Affairs Pitesti
Constantin Brancoveanu University of Pitesti

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!