Manuscript proposals: info@editurauniversitara.ro / 0745 204 115 //// Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara General principles of civil law of the European Union

-55%
48,16 Lei 21,68 Lei

ISBN: 978-606-591-961-7

DOI: 10.5682/9786065919617

Publisher year: 2014

Edition: I

Pages: 354

Publisher: Editura Universitara

Author: Norbert Reich

Stoc limitat
Stock limit
Add to cart
Product Code: 9786065919617 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Description
  • Download (1)
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)

The paper " General principles of civil law of the European Union " treats a subject under rapid development, which is , however, subject to heated controversy : the emergence of general principles of civil law of the European Union , important constitutional principles and the triple role : orientation interpretation of positive law for filling the gaps in the regulatory system , respectively , control of legality . Based on the Court of Justice of the European Union and the Charter of Fundamental Rights of the European Union , the present study brings together seven principles. Principle . 1-3 of autonomy " framed " weaker party protection and non-discrimination currently belong to the substantive law of the EU , mainly contract law. Principle . 4 on effectiveness , such equivalence principle is a " old acquaintance " of EU law and aims primarily procedural aspects , although it can be extended to matters of material and remedial measures ( " remedies " ) . Principle . 5 and 6 on reconciliation , namely proportionality have value mainly methodological : the first deals with the interpretation and application of the court of civil law of the EU , and the second is political and legal aspects of a ( potential ) future EU civil law , codified or optional in particular in the sale contract . Finally , the principle of no. 7, the good faith , is still an emerging principle found that acquires , but gradually important.

The book allows the reader ( theoretician or practitioner ) to understand and appreciate the evolution of the EU 's current civil law in the context of recognition becoming more pronounced by the Court of Justice of the European Union , its autonomous nature , evolution accompanied by the acquisition of Charter fundamental rights of a growing role in the direction of EU constitutionalization civil law principles .

  • Principii generale ale dreptului civil al Uniunii Europene

    Download

Prefață/ V

Cuprins /IX

Tabel al cauzelor Curții Europene de Justiție / XIII

Tabelul legislației Uniunii Europene/ XXIX

Lista abrevierilor și acronimelor utilizate/XXXV

Introducere. Ce sunt principiile generale ale dreptului civil al Uniunii Europene?/1

1.       O dezbatere continuă: „principii” versus „reguli” /3

2.       Unele sugestii preliminare /10

3.       Recunoașterea explicită prin cartă a unor principii generale/12

4.       Ce înțelegem prin dreptul civil al UE: acquis communautaire versus acquis commun /18

5.       Dilema dreptului civil al UE privind competențele /23

6.       De ce șapte principii?/ 26

Capitolul 1. Principiul autonomiei „încadrate/28

1.       Libertăți încadrate prin drept /30

2.       Libertățile fundamentale, autonomia și restrângerilor aferente  interesului public /34

3.       Libertatea contractuală ca drept și principiu fundamental, deși   limitat /46

4.       Dreptul concurenței și autonomia /48

5.       Concluzie: încadrarea autonomiei în aspectele aferente „socializării”– depășirea abordării tradiționale?/55

Capitolul 2. Principiul protecției părții defavorizate /58

1.       Elemente ale protecției părții defavorizate /61

2.       Standardele minime ale timpului de lucru și ale concediului anual plătit /66

3.       Dreptul UE al consumatorilor: informare versus protecție /76

4.       Concluzii: generalizarea protecției părților defavorizate și limitele sale /93

Capitolul 3. Principiul nediscriminării/ 97

1.       Efectele „secundare” ale nediscriminării asupra dreptului civil?/ 98

2.       Nediscriminarea în raporturile de dreptul muncii: o prezentare/105

3.       Cetățenia: extinderea prin dreptul primar a domeniului de aplicare a principiului nediscriminării/118

4.       Extinderea prin dreptul derivat al UE a principiului nediscriminăriila relațiile între comerciant și consumator /122

5.       Un aspect disputat: primele și prestațiile unisex de asigurări și conflictele cu autonomia privată/125

6.       Nediscriminarea în privința accesului și tratamentului la serviciide interes economic general și la servicii de rețea: autonomie încadrată/134

7.       Egalitate de tratament dincolo de nediscriminare? /139

8.       Concluzii: impactul diferențiat al principiului nediscriminării asupra raporturilor de drept civil /143

Capitolul 4. Principiul efectivității/ 144

1. Articolul 47 din cartă și articolul 19 TUE: există oare ceva nou?/145

2.       Funcția „eliminatorie” a principiului efectivității /147

3.       Efectivitatea ca principiu „hermeneutic” /153

4.       Efectivitatea ca principiu „de remediere”: „revalorizarea” remediilor naționale /158

5.       Unele exemple privind aplicarea testului efectivității în dreptul   civil al UE /161

6.       Dreptul primar al Uniunii: regulile în materia concurenței /183

7.       Repararea prejudiciului pentru încălcări ale dispozițiilor direct aplicabile din dreptul primar al Uniunii/193

8.       Importanța art. 47 din cartă și a art. 19 alin. (1) TUE pentru dreptul civil al UE reexaminat / 198

9. Concluzii: Cât de eficient este principiul efectivității?/ 212

Capitolul 5. Principiul concilierii/ 214

1. Introducere: un dialog privind concilierea în dreptul civil al UE/215

 2. Concilierea în jurisprudența privind clauzele abuzive: transparență,„elementele esențiale ale prețului” și testul caracterului abuziv /219

3.Concilierea pentru evitarea „protecției excesive”/ 231

 4.Rolul concilierii în conflicte sociale: drepturi fundamentale versus libertăți fundamentale?/ 238

 5. Concluzii/ 250

Capitolul 6. Principiul proporționalității/ 253

 1. Importanța principiului proporționalității pentru dreptul civil al UE: remarci generale/255

2.       Proiectul cadrului comun de referință /264

3.       „Studiul de fezabilitate” și proiectul dreptului european comun în materia vânzării/275

4.       Metoda deschisă de coordonare, convergența și ameliorarealegiferării în guvernarea reflexivă privind contractul în UE/296

5. Principiul „proporționalității pozitive” în legislația civilă a UE: două exemple /300

6. Concluzii privind principiul proporționalității ca instrument de control juridic și de susținere a măsurilor UE/ 309

Capitolul 7. Un principiu în curs de apariție privind buna-credință și interzicerea abuzului de drept? /310

1.       Anumite neînțelegeri cu privire la buna-credință în dreptulcontractelor: elemente ale unei obligații de cooperare loială în raporturi contractuale/312

2.       Buna-credință în contextul dreptului comercial /316

3.       Directiva 93/13 privind clauzele abuzive /320

4.       Absența unor obligații de bună-credință pentru bancă în privințaserviciilor financiare între comerciant și consumator/330

5.       „Co-responsabilitatea” ca obligație indirectă de bună-credință: o serie de exemple /333

6.       Elemente ale bunei-credințe în inițiative recente fără forță juridică obligatorie /338

7.       Pertinența articolului 54 din cartă pentru un concept al UE privind abuzul de drept?/ 341

8. Concluzii: buna-credință în mișcare?/ 347

Rezumat: șapte teze și o concluzie / 349

Index / 352

Norbert Reich

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 vanzari@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!