Renewables - Where to? Between

-27%
28,90 Lei 21,10 Lei

ISBN: 978-606-591-974-7

DOI: 10.5682/9786065919747

Publisher year: 2014

Edition: I

Pages: 205

Publisher: Editura Universitară

Author: Virginia Câmpeanu, Sarmiza Pencea

In stock
Stock limit
- +
Add to cart
Product Code: 9786065919747 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Energiile regenerabile – Incotro? Intre „mit” si realitatile post-criza din Europa si Romania

    Download

Această carte pe care o propunem cititorilor nostri are la bază un proiect de cercetare stiintifică realizat in anul 2013, revizuit si cu adăugiri in anul 2014, dat fiind domeniul deosebit de dinamic al pietei internationale a energiei si al politicilor europene privind sursele regenerabile de energie. In urma crizei economice si financiare globale, dar si a conflictului din Ucraina anului 2014 au avut loc si continuă să se inregistreze mutatii semnificative pe piata europeană a energiei, ceea ce influentează calitatea vietii oamenilor si a companiilor. 

Cartea incearcă să răspundă la unele intrebări pe care si le pun fie investitorii preocupati de găsirea celor mai bune plasamente ale investitiilor intr-un domeniu deosebit de stimulativ in intreaga Europă, cel al regenerabilelor ca surse de energie, fie producătorii interni antrenati in economia reală, indeosebi in sectoarele energo-intensive, fie studentii preocupati de politici industriale al căror motor il constituie energia, sau interesati de strategii de dezvoltare durabilă la nivel global, european si national care creionează directiile de dezvoltare economică si socială cu respectarea protectiei mediului, benefice pentru sănătatea, bunăstarea si prosperitatea oamenilor. 

Ultimii 30 de ani au fost marcati de asigurarea unei dezvoltări durabile la nivel mondial, fiind stabilite directiile prioritare, printre care reducerea consumului de hidrocarburi (cărbune, titei, gaze) si inlocuirea partială a acestora cu surse alternative nepoluante de energie precum energia vântului, energia solară, geotermală, energia valurilor sau biomasa.

Autorii evaluează potentialul si principalii determinanti ai dezvoltării surselor regenerabile in România si consecintele unei politici deosebit de generoase sau stimulative pentru producători in perioada 2011-2013, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene. Bazată pe analize comparative, lucrarea avansează unele scenarii posibile de dezvoltare pe termen mediu si lung a sectorului de energie bazat pe surse regenerabile, in conditiile unei schimbări recente de paradigmă a politicilor in domeniu atât in România, alte state membre UE si la nivelul Uniunii Europene, in perioada postcriză. Totodată sunt evaluate consecintele asupra investitorilor si a pietelor nationale de energie. 

Autorii prezintă cele mai recente directii strategice ale Uniunii Europene in domeniul regenerabilelor, pe tipuri de tehnologii si in domenii conexe, precum politica industrială si politica concurentei in materie de ajutoare de stat, ce se aplică surselor regenerabile de energie incepând cu anul 2014 până in anii 2035-2050.

Nu putem să nu amintim că demersul nostru isi propune ca finalitate sprijinirea factorilor de decizie prin analiza politicii României in contextul mai larg al politicii Uniunii Europene in domeniul surselor regenerabile de energie, a mecanismelor institutionale si financiare, a primelor efecte ale pârghiilor economice de stimulare a domeniului, precum si prin analiza noii paradigme privind mecanismele financiare in UE si unele state membre, ce ar putea influenta potentialul de dezvoltare pe termen mediu a acestui sector, ca si interesul investitorilor străini in Uniunea Europeană in general si in România in special.

 

Prof univ dr Virginia Câmpeanu

Aprilie 2014 

INTRODUCERE /5

Capitolul I

IN CĂUTAREA STRATEGIILOR GLOBALE DE SUPRAVIEȚUIRE /9

Virginia CÂMPEANU

I.1. Regenerabilele – de la mitul epuizării resurselor la atenuarea

schimbărilor climatice/ 10

Limitele resurselor de energie - mit sau realitate?/ 12

Un nou argument pentru utilizarea surselor alternative de energie/13

Contribuția surselor regenerabile de energie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră/14

Securitatea energetică/15

După 40 de ani se caută încă strategii de supraviețuire /16

Ce aduce nou anul 2013? Sursele limitate și schimbările climatice devin sau nu „mituri”? /17

Regenerabilele, scumpe și greu de suportat de consumatorii         europeni /19

I.2. Turbulențe în dezvoltarea surselor regenerabile de energie la

nivel global și european/ 21

Se solicită schimbări în politicile de promovare a regenerabilelor / 21

Perspectivele globale ale energiilor regenerabile rămân pozitive

până în anul 2018/ 22

Incertitudinea politicii privind regenerabilele- inamicul numărul unu al investitorilor /       22

Referințe bibliografice Capitol I /                                            23

PARTEA I

UNIUNEA EUROPEANĂ ªI ROMÂNIA

ORIENTĂRILE STRATEGICE ªI POTENȚIALUL DE DEZVOLTARE

A SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE /25

Capitolul II

POLITICA UNIUNII EUROPENE IN DOMENIUL SURSELOR

REGENERABILE DE ENERGIE/26

Virginia CÂMPEANU

II.1. O singură politică europeană coagulează schimbările climatice și energia /26

Uniunea Europeană acționează ca lider global / 27

În percepția europenilor, schimbările climatice - motiv de îngrijorare, mai serios decât situația economică /28

 Beneficiile politicii europene privind clima și energia /29

II.2. Politica UE în domeniul energiei din surse regenerabile/ 29

Statele membre UE sunt suverane în stabilirea politicilor și programelor privind energia /30

Principalele momente în evoluția politicii privind energiile regenerabile /30

Schimbarea politicii UE pentru orizontul anului 2020 prin Directiva Surselor Regenerabile de Energie/31

II.3. Perspective ale mixului de electricitate în 2020/ 37

Instalațiile fotovoltaice solare - cea mai mare creștere a capacităților instalate până în 2020/37

Ponderea energiei bazate pe regenerabile în consumul de  electricitate al statelor membre în 2020 /38

Ponderea energiei regenerabile în sectorul de transporturi /38

II.4. Analiza comparativă a schemelor de sprijin pentru regenerabile în statele membre UE/39

II.5 Consecințe ale politicii generoase de stimulare a regenerabilelor în Uniunea Europeană/41

Efecte pozitive/42

Costuri ale schemelor generoase de susținere a SRE /43

II.6. Multiple controverse conduc spre o nouă schimbare a modelului european de asigurare a securității energetice/44

Mai au nevoie americanii de energie solară dacă au gaze de șist? 46

 II.7 Reforma subvențiilor pentru regenerabile a început în 2013.Comparații pe țări membre UE/47

II.8 Noutăți în politica UE în domeniul energiei și climei pentru anul 2030/49

Concluzii /52

Referințe bibliografice, Capitol II /53

Capitolul III

POLITICA ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE

DE ENERGIE /54

Virginia CÂMPEANU

III.1. Orientări strategice ale României în domeniul surselor      regenerabile de energie/54

III.2. Politica României de susținere a producției de energie din surse regenerabile până în anul 2020/ 59

III.3. Schema de sprijin a surselor regenerabile de energie în    România/61

III.4. România: paradis al investitorilor în energie regenerabilă. Consecințe ale politicii generoase de dezvoltare a SRE în        România/63

III.5. Schimbări recente în politica României privind sprijinirea

surselor regenerabile de energie/ 67

Investitorii în energie din surse regenerabile vor abandona România?/68

România - apare totuși destul de atractivă și poate marca un nou “boom” al investițiilor/ 69

Concluzii / 70

Referințe bibliografice, Capitol III /71

Capitolul IV

POTENȚIALUL UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL ENERGIILOR

REGENERABILE/72

Sarmiza PENCEA

IV.1. „Redescoperirea” valențelor energiei din surse regenerabile/72

IV.2. Evaluarea potențialului surselor de energie regenerabilă -aspecte teoretice și metodologice /73

IV.3. Potențialul UE în domeniul energiilor regenerabile/76

Țările europene cu cel mai mare potențial de a produce energie din surse regenerabile /78

In anul 2050: Inversarea raportului actual intre regenerabile/ hidrocarburi pentru acoperirea cererii de energie electrică înEuropa / 80

Mixul de energiei al Europei și interdependențele / 82

Bibliografie selectivă Capitol IV/83

PARTEA II

ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ENERGIEI

EOLIENE, SOLARE ȘI BIOMASEI

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA /85

Capitolul V

ENERGIA EOLIANĂ/86

Iulia Monica OEHLER-ȘINCAI

V.1. Actualități și perspective de dezvoltare a surselor de energie eoliană în Uniunea Europeană/86

V.1.1.Contextul global, între provocări și oportunități/ 86

Creșterea de circa 12 ori a capacităților totale de producție în anii 2000 /86

Zece țări concentrează peste 80% din capacitățile de energie eoliană nou instalate pe plan mondial/88

V.1.2.Uniunea Europeană – lider mondial cu o dinamică accelerată a

industriei eoliene/ 89

Nivel înalt al concentrării geografice a noilor capacități eoliene în UE/90

Locul principalilor producători europeni în industria eoliană europeană și mondială/ 90

Tendințe înregistrate la nivelul unor jucători europeni majori pe  piața energiei eoliene/91

Comentariu succint privind capacitățile eoliene offshore /92

V.1.3.Investițiile în turbine și centrale eoliene /94

V.1.4.Contraste între țintele naționale și capacitatea efectivă de generare a energiei eoliene în UE /96

V.1.5. Energia eoliană în UE, între incertitudine și perspective favorabile 98

V.2 Energia eoliană în România /100

Sarmiza PENCEA

V.2.1. Exploatarea energiei vântului: avantaje și riscuri/100

V.2.2. Repere privind tehnologia exploatării vântului /102

V.2.3. Potențialul eolian în România: teoretic, tehnic și economic /105

V.2.4. Situația industriei energiei eoliene în România /107

V.2.5. Dezvoltarea regională a industriei eoliene în România/113

V.2.6. Care sunt investitorii în sursele românești de energie eoliană?/ 115

V.2.7. Corelații între capacitatea de dezvoltare a energiei eoliene și sistemul de sprijin al energiei eoliene în România /120

 Schema generoasă de sprijin prin certificate verzi se schimbă din anul 2013 /120

Se cunoaște impactul real al reducerii supra-subvenționării la energia verde?/ 121

Concluzii/ 124

 Bibliografie Capitol V.1/ 125

Bibliografie Capitol V.2/126

Capitolul VI

ENERGIA SOLARĂ/129

Virginia CÂMPEANU

Ecaterina STĂNCULESCU

VI.1 Energia solară în Uniunea Europeană/129

VI.1.1.Contextul global: o industrie tânără cu o dinamică extrem de accelerată /     129

Ce sunt fotovoltaicele? Explicații simple pentru nespecialiști în domeniu /130

Tehnologia PV – o tehnologie tot mai competitivă/131

TOP-10 țări cu instalații fotovoltaice în anul 2013/132

România în Top-10 țări cu cele mai mari capacități fotovoltaicesolare nou instalate în anul 2013/ 132

Top-10 țări cu cele mai mari capacități fotovoltaice solare        cumulate până în anul 2013 /133

VI.1.2.Dezvoltarea energiei solare în Uniunea Europeană/134

Locul energiei solare fotovoltaice în ansamblul industriei energiei electrice europene / 134

Locul Europei pe piața energiei fotovoltaice /134

Evoluția instalărilor de noi capacități PV în țările Uniunii Europene/135

Segmentarea pieței europene a energiei fotovoltaice/137

 VI.1.3.Scenarii privind evoluția pieței energiei solare fotovoltaice în Europa pe termen mediu și lung/140

Scenarii pe termen mediu/ 140

Scenarii pe termen lung/141

VI.1.4.Scheme de sprijinire și perspective pentru energia PV din unele state europene, la nivelul anului 2013 /142

VI.1.5.Proiecte europene de cercetare în domeniul energiei solare /145

Concluzii /146

VI.2. Energia solară fotovoltaică în România- prea bună sau prea multă? /147

Cristina BÂLGĂR

Introducere /147

VI.2.1.Politica României în domeniul energiei din surse solare,independentă dar corelată cu cea a UE /148

Schema de sprijin a surselor solare de energie a condusRomânia pe locul 7 în Top-10 mondial /148

Schimbări recente în politica națională de sprijinire a surselor solare de energie /150

Etapele necesare implementării în România a unui proiect investițional de producție a energiei fotovoltaice /153

VI.2.2.Potențialul României în domeniul producției de energie solară /155

Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei-zonele cu cel mai ridicat potențial pe harta solară a României/ 155

Elemente tehnologice de transformare a surselor solare în        Energie/156

Avem resurse de energie solară ce pot acoperi 2,5% din consumul anual de energie. E mult, e puțin?/158

Creșterea spectaculoasă a capacităților instalate în 2013 depășește de 5 ori ținta României pentru anul 2020/ 159

Concluzii/ 163

Referințe bibliografice Capitolul VI.1/ 164

Referințe bibliografice Capitolul VI.2/164

Capitolul VII

BIOMASA - SURSĂ DE „ENERGIE VERDE” ÎN UE ªI ROMÂNIA /167

Dr. Andreea DRĂGOI

Biomasa – o „energie verde” cu potențial pe plan european /167

VII.1. Politica Uniunii Europene privind utilizarea biomasei ca

sursă de energie regenerabilă /168

Legislația UE privind biomasa – stimulează producția și investițiile  în domeniu /169

Crește ponderea regenerabilelor la 27% din totalul consumului energetic al UE până în 2030 /172

VII.2. Legislația română privind biomasa: o abordare pro-activă a alternativelor energetice ecologice/173

VII.3. Potențialul biomasei ca sursă regenerabilă de energie la nivel european/175

Resursele de biomasă în Europa/175

Se anticipează dublarea utilizării biomasei ca sursă de energie/175

Biomasa - cea mai utilizată SRE la nivelul UE-28./ 177

Biomasa - alternativă energetică nepoluantă și de reducere a gazelor cu efect de seră/         179

VII.4. Potențialul biomasei ca energie regenerabilă în România/180

Concluzii /184

Referințe Bibliografice Capitol VII /187

ANEXE

Anexa II 1. Uniunea Europeană: Momente importante în evoluția politicii în domeniul surselor regenerabile de energie /189

Anexa II 2. Definiții ale unor noțiuni utilizate în Directiva Surselor Regenerabile de Energie/ 2009/ 192

Listă abrevieri/193

Virginia Câmpeanu
Sarmiza Pencea

write a review


Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!