Tracking orders Individuals / Sales: 0745 200 718/0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara Business finance in the context of globalization generalization

23,11 Lei

ISBN: 978-606-591-520-6

DOI: 10.5682/9786065915206

Publisher year: 2012

Edition: I

Pages: 280

Publisher: Universitară

Author: Cristina Rodica Gradea

Unavailable at the moment
Product Code: 9786065915206 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Where to find it
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Finanţele întreprinderii în contextul generalizarii procesului de globalizare

    Download

Războaiele din Irak, Afganistan şi Cecenia, demonstraţiile de amploare din Tunisia, Egipt, Libia şi alte ţări din Orientul Mijlociu, situaţia financiară precară a unor ţări ca Grecia, Spania, Portugalia, precum şi efectele cutremurelor din Indonezia şi Japonia reprezintă argumente pentru care statele lumii trebuie să identifice noi căi de finanţare a economiilor naţionale şi a agenţilor economici astfel încât mulţimea nemulţumirilor să fie cât mai mică şi în felul acesta focarele de război să fie cât mai puţine.

Noile provocări globale care s-au adăugat unor provocări vechi la care nu s-au găsit soluţii (eliminarea sărăciei, protecţia mediului înconjurător, repartizarea neuniformă a cunoştinţelor ştiinţifice, presiunea exercitată asupra economiilor ţărilor slab dezvoltate, conflictele religioase, internaţio­nalizarea tehnologiei informaţiei) impun cu stringenţă eficientizarea raportului dintre stat şi economie şi dintre instituţii internaţionale şi state naţionale.

Numărul relativ mic de specialişti capabili să joace un rol proactiv în elaborarea politicilor şi a experienţei schimbărilor, lipsa cunoştinţelor şi a experienţei referitoare la modul cum întreprinderile, îndeosebi în condiţii de criză financiară reuşesc să supravieţuiască şi absenţa tradiţiei soluţiilor inovatoare cu privire la dezvoltarea agenţilor economici constituie amenin­ţări semnificative asupra procesului de reformă a societăţii româneşti.

Lucrarea „Finanţele întreprinderii în contextul generalizării procesului de globalizare” are un caracter interdisciplinar şi este structurată în patru capitole în care se abordează procese economice de mare complexitate cum ar fi: evaziunea fiscală, presiunea fiscală, presiunea fiscală marginală, mobilitatea capitalurilor, performanţa financiară sau vulnerabilitatea întreprinderii.

INTRODUCERE  / 9

Capitolul I
FINANŢELE ÎNTREPRINDERII, STRATEGII DE DEZVOLTARE, EVAZIUNE ŞI PRESIUNE FISCALĂ / 19
1.1. Finanţele întreprinderii - noţiuni generale / 19
1.2. Strategii de dezvoltare la nivel microeconomic / 24
1.3. Decizii financiare aferente strategiilor de dezvoltare la nivel microeconomic / 29
1.4. Efecte în plan macroeconomic, ale deciziilor financiare asociate strategiilor alese   / 32
1.5. Interdependenţa între macroeconomic şi microeconomic în domeniul politicilor şi strategiilor de dezvoltare / 46
1.6. Presiunea fiscală  în corelaţie cu evaziunea fiscală / 47
1.7. Costul impozitării. Presiunea fiscală marginală / 53
1.8. Studiu de caz – Analiza variaţiei salariului real/locuitor în funcţie de variaţia produsului intern brut pe baza unui model econometric / 56
1.9. Concluzii / 61

Capitolul II 
PROCESUL DE GLOBALIZARE –  EFECTE ASUPRA FINANŢELOR ÎNTREPRINDERII / 63
2.1. Conceptul de globalizare / 63
       2.1.1. Globalizare şi antiglobalizare / 63
       2.1.2. Globalizare şi economie / 66
2.2. Impactul globalizării asupra activităţii economice / 77
2.3. Criza economică – efect al globalizării? / 83
       2.3.1. Începuturile şi evoluţia crizei economice globale din ultimii ani / 85
       2.3.2. Efecte ale crizei economice în România / 86
       2.3.3. Criza financiară la nivelul întreprinderii / 89
2.4. Reforma sistemului financiar internaţional / 93
       2.4.1. Criza, a cincea putere în stat / 95
       2.4.2. Mobilitatea capitalurilor  / 96
       2.4.3. Asistenţa financiară externă în contextul creşterii explozive a datoriei externe / 97
2.5. Strategie de revigorare economică a României în 10 ani / 100
2.6. Concluzii / 105

Capitolul III
IMPACTUL FENOMENULUI DE GLOBALIZARE ASUPRA FACTORILOR DE INFLUENŢĂ A ACTIVITĂŢII SC ARABESQUE SRL  / 108
3.1. Prezentarea generală a societăţii / 108
3.2. Prezentarea pieţei pe care activează SC Arabesque SRL - Efectele globalizării asupra pieţei materialelor de construcţii din România / 113
3.3. Prezentarea concurentei SC Arabesque SRL - Furnizori şi  clienţi pe piaţa construcţiilor din România. Studiu comparativ al performanţelor financiare pentru 3 mari operatori pe piaţa de profil  / 117
3.4. Influenţa globalizării asupra activităţii financiare a SC Arabesque SRL / 127
3.5. Concluzii / 130

Capitolul IV
INFLUENŢAREA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERILOR DE VULNERABILITĂŢILE GENERATE DE GLOBALIZARE / 131
4.1. Abordări teoretice privind performanţa. Performanţa financiară / 131
       4.1.1. Conceptul de performanţă. Caracteristici / 131
       4.1.2. Performanţa financiară – formă particulară a performanţei / 132
4.2. Vulnerabilitatea întreprinderii / 33
4.3. Studiu de caz: Prognoze financiare pentru SC ARABESQUE SRL în vederea dezvoltării strategiilor de combatere a efectelor negative a globalizării (criza economică) / 140
       4.3.1. Analiza diagnostic /  140
       4.3.2. Previziunea financiară a principalilor indicatori ai contului de profit şi pierdere / 170
       4.3.3. Elaborarea strategiei financiare viitoare a întreprinderii / 174
                4.3.3.1. Strategia financiară actuală a întreprinderii - analiza SWOT / 174
                4.3.3.2. Elaborarea strategiei financiare pentru anul 2011 / 179
                4.3.3.3. Studiu de caz: Strategia oceanului albastru la SC ARABESQUE SRL / 182
4.4. Concluzii / 191

CONCLUZII ŞI PROPUNERI  / 193

LISTA FIGURILOR / 203

LISTA TABELELOR / 207

ANEXA NR. 1.1. Analiza variaţiei salariului real/locuitor în funcţie de variaţia produsului intern brut pe baza unui model econometric / 209

ANEXA NR. 1.2. Analiza prin metoda scenariilor a interdependenţei între macroeconomic şi microeconomic influenţată de factorul globalizării / 212

ANEXA NR. 3.1. Prezentarea ARABESQUE SRL / 218

ANEXA NR. 3.2. Întreprinderi care activau la sfârşitul anului 2010 pe piaţa românească a materialelor de construcţii / 221

ANEXA NR. 4.1. Previziunea financiară a principalilor indicatori ai contului de profit şi pierdere / 231

Bibliografie / 268

LISTA LUCRĂRILOR ŞI A CĂRŢILOR PUBLICATE / 276

www.editurauniversitara.ro

Cristina Rodica Gradea

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!