DREPT CIVIL. MOȘTENIREA

ISBN: 978-606-28-0055-0

DOI: 10.5682/9786062800550

Anul publicării: 2014

Editia: I

Pagini: 360

Editura: Universitară

Autor:

Corneliu Turianu
Corneliu Turianu
Alexandru Ticlea
Cod Produs: SKU-10966 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)

CAPITOLUL I. PROBLEME GENERALE PRIVIND MOSTENIREA /13

§1. Notiuni generale /13

1. Notiunea de mostenire/13

2. Felurile de mosteniri/15

§2. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale/19

1. Trasaturile specifice ale transmisiunii succesorale/19

2.  Principiul unitatii si indivizibilitatii mostenirii/22

§3. Deschiderea mostenirii  /25

1. Preliminarii/25

2. Data deschiderii mostenirii/26

3. Locul deschiderii mostenirii/28

 CAPITOLUL II. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE A MOSTENI /33

§1. Notiune si enumerare /33

1. Notiune/33

2. Enumerarea conditiilor/33

§2. Capacitatea succesorala /34

1. Reglementare/34

2. Persoanele care au capacitate succesorala/34

3. Persoanele disparute/39

4. Persoanele juridice/40

5. Persoane care nu au capacitate succesorala/41

§3. Nedemnitatea succesorala /44

1. Definitie/44

2. Cazurile de nedemnitate/44

A. Nedemnitatea de drept/45

B. Nedemnitatea judiciara/46

3. Efectele nedemnitatii/48

§4. Vocatia (chemarea) succesorala /49

1. Notiune/49

2. Vocatia succesorala generala si concreta/50

3. Limitarea vocatiei succesorale/50

 CAPITOLUL III. MOSTENIREA LEGALA /51

§1. Devolutiunea legala a mostenirii /51

1. Notiune/51

2. Forme ale devolutiunii mostenirii/51

§2. Principiile devolutiunii legale a mostenirii /54

1. Principii calauzitoare ale devolutiunii legale/54

2. Organizarea tehnica juridica a principiilor devolutiunii legale.Exceptii de la aceste principia/55

3. Ordinea de preferinta intre rude/56

B. /Gradul de rudenie/58

§3. Reprezentarea succesorala /60

1. Natura juridica si rostul institutiei/60

2. Cazurile in care reprezentarea este admisa/62

3. Conditiile reprezentarii/63

4. Efectele reprezentarii/64

B. Impartirea pe tulpini/65

C. Modul cum se produc efectele reprezentarii/67

§4. Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de mostenitori legali /... 67

1. Preliminarii/67

2. Vocatia succesorala izvorata din rudenie/68

A) Clasa descendentilor (clasa intai)/68

B) Clasa ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati (clasa a doua)/70

C) Clasa ascendentilor ordinari (clasa a treia)/76

D) Clasa colateralilor ordinari (clasa a patra)/77

3. Vocatia succesorala legala a sotului supravietuitor/77

A. Conditii/78

B. Catimea drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor/80

C. Caracterele juridice ale dreptului succesoral al sotului supravietuitor/83

D. Drepturile succesorale accesorii ale sotului supravietuitor/84

E.   Natura juridica a drepturilor accesorii/86

F.   Dreptul vremelnic de abitatie/87

§5. Mostenirea vacanta /89

1. Reglementare/89

2. Notiunea de „mostenire vacanta”/90

3. Beneficiarii mostenirilor vacante/91

CAPITOLUL IV. MOSTENIREA TESTAMENTARA /94

§1. Devolutiunea mostenirii prin act juridic /94

§2. Testamentul /95

1. Testamentul ‑ forma juridica prin care se dispune pentru cauza de moarte de bunurile mostenirii/95

3. Continutul testamentului/98

4. Conditiile de fond pentru validitatea testamentului/102

A. Capacitatea de a dispune si de a primi prin testament/102

B. Incapacitatile speciale de a primi prin testament/107

C. Viciile vointei testatorului/111

D. Cauza testamentului/116

5. Conditiile de forma pentru validitatea testamentului/118

A. Forma scrisa/118

B. Interdictia testamentului conjunctiv/121

6. Diferite feluri de testament/121

A. Testamentul olograf/122

B. Testamentul authentic/127

C. Testamentele privilegiate/130

D. Testamentul avand ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare/133

E. Testamentul facut de un testator roman in strainatate/134

 CAPITOLUL V. PRINCIPALELE DISPOZITII CUPRINSE IN TESTAMENT /135

§1. Legatul/135

1. Precizari prealabile/135

2. Notiunea de „legat”/136

3. Desemnarea legatarului/136

4. Clasificarea legatelor/138

5. Cauzele de ineficacitate a legatelor/144

A. Nulitatea legatelor/144

B. Caducitatea legatelor/145

C. Revocarea legatelor/147

6. Dreptul de acrescamant/149

§2. Dezmostenirea /152

1. Notiune/152

2. Felurile dezmostenirii/153

3. Efectele dezmostenirii/154

4. Nulitatea dezmostenirii/154

§3. Executiunea testamentara /155

1. Notiune/155

2. Atributiile executorului testamentary/156

3. Incetarea executiunii testamentare/157

CAPITOLUL VI. LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE DE BUNURILE MOSTENIRII /158

§1. Precizari prealabile /158

1. Ratiunea reglementarii/158

2. Enumerare/158

§2. Interdictia incheierii unor pacte asupra unei mosteniri viitoare /159

1. Notiune/159

2. Conditii/160

§3. Interdictia substitutiilor fideicomisare si a liberalitatilor reziduale  /162

1. Substitutiile in Codul civil actual/162

2. Notiunea si elementele substitutiei fideicomisare/162

3. Libertatile reziduale/164

§4. Interdictia actelor juridice care incalca rezerva succesorala /165

1. Justificarea interdictiei/165

2. Notiunea si caracterele juridice ale rezervei succesorale/166

3. Mostenitorii rezervatari/168

4. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor in concurs cu copiii dintr‑o casatorie anterioara a defunctului/170

5. Masa succesorala. Calculul rezervei si cotitatii disponibile/173

6.  Imputarea liberalitatilor si cumulul rezervei cu cotitatea disponibila/176

7. Reductiunea liberalitatilor care incalca rezerva succesorala/178

CAPITOLUL VII. TRANSMISIUNEA MOSTENIRII /183

§1. Patrimoniul defunctului ‑ obiect al transmisiunii succesorale /183

1. Preliminarii/183

2. Activul mostenirii/184

3. Pasivul mostenirii/185

§2. Transmisiunea activului mostenirii /186

1. Transmisiunea universala si cu titlu universal/186

2. Transmisiunea cu titlu particular/187

§3. Transmisiunea pasivului mostenirii /187

1. Precizari prealabile/187

2. Mostenitorii care au obligatia de a suporta pasivul mostenirii/188

3. Intinderea raspunderii mostenitorilor pentru pasivul mostenirii /188

§4. Dobandirea posesiunii mostenirii /189

1. Consideratii introductive/189

2. Dobandirea de drept a posesiunii de catre mostenitorii legali sezinari/190

3. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari/191

4. Predarea legatelor/191

§5. Retransmiterea mostenirii /193

CAPITOLUL VIII. DREPTUL DE OPTIUNE SUCCESORALA /195 

§1. Probleme generale /195

1. Dreptul subiectiv de optiune succesorala/195

2. Subiectul dreptului de optiune succesorala/196

3. Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala/199

4. Prescriptia dreptului de optiune succesorala/202

§2. Acceptarea mostenirii /207

1.  Consideratii introductive/207

2. Acceptarea voluntara/209

3. Acceptarea fortata/213

4. Efectele acceptarii /214

§3. Inventarul bunurilor si masurile speciale de conservare a lor / 214

1. Intocmirea inventarului/214

2. Procesul‑verbal de inventariere /215

3. Masurile speciale de conservare a bunurilor /215

4. Masurile speciale privind sumele de bani si alte valori/216

§4. Renuntarea la mostenireE /217

1.  Notiune/217

2. Conditiile cerute pentru renuntarea la mostenire/217

3. Efectele renuntarii la mostenire/220

4. Revocarea renuntarii la mostenire/221

CAPITOLUL IX. PROCEDURA SUCCESORALA NOTARIALA /223

§1. Reglementarea si caracterele procedurii succesorale notariale /223

1. Reglementarea procedurii succesorale notariale/223

2. Caracterele procedurii succesorale notariale/224

3. Caracterul facultativ al procedurii succesorale notariale/226

§2. Competenta notarului public si deschiderea procedurii succesorale/ 227

1. Competenta notarului public/227

2. Deschiderea procedurii succesorale notariale /230

3. Masuri de conservare a bunurilor mostenirii si administrarea lor /231

§3. Desfasurarea  procedurii succesorale  /232

1. Citarea mostenitorilor/232

2. Operatiunile efectuate de notarul public/232

3. Eliberarea certificatului de mostenitor/233

§4. Suspendarea procedurii succesorale/234

CAPITOLUL X. DOVADA CALITATII DE MOSTENITOR / 236

§1. Mijloacele de dovada a calitatii de mostenitor /236

1. Certificatul de mostenitor/236

A.   Caracterele juridice si functia certificatul de mostenitor/237

B.   Puterea doveditoare a certificatului de mostenitor/243

2. Alte mijloace de proba admise de lege/246

§2. Petitia de ereditate  /249

1.  Notiunea si caracteristicile petitiei de ereditate/249

2. Efectele petitiei de ereditate/251

3. Termenul de prescriptie/253

CAPITOLUL XI. NDIVIZIUNEA SI IMPARTEALA MOSTENIRII /254

§1. Indiviziunea mostenirii /254

1.  Notiunea de indiviziune succesorala/254

2. Regimul juridic al indiviziunii succesorale/255

3. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea din indiviziune/ 258

§2. Partajul succesoral /260

1. Notiuni generale/260

2. Cererea de imparteala a mostenirii/265

3. Obiectul impartelii/267

4. Lichidarea pasivului succesoral/271

5. Raportul succesoral/275

A.   Raportul donatiilor/276

B.   Raportul datoriilor/284

6.   Formele partajului/286

A.   Partajul conventional/286

B.  Partajul judiciar/288

7. Efectele partajului/293

8. Obligatia de garantie intre comostenitori/294

9. Dreptul creditorilor de a interveni la partajul succesoral/295

10. Desfiintarea partajului/296

§3. Partajul de ascendent /298

1. Notiuni generale/298

2. Cerintele de forma ale partajului de ascendant/299

3. Cerintele de fond ale partajului de ascendant/299

4. Efectele partajului de ascendant/301

5. Cauze de ineficacitate a partajului de ascendant/302

XII. ANEXA 1. TESTE GRILA /304

RASPUNSURI /358

Corneliu Turianu
Corneliu Turianu

 

S-a născut in 20 august 1940, în Negreni, judeţul Olt.

Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1966.

Doctor în drept din anul 1985. 

 

Experienţa profesională: 

01.02.1958-15.11.1958
– grefier Tribunalul  Caracal

06.12.1958-07.10.1960
– încorporat pentru satisfacerea stagiului militar

16.10.1960-01.10.1961
– executor judecătoresc Tribunalul Caracal

01.09.1966-16.01.1967
– judecător Tribunalul Raionului 23 August

16.01.1967-16.12.1968
– judecător Judecătoria sector 8

01.02.1969-11.10.1971
– judecător Judecătoria sector 1

11.10.1971-01.08.1979
– judecător-vicepreşedinte Judecătoria sector 8

01.08.1979-01.02.1990
– judecător-preşedinte secţie Tribunalul Municipiului Bucureşti

01-02-1990-20.07.1990
– judecător Curtea Supremă de Justiţie

20.07.1990-10.10.1991
– judecător Tribunalul Municipiului Bucureşti

10.10.1991-14.07.1993
– preşedintele Tribunalului Municipiului Bucureşti

14.07.1993-24.10.1996
 – judecător Tribunalul Municipiului Bucureşti

24.10.1996-03.12.2000
– senator

15.12.2000-01.06.2004
– prorector al Universităţii “Spiru Haret”, Bucureşti

01.06.2004-01.02.2006
– decan al Facultăţii de Drept, Universitatea “SPIRU HARET”


Activitate didactică: 

1992-1996
profesor la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea  Magistraţilor

1996-1997
- profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii “HYPERION”

1997-1998
- profesor la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

1998-2005
- profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii “SPIRU HARET”

2005-prezent
- conducător doctorat, Academia de Poliţie “ALEXANDRU IOAN CUZA”

2006-prezent 
-
 profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii „ECOLOGICĂ”

Autor a 82 cărţi de specialitate, a 215 studii şi articole de specialitate.

Editor reviste de specialitate, redactor al unoc cărţi şi publicaţii de specialitate.

A participat la numeroase comunicări ştiinţifice.

Cercetător asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Şeful  Departamentului de lingvistică, Societatea de Lingvistică teoretică, Bucureşti

corneliuturianu.blogspot.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alexandru Ticlea

Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Comparare

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

close

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!