Editura Universitara DREPT CIVIL. MOȘTENIREA - Corneliu Turianu

ISBN: 978-606-28-0055-0

DOI: 10.5682/9786062800550

Anul publicării: 2014

Editia: I

Pagini: 360

Editura: Universitară

Autor:

Corneliu Turianu
Corneliu Turianu
Alexandru Ticlea
Cod Produs: 9786062800550 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)

CAPITOLUL I. PROBLEME GENERALE PRIVIND MOSTENIREA /13

§1. Notiuni generale /13

1. Notiunea de mostenire/13

2. Felurile de mosteniri/15

§2. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale/19

1. Trasaturile specifice ale transmisiunii succesorale/19

2.  Principiul unitatii si indivizibilitatii mostenirii/22

§3. Deschiderea mostenirii  /25

1. Preliminarii/25

2. Data deschiderii mostenirii/26

3. Locul deschiderii mostenirii/28

 CAPITOLUL II. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE A MOSTENI /33

§1. Notiune si enumerare /33

1. Notiune/33

2. Enumerarea conditiilor/33

§2. Capacitatea succesorala /34

1. Reglementare/34

2. Persoanele care au capacitate succesorala/34

3. Persoanele disparute/39

4. Persoanele juridice/40

5. Persoane care nu au capacitate succesorala/41

§3. Nedemnitatea succesorala /44

1. Definitie/44

2. Cazurile de nedemnitate/44

A. Nedemnitatea de drept/45

B. Nedemnitatea judiciara/46

3. Efectele nedemnitatii/48

§4. Vocatia (chemarea) succesorala /49

1. Notiune/49

2. Vocatia succesorala generala si concreta/50

3. Limitarea vocatiei succesorale/50

 CAPITOLUL III. MOSTENIREA LEGALA /51

§1. Devolutiunea legala a mostenirii /51

1. Notiune/51

2. Forme ale devolutiunii mostenirii/51

§2. Principiile devolutiunii legale a mostenirii /54

1. Principii calauzitoare ale devolutiunii legale/54

2. Organizarea tehnica juridica a principiilor devolutiunii legale.Exceptii de la aceste principia/55

3. Ordinea de preferinta intre rude/56

B. /Gradul de rudenie/58

§3. Reprezentarea succesorala /60

1. Natura juridica si rostul institutiei/60

2. Cazurile in care reprezentarea este admisa/62

3. Conditiile reprezentarii/63

4. Efectele reprezentarii/64

B. Impartirea pe tulpini/65

C. Modul cum se produc efectele reprezentarii/67

§4. Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de mostenitori legali /... 67

1. Preliminarii/67

2. Vocatia succesorala izvorata din rudenie/68

A) Clasa descendentilor (clasa intai)/68

B) Clasa ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati (clasa a doua)/70

C) Clasa ascendentilor ordinari (clasa a treia)/76

D) Clasa colateralilor ordinari (clasa a patra)/77

3. Vocatia succesorala legala a sotului supravietuitor/77

A. Conditii/78

B. Catimea drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor/80

C. Caracterele juridice ale dreptului succesoral al sotului supravietuitor/83

D. Drepturile succesorale accesorii ale sotului supravietuitor/84

E.   Natura juridica a drepturilor accesorii/86

F.   Dreptul vremelnic de abitatie/87

§5. Mostenirea vacanta /89

1. Reglementare/89

2. Notiunea de „mostenire vacanta”/90

3. Beneficiarii mostenirilor vacante/91

CAPITOLUL IV. MOSTENIREA TESTAMENTARA /94

§1. Devolutiunea mostenirii prin act juridic /94

§2. Testamentul /95

1. Testamentul ‑ forma juridica prin care se dispune pentru cauza de moarte de bunurile mostenirii/95

3. Continutul testamentului/98

4. Conditiile de fond pentru validitatea testamentului/102

A. Capacitatea de a dispune si de a primi prin testament/102

B. Incapacitatile speciale de a primi prin testament/107

C. Viciile vointei testatorului/111

D. Cauza testamentului/116

5. Conditiile de forma pentru validitatea testamentului/118

A. Forma scrisa/118

B. Interdictia testamentului conjunctiv/121

6. Diferite feluri de testament/121

A. Testamentul olograf/122

B. Testamentul authentic/127

C. Testamentele privilegiate/130

D. Testamentul avand ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare/133

E. Testamentul facut de un testator roman in strainatate/134

 CAPITOLUL V. PRINCIPALELE DISPOZITII CUPRINSE IN TESTAMENT /135

§1. Legatul/135

1. Precizari prealabile/135

2. Notiunea de „legat”/136

3. Desemnarea legatarului/136

4. Clasificarea legatelor/138

5. Cauzele de ineficacitate a legatelor/144

A. Nulitatea legatelor/144

B. Caducitatea legatelor/145

C. Revocarea legatelor/147

6. Dreptul de acrescamant/149

§2. Dezmostenirea /152

1. Notiune/152

2. Felurile dezmostenirii/153

3. Efectele dezmostenirii/154

4. Nulitatea dezmostenirii/154

§3. Executiunea testamentara /155

1. Notiune/155

2. Atributiile executorului testamentary/156

3. Incetarea executiunii testamentare/157

CAPITOLUL VI. LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE DE BUNURILE MOSTENIRII /158

§1. Precizari prealabile /158

1. Ratiunea reglementarii/158

2. Enumerare/158

§2. Interdictia incheierii unor pacte asupra unei mosteniri viitoare /159

1. Notiune/159

2. Conditii/160

§3. Interdictia substitutiilor fideicomisare si a liberalitatilor reziduale  /162

1. Substitutiile in Codul civil actual/162

2. Notiunea si elementele substitutiei fideicomisare/162

3. Libertatile reziduale/164

§4. Interdictia actelor juridice care incalca rezerva succesorala /165

1. Justificarea interdictiei/165

2. Notiunea si caracterele juridice ale rezervei succesorale/166

3. Mostenitorii rezervatari/168

4. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor in concurs cu copiii dintr‑o casatorie anterioara a defunctului/170

5. Masa succesorala. Calculul rezervei si cotitatii disponibile/173

6.  Imputarea liberalitatilor si cumulul rezervei cu cotitatea disponibila/176

7. Reductiunea liberalitatilor care incalca rezerva succesorala/178

CAPITOLUL VII. TRANSMISIUNEA MOSTENIRII /183

§1. Patrimoniul defunctului ‑ obiect al transmisiunii succesorale /183

1. Preliminarii/183

2. Activul mostenirii/184

3. Pasivul mostenirii/185

§2. Transmisiunea activului mostenirii /186

1. Transmisiunea universala si cu titlu universal/186

2. Transmisiunea cu titlu particular/187

§3. Transmisiunea pasivului mostenirii /187

1. Precizari prealabile/187

2. Mostenitorii care au obligatia de a suporta pasivul mostenirii/188

3. Intinderea raspunderii mostenitorilor pentru pasivul mostenirii /188

§4. Dobandirea posesiunii mostenirii /189

1. Consideratii introductive/189

2. Dobandirea de drept a posesiunii de catre mostenitorii legali sezinari/190

3. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari/191

4. Predarea legatelor/191

§5. Retransmiterea mostenirii /193

CAPITOLUL VIII. DREPTUL DE OPTIUNE SUCCESORALA /195 

§1. Probleme generale /195

1. Dreptul subiectiv de optiune succesorala/195

2. Subiectul dreptului de optiune succesorala/196

3. Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala/199

4. Prescriptia dreptului de optiune succesorala/202

§2. Acceptarea mostenirii /207

1.  Consideratii introductive/207

2. Acceptarea voluntara/209

3. Acceptarea fortata/213

4. Efectele acceptarii /214

§3. Inventarul bunurilor si masurile speciale de conservare a lor / 214

1. Intocmirea inventarului/214

2. Procesul‑verbal de inventariere /215

3. Masurile speciale de conservare a bunurilor /215

4. Masurile speciale privind sumele de bani si alte valori/216

§4. Renuntarea la mostenireE /217

1.  Notiune/217

2. Conditiile cerute pentru renuntarea la mostenire/217

3. Efectele renuntarii la mostenire/220

4. Revocarea renuntarii la mostenire/221

CAPITOLUL IX. PROCEDURA SUCCESORALA NOTARIALA /223

§1. Reglementarea si caracterele procedurii succesorale notariale /223

1. Reglementarea procedurii succesorale notariale/223

2. Caracterele procedurii succesorale notariale/224

3. Caracterul facultativ al procedurii succesorale notariale/226

§2. Competenta notarului public si deschiderea procedurii succesorale/ 227

1. Competenta notarului public/227

2. Deschiderea procedurii succesorale notariale /230

3. Masuri de conservare a bunurilor mostenirii si administrarea lor /231

§3. Desfasurarea  procedurii succesorale  /232

1. Citarea mostenitorilor/232

2. Operatiunile efectuate de notarul public/232

3. Eliberarea certificatului de mostenitor/233

§4. Suspendarea procedurii succesorale/234

CAPITOLUL X. DOVADA CALITATII DE MOSTENITOR / 236

§1. Mijloacele de dovada a calitatii de mostenitor /236

1. Certificatul de mostenitor/236

A.   Caracterele juridice si functia certificatul de mostenitor/237

B.   Puterea doveditoare a certificatului de mostenitor/243

2. Alte mijloace de proba admise de lege/246

§2. Petitia de ereditate  /249

1.  Notiunea si caracteristicile petitiei de ereditate/249

2. Efectele petitiei de ereditate/251

3. Termenul de prescriptie/253

CAPITOLUL XI. NDIVIZIUNEA SI IMPARTEALA MOSTENIRII /254

§1. Indiviziunea mostenirii /254

1.  Notiunea de indiviziune succesorala/254

2. Regimul juridic al indiviziunii succesorale/255

3. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea din indiviziune/ 258

§2. Partajul succesoral /260

1. Notiuni generale/260

2. Cererea de imparteala a mostenirii/265

3. Obiectul impartelii/267

4. Lichidarea pasivului succesoral/271

5. Raportul succesoral/275

A.   Raportul donatiilor/276

B.   Raportul datoriilor/284

6.   Formele partajului/286

A.   Partajul conventional/286

B.  Partajul judiciar/288

7. Efectele partajului/293

8. Obligatia de garantie intre comostenitori/294

9. Dreptul creditorilor de a interveni la partajul succesoral/295

10. Desfiintarea partajului/296

§3. Partajul de ascendent /298

1. Notiuni generale/298

2. Cerintele de forma ale partajului de ascendant/299

3. Cerintele de fond ale partajului de ascendant/299

4. Efectele partajului de ascendant/301

5. Cauze de ineficacitate a partajului de ascendant/302

XII. ANEXA 1. TESTE GRILA /304

RASPUNSURI /358

Corneliu Turianu
Corneliu Turianu

 

S-a născut in 20 august 1940, în Negreni, judeţul Olt.

Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1966.

Doctor în drept din anul 1985. 

 

Experienţa profesională: 

01.02.1958-15.11.1958
– grefier Tribunalul  Caracal

06.12.1958-07.10.1960
– încorporat pentru satisfacerea stagiului militar

16.10.1960-01.10.1961
– executor judecătoresc Tribunalul Caracal

01.09.1966-16.01.1967
– judecător Tribunalul Raionului 23 August

16.01.1967-16.12.1968
– judecător Judecătoria sector 8

01.02.1969-11.10.1971
– judecător Judecătoria sector 1

11.10.1971-01.08.1979
– judecător-vicepreşedinte Judecătoria sector 8

01.08.1979-01.02.1990
– judecător-preşedinte secţie Tribunalul Municipiului Bucureşti

01-02-1990-20.07.1990
– judecător Curtea Supremă de Justiţie

20.07.1990-10.10.1991
– judecător Tribunalul Municipiului Bucureşti

10.10.1991-14.07.1993
– preşedintele Tribunalului Municipiului Bucureşti

14.07.1993-24.10.1996
 – judecător Tribunalul Municipiului Bucureşti

24.10.1996-03.12.2000
– senator

15.12.2000-01.06.2004
– prorector al Universităţii “Spiru Haret”, Bucureşti

01.06.2004-01.02.2006
– decan al Facultăţii de Drept, Universitatea “SPIRU HARET”


Activitate didactică: 

1992-1996
profesor la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea  Magistraţilor

1996-1997
- profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii “HYPERION”

1997-1998
- profesor la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

1998-2005
- profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii “SPIRU HARET”

2005-prezent
- conducător doctorat, Academia de Poliţie “ALEXANDRU IOAN CUZA”

2006-prezent 
-
 profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii „ECOLOGICĂ”


Autor a 82 cărţi de specialitate, a 215 studii şi articole de specialitate.

Editor reviste de specialitate, redactor al unoc cărţi şi publicaţii de specialitate.

A participat la numeroase comunicări ştiinţifice.

Cercetător asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Şeful  Departamentului de lingvistică, Societatea de Lingvistică teoretică, Bucureşti

corneliuturianu.blogspot.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alexandru Ticlea

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!