CURS DE DREPT CIVIL. MOȘTENIREA ȘI LIBERALITĂȚILE

ISBN: 978-606-28-0093-2

DOI: 10.5682/9786062800932

Anul publicării: 2014

Pagini:

Editura: Universitară

Autor:

Corneliu Turianu
Cod Produs: SKU-11002 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)
  • CURS DE DREPT CIVIL. MOȘTENIREA ȘI LIBERALITĂȚILE

    Descarca

TITLUL I. DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE

IN GENERAL

Capitolul I. Dispozitii generale

§1.Notiunea de mostenire/11

§2.Felurile mostenirii /13

§3.Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale /17

  1. Trasaturile specifice ale transmisiunii succesorale /17
  2. Principiul unitatii si indivizibilitatii mostenirii /21

§4.Deschiderea mostenirii /23

  1. Preliminarii /23
  2. Data deschiderii mostenirii/24
  3. Locul deschiderii mostenirii/26

Capitolul  II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

§1.Notiune si enumerare /31

  1. Notiune /31
  2. Enumerarea conditiilor /31

§2.Capacitatea succesorala /32

  1. Reglementare/32
  2. Persoanele care au capacitate succesorala/32
  3. Persoane care nu au capacitate succesorala/39

§3.Nedemnitatea succesorala/42

  1. Definitie/42
  2. Cazurile de nedemnitate /42
  3. Efectele nedemnitatii /46

§4.Vocatia (chemarea) succesorala /47

  1. Notiune /47
  2. Vocatia succesorala generala si concreta /49
  3. Limitarea vocatiei succesorale /50

TITLUL II. MOSTENIREA LEGALA

Capitolul I. Devolutiunea mostenirii

§1.Notiune/51

§2.Forme ale devolutiunii mostenirii/51

§3.Principiile devolutiunii legale a mostenirii/54

1. Principiile generale ale devolutiunii legale /54

 2. Organizarea tehnica juridica a principiilor devolutiunii legale. Exceptii de la aceste principii/55

3. Ordinea de preferinta intre rude /56

Capitolul II. Reprezentarea succesorala

§1.Natura juridica si rostul institutiei/60

§2.Cazurile in care reprezentarea este admisa /62

§3.Conditiile reprezentarii/63

§4.Efectele reprezentarii/64

  1. Categorii de efecte/64
  2. Impartirea pe tulpini /65
  3. Modul cum se produc efectele reprezentarii /67

Capitolul III. Mostenitorii legali

§1.Preliminarii /67

§2.Vocatia succesorala izvorata din rudenie /68

  1. Clasa descendentilor (clasa intai) /68
  2. Clasa ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati (clasa a doua)/70
  3. Clasa ascendentilor ordinari (clasa a treia) /77
  4. Clasa colateralilor ordinari (clasa a patra)/77

§3.Vocatia la mostenire a sotului supravietuitor/78

Capitolul IV. Mostenirea vacanta

§1. Reglementare /91

§2.Notiunea de „mostenire vacanta”/92

§3.Beneficiarii mostenirilor vacante/94

TITLUL III. LIBERALITATILE

Capitolul I. Dispozitii comune

§1.Notiune si categorii/97

  1. Notiune /97
  2. Categorii /97

§2.Capacitatea in materie de liberalitati/98

  1. Capacitatea de folosinta /98
  1. Lipsa capacitatii depline de exercitiu a dispunatorului /99
  2. Desemnarea beneficiarului liberalitatii /101
  3. Incapacitatile speciale/101
  4. Incapacitatile speciale in materia legatelor /103
  5. Simulatia/104

§3.Substitutiile fideicomisare /105

1.  Notiune /105

2.  Elementele substitutiei fideicomisare/106

§4.Libertatile reziduale /107

Capitolul II. Donatia

§1.Notiunea si caracterele juridice ale contractului de donatie /108

  1. Notiune /108
  2. Caractere juridice /109

§2.Conditiile de validitate ale contractului de donatie/113

  1. Obiectul contractului / 113
  2. Conditii de forma /115
  3. Capacitatea partilor /126

§3.Principiul irevocabilitatii donatiilor /130

  1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii /131
  2. Clauze permise /133
  3. Exceptii de la principiul irevocabilitatii /133

§4.Efectele contractului de donatie /139

  1. Obligatiile donatorului /139
  2. Obligatiile donatarului/140

Capitolul III. Testamentul

§1.Testamentul - forma juridica prin care se dispune pentru cauza de moarte de bunurile mostenirii /141

§2.Definitia si caracterele juridice ale testamentului/141

§3.Continutul testamentului/143

§4.Conditiile de fond pentru validitatea testamentului /147

§5.Conditiile de forma pentru validitatea testamentului/163

§6.Formele testamentului/166

§7.Proba testamentului/179

§8.Legatul /179

  1. Precizari prealabile /179
  2. Notiunea de „legat” /180
  3. Desemnarea legatarului /181
  4. Clasificarea legatelor /182
  5. Cauzele de ineficacitate a legatelor /188
  6. Dreptul de acrescamant/193

§9.Dezmostenirea/196

  1. Notiune/196
  2. Felurile dezmostenirii/ 197
  3. Efectele dezmostenirii/198
  4. Nulitatea dezmostenirii/199

§10. Executiunea testamentara /199

  1. Notiune/199
  2. Atributiile executorului testamentar/200
  3. Incetarea executiunii testamentare/201

Capitolul IV. Limitele dreptului de a dispune de bunurile mostenirii

§1.Precizari prealabile/202

  1. Ratiunea reglementarii /202
  2. Enumerare /202

§2.Interdictia incheierii unor pacte asupra unei mosteniri viitoare/ 203

  1. Notiune/203
  2. Conditii /204

§3.Interdictia actelor juridice care incalca rezerva succesorala /205

  1. Justificarea interdictiei /205
  2. Notiunea si caracterele juridice ale rezervei succesorale /206
  3. Mostenitorii rezervatari /208
  4. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor in concurs cu copiii dintr-o casatorie anterioara a defunctului/210
  5. Masa succesorala. Calculul rezervei si cotitatii disponibile/213
  6. Imputarea liberalitatilor si cumulul rezervei cu cotitatea disponibila/ 216
  7.  Reductiunea liberalitatilor care incalca rezerva succesorala/218

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA MOSTENIRII

Capitolul I. Patrimoniul defunctului – obiect al transmisiunii succesorale

§1.Activul si pasivul mostenirii /223

  1. Activul mostenirii/224
  2. Pasivul mostenirii /226

§2.Transmisiunea activului mostenirii /226

  1. Transmisiunea universala si cu titlu universal /226
  2. Transmisiunea cu titlu particular /227

§3.Transmisiunea pasivului mostenirii/228

  1. Mostenitorii care au obligatia de a suporta pasivul mostenirii /228
  2. Intinderea raspunderii mostenitorilor pentru pasivul mostenirii /228

§4.Dobandirea posesiunii mostenirii /229

  1. Consideratii introductive /229
  2. Dobandirea de drept a posesiunii de catre mostenitorii legali Sezinari/230
  3. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari/231
  4. Predarea legatelor/231

§5.Retransmiterea mostenirii /233

Capitolul II. Dreptul de optiune succesorala

§1.Aspecte generale /234

  1. Dreptul subiectiv de optiune succesorala /234
  2. Subiectele dreptului de optiune succesorala /236
  3. Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala/241
  4. Conditiile de validitate ale actului de optiune succesorala /243
  5. Prescriptia dreptului de optiune succesorala /245

§2.Acceptarea mostenirii /250

  1. Consideratii introductive /250
  2. Acceptarea voluntara/252
  3. Acceptarea fortata /257
  4. Efectele acceptarii /258
  5. Inventarul bunurilor si masurile speciale de conservare a lor/260

§3.Renuntarea la mostenire /262

  1. Notiune /262
  2. Conditiile cerute pentru validitatea renuntarii la mostenire /263
  3. Efectele renuntarii la mostenire/265
  4. Revocarea renuntarii la mostenire/266

Capitolul III. Procedura succesorala notariala

§1.Reglementarea si caracterele procedurii succesorale notariale /267

  1. Reglementarea procedurii succesorale notariale /267
  2. Caracterele procedurii succesorale notariale/268

§2.Competenta notarului public si deschiderea procedurii succesorale/271

  1. Competenta notarului public/271
  2. Deschiderea procedurii succesorale notariale /274
  3. Masuri de conservare a bunurilor mostenirii si administrarea lor/275

§3.Desfasurarea procedurii succesorale/276

  1. Citarea mostenitorilor/276
  2. Operatiunile efectuate de notarul public/277
  1. Eliberarea certificatului de mostenitor /278

§4.Suspendarea procedurii succesorale /279

Capitolul IV. Dovada calitatii de mostenitor

§1.Mijloacele de dovada a calitatii de mostenitor /280

  1. Certificatul de mostenitor/280
  2. Alte mijloace de proba admise de lege/291

§2.Petitia de ereditate /293

  1. Notiunea si caracteristicile petitiei de ereditate/293
  2. Efectele petitiei de ereditate/295
  3. Termenul de prescriptie/297

TITLUL V. INDIVIZIUNEA SI IMPARTEALA MOSTENIRII

Capitolul I. Indiviziunea mostenirii

§1.Notiunea de indiviziune succesorala /298

§2.Regimul juridic al indiviziunii succesorale /299

§3.Imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea din indiviziune /302

Capitolul II. Partajul succesoral /304

§1.Notiuni generale /310

§2.Cererea de imparteala a mostenirii/311

§3.Obiectul impartelii /315

§4.Lichidarea pasivului succesoral/319

§5.Raportul succesoral /319

  1. Raportul donatiilor /319
  2. Raportul datoriilor /328

§6.Formele partajului/330

§7.Efectele partajului /337

§8.Obligatia de garantie intre comostenitori /338

§9.Dreptul creditorilor de a interveni la partajul succesoral/339

§10.Desfiintarea partajului /340

Capitolul III. Partajul de ascendent

§1.Notiuni generale /342

§2.Cerintele de forma ale partajului de ascendent/343

§3.Cerintele de fond ale partajului de ascendent /343

§4.Efectele partajului de ascendent /345

§5.Cauze de ineficacitate a partajului de ascendent /346

ANEXA

1. TESTE GRILA /348

2. RASPUNSURI /405

Corneliu Turianu
Corneliu Turianu

 

S-a născut in 20 august 1940, în Negreni, judeţul Olt.

Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1966.

Doctor în drept din anul 1985. 

 

Experienţa profesională: 

01.02.1958-15.11.1958
– grefier Tribunalul  Caracal

06.12.1958-07.10.1960
– încorporat pentru satisfacerea stagiului militar

16.10.1960-01.10.1961
– executor judecătoresc Tribunalul Caracal

01.09.1966-16.01.1967
– judecător Tribunalul Raionului 23 August

16.01.1967-16.12.1968
– judecător Judecătoria sector 8

01.02.1969-11.10.1971
– judecător Judecătoria sector 1

11.10.1971-01.08.1979
– judecător-vicepreşedinte Judecătoria sector 8

01.08.1979-01.02.1990
– judecător-preşedinte secţie Tribunalul Municipiului Bucureşti

01-02-1990-20.07.1990
– judecător Curtea Supremă de Justiţie

20.07.1990-10.10.1991
– judecător Tribunalul Municipiului Bucureşti

10.10.1991-14.07.1993
– preşedintele Tribunalului Municipiului Bucureşti

14.07.1993-24.10.1996
 – judecător Tribunalul Municipiului Bucureşti

24.10.1996-03.12.2000
– senator

15.12.2000-01.06.2004
– prorector al Universităţii “Spiru Haret”, Bucureşti

01.06.2004-01.02.2006
– decan al Facultăţii de Drept, Universitatea “SPIRU HARET”


Activitate didactică: 

1992-1996
profesor la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea  Magistraţilor

1996-1997
- profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii “HYPERION”

1997-1998
- profesor la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

1998-2005
- profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii “SPIRU HARET”

2005-prezent
- conducător doctorat, Academia de Poliţie “ALEXANDRU IOAN CUZA”

2006-prezent 
-
 profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii „ECOLOGICĂ”

Autor a 82 cărţi de specialitate, a 215 studii şi articole de specialitate.

Editor reviste de specialitate, redactor al unoc cărţi şi publicaţii de specialitate.

A participat la numeroase comunicări ştiinţifice.

Cercetător asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Şeful  Departamentului de lingvistică, Societatea de Lingvistică teoretică, Bucureşti

corneliuturianu.blogspot.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Comparare

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

close

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!