Editura Universitara CURS DE DREPT CIVIL. MOȘTENIREA ȘI LIBERALITĂȚILE - Corneliu Turianu

ISBN: 978-606-28-0093-2

DOI: 10.5682/9786062800932

Anul publicării: 2014

Pagini:

Editura: Universitară

Autor:

Corneliu Turianu
Cod Produs: 9786062800932 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
 • Download (1)
 • Cuprins
 • Autori
 • Review-uri (0)
 • CURS DE DREPT CIVIL. MOȘTENIREA ȘI LIBERALITĂȚILE

  Descarca

TITLUL I. DISPOZITII REFERITOARE LA MOSTENIRE

IN GENERAL

Capitolul I. Dispozitii generale

§1.Notiunea de mostenire/11

§2.Felurile mostenirii /13

§3.Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale /17

 1. Trasaturile specifice ale transmisiunii succesorale /17
 2. Principiul unitatii si indivizibilitatii mostenirii /21

§4.Deschiderea mostenirii /23

 1. Preliminarii /23
 2. Data deschiderii mostenirii/24
 3. Locul deschiderii mostenirii/26

Capitolul  II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

§1.Notiune si enumerare /31

 1. Notiune /31
 2. Enumerarea conditiilor /31

§2.Capacitatea succesorala /32

 1. Reglementare/32
 2. Persoanele care au capacitate succesorala/32
 3. Persoane care nu au capacitate succesorala/39

§3.Nedemnitatea succesorala/42

 1. Definitie/42
 2. Cazurile de nedemnitate /42
 3. Efectele nedemnitatii /46

§4.Vocatia (chemarea) succesorala /47

 1. Notiune /47
 2. Vocatia succesorala generala si concreta /49
 3. Limitarea vocatiei succesorale /50

TITLUL II. MOSTENIREA LEGALA

Capitolul I. Devolutiunea mostenirii

§1.Notiune/51

§2.Forme ale devolutiunii mostenirii/51

§3.Principiile devolutiunii legale a mostenirii/54

1. Principiile generale ale devolutiunii legale /54

 2. Organizarea tehnica juridica a principiilor devolutiunii legale. Exceptii de la aceste principii/55

3. Ordinea de preferinta intre rude /56

Capitolul II. Reprezentarea succesorala

§1.Natura juridica si rostul institutiei/60

§2.Cazurile in care reprezentarea este admisa /62

§3.Conditiile reprezentarii/63

§4.Efectele reprezentarii/64

 1. Categorii de efecte/64
 2. Impartirea pe tulpini /65
 3. Modul cum se produc efectele reprezentarii /67

Capitolul III. Mostenitorii legali

§1.Preliminarii /67

§2.Vocatia succesorala izvorata din rudenie /68

 1. Clasa descendentilor (clasa intai) /68
 2. Clasa ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati (clasa a doua)/70
 3. Clasa ascendentilor ordinari (clasa a treia) /77
 4. Clasa colateralilor ordinari (clasa a patra)/77

§3.Vocatia la mostenire a sotului supravietuitor/78

Capitolul IV. Mostenirea vacanta

§1. Reglementare /91

§2.Notiunea de „mostenire vacanta”/92

§3.Beneficiarii mostenirilor vacante/94

TITLUL III. LIBERALITATILE

Capitolul I. Dispozitii comune

§1.Notiune si categorii/97

 1. Notiune /97
 2. Categorii /97

§2.Capacitatea in materie de liberalitati/98

 1. Capacitatea de folosinta /98
 1. Lipsa capacitatii depline de exercitiu a dispunatorului /99
 2. Desemnarea beneficiarului liberalitatii /101
 3. Incapacitatile speciale/101
 4. Incapacitatile speciale in materia legatelor /103
 5. Simulatia/104

§3.Substitutiile fideicomisare /105

1.  Notiune /105

2.  Elementele substitutiei fideicomisare/106

§4.Libertatile reziduale /107

Capitolul II. Donatia

§1.Notiunea si caracterele juridice ale contractului de donatie /108

 1. Notiune /108
 2. Caractere juridice /109

§2.Conditiile de validitate ale contractului de donatie/113

 1. Obiectul contractului / 113
 2. Conditii de forma /115
 3. Capacitatea partilor /126

§3.Principiul irevocabilitatii donatiilor /130

 1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii /131
 2. Clauze permise /133
 3. Exceptii de la principiul irevocabilitatii /133

§4.Efectele contractului de donatie /139

 1. Obligatiile donatorului /139
 2. Obligatiile donatarului/140

Capitolul III. Testamentul

§1.Testamentul - forma juridica prin care se dispune pentru cauza de moarte de bunurile mostenirii /141

§2.Definitia si caracterele juridice ale testamentului/141

§3.Continutul testamentului/143

§4.Conditiile de fond pentru validitatea testamentului /147

§5.Conditiile de forma pentru validitatea testamentului/163

§6.Formele testamentului/166

§7.Proba testamentului/179

§8.Legatul /179

 1. Precizari prealabile /179
 2. Notiunea de „legat” /180
 3. Desemnarea legatarului /181
 4. Clasificarea legatelor /182
 5. Cauzele de ineficacitate a legatelor /188
 6. Dreptul de acrescamant/193

§9.Dezmostenirea/196

 1. Notiune/196
 2. Felurile dezmostenirii/ 197
 3. Efectele dezmostenirii/198
 4. Nulitatea dezmostenirii/199

§10. Executiunea testamentara /199

 1. Notiune/199
 2. Atributiile executorului testamentar/200
 3. Incetarea executiunii testamentare/201

Capitolul IV. Limitele dreptului de a dispune de bunurile mostenirii

§1.Precizari prealabile/202

 1. Ratiunea reglementarii /202
 2. Enumerare /202

§2.Interdictia incheierii unor pacte asupra unei mosteniri viitoare/ 203

 1. Notiune/203
 2. Conditii /204

§3.Interdictia actelor juridice care incalca rezerva succesorala /205

 1. Justificarea interdictiei /205
 2. Notiunea si caracterele juridice ale rezervei succesorale /206
 3. Mostenitorii rezervatari /208
 4. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor in concurs cu copiii dintr-o casatorie anterioara a defunctului/210
 5. Masa succesorala. Calculul rezervei si cotitatii disponibile/213
 6. Imputarea liberalitatilor si cumulul rezervei cu cotitatea disponibila/ 216
 7.  Reductiunea liberalitatilor care incalca rezerva succesorala/218

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA MOSTENIRII

Capitolul I. Patrimoniul defunctului – obiect al transmisiunii succesorale

§1.Activul si pasivul mostenirii /223

 1. Activul mostenirii/224
 2. Pasivul mostenirii /226

§2.Transmisiunea activului mostenirii /226

 1. Transmisiunea universala si cu titlu universal /226
 2. Transmisiunea cu titlu particular /227

§3.Transmisiunea pasivului mostenirii/228

 1. Mostenitorii care au obligatia de a suporta pasivul mostenirii /228
 2. Intinderea raspunderii mostenitorilor pentru pasivul mostenirii /228

§4.Dobandirea posesiunii mostenirii /229

 1. Consideratii introductive /229
 2. Dobandirea de drept a posesiunii de catre mostenitorii legali Sezinari/230
 3. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari/231
 4. Predarea legatelor/231

§5.Retransmiterea mostenirii /233

Capitolul II. Dreptul de optiune succesorala

§1.Aspecte generale /234

 1. Dreptul subiectiv de optiune succesorala /234
 2. Subiectele dreptului de optiune succesorala /236
 3. Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala/241
 4. Conditiile de validitate ale actului de optiune succesorala /243
 5. Prescriptia dreptului de optiune succesorala /245

§2.Acceptarea mostenirii /250

 1. Consideratii introductive /250
 2. Acceptarea voluntara/252
 3. Acceptarea fortata /257
 4. Efectele acceptarii /258
 5. Inventarul bunurilor si masurile speciale de conservare a lor/260

§3.Renuntarea la mostenire /262

 1. Notiune /262
 2. Conditiile cerute pentru validitatea renuntarii la mostenire /263
 3. Efectele renuntarii la mostenire/265
 4. Revocarea renuntarii la mostenire/266

Capitolul III. Procedura succesorala notariala

§1.Reglementarea si caracterele procedurii succesorale notariale /267

 1. Reglementarea procedurii succesorale notariale /267
 2. Caracterele procedurii succesorale notariale/268

§2.Competenta notarului public si deschiderea procedurii succesorale/271

 1. Competenta notarului public/271
 2. Deschiderea procedurii succesorale notariale /274
 3. Masuri de conservare a bunurilor mostenirii si administrarea lor/275

§3.Desfasurarea procedurii succesorale/276

 1. Citarea mostenitorilor/276
 2. Operatiunile efectuate de notarul public/277
 1. Eliberarea certificatului de mostenitor /278

§4.Suspendarea procedurii succesorale /279

Capitolul IV. Dovada calitatii de mostenitor

§1.Mijloacele de dovada a calitatii de mostenitor /280

 1. Certificatul de mostenitor/280
 2. Alte mijloace de proba admise de lege/291

§2.Petitia de ereditate /293

 1. Notiunea si caracteristicile petitiei de ereditate/293
 2. Efectele petitiei de ereditate/295
 3. Termenul de prescriptie/297

TITLUL V. INDIVIZIUNEA SI IMPARTEALA MOSTENIRII

Capitolul I. Indiviziunea mostenirii

§1.Notiunea de indiviziune succesorala /298

§2.Regimul juridic al indiviziunii succesorale /299

§3.Imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea din indiviziune /302

Capitolul II. Partajul succesoral /304

§1.Notiuni generale /310

§2.Cererea de imparteala a mostenirii/311

§3.Obiectul impartelii /315

§4.Lichidarea pasivului succesoral/319

§5.Raportul succesoral /319

 1. Raportul donatiilor /319
 2. Raportul datoriilor /328

§6.Formele partajului/330

§7.Efectele partajului /337

§8.Obligatia de garantie intre comostenitori /338

§9.Dreptul creditorilor de a interveni la partajul succesoral/339

§10.Desfiintarea partajului /340

Capitolul III. Partajul de ascendent

§1.Notiuni generale /342

§2.Cerintele de forma ale partajului de ascendent/343

§3.Cerintele de fond ale partajului de ascendent /343

§4.Efectele partajului de ascendent /345

§5.Cauze de ineficacitate a partajului de ascendent /346

ANEXA

1. TESTE GRILA /348

2. RASPUNSURI /405

Corneliu Turianu
Corneliu Turianu

 

S-a născut in 20 august 1940, în Negreni, judeţul Olt.

Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1966.

Doctor în drept din anul 1985. 

 

Experienţa profesională: 

01.02.1958-15.11.1958
– grefier Tribunalul  Caracal

06.12.1958-07.10.1960
– încorporat pentru satisfacerea stagiului militar

16.10.1960-01.10.1961
– executor judecătoresc Tribunalul Caracal

01.09.1966-16.01.1967
– judecător Tribunalul Raionului 23 August

16.01.1967-16.12.1968
– judecător Judecătoria sector 8

01.02.1969-11.10.1971
– judecător Judecătoria sector 1

11.10.1971-01.08.1979
– judecător-vicepreşedinte Judecătoria sector 8

01.08.1979-01.02.1990
– judecător-preşedinte secţie Tribunalul Municipiului Bucureşti

01-02-1990-20.07.1990
– judecător Curtea Supremă de Justiţie

20.07.1990-10.10.1991
– judecător Tribunalul Municipiului Bucureşti

10.10.1991-14.07.1993
– preşedintele Tribunalului Municipiului Bucureşti

14.07.1993-24.10.1996
 – judecător Tribunalul Municipiului Bucureşti

24.10.1996-03.12.2000
– senator

15.12.2000-01.06.2004
– prorector al Universităţii “Spiru Haret”, Bucureşti

01.06.2004-01.02.2006
– decan al Facultăţii de Drept, Universitatea “SPIRU HARET”


Activitate didactică: 

1992-1996
profesor la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea  Magistraţilor

1996-1997
- profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii “HYPERION”

1997-1998
- profesor la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

1998-2005
- profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii “SPIRU HARET”

2005-prezent
- conducător doctorat, Academia de Poliţie “ALEXANDRU IOAN CUZA”

2006-prezent 
-
 profesor la Catedra de Drept civil a Universităţii „ECOLOGICĂ”


Autor a 82 cărţi de specialitate, a 215 studii şi articole de specialitate.

Editor reviste de specialitate, redactor al unoc cărţi şi publicaţii de specialitate.

A participat la numeroase comunicări ştiinţifice.

Cercetător asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române.

Şeful  Departamentului de lingvistică, Societatea de Lingvistică teoretică, Bucureşti

corneliuturianu.blogspot.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!