Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 /// Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783

Editura Universitara Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor - Virginia Greceanu-Cocos

38,53 Lei

ISBN: 978-606-591-981-5

DOI: 10.5682/9786065919815

Anul publicării: 2014

Editia: I

Pagini: 204

Editura: Universitară

Autor: Virginia Greceanu-Cocos

Stoc epuizat
Cod Produs: 9786065919815 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Cuvant inainte
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)

”Contabilitatea aplicată a întreprinderilor și microîntreprinderilor” este o lucrare nouă a doamnei expert contabil Virginia Greceanu-Cocoş, autor a numeroase cărţi de specialitate economică, financiară, fiscală şi contabilă, aceasta fiind a 54-a carte a sa.

         La baza construirii prezentului titlu au stat introducerea în Codul fiscal a sistemului de încasare a TVA la încasare de la 1 ianuarie 2013 şi modificările ulterioare aduse Ordinului MFP nr.3.055/2009.

          Lucrarea cuprinde:

            • 78 de monografii contabile

            • conexiuni cu Codul fiscal

            • Planul de conturi al Ord. nr.3.055/2009, actualizat/01.06.2014

         Lucrarea poate deservi şi microîntreprinderile cu cifră de afaceri sub 35.000 euro/an, care au decis să aplice în continuare Ordinul nr.3.055/2009, nu Ordinul nr.2.239/2011, aplicabil de la 1 ianuarie 2012, pentru cele cu o cifră de afaceri sub 35.000 euro/an, prevazuta de acest ordin, care nu sunt obligate la plata TVA,  dar şi pentru cele cu o cifră de afaceri peste 65.000 euro/an, prevăzută de acest ordin, care au optat pentru plata în sistem normal a TVA, nefiind obligate la plata TVA la încasare conform Codului fiscal.

         Sfera de utilizare a lucrării este foarte largă, de la elevii şcolilor economice, studenţii institutelor de învăţământ superior care studiază contabilitatea, contabilii şi experţii contabili, auditorii financiari, consultanţii fiscali, lichidatorii şi toţi lucrătorii financiar-contabili angajaţi ca salariaţi ai firmelor cu statut de întreprindere sau microîntreprindere, obligaţi să analizeze operaţiunile care le prelucrează înainte de a le procesa şi centraliza.

         Sunt utile informaţiile cărţii şi pentru administratorii şi patronii care vor să ştie cum se reflectă efortul lor managerial în  contabilitatea firmei pe care o administrează sau conduc.

Cuvant inainte /5 

 PARTEA I

OPERATORI ECONOMICI CARE APLICA PLATA TVA LA INCASARE

 Capitolul I. Monografii contabile utile intreprinderilor (microintreprinderilor), care aplica directiva a IV-a din Ordinul MFP nr.3.055/2009-MO nr.766 bis/10.11.2009 si sistemul de plata a tva la incasare  / 7

1. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni contabile privind circulaţia ambalajelor  in planul de conturi aplicabil de la 1.I.2010, de catre intreprinderile care aplica de la 1.I.2013 Ordinul nr.1.519/2012privind Ghidul de plata a TVA la incasare/7

2. MONOGRAFIA

principalelor inregistrari privind decontarile cu clienţii si furnizorii pentru achiziţionarea, producerea, consumul si livrarea de stocuri de materiale, obiecte de inventar, produse si marfuri/15

3. MONOGRAFIA

principalelor operaţiuni contabile privind inregistrarea avansurilor acordate furnizorilor de catre clienţi, in planul de conturi aplicabil la 1.I.2010, aprobat prin  Ordinul nr. 3.055/2009, aplicabil de la1.I.2010/20

4. MONOGRAFIA

inregistrarii pagubelor conform noului plan de conturi aplicabil la 1.01.2010/ 21

5. MONOGRAFIA

inregistrarii donaţiilor si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit (sponsorizari) si a imobilizarilor realizate pe cont propriu, conform planului nou de conturi aplicabil la 1 ianuarie 2010/22

6. MONOGRAFIA

principalelor operaţiuni privind inregistrarea in contabilitate a intrarilor si iesirilor de imobilizari (imobilizari necorporale, corporale, in curs si financiare) /23

7. MONOGRAFIA

 principalelor operaţiuni sintetice privind primirea si utilizarea fondurilor financiare a C.E. la agenţiile pentru dezvoltare regionala si la (micro)intreprinderi /26 

8. MONOGRAFIA

inregistrarii operaţiunilor cu colaboratorii pentru prestari de servicii efectuate (pana de 5 ori castigul  mediu brut pe economie) / 29

9. MONOGRAFIA

privind inregistrarea operaţiunilor de regularizare si diferenţele de conversie la sfarsitul anului/29

10. MONOGRAFIA 

principalelor operaţiuni privind decontarile cu titlurile de plasament  / 31

11. MONOGRAFIA

principalelor operaţiuni privind decontarile cu  mijloacele banesti prin conturile de trezorerie   /32

12. MONOGRAFIA 

operaţiunilor privind inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli si stabilirea

rezultatelor financiare  / 33

13. MONOGRAFIA

operaţiunilor privind aporturile, rezervele si fondurile (proprii si atrase) /34

14. MONOGRAFIA

principalelor operaţiuni privind emiterea, achiziţionarea si utilizarea tichetelor de masa, conform Anexei nr.3 la Normele de aplicare a Legii nr.142/ 1998, aprobate prin HG nr.5/14.01.1999-MO nr.26/25.01.1999, la angajatorii care au organizate 

in cadrul lor cantine-restaurant sau bufete (in planul de conturi aplicabil de la

1.01.2006) /36

15. MONOGRAFIA

Inregistrarea obţinerii si vanzarii de produse finite din activitatea economica a microintreprinderii (exemplificare) /38

16. MONOGRAFIA

inregistrarii operaţiunilor privind constituirea, utilizarea si deductibilitatea fiscala a provizioanelor si ajustarilor la microintreprinderi, comparativ cu agenţii economici, potrivit Ordinului MFP nr.1880/2001 (MO nr.651/2001), HG nr.830/2002(MO nr.606/2002) si a Precizarilor aprobate prin Ordinul MFP nr.1459/1996(MO nr.208/1995), date pe principiul evaluarii la cursul zilei din data efectuarii operaţiunii si evidenţiate pe venituri sau cheltuieli, actualizate conform Ordinului MFP nr.3.055/

2009, aplicabil de la 1.I.2010/44

17. MONOGRAFIA

inregistrarii diferenţelor de curs valutar provenite din evaluarea disponibilitaţilor in valuta si a creanţelor si datoriilor in valuta la agenţii economici si, comparativ, la microintreprinderi, conform Precizarilor aprobate prin Ordinul MF nr.1670/1997 (MO nr.298/1997), date pe principiul evaluarii la cursul zilei din data efectuarii operaţiunii si evidenţiate pe venituri sau cheltuieli, actualizate  conform Ordinului MFP nr.3.055/2009, aplicabil de la 1.I.2010/ 45

18. MONOGRAFIA

inregistrarii alocaţiilor bugetare pentru investiţii acordate de la bugetul de stat sub forma cheltuielilor de capital, conform Ordinului MF nr.1459/1995(MO nr.208/1995) la agenţii economici si microintreprinderi, actualizata  conf. Ordinului nr.

3.055/2009, aplicabil de la 1.I.2010/40/47

19. MONOGRAFIA

inregistrarii garanţiilor reţinute angajaţilor care deţin funcţia de gestionar, conform Ordinului MF nr.1459/1995(MO nr.208/1995) la agenţii economici si microintre­prinderi, actualizata  conform   Ordinului nr.3.055/2009, aplicabil de la

1.I.2010 /48

20. MONOGRAFIA

inregistrarii acoperirii pierderilor contabile conform Ordinului MF nr.314/1999 (MO nr.144/1999) la agenţii economici si microintreprinderi, actualizat prin Ordinul nr.3.055/2009, aplicabil de la 1.I. 2010 /49

21. MONOGRAFIA

inregistrarii la microintreprinderi, comparativ cu agenţii economici, a operaţiunilor rezultate din aplicarea OUG nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolvenţilor instituţiilor de invaţamant, aprobata si modificata prin Legea nr.162/1997, in baza Ordinului MF nr.314/1999 (MO nr.144/1999), actualizate cu Ordinul MFP nr.3.055/ 2009, aplicabil de la

1.I.2010 /50

22. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitate a operaţiunilor ocazionate de participarea la licitaţiile valutare, conform Precizarilor aprobate prin Ordinul MF nr.1670/1997 (MO nr. 298/1997), anexa nr.2, la agenţii economici si microintreprinderi, actualizate cu Ordinul MFP nr.3.055/ 2009, aplicabil de la 1.I.2010 /50

23. MONOGRAFIA

contabila a operaţiunilor privind asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate /51

24. MONOGRAFIA

inregistrarii rezultatelor inventarierii conform noului plan de conturi aprobat prin Ordinul nr. 3.055/2010, la agenţii economici /53

25. MONOGRAFIA

inregistrarii operaţiunilor privind acordarea avansurilor si decontarea cheltuielilor de delegare, detasare, deplasare in doua variante:/55

26. MONOGRAFIA

principalelor operaţiuni privind decontarile intre entitaţile afiliate (foste in cadrul grupului sau unitaţii-ct.451) si a celor privind operaţiunile de decontari in participaţie (ct.458) cu unitaţile afiliate, conform Ordinului nr.3.055/2009, aplicabil de la

1.I.2010 /58

27. MONOGRAFIA 

inregistrarii in contabilitate a principalelor operaţiuni privind TVA,  conform   planului de conturi aprobat prin Ordinul nr.3.055/ 2010, aplicabil de la 1.I.2010 si a Ordinului nr.1.519/2012 privind TVA la incasare, aplicabil de la 1.I. 2013 /58

28. MONOGRAFIA

inregistrarii taxei de drum la agenţii economici care cumpara pentru consum benzina pe baza de bonuri valorice /63

29. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind accizele si impozitul pe ţiţei si gaze naturale din producţie interna la antrepozitul fiscal de producţie si la cumparatorul-revanzator sau consumator, conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr.44/2004 si Planului de  conturi aprobat prin Ordinul MFP nr.3.055/2009, aplicabil  de la 1 ianuarie 2010 /65 

30. MONOGRAFIA 

principalelor operaţiuni privind evidenţierea imobilizarilor corporale si necorporale primite gratuit, fara plata, de la terţi si a miscarii acestora (amortizare, vanzare, casare) /67

31. MONOGRAFIA

inregistrarii pierderilor contabile la persoanele juridice (agenţi economici si microintreprinderi), conform Ordinului MFP nr.1088/16.07.2004-MO nr.679/2004 si a planului de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr.3.055/2009, aplicabil de la

1.I.2010/68

32. MONOGRAFIA 

inregistrarii in contabilitatea operatorilor economici (societaţi naţionale, companii naţionale, societaţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regii autonome) a valorilor rezultate din rotunjirea sumelor reprezentand impozite, taxe, contribuţii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inscrise in deciziile de impunere, in actele administrative fiscale asimilate acestora, precum si in declaraţiile fiscale, potrivit prevederilor art.83(7) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in MO nr.560/2004, astfel cum a fost completat prin Ordonanţa Guvernului nr.20/2005, in baza Ordinului M.F.P. nr.418/2005-MO nr.310/13.04.2005 si a planului de conturi aprobat prin Ordinul nr.3.055/2009, aplicabil de la 1.I.2010 /69

33. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitate a provizionului constituit potrivit cap.II„Metodologia de reflectare in contabilitate a profitului repartizat pe destinaţiile prevazute la art.1(1), liniuţa a 6-a din Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societaţile naţionale, companiile naţionale, societaţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum  si  la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr.769/2001, cu modificarile ulterioare“, din anexa la Ordinul MFP nr.128/2005 privind unele reglementari contabile aplicabile agenţilor economici, publicat in MO nr.153/21.02.2005, in baza Ordinului MFP nr.418/2005-MO nr.310/13.04.2005 care modifica /70

34. MONOGRAFIA

inregistrarii operaţiunilor privind constituirea si plata Fondului de mediu  de catre deţinatorii de deseuri, persoane juridice sau fizice / 71

35. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind decontarile cu bugetul de stat si alte fonduri special/72

36. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitatea operatorilor economici a TVA aferenta parţii din veniturile realizate din vanzarea produselor obţinute, supuse TVA, cedate unui partener strain prin contractul incheiat cu acesta, care nu si-a desemnat un reprezentant fiscal domiciliat in Romania si obligaţia plaţii aferente operaţiunilor taxabile desfasurate de acesta pe teritoriul Romaniei revine beneficiarului conform Codului fiscal (art.150) aprobat prin Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile

ulterioare, actualizate la Ordinul nr.1.519/2012 aplicabil de la 1.01.2013 /74

37. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitate a principalelor operaţiuni privind  leasingul conform Ordinului MF nr.686/1999, modificat prin Ordinul nr.1784/2002, transpuse in Ordinul nr.3.055/2009 (MO nr.766  bis/2009) si Ordinul nr.1.519/2012 aplicabil de la

1.01.2013 /75

PARTEA A II-A

MONOGRAFII CONTABILE  LA ALŢI OPERATORI ECONOMICI

Capitolul I. Monografii contabile utile intreprinderilor (microintre­prinderilor), care aplica directiva a IV-a din Ordinul MFP nr.3.055/2009-MO nr.766 bis/10.11.2009 si sistemul de plata normal a TVA, fara a folosi contul intermediar „4428“, sau sistemul de plata a tva la incasare, pentru operaţiuni care nu necesita plata TVA / 83

1. MONOGRAFIA

inregistrarii capitalurilor, rezervelor si subvenţiilor pentru investiţii si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit / 83

2. MONOGRAFIA

inregistrarii provizioanelor, imprumuturilor si datoriilor assimilate/ 85

3. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind leasingul financiar (locatar, utilizator) primit /86

4. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind activele imobilizate / 86

5. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind imobilizarea in creanţe legate de participaţii, imprumuturi acordate pe termen lung si a altor creanţe imobilizate (depozite si garanţii platite) / 88

6. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind ajustarile pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor necorporale, corporale si financiare/89

7. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind producţia, lucrarile, serviciile in curs de execuţie si produsele obţinute la finele perioadei (din producţie proprie) /90

8. MONOGRAFIA

principalelor inregistrari privind decontarile cu furnizorii /91

9. MONOGRAFIA

principalelor inregistrari privind decontarile cu clienţii/ 92 

10. MONOGRAFIA

principalelor inregistrari privind decontarile cu personalul /93

11. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind decontarea unitaţilor cu bugetul asigurarilor sociale si protecţiei sociale si fondul asigurarilor sociale de sanatate/94

12. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind decontarile cu bugetul de stat si alte fonduri speciale /95

13. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind decontarile intre unitaţile afiliate (foste in  cadrul grupului) si cu asociaţii /96

14. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind decontarile cu debitorii si creditorii diversi si ajustarile pentru deprecierea creanţelor / 97

15. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operaţiuni privind conturile de trezorerie / 98

Capitolul II. Monografii contabile utile intreprinderilor (microintreprinderilor), care aplica directiva a IV-a din Ordinul MFP nr.3.055/2009-MO nr.766 bis/10.11.2009 privind Reglementarile contabile conforme cu directivele europene si dupa caz, aplica sistemul de plata a TVA la incasare, elaborate in baza actelor de modificare emise ulterior datei de 1.01.2010 /100

1. Modificari aduse prin Legea contabilitaţii  nr.82/1991 si  OUG nr.37/2011, baza legala a OMFP nr.2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate - MO nr. 522 bis/15.07.2011/100

2. Modificari aduse prin Ordinul MFP nr.2.869/2010-MO nr.882/2010 /108

3. Modificari aduse prin Ordinul nr.1.118/2012 - MO nr..603/2012 /110

MONOGRAFIA

inregistrarii certificatelor verzi  (pct.3) si a diferenţelor rezultate din cesionarea unei creanţe (pct.4), conform OMFP nr.1118/2012-MO nr.603/2012 /110

4. Modificari aduse prin Ordinul nr.1.690/2012-MO nr.85/18.12./111

5. Excepţia  introdusa de OG nr.8/2013 la intreprinderile mici pentru plata tva care nu le mai da posibilitatea sa opteze pentru plata TVA la incasare /113

6. Cum se inregistreaza impozitarea depasirii indemnizaţiilor de deplasare-detasare introdusa prin legea nr.168/2013, de aprobare a OG nr. 8/2013  /115

7. Ce modificari aduce Ordonanţa Guvernului nr.88/2013 de la 1 ianuarie 2014,  la Codul fiscal si la Legea sanataţii nr.95/2006, cu privire la impozitul pe veniturile din chirii si din alte surse de venit /117

8. Ce modificari s-au facut la titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor“ din Codul fiscal prin O.U.G. nr.102/2013?/123

9. Ce alte modificari s-au facut la Codul fiscal prin O.U.G. nr.102/2013, devenit un instrument de acoperire a „gaurilor“ bugetare?/124

10. Ce modificari aduce ordinul MFP nr.1.898/2013 la Ordinul nr.3.055/2009?/127

11. Ce consecinţe „invizibile“ are Ordinul MFP nr.1.898/2013 asupra costurilor si profitului/venitului net impozabil?  / 132

12. De ce si pentru ce s-a modificat iar Codul fiscal prin OUG nr.111/2013-MO nr. 809/2013? /137

13. Ce modificari aduce Ordinul MFP nr.2067/24.12.2013-MO nr.6/7.01.2014 la OMFP nr.3055/2009 privind contabilitatea si planul de conturi al agenţilor economici/138

14. Ce prevad Legea bugetului asigurarilor sociale si Legea bugetului de stat pe anul2014 cu privire la obligaţiile contribuabililor pe anul 2014? /140

Capitolul III. Planul de conturi general al intreprinderilor aprobat prin Ordinul MFP nr. 3.055/2009 (M.O. nr.766 bis/10.11.2009), aplicabil de la 1 ianuarie 2010 actualizat la 30 iunie 2014  /142

PARTEA A III-A

MONOGRAFII CONTABILE SIMPLIFICATE

 Capitolul I. Monografii contabile simplificate pentru operatorii economici care aplica Ordinul MFP nr.3.055/2009-MO nr.766 bis/2009, ordonate dupa modul

de tratare in ordin, care nu aplica TVA la incasare si inregistreaza TVA  

distinct /163–195

Bibliografie  /196

Cuprins /197

Virginia Greceanu-Cocos

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!