Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 /// Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783

Editura Universitara Orasele monoindustriale din Romania intre industrializare fortata si declin economic - Bianca Dumitrescu

ISBN: 978-973-749-388-0

Anul publicării: 2008

Editia: I

Pagini:

Editura: Universitară

Autor: Bianca Dumitrescu

Cod Produs: 9789737493880 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • Cuvant inainte
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)
  • Orasele monoindustriale din Romania intre industrializare fortata si declin economic

    Descarca

Studiul de fata reprezinta o lucrare de analiza si sinteza de anvergura care, prin continut, structura, metode si procedee utilizate, contribuie nu doar la clarificarea numeroaselor aspecte de geografie urbana specifice spatiului romanesc, dar si la aducerea unor elemente de noutate. Astfel, lucrarea ofera o sinteza asupra oraselor monoindustriale din Romania prin care sunt evidentiate etapele de evolutie ale acestora de-a lungul secolului XX si inceputul secolului XXI, insistandu-se asupra factorilor care au determinat aparitia si dinamica lor. Prin analiza de detaliu, autoarea demonstreaza ca localizarea activitatilor industriale are consecinte considerabile asupra spatiului geografic, industria reprezentand nu numai elementul dinamic al productiei ci si principalul factor stimulativ pentru alte activitati umane.

Lucrarea se remarca prin demersul metodologic, clar si nuantat, prin rigoarea utilizarii si interpretarii conceptelor esentiale pentru acest tip de abordare, prin modul inchegat de structurare a etapelor de analiza, prin profunzimea si legitimitatea concluziilor la care se ajunge. Este rezultatul unor ample cercetari, sustinute de o profunda documentare stiintifica, ce a presupus consultarea unui numar impresionant de studii cuprinse in bibliografie.

In demersul sau stiintific, autoarea urmareste rolul factorului uman ca utilizator al potentialului natural, nivelul incarcaturii umane, presiunea demografica asupra spatiului, evolutia populatiei si cea a resurselor umane, tendintele de evolutie, toate aceste elemente fiind analizate prin utilizarea unor metode cantitative si a unor indici sintetici, care reflecta cu fidelitate raporturile de interconditionare dintre indicatorii elementari.

Studiul de fata raspunde necesitatii cunoasterii in detaliu a mecanismelor care au dus la configurarea in forma lor actuala a oraselor monoindustriale, autoarea urmarind cu atentie punerea in evidenta a formelor, a organizarii si evolutiei entitatilor care structureaza spatiul urban, prin prisma unei triple modalitati de abordare – structurala, dinamica si functionala. Aceasta tripla dimensiune a demersului intreprins deschide calea catre o analiza exhaustiva a potentialului de dezvoltare a oraselor monoindustriale din Romania, in conditiile parcurgerii dificilei perioade, de adaptare la cerintele economiei de piata.

Autoarea incearca totodata sa ofere si solutii de revitalizare a ecosistemelor urbane monoindustriale destructurate ca urmare a dificultatilor datorate trecerii de la economia centralizata la economia de piata.

Lucrarea prezinta valente de ordin practic, situatiile evidentiate in cadrul acestei lucrari putand sta la baza formularii unei strategii si politici de dezvoltare, orientarii politicilor de planning teritorial si reabilitare a zonelor critice, a evaluarii costurilor si identificarii prioritatilor de interventie in vederea reducerii unor disparitati existente in plan teritorial – urban, si nu in ultimul rand aplicarii unor masuri de urgenta in anumite zone critice.


Prof. univ. dr. George Erdeli
Universitatea din Bucuresti

CUPRINS  / 5

CONTENTS / 9

PREFATA / 13

INTRODUCERE / 15

I.    CADRUL CONCEPTUAL  / 19
1.1. CLASIFICARILE FUNCTIONALE SI ORASELE MONO-INDUSTRIALE PE PLAN MONDIAL / 19
1.2. ORASELE MONOINDUSTRIALE IN CADRUL TIPOLOGIEI FUNCTIONALE A ORASELOR DIN ROMANIA /  22
1.3. CRITERII SI INDICATORI DE DETERMINARE A ORASELOR MONOINDUSTRIALE DIN ROMANIA / 23
1.3.1.  Structura populatiei ocupate pe sectoare de activitate / 26
1.3.2. Ponderea populatiei ocupate intr-o singura ramura industriala din totalul populatiei ocupate / 29
1.3.3. Ponderea valorica a productiei exercitate si a cifrei de afaceri intr-o singura ramura industriala din total oras / 32
1.3.4. Indicele de localizare a unei ramuri industriale /34
1.3.5. Indicele de specializare a oraselor / 37
1
.3.6. Indicele de monospecializare a oraselor / 40  

II.   CONDITIONARI FIZICE SI SOCIO-ECONOMICE IN APARITIA SI DINAMICA ORASELOR MONOINDUSTRIALE DIN ROMANIA / 45
2.1. ROLUL POZITIEI GEOGRAFICE IN APARITIA SI DINAMICA ORASELOR MONOINDUSTRIALE / 47
2.2. CONDITIONARI SOCIO-ECONOMICE IN APARITIA SI DINAMICA ORASELOR MONOINDUSTRIALE / 51
2.2.1. Exploatarea si valorificarea resurselor de materii prime / 53
2.2.2. Politica de stat in perioada economiei centralizate / 57
2.2.3. Potentialul demografic / 59
2.2.4. Forta de munca si specializarea acesteia / 61
2.2.5. Dezvoltarea cailor de comunicatie / 64
2.2.6. Piata de desfacere / 68
2.2.7. Mediul economic / 70

III.        DINAMICA ORASELOR MONOINDUSTRIALE SI  IMPORTANTA ACESTORA IN SISTEMUL URBAN ROMANESC / 73
3.1. INDUSTRIALIZAREA SI URBANIZAREA – PROCESE DEFINITORII ALE SOCIETATII CONTEMPORANE / 73
3.2. DINAMICA FUNCTIILOR URBANE IN ROMANIA / 75
3.3. SOCIETATEA CAPITALISTA SI ORASELE MONOINDUSTRIALE PANA LA CEL DE-AL DOILEA RAZBOI MONDIAL / 78
3.4. DEZVOLTAREA INDUSTRIALA CENTRALIZATA SI ORASELE MONOINDUSTRIALE APARUTE DUPA 1945 / 81
3.4.1. Organizarea administrativ-teritoriala bazata pe socialismul de tip  sovietic si explozia de orase monoindustriale dezvoltate brusc pe baza unor decizii politice (1945-1968) / 82
3.4.2. Continuarea industrializarii fortate si aparitia de noi orase monoindustriale (1968-1989) / 87
3.4.3. Anul 1989, moment de aparitie a noi orase monoindustriale / 92
3.5.  RESTRUCTURAREA ECONOMICA SI DECLINUL ORASELOR MONOINDUSTRIALE / 94
3.6. TIPURI DE ORASE MONOINDUSTRIALE / 98

IV.  FORTA DE MUNCA IN ORASELE MONOINDUSTRIALE / 101
4.1. DINAMICA NUMARULUI DE LOCUITORI SI LOCUL  ORASELOR MONOINDUSTRIALE IN IERARHIA URBANA / 101
4.2. MISCAREA NATURALA A POPULATIEI / 111
4.3. MISCAREA MIGRATORIE, FACTOR CHEIE IN CRESTEREA DEMOGRAFICA IN PERIOADA 1948-1990 / 115
4.4. MISCAREA MIGRATORIE, FACTOR CHEIE IN DECLINUL DEMOGRAFIC IN PERIOADA 1990-2002 / 118
4.5. STRUCTURILE DEMOGRAFICE ALE POPULATIEI CA INDICATOR DE APRECIERE A VIABILITATII ORASELOR MONOINDUSTRIALE / 122
4.5.1. Structura populatiei pe sexe / 122
4.5.2. Structura populatiei pe grupe de varsta / 124
4.5.3. Structura populatiei active pe sectoare de activitate / 128
4.6. CORELATIILE DINTRE MARIMEA DEMOGRAFICA A ORASELOR/ACTIVII TOTALI SI DINTRE ACTIVII TOTALI/ACTIVII INDUSTRIALI / 130
4.7. GRADUL DE OCUPARE A POPULATIEI SI SOMAJUL / 132
4.8. RAPORTUL DINTRE INCHIDEREA PRINCIPALEI UNITATI INDUSTRIALE SAU DISPONIBILIZARILE DIN PRINCIPALA UNITATE INDUSTRIALA SI RATA SOMAJULUI / 137  

V.   BAZA ECONOMICA A ORASELOR MONOINDUSTRIALE / 141
5.1. ORASELE MONOINDUSTRIALE IN CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUAL / 141
5.1.1. Legislatia si cadrul institutional pentru industria miniera / 141
5.1.2. Industria prelucratoare – o industrie defavorizata legislativ?/144
5.2.  DINAMICA SALARIATILOR DIN ECONOMIA ORASELOR MONOINDUSTRIALE, 1990-2002 / 150
5.3.  INDUSTRIA, FACTOR MOTOR IN DINAMICA ORASELOR MONOINDUSTRIALE / 151
5.3.1. Raportul dintre salariatii din economia (industria) oraselor  mono-industriale si cei din economia (industria) judetelor / 152
5.3.2. Dinamica salariatilor industriali in perioada 1990-2002 / 155
5.3.3. Procesul de dezindustrializare in orasele monoindustriale / 158
5.3.4. Indicele de concentrare a salariatilor industriali (indicele Gini si curba lui Lorenz) / 161
5.3.5. Raportul dintre dinamica salariatilor industriali in orasele mono-industriale si cea la nivel national / 162
5.
3.6. Dinamica productiei industriale, 1990-2002 / 163
5.3.7. Dinamica cifrei de afaceri, 1990-2002 / 166
5.4. ROLUL SECTORULUI DE SERVICII IN DIVERSIFICAREA BAZEI  ECONOMICE A ORASELOR MONOINDUSTRIALE / 170
5.5. ROLUL AGRICULTURII IN DIVERSIFICAREA BAZEI  ECONOMICE A ORASELOR MONOINDUSTRIALE / 174
5.6.  ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA IN ORASELE MONO-INDUSTRIALE / 177
5.6.1. Sistemele de distributie a apei potabile, a gazelor naturale si reteaua de canalizare / 178
5.6.2. Fondul locativ / 181
5.6.3. Sectorul de posta si telecomunicatii / 183
5.7. ORASELE MONOINDUSTRIALE SI MEDIUL INCONJURATOR / 185

VI. AREALE CU ORASE MONOINDUSTRIALE IN DINAMICA. STUDII DE CAZ EUROPENE / 191
6.1. MANCHESTER, UNUL DIN PRIMELE ORASE INDUSTRIALE  ALE LUMII / 192
6.2. BAZINUL CARBONIFER RUHR, ARIE DE POLARIZARE URBANA SI INDUSTRIALA / 195
6.3. BAZINUL LORRENEI, O POZITIE STRATEGICA IN FRANTA / 199
6.4. BAZINUL CARBONIFER AL SILEZIEI, UNUL DIN MARILE  BAZINE CARBONIFERE ALE LUMII / 202
 

VII. ORASELE MONOINDUSTRIALE - INCOTRO? / 209
7.1. POTENTIALUL DE DEZVOLTARE A ORASELOR MONOINDUSTRIALE UTILIZAND ANALIZA SWOT / 209 
7.1.1. Atuuri / 210
7.1.2. Puncte slabe / 211
7.1.3. Oportunitati / 213
7.1.4. Riscuri / 214
7.2. EVIDENTIEREA POSIBILITATILOR DE REVITALIZARE A ORASELOR MONOINDUSTRIALE / 215
7.2.1. De la monospecializare la diversificarea functionala / 216
7.2.2. Turismul ca alternativa in evolutia oraselor monoindustriale / 222
7.2.3. Zonele defavorizate si caracterul monoindustrial al acestora / 229
7.2.3.1. Cadrul legislativ al zonelor defavorizate / 229
7.2.3.2. Caracteristici  ale zonelor defavorizate / 230
7.2.3.3. Programe speciale destinate zonelor defavorizate / 240
7.2.4. Parcurile industriale – o noua sansa pentru orasele mono-industriale? / 241
7.2.5. Parcurile stiintifice si tehnologice, o oportunitate pentru revitalizarea oraselor monoindustriale / 251
7.2.6. Programe si proiecte destinate revitalizarii oraselor monondustriale / 257 

CONCLUZII  / 267

ANEXE / 274

ABSTRACT / 284

BIBLIOGRAFIE / 290

 

 

Bianca Dumitrescu

Este cercetator stiintific in cadrul Institutului de Geografie al Academiei Romane - Laboratorul de Geografie Umana. 

Domeniile sale de interes sunt geografia urbana, geografia industriei si geografia populatiei.

A publicat peste 30 de articole stiintifice in reviste de specialitate din tara si strainatate, 4 capitole in cadrul unor lucrari colective si 6 harti de specialitate.

De asemenea, a sustinut peste 50 de comunicari stiintifice, s-a implicat in elaborarea a 7 teme de cercetare ale Academiei Romane si a 22 contracte de cercetare.

In anul 2007 a sustinut teza de doctorat cu titlul Studiul geografic al oraselor monoindustriale din Romania, sub coordonarea stiintifica a d-lui. prof. univ. dr. George Erdeli, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti.  

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!