Elemente de urbanism

28,90 Lei

ISBN: 978-973-749-691-1

Anul publicării: 2009

Editia: II

Pagini: 303

Editura: Universitară

Autor: Cristina Alpopi

Momentan indisponibil
Cod Produs: SKU-266 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
 • Descriere
 • Unde se gaseste
 • Autori
 • Review-uri (0)
Schimbările permanente care au loc la nivel european, mondial şi implicit şi în ţara noastră, impun noi abordări în relaţia dintre teorie şi practica economică. Datorită dezvoltării mediului economic, social şi de afaceri, caracterizat prin concurenţă, risc şi complexitate, menţinerea avantajului competitiv presupune planuri şi strategii de maximă eficienţă, pentru a identifica căile de obţinere a unei superiorităţi concurenţiale de durată. O ţară modernă se bazează pe o economie modernă care vizează toate sferele de activitate, inclusiv gestionarea spaţială a teritoriului care este o activitate obligatorie, continuă şi de perspectivă, desfăşurată în interesul colectivităţilor, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european. Gestionarea spaţială a teritoriului se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale. Potenţialul de dezvoltare a zonelor şi localităţilor din România este evaluat prin existenţa infrastructurii de bază, respectiv infrastructura de transport şi cea tehnico edilitară, a unor relaţii economice cu zonele mai dezvoltate sau cu expansiune puternică imediată. De asemenea, potenţialul de dezvoltare a localităţilor este dat atât de trendul general al dinamicii populaţiei din zonele respective, al creşterii economice dar şi de trendul zonelor în care sunt amplasate. Ca urmare, activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului are un puternic impact asupra dezvoltării economice prin realizarea la nivel naţional a unei organizări spaţiale echilibrate care să conducă nemijlocit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european. De asemenea, amenajarea teritoriului este un domeniu de viitor. La începutul anilor ’90, una dintre primele structuri guvernamentale care s a ocupat de dezvoltarea spaţială s a numit Comisia Naţională de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, apoi a fost înfiinţat un minister de profil, iar acum există o direcţie în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. Şi pentru U.E. şi Consiliul Europei, amenajarea teritoriului reprezintă un domeniu de interes. Există şi o politică de amenajare a teritoriului european despre care se vorbeşte cu insistenţă în ultimii ani şi care urmăreşte conectarea vestului cu estul continentului prin diferite reţele (cum ar fi coridoarele europene de transport) sau regiuni transfrontaliere. Conform legii, activitatea de amenajare a teritoriului se desfăşoară pe întreg teritoriul României pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării spaţiale la nivel naţional, regional, judeţean, orăşenesc şi comunal. Obiectivele principale ale acestei activităţi extrem de complexe şi dinamice au în vedere, printre altele, dezvoltarea echilibrată şi utilizarea raţională a teritoriului, dezvoltarea socială şi economică echilibrată a ţării, îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi a colectivităţilor umane şi nu în ultimul rând, gestiunea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului. Putem afirma, deci, că în contextul procesului de integrare în Uniunea Europeană, dezvoltarea regională şi amenajarea teritoriului devin domenii tot mai importante. Dacă dezvoltarea regională reprezintă o politică a U.E. cu vechi tradiţii, în ultimii ani şi amenajarea teritoriului se impune ca o temă de interes comunitar. Politicile de dezvoltare spaţială şi regională în U.E. fac obiectul unor dezbateri susţinute, de cel puţin 3 decenii, în sensul unei mai bune armonizări şi corelări. România, în prezent membră a U.E., se află într un amplu, dificil şi continuu proces de construcţie legislativă şi instituţională. În prezent, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională îşi caută drumul optim, potrivit viitorului său european. Crearea recentă, în aprilie 2007, a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, este un semnal major cu privire la viitorul comun al celor două domenii: dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului şi urbanismului. Problemele tratate în această lucrare se integrează în pregătirea studenţilor facultăţii de Management, specializarea Administraţie Publică, oferindu le posibilitatea realizării cu uşurinţă a unor conexiuni interdisciplinare, constituind în acelaşi timp o sursă de informare pentru cei care vor să studieze, mai în detaliu, organizarea diferitelor localităţi şi a căror funcţionare o pot influenţa printr o atitudine responsabilă faţă de propunerile şi deciziile administraţiei publice centrale şi locale.
 
Cuprins
 
Introducere / 5
 
Capitolul 1.
EVOLUŢIA ISTORICĂ A URBANISMULUI  / 11
1.1. Urbanismul antic / 11
1.2. Urbanismul premodern / 19
1.3. Oraşul erei industriale (secolele XIX – XX) / 24
1.4. Urbanismul modern/ 28
1.5. Mişcarea modernă / 38
1.6. Urbanismul din anii ’30 şi până în prezent / 39
 
Capitolul 2.
STRUCTURA URBANISTICĂ A TERITORIULUI / 43
2.1. Urbanism – Definire, obiect, scop / 43
2.2. Teritoriul şi componentele sale / 44
2.3. Aşezările umane / 45
2.4. Oraşul / 48
2.4.1. Clasificarea oraşelor / 51
2.4.2. Extinderea oraşelor / 61
2.4.3. Aglomeraţiile urbane / 65
2.4.4. Funcţiunile economico – sociale /68
 
Capitolul 3.
Amenajarea teritoriului şi urbanismul / 73
3.1. Conceptul de dezvoltare teritorială /73
3.2. Amenajarea teritoriului şi urbanismul: definire, scop şi obiective /73
3.3. Scurt istoric al amenajării teritoriale / 81
3.4. Amenajarea teritoriului în context european / 85
3.5. Amenajarea teritoriului în context naţional / 92
3.6. Urbanismul în context naţional / 96
3.7. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism / 97
3.7.1. Documente necesare obţinerii avizului MDRL / 108
3.7.2. Metodologia de elaborare a PUG / 109
3.7.3. Structura PUG (conţinutul cadru) / 112
3.8. Parcursul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism / 116
3.9. Cadrul instituţional / 118
3.10. Cadrul legislativ / 121
3.11. Participarea populaţiei la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism / 128
3.12. Gestionarea teritoriului şi a localităţilor / 129
3.13. Gestionarea terenurilor / 130
3.14. Gestionarea construcţiilor / 131
 
Capitolul 4.
Amenajare urbanistică / 143
4.1. Densitate urbană / 143
4.2. Teoria locurilor centrale /144
4.3. Dezvoltarea spaţială a oraşului /147
4.4. Modele de organizare spaţială urbană / 152
4.5. Zonarea funcţională a spaţiului urban / 154
4.5.1. Zona centrală /155
4.5.2. Zona industrială / 156
4.5.3. Zona rezidenţială /158
4.5.4. Zona dotărilor social culturale /160
4.5.5. Zona spaţiilor verzi / 162
4.6. Probleme de transport şi trafic urban / 164
4.6.1. Străzi şi intersecţii / 168
4.6.2. Reţele de străzi / 172
4.7. Salubrizarea / 174
4.8. Teoria pragurilor /  179
 
Capitolul 5.
Echiparea şi amenajarea tehnico – edilitară/181
5.1. Alimentarea cu apă/182
5.2. Canalizarea şi epurarea apelor uzate/184
5.3. Alimentarea cu energie termică/187
5.4. Alimentarea cu gaze combustibile/189
5.5. Alimentarea cu energie electrică/191
5.6. Construcţia străzilor/192
5.7. Asanarea apelor de suprafaţă / 196
 
Capitolul 6.
Ocuparea terenurilor şi amplasarea construcţiilor/201
6.1. Modul de ocupare a terenurilor/201
6.1.1. Terenuri agricole din extravilan/202
6.1.2. Terenuri agricole din intravilan/202
6.1.3. Suprafeţe împădurite/ 203
6.1.4. Resurse ale subsolului/203
6.1.5. Resurse de apă/204
6.1.6. Zone cu valoarea peisagistică şi zone naturale protejate/204
6.1.7. Zone construite protejate/204
6.2. Siguranţa construcţiilor şi apărarea interesului public/205
6.2.1. Expunerea la riscuri naturale/205
6.2.2. Expunerea la riscuri tehnologice/206
6.2.3. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice/206
6.2.4. Asigurarea echipării edilitare/207
6.2.5. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor/207
6.3. Amplasarea construcţiilor/212
6.3.1. Orientarea faţă de punctele cardinale/213
6.3.2. Amplasarea faţă de căile de comunicaţie/214
6.3.3. Amplasarea în interiorul parcelei/217
6.4. Echiparea tehnico edilitară/217
6.4.1. Racordarea construcţiilor la reţelele publice de echipare edilitară existente/217 6.4.2. Realizarea de reţele edilitare/218
6.4.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare/218
6.5. Forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor/218
6.5.1. Parcelarea/218
6.5.2. Înălţimea construcţiilor/219
6.5.3. Aspectul exterior al construcţiilor/219
6.6. Amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri/220
6.6.1. Parcaje/220
6.6.2. Spaţii verzi şi plantate/222
6.6.3. Împrejmuiri/223
 
Capitolul 7.
Cadastrul şi publicitatea imobiliară/225
7.1. Cadastrul generalităţi/225
7.3. Cadrul legislativ şi instituţional/229
7.4. Funcţiile cadastrului/233
7.4.1. Funcţia tehnică a cadastrului/233
7.4.2. Funcţia economică a cadastrului/235
7.4.3. Funcţia juridică a cadastrului/241
 
Capitolul 8.
Locuirea urbană/247
8.1. Noţiuni generale privind locuirea/247
8.2. Cerinţe ale locuirii urbane/254
8.3. Locuirea ecologică/255
8.4. Valenţe ecologice ale locuirii în România/258
8.4.1. Calitatea mediului/258
 
Capitolul 9.
Urbanism şi mediu/267
9.1. Relaţia urbanism mediu/267
9.2. Urbanismul şi efectele lui asupra mediului/270
9.3. Efectele concentrării urbane asupra mediului înconjurător/275
 
Capitolul 10.
Urbanismul pe plan mondial/281
 
Bibliografie/301
 • Anticariat online
 • SC Atlas Group Distribution SRL– Bucuresti

 • SC Astro Impex SRL- Bucuresti

 • SC Nicol Cart SRL – Bucuresti

 • SC Larry Cart SRL – Bucuresti

 • SC Rolcris Impex SRL – Bucuresti

 • SC Stand Agentie Difuzare Carte – Bucuresti

 • SC Vox 2000 Com SRL – Bucuresti

 • SC Maricom 94 SRL – Bucuresti

 • SC Mario Fair Play Impex SRL – Bucuresti

Cristina Alpopi

Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Comparare

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

close

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!