INVITATIE COLOCVIU

In data de 20 mai 2009, ora 13, în Sala de consiliu de la sediul său, Calea 13 Septembrie, nr. 13, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează colocviul Interpretarea şi aplicarea regulamentului comunitar în dreptul naţional. Condiţii şi elemente. Studiu de caz: Regulamentul (CE) nr. 1408/71


Colocviul Interpretarea şi aplicarea regulamentului comunitar în dreptul naţional. Condiţii şi elemente. Studiu de caz: Regulamentul (CE) nr. 1408/71


Aplicarea unui act comunitar de către instanţele jurisdicţionale din România, în speţă a unui regulament, va deveni, în timp, o obişnuinţă. Considerăm necesar, ca în seria dezbaterilor referitoare la interpretarea şi aplicarea dreptului comunitar în România, iniţiate în cadrul Centrului nostru, să discutăm hotărârea Tribunalului Bucureşti în care au fost aplicate Regulamentul CEE nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii.


Dezbaterea îşi propune realizarea unui schimb de puncte de vedere din perspectiva teoreticienilor şi mai ales a practicienilor (judecători şi avocaţi).


Lucrările vor fi onorate de prezenţa unor cunoscuţi practicieni. Până în prezent, au confirmat participarea Dragoş Călin, judecător – Curtea de Apel Bucureşti şi dr. Andrei Săvescu.


Colocviul ar urma să se centreze asupra următoarelor chestiuni, lista nefiind exhaustivă: - efectul direct al dispoziţiilor de drept comunitar (primar şi derivat) ; - aplicabilitatea directă în ordinea juridică naţională a regulamentului ca act normativ comunitar ; - semnificaţia principiului egalităţii de tratament în contextul Regulamentului 1408/71.


Participarea se face numai pe bază de invitaţie, care poate fi obţinută printr-o cerere adresată Centrului (inclusiv prin e-mail la [email protected]) în care solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia precum şi domeniul de interes în materia dreptului european. Invitaţiile pot fi obţinute până la 19 mai 2009.


Este încurajată participarea la lucrările colocviului cu prezentări vizând subiectele enumerate anterior, dar şi referitoare la orice alte chestiuni conexe ce ar putea fi de interes. În acest sens, doritorii pot adresa o solicitare de înscriere pe lista vorbitorilor, trimiţând şi un scurt rezumat al principalelor puncte ce ar urma să fie atinse, la adresa de e-mail [email protected]


Lucrările şi prezentările susţinute cu ocazia colocviului urmează a fi publicate, de către Centru, într-un volum care va apărea la Editura Universitară – editură recunoscută de CNCSIS.


Informaţii suplimentare şi materiale referitoare la colocviu vor fi disponibile la adresa eubusinesslaw.wordpress.com.


CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Cu stimă, Conf. univ. dr. Mihai Şandru CSDE

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Grigore Alexandrescu Grigore Alexandrescu Grigore Alexandrescu a fost un poet si fabulist român. A debutat cu poezii publica ... citeşte mai mult →

Interviuri

ION VIANU ION VIANU     INTERVIU CU ION VIANU       Ion Vianu (n. 15 aprilie 193 ... citeşte mai mult →