Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române organizează la data de 7 iulie 2009, ora 14, la sediul său, Calea 13 Septembrie, nr. 13


 


Colocviul


«Libertatea de stabilire. Transferul sediului unei societăţi într‑un stat membru diferit de statul în care a fost constituită: cauza Cartesio, C-210/06»


 


 Prin cauza Cartesio, principiul libertăţii de stabilire a căpătat noi valenţe, fără însă a fi oferit un răspuns definitiv asupra acestei probleme.


Un stat membru poate interzice unei societaţi constituite în temeiul dreptului sau să îşi transfere sediul în alt stat al Uniunii


În schimb, libertatea de stabilire permite unei societaţi să se deplaseze către alt stat membru, transformându-se într-o formă de societate reglementată de dreptul acestui stat, fără ca dizolvarea şi lichidarea acesteia să fie necesare în timpul transformării, dacă dreptul statului membru gazda permite acest lucru.


 


Dezbaterea îşi propune realizarea unui schimb de puncte de vedere atât din perspectiva teoreticienilor, cât şi practicienilor (judecători şi avocaţi) tocmai din această perspectivă, în vederea elucidării unor posibile cauze ale acestei tendinţe evident eronate.


Lucrările vor fi onorate de prezenţa unor cunoscuţi practiceni şi vor fi moderate de către dl. Nicolae Turcu, Preşedintele Secţiei de Drept Privat, Consiliul Legislativ din România.


Colocviul ar urma să se centreze asupra următoarelor aspecte, lista nefiind exhaustivă:


- evoluţia jurisprudenţială a libertăţii de stabilire;


- analiza concluziilor avocatului general Miguel Poires Maduro;


- societatea europeană (reglementarea domeniului societar, în general) şi libertatea de stabilire.


Deşi litigiul principal a ridicat şi importante aspecte de ordin procedural privind mecanismul trimiterii preliminare (art. 234 CE), nu ne propunem abordarea acestora cu ocazia colocviului, ci ele vor fi discutate într-o ocazie ulterioară.


 


Confirmarea participării se face prin e-mail ([email protected]) până la data de 6 iulie 2009. Solicitanţii sunt rugaţi să menţioneze: numele şi prenumele, afilierea instituţională şi funcţia precum şi domeniul de interes în materia dreptului european.


Este încurajată participarea la lucrările colocviului cu prezentări vizând subiectele enumerate anterior, dar şi referitoare la orice alte chestiuni conexe ce ar putea fi de interes. În acest sens, doritorii pot adresa o solicitare de înscriere pe lista vorbitorilor, trimiţând şi un scurt rezumat al principalelor puncte ce ar urma să fie atinse, la adresa de e-mail menţionată.


Lucrările şi prezentările susţinute cu ocazia colocviului urmează a fi publicate, de către Centru, într-un volum care va apărea la Editura Universitară – editură recunoscută de CNCSIS.


Informaţii suplimentare şi materiale referitoare la colocviu vor fi disponibile la adresa eubusinesslaw.wordpress.com.


CSDE vă mulţumeşte pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate.


 


Cu stimă,


Prof. univ. dr.  Emil Moroianu             Conf. univ. dr. Mihai Şandru


           Director ICJ                                                    CSDE


 


Organizatori: Centrul de Studii de Drept European si Societatea de Studii Juridice.


 


Partener media principal: juridice.ro


 
Sponsori: Editura Universitară, Editura Wolters Kluwer, Editura Hamangiu, Editura C.H.Beck, Editura Universul Juridic.
 


Parteneri: SSJ (Societatea de Studii Juridice) Revista Română de Drept Comunitar, UNJR, infolegal.ro, Tribuna Economică, Euroconsultanţă, http://eubusinesslaw.wordpress.com/.


 


Documente referitoare la această masă rotundă vor fi disponibile la adresa web


http://eubusinesslaw.wordpress.com/


 


Nu se percepte taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor. Sunt aşteptate propuneri de sponsorizare a evenimentului.
 

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Mihai Eminescu Mihai Eminescu Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 -15 iunie 1889) a fost poet , prozator  roman,   ... citeşte mai mult →

Interviuri

CORNELIU BIRSAN CORNELIU BIRSAN Corneliu Birsan (nascut la 16 decembrie 1943 la Muntenii de Jos, Vaslui) este pr ... citeşte mai mult →