Spatiality and temporality in literary text. Observations language

ISBN: 978-606-591-912-9

DOI: 10.5682/9786065919129

Publisher year: 2014

Edition: I

Pages: 180

Publisher: Universitară

Author: Veronica Nedelcu

Product Code: SKU-10726 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Spatialitate si temporalitate in textul literar. Observatii lingvistice

    Download

Lucrarea de fata isi propune sa ilustreze modalitatea prin care se realizeaza configurarea spatiala si temporala a unui text literar, prin intermediul adverbelor de loc si de timp. Atât din perspectiva lingvistica, cât si din punct de vedere comunicativ, aceste adverbe sunt elemente importante, uneori indispensabile, pentru decodarea enuntului.

De la inceput trebuie spus ca aceasta lucrare se situeaza in continuarea demersului inceput in cadrul elaborarii lucrarii de doctorat (Adverbul ca modalitate de exprimare a locului si timpului in limba româna, 2013) in care am evidentiat functionarea acestor adverbe atât in comunicarea orala (in limba româna actuala), cât si in textele literare.

Solidaritatea dintre cele doua concepte filosofice, spatiul si timpul, implica, in plan lingvistic o corelatie functionala care decurge in prima instanta din modalitatea lor de a se inscrie in limbaj, dar si din perceptia acestora ca elemente exterioare vorbitorului, independente de existenta sa, dar care sunt articulate doar prin prezenta subiectului uman. In absenta unui vorbitor care sa le faca „perceptibile/ sesizabile” prin limbaj, ele ramân simple coordonate ale existentei umane, in general. Asadar, ele devin categorii lingvistice prin integrarea lor in limbaj, de catre un emitator, care se instituie ca origine a enuntarii si care implica un hic et nunc, in functie de care se creeaza spatiul enuntarii. Putem spune ca este o situatie paradoxala: timpul si spatiul exista independent de vointa noastra, insa doar vointa noastra este cea care le actualizeaza in discurs. Le utilizam, intr-un text literar, pentru construi un univers imaginar, cu propria cronologie si topografie, le manipulam pentru a descrie o situatie in termenii de apropiere/ departare sau implicare/ neimplicare in cele relatate.

Considerând ca textul literar reprezinta cea mai complexa forma de utilizare (scrisa) a unei limbi, am supus analizei noastre unul dintre romanele lui Marin Preda - „Cel mai iubit dintre pamânteni”. Alegerea unei opere apartinând unui scriitor muntean este justificata pe de o parte de faptul ca apartine unei zone dialectale care se situeaza cel mai aproape de varianta literara a limbii române si, pe de alta parte, de faptul ca aceasta opera inglobeaza elemente care releva aspectul ingrijit, prin respectarea normelor lingvistice, dar contine si elemente de oralitate, ceea ce permite punerea in evidenta a complexitatii relatiilor spatio-temporale, precum si a modalitatilor diferite de exprimare ale acestora.

Lucrarea este structurata pe cinci capitole, la care se adauga consideratiile finale, doua anexe, un corpus de texte, care doreste sa provoace cititorul la propriile-i analize si bibliografia. Anexele, diferentiate in functie de cele doua clase de adverbe spuse cercetarii, cuprind atât o clasificare a acestora in functie de comportamentul lor enuntiativ, cât si o serie de caracteristici ale acestora.

Ceea ce doresc sa subliniez in aceasta analiza este rolul pe care adverbele sau/ si constructiile adverbiale de loc si de timp il au in „arhitectura” textului literar. Nu in ultimul rând, voi releva, pe baza analizelor detaliate ale unor fragmente apartinând textului precizat mai sus, existenta unor trasaturi sintactice, semantice si pragmatice comune, dar si a unor diferente intre aceste doua categorii lingvistice. 

Introducere/9

Capitolul 1

Adverbele de loc si de timp – caracteristici gramaticale si pragmatice /11 

1.  Caracteristici gramaticale/11

2.  Caracteristici pragmatice /20

     2.1.  Adverbele deictice dependente doar de L, respectiv  T0/22

            2.1.1.  Adverbe deictice de loc/23

             2.1.2.  Adverbe deictice de timp/25

     2.2.            Adverbe deictice pentru care este necesar un PR, dar care nu coincide in mod obligatoriu cu PR (L sau T0) /26

            2.2.1. Adverbele de loc dependente de PR – caracteristici/   26

            2.2.2. Adverbe deictice de timp pentru care este necesar un PR, dar care nu coincide in mod obligatoriu cu PR (T0)/27

     2.3.  Adverbe nedependente de PR/28

            2.3.1.  Adverbe de loc nedependente de PR/28

            2.3.2.  Adverbe de timp nedependente de PR/29

 Capitolul 2

Comunicare si Discurs /31 

1.  Comunicare si enuntare/31

     1.1.  Comunicarea orala vs. comunicare scrisa/32

            1.1.1.  Comunicarea orala /32

            1.1.2.  Comunicarea scrisa /34

2.  Discursul ca forma de realizare a comunicarii/37

Capitolul 3

Textul literar si perspectiva narativa /41 

1.  Textul de fictiune /41

2.  Naratiunea si descrierea/44

     2.1.  Descrierea/44

     2.2.  Naratiunea/45

3. Decodarea indicilor spatiali si temporali in textul de fictiune/49

     3.1. Temporalitatea narativa /50

     3.2. Spatialitatea narativa/54

     3.3. Cel ma iubit dintre pamânteni/56

 Capitolul 4

Spatiu si spatialitate /61

1.  Spatiul - definitie si perspective/61

     1.1.  Conceptualizarea spatiului/62

     1.2.  Localizarea spatiala/63

2.  Organizarea lingvistica a spatiului/66

     2.1.  Orientare, pozitionare, localizare si limita/68

     2.2.  Labilitatea reperelor/74

 Capitolul 5

Timp si temporalitate /90

1.  Timpul – definitie si perspective/90

     1.1.  Conceptualizarea timpului/91

            1.2.1. Temporalitatea discursive/92

            1.2.2. Prezentul narativ/94

2.  Rolul adverbelor de timp in situarea temporala; relatia cu timpurile verbale/100

Concluzii /117

Anexa 1 Adverbele de loc – clasificari si definitii/121

Anexa 2  Adverbele de timp – clasificari si definitii/141

Corpus de texte propuse spre analiza - Marin Preda, Cel mai iubit dintre pamânteni/154

Bibliografie /171

Veronica Nedelcu
Veronica Nedelcu

Graduated from Faculty of Letters, University Ovidius specialization Romanian language and literature - Latin Language and Literature , holds a master's degree in the field of philology , specializing in contemporary Romanian Language , Faculty of Letters , University of Bucharest and a PhD in Philology - University of Bucharest .

Author of works: adverb as a way of expressing the place and time in Romanian ( University Publishing House , 2013) and morphological doublets present in Romanian noun ( University Publishing House , Bucharest, 2014) , co-author of textbooks for language Romanian language foreign : learn Romanian. Manual for foreign students , Level 1 ( Beginners ) (Book University , Bucharest , 2006) (co-author Ana Marin ) and Romence Őğrenelim , Yabancilar Icin Ders Kitab Seviye I ( başlayan yen ) ( Learn Romanian, foreign Manual , Level 1 ( beginners) . Operating Romania and Turkey ), ( co-author Ana Marin , Menabit Ciden - Seine ) ( Ed Golden , Constanta, 2007) ( reprint 2008, 2009) .

Since 1996, teaches classes and seminars on general linguistics , contemporary Romanian language and Romanian language as a foreign language at the Faculty of Letters of the University Ovidius of Constanta .


If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!