Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice

-27%
85,00 Lei   62,05 Lei

ISBN: 978-606-28-0744-3

DOI: 10.5682/9786062807443

Publisher year: 2018

Pages: 696

Publisher: Editura Universitară

Author: Daniel-Mihail Sandru , Irina Alexe

In stock
Stock limit
- +
Add to cart
Product Code: 9786062807443 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice

    Download

CUPRINS

Daniel-Mihail Sandru, Reflectarea izvoarelor dreptului european al achizitiilor publice in practica administrativa si jurisdictionala din Romania/ 7

LEGISLATIE

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune/ 30

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE/ 105

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ /298

Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrari, de furnizare de bunuri si de prestare de servicii de catre autoritatile sau entitatile contractante in domeniile apararii si securitatii si de modificare a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE / 445

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic / 520

Directiva Consiliului 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari /530

Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor / 540

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in domeniul achizitiilor publice si de abrogare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 842/2011/ 556

Regulamentul delegat (UE) 2015/2170 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice/ 679

Regulamentul delegat (UE) 2015/2171 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice / 694

Daniel-Mihail Sandru
Irina Alexe

write a review


Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

A fost sters din wishlist!