CIVIL LAW COURSE. GENERAL THEORY OF LIABILITY

ISBN: 978-606-28-0119-9

DOI: 10.5682/9786062801199

Publisher year: 2014

Pages: 228

Publisher: Universitară

Author:

Corneliu Turianu
Product Code: SKU-11011 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • CURS DE DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR

    Download

TITLUL I

NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. CLASIFICAREA OBLIGAŢIILOR

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ/11

CAPITOLUL II. CLASIFICAREA OBLIGAŢIILOR/15

§1. Obligaţia legală şi obligaţia naturală/15

§2. Clasificarea obligaţiilor după izvoare/16

§3. Clasificarea obligaţiilor după obiectul lor/17

§4. Clasificarea obligaţiilor după efectele lor/18

§5. Clasificarea obligaţiilor după opozabilitatea lor/20

TITLUL II

ACTUL JURIDIC IZVOR DE OBLIGAŢII

CAPITOLUL I. CONTRACTUL/23

§1. Noţiunea şi clasificarea contractelor civile/23

1. Definirea contractului/23

2. Clasificarea contractelor/25

§2. Libertatea contractuală/32

1. Principiul autonomiei de voinţă/34

2. Limitări aduse principiului autonomiei de voinţă/35

§3. Condiţiile esenţiale pentru validitatea contractului/36

§4. Încheierea contractului/38

1. Oferta/39

2. Acceptarea/42

3. Momentul şi locul încheierii contractului/43

§5. Efectele contractului civil/45

1. Principiile care guvernează efectele contractului civil/45

2. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor contractului/46

3. Efectele speciale ale contractelor sinalagmatice/52

CAPITOLUL II. ACTUL JURIDIC UNILATERAL IZVOR DE OBLIGAŢII/58

§1. Precizări prealabile/58

§2. Caracterizarea actului juridic de formaţie unilaterală, ca izvor de obligaţii/59

§3. Cazuri de acte juridice unilaterale – apreciate în literatura de specialitate ca fiind izvoare de obligaţii/59

TITLUL III

FAPTUL JURIDIC IZVOR DE OBLIGAŢII

CAPITOLUL I. FAPTUL JURIDIC LICIT/62

§1. Îmbogăţirea fără just cauză/62

1. Reglementare/62

2. Condiţiile îmbogăţirii fără justă cauză/63

§2. Gestiunea de afaceri/65

1. Condiţiile gestiunii de afaceri/66

2. Efectele gestiunii de afaceri/68

§3. Plata nedatorată/70

1. Definiţia plăţii nedatorate/70

2. Condiţiile restituirii plăţii nedatorate/70

3. Acţiunea în restituirea plăţii nedatorate/71

CAPITOLUL II. FAPTUL JURIDIC ILICIT/72

§1. Răspunderea civilă delictuală/72

1. Prejudiciul/73

2. Fapta ilicită/82

3. Raportul de cauzalitate/89

4. Vinovăţia/90

§2. Răspunderea delictuală pentru fapta proprie94

1. Răspunderea civilă delictuală a minorilor şi a persoanelor puse sub interdicţie/94

2. Răspunderea altor persoane lipsite de discernământ/95

3. Răspunderea civilă delictuală a persoanei lipsite de discernământ/97

4. Răspunderea pentru fapta proprie a persoanei juridice/98

§3. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia/102

1. Răspunderea pentru fapta minorului sau al celui pus sub interdicţie/

2. Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului/110

3. Răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate de lucruri, în general, animale şi ruina edificiului/115

4. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale/122

5. Răspunderea pentru ruina edificiului/125

TITLUL IV

EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII PREALABILE/131

CAPITOLUL II. EXECUTAREA DIRECTĂ/133

§1. Plata/134

1. Subiectele plăţii/135

2. Condiţiile plăţii/135

3. Locul plăţii/136

4. Data plăţii/136

5. Dovada plăţii/137

§2. Punerea în întârziere a debitorului/137

CAPITOLUL III. EXECUTAREA SILITĂ/139

§1. Executarea silită în natură/139

§2. Executarea prin echivalent/141

TITLUL V

RĂSPUNDEREA CIVILĂ CONTRACTUALĂ

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ CONTRACTUALĂ/143

§1. Consideraţii preliminarii/143

§2. Cauze exoneratoare de răspundere/145

§3. Alte clauze de exonerare/147

§4. Condiţiile răspunderii civile contractuale/147

CAPITOLUL II. EXECUTAREA INDIRECTĂ (PRIN ECHIVALENT) A OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE/156

§1. Daune-interese. Noţiune. Clasificare/157

§2. Condiţiile acordării daunelor-interese/158

§3. Evaluarea daunelor-interese/160

1. Evaluarea judiciară/160

2. Evaluarea legală/161

3. Evaluarea convenţională/162

§4. Punerea în întârziere/165

TITLUL VI

TRANSMITEREA OBLIGAŢIILOR

CAPITOLUL I. SUBROGAŢIA ÎN DREPTURILE CREDITORULUI/171

CAPITOLUL II. CESIUNEA DE CREANŢĂ/173

CAPITOLUL III. CESIUNEA DE DATORIE/175

CAPITOLUL IV. CESIUNEA CONTRACTULUI/176

TITLUL VII

TRANSFORMAREA ŞI STINGEREA OBLIGAŢIILOR

CAPITOLUL I. TRANSFORMAREA OBLIGAŢIILOR/178

§1. Novaţia/178

1. Noţiune/178

2. Clasificare/178

3. Condiţiile novaţiei/179

4. Efectele novaţiei/179

§2. Delegaţia/179

1. Noţiune/179

2. Clasificare/180

3. Efectele delegaţiei/180

CAPITOLUL II. STINGEREA OBLIGAŢIILOR/181

§1. Precizări prealabile/181

§2. Compensaţia (instituţie echivalentă plăţii)/182

1. Compensaţia legală/182

2. Compensaţia convenţională şi judecătorească/183

§3. Confuziunea (procedeu legal de stingere a obligaţiilor
fără executare)/183

§4. Darea în plată (procedeu convenţional de stingere a obligaţiei, echivalent plăţii)/183

§5. Remiterea de datorie (mod convenţional de stingere a obligaţiei fără ca aceasta să fie executată)/184

§6. Imposibilitatea fortuită de executare/184

TITLUL VIII

GARANŢIILE DE EXECUTARE A OBLIGAŢIILOR

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE/186

§1. Noţiunea de garanţii de executare a obligaţiilor/186

§2. Clasificarea garanţiilor/188

CAPITOLUL II. GARANŢIILE GENERALE DE EXECUTARE A OBLIGAŢIILOR/189

§1. Dreptul de gaj general al creditorilor/189

§2. Acţiuni accesorii/190

1. Acţiunea oblică (subrogatorie)/190

2. Acţiunea pauliană (revocatorie)/193

CAPITOLUL III. GARANŢIILE PERSONALE/195

§1. Fideiusiunea/196

1. Definiţia şi reglementarea fideiusiunii/196

2. Felurile fideiusiunii/196

3. Caracterele juridice ale fideiusiunii/197

4. Efectele fideiusiunii/198

5. Stingerea fideiusiunii/202

CAPITOLUL IV. GARANŢIILE REALE/203

§1. Gajul/205

1. Definiţie/205

2. Constituirea gajului/205

3. Obiect/206

4. Caractere juridice/207

5. Condiţii de constituire a gajului/208

6. Efectele gajului/209

7. Încetarea contractului de gaj/211

§2. Ipoteca/212

1. Definiţie şi reglementare/212

2. Caracterele generale ale tuturor felurilor de ipoteci/212

3. Bunurile care pot face obiectul unei ipoteci/213

4. Felurile ipotecii şi formalităţile de constituire/213

5. Stingerea ipotecii/218

§3. Privilegiile/219

1. Definiţie şi reglementare/219

2. Caractere juridice/219

§4. Dreptul de retenţie/220

1. Definiţie şi reglementare/220

2. Caracterele juridice ale dreptului de retenţie/224

3. Condiţiile invocării dreptului de retenţie pe cale judiciară/225

4. Stingerea dreptului de retenţie/226

ANEXA/228

Corneliu Turianu
Corneliu Turianu


He was born on August 20, 1940, in Negreni, Olt County.

Graduated in Law from the University of Bucharest in 1966.

Doctor of Law in 1985.


Professional experience:

01.02.1958-15.11.1958
- Registrar of Caracal

06.12.1958-07.10.1960
- Built on military

16.10.1960-01.10.1961
- Caracal Court bailiff

01.09.1966-16.01.1967
- District Court Judge 23 August

16.01.1967-16.12.1968
- District Court Judge in August

01.02.1969-11.10.1971
- A District Court judge

11.10.1971-01.08.1979
- Deputy District Court Judge in August

01.08.1979-01.02.1990
- Judge, County Court division president

01-02-1990-20.07.1990
- Supreme Court Judge

20.07.1990-10.10.1991
- County Court Judge

10.10.1991-14.07.1993
- President of the County Court

14.07.1993-24.10.1996
- County Court Judge

24.10.1996-03.12.2000
- Senator

15.12.2000-01.06.2004
- Rector of the University "Spiru Haret" University, Bucharest

01.06.2004-01.02.2006
- Dean of the Faculty of Law, University "Spiru Haret"Teaching:

1992-1996
- Professor at the National Institute for Magistrates' Professional Training


1996-1997
- Professor of Civil Law University "HYPERION"

1997-1998
- Professor at the Academy of Economic Studies

1998-2005
- Professor of Civil Law of the University "Spiru Haret"

2005-present
- Head doctor, Police Academy "Alexandru Ioan Cuza"

2006-present
- Professor of Civil Law University "GREEN"


Author of 82 books, of 215 studies and articles.


Editor magazines, books editor of Unocal and publications.


He participated in numerous scientific.


Research associate at the Institute of Sociology of the Romanian Academy.


Head Department of Linguistics, Theoretical Linguistics Society, Bucharest

corneliuturianu.blogspot.ro 


write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!