Contabilitatea in partida dubla si legislatia persoanelor juridice fara scop patrimonial, simplificata si actualizata

57,80 Lei

ISBN: 978-606-28-0077-2

DOI: 10.5682/9786062800772

Publisher year: 2014

Edition: I

Pages: 457

Publisher: Editura Universitară

Author: Virginia Greceanu-Cocos

Unavailable at the moment
Product Code: SKU-11019 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Contabilitatea in partida dubla si legislatia persoanelor juridice fara scop patrimonial, simplificata si actualizata

    Download

CUVANT INAINTE /5

PARTEA I

CONTABILITATEA IN PARTIDA DUBLA

CAPITOLUL 1. PLANUL DE CONTURI GENERAL CONFORM ORDINULUI MEF NR.1969/2007 (PCT.227-228 DIN ANEXA NR.1) APLICABIL DE LA 1 IANUARIE 2008, VALABIL LA 31 OCTOMBRIE 2014/8

CAPITOLUL 2. NOUTATILE REGLEMENTARILOR CONTABILE SI A PLANULUI DE CONTURI APLICABILE LA PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP PATRIMONIAL DE LA 1 IANUARIE 2008 /33

Anexa nr.1

STRUCTURA ORGANIZARII CONTABILITATII/42

1.Tehnica InregistrArii operaTiunilor In contabilitatea financiarA/42

CAPITOLUL 3. PRINCIPALELE REGULI DE EVALUARE SPECIFICE ELEMENTELOR DE BILANT /47

CAPITOLUL 4. COMENTARII SI PRECIZARI /79

Anexa nr. 2

SINTEZA MODULUI DE CALCUL, EVIDENTA SI PERIODICITATEA LA CARE SE FAC EVALUARI LA ELEMENTELE DE BILANT EXPRIMATE IN VALUTA SAU IN LEI, A CAROR DECONTARE SE FACE INTR-O ALTA VALUTA, CONFORM ORDINULUI M.F.P. nr.3.055/2009 /86

CAPITOLUL 5. CONTINUTUL POLITICILOR CONTABILE SI AL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE /94

CAPITOLUL 6. CONTINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR/ 100

CAPITOLUL 7. VERIFICAREA SAU AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE

ANUALE/ 101

CAPITOLUL 8.APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE/ 102

CAPITOLUL 9.REGISTRELE DE CONTABILITATE FOLOSITE LA PERSOANELE JURIDICE FARA SCOP PATRIMONIAL/ 103

CAPITOLUL 10.INVENTARIEREA PATRIMONIULUI/ 106

CAPITOLUL 11. NORME METODOLOGICE DE UTILIZARE A CONTURILOR

CONTABILE/ 107

CAPITOLUL 12. MONOGRAFII CONTABILE CONSIDERATE NECESARE PERSOANELOR JURIDICE FARA SCOP PATRIMONIAL, ELABORATE IN BAZA PLANUL DE CONTURI APROBAT PRIN ORDINUL MEF NR. 1969/2007  (M.O.NR.846 BIS/10.12.2007), APLICABIL DE LA 1 IANUARIE

2008,  VALABIL LA 31 OCTOMBRIE 2014 / 225

PARTEA A II-A

LEGISLATIE UTILA COMENTATA

CAPITOLUL 1. CE PREVEDE NOUL ORDIN AL M.F.P. nr.1826/2003 DE APROBARE A PRECIZARILOR PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII DE GESTIUNE/ 342

CAPITOLUL 2. MODUL DE IMPOZITARE A PROFITULUI REALIZAT DIN ACTIVITATEA FARA SCOP PATRIMONIAL DESFASURATA DE ASOCIATII SI FUNDATII CONFORM CODULUI FISCAL/ 347

CAPITOLUL 3. CE PREVAD NOILE NORME PRIVIND ORGANIZAREA SI EFECTUAREA INVENTARIERII, APROBATE PRIN ORDINUL MFP nr.2.861/2009 (MO nr.704/20.10.2009)/ 353

CAPITOLUL 4. CUM A AJUNS BUGETUL STATULUI, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE SI BUGETELE LOCALE SA FINANTEZE „PARADISUL FISCAL“ AL ONG-urilor ROMANE SI STRAINE? /364

CAPITOLUL 5. CE PREVAD LEGEA BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE SI LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2014 CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR PE ANUL 2014?/ 368

CAPITOLUL 6. PENTRU CINE A FOST DATA LEGEA NR.72/2013? / 369

CAPITOLUL 7. CARE SUNT ASEMANARILE SI DEOSEBIRILE INTRE CONTABILITATEA LA O CASA DE AJUTOR RECIPROC SI LA O ASOCIATIE DE PROPRIETARI / 372

Virginia Greceanu-Cocos

write a review


Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!