Geographical study of human settlements in the sub-Carpathian Basin Sarat Cricovului

ISBN: 978-606-28-0448-0

DOI: 10.5682/9786062804480

Publisher year: 2016

Pages: 212

Publisher: Editura Universitară

Author: Monica-Adriana Oprea

Product Code: SKU-11339 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)

Prefata/ 9

Introducere/ 11

1. Consideratii generale/13

1.1. Repere teoretice si metodologice/ 13

1.2. Câteva repere privind cunoasterea anterioara a regiunii /16

2. Asezarea geografica a regiunii si importanta conditiilor fizico-geografice in evolutia si dezvoltarea asezarilor umane/ 18

2.1. Asezarea geografica/ 18

2.2. Elemente de ordin geologic/19

2.3. Relieful - cadru al asezarilor umane/ 22

2.3.1. Caracteristici morfografice si morfometrice/ 22

2.3.2. Procesele geomorfologice actuale si degradarea terenurilor /32

2.4. Particularitatile climatice/ 36

2.4.1. Temperatura aerului/ 37

2.4.2. Precipitatiile atmosferice/ 39

2.4.3. Regionarea climatica / 41

2.5. Resursele de apa /41

2.5.1. Apele de suprafata /41

2.5.2. Apele subterane/ 44

2.6. Potentialul biopedogeografic / 45

2.6.1. Vegetatia/ 45

2.6.2. Solurile / 46

3. Populatia, componenta dinamica a spatiului geografic/ 52

3.1. Dinamica populatiei/ 52

3.1.1. Evolutia numerica a populatiei/52

3.1.2. Miscarea naturala/57

3.1.3. Mobilitatea teritoriala a populatiei/ 68

3.1.4. Bilantul demografic general/ 74

3.1.5. Ritmul mediu anual de crestere a populatiei/ 78

3.2. Densitatea si raspândirea geografica a populatiei/81

3.3. Structuri geodemografice/ 83

3.3.1. Structura pe grupe de vârsta si genuri (sexe) /83

3.3.2. Aspecte privind structura social-economica / 92

3.3.3. Structura pe medii a populatiei/ 95

3.3.4. Structura populatiei dupa starea civila /95

3.3.5. Structura etnica si confesionala /97

4. Asezarile umane - forme ale concentrarii popularii /101

4.1. Vechimea asezarilor/ 101

4.2. Distributia spatiala a asezarilor si dispersia acestora. Raporturile cu formele de relief /109

4.2.1. Distributia altitudinala a asezarilor/ 109

4.2.2. Dispersia asezarilor /112

4.2.3. Raporturile cu formele de relief /114

4.3. Marimea si evolutia demografica a asezarilor /117

4.4. Structura interna a asezarilor /122

4.5. Functiile asezarilor /126

4.6. Fondul de locuinte si dotarile edilitare /130

4.6.1. Fondul de locuinte, suprafata locuibila, confortul locuirii / 130

4.6.2. Alimentarea cu apa. Sistemul de canalizare/ 133

4.6.3. Alimentarea cu gaze naturale si cu energie electrica /136

4.6.4. Managementul deseurilor/ 137

4.6.5. Infrastructura rutiera si feroviara /137

4.7. Reteaua scolara si nivelul de educatie /140

4.7.1. Câteva informatii istorice/ 140

4.7.2. Situatia actuala /141

4.8. Reteaua sanitara si nivelul asistentei medicale /156

4.8.1. O privire in trecut / 156

4.8.2. Situatia actuala /157

5. Activitatile economice /164

5.1. Resursele funciare si activitatile agricole / 164

5.1.1. Resursele funciare/ 164

5.1.2. Activitatile agricole / 167

5.2. Impactul antropic rezultat in urma utilizarii terenurilor si evaluarea acestuia /178

5.3. Activitatile industriale si de constructii/185

5.4. Posibilitatile de dezvoltare a turismului/ 188

6. Elemente privind dezvoltarea regiunii /195

6.1. Ierarhizarea asezarilor/195

6.2. Principalele obiective urmarite in vederea unei dezvoltari viabile/ 198

6.2.1. Analiza orasului Urlati/ 199

6.2.2. Analiza asezarilor rurale/201

Bibliografie/ 204

Monica-Adriana Oprea

write a review


Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

A fost sters din wishlist!