Bazele statisticii pentru afaceri internationale

Bazele statisticii pentru afaceri internationale

  • Autor:

  • Editura: Editura Universitară

    ISBN: 978-973-749-616-4

  • Anul publicării:

    Ediţia: I

    Pagini: 332

3372 RON

Disponibilitate: în stocMai multe detalii Bazele statisticii pentru afaceri internationale

Statistica este un domeniu al cunoaşterii ştiinţifice, care se fundamentează preponderent pe abordarea inductivă a domeniului cercetat. Pornind de la înregistrarea de evenimente (manifestări) nemijlocit sesizabile ale realităţii empirice, printr-un proces de comparare, abstractizare şi generalizare, statistica:
• observă regularitatea şi variabilitatea;
• formulează şi testează ipoteze şi legităţi, contribuind, prin rigoarea expresiilor numerice, la caracterizarea şi explicarea cauzală a fenomenelor şi proceselor abordate. Tocmai din acest motiv, se afirmă că statistica are un conţinut metodologic, care devine „matricea“ oricărei ştiinţe cu caracter aplicativ. În rândul economiştilor şi al oamenilor de afaceri este însă frecvent întâlnită părerea că Statistica este o disciplină academică dificilă, abstractă, cu prea multe formule şi obositoare tabele de calcul.

Acest manual îndrăzneşte să contrazică o astfel de opinie. Mai mult decât atât, printr-o riguroasă selecţie a conţinuturilor şi a exemplificărilor, capitolele cărţii demonstrează, sperăm noi, atât necesitatea însuşirii metodei Statisticii de către viitorii specialişti în afaceri internaţionale, cât şi uşurinţa învăţării Statisticii.
În acest scop, în acest manual accentul este transferat de la fundamentarea teoretică a diferitelor metode şi procedee de prelucrare statistică a datelor către problemele rezolvate cu ajutorul acestora.
Cei interesaţi în aprofundarea aspectelor teoretice ale metodei Statisticii sunt invitaţi să consulte unele dintre lucrările enumerate în Bibliografia orientativă de la sfârşitul prezentului volum, lucrări ce pot fi cu siguranţă accesate fizic sau virtual în marile biblioteci publice din ţară sau în fondul de manuale universitare.
Prezentul volum cuprinde opt capitole dedicate prezentării teoretice succinte a unor metode, procedee şi tehnici de prelucrare a datelor observării statistice. Sunt adăugate două capitole care introduc perspectiva analizei cantitative şi calitative în domeniul afacerilor economice internaţionale.
Cititorului îi sunt prezentaţi indicatorii specifici cercetării statistice a relaţiilor economice internaţionale ale unei ţări, aşa cum se regăsesc ele fie în publicaţiile oficiale ale rezultatelor macroeconomice sau la nivel de ramură de activitate, fie în balanţa de plăţi externe şi în poziţia investiţională internaţională a fiecărei ţări. Fiecare din cele zece capitole are o structură didactică similară.
La începutul fiecărui capitol, atragem atenţia cititorului asupra aspectelor pe care le va găsi tratate teoretic succint în paragrafele capitolului cu intenţia de a-i canaliza atenţia către clarificarea şi fixarea acestora. Pentru a evita obositoare suprapuneri între exemplele care însoţesc, în multe manuale universitare prezentarea teoretică a metodelor de investigare şi studiile de caz cuprinse în problemele rezolvate, am optat pentru eliminarea aproape integrală a ilustrărilor numerice din paragrafele de sinteză teoretică. Ele au fost înlocuite cu trimiteri la problemele rezolvate, aflate în continuarea capitolului.
În sfârşit, fixarea şi verificarea cunoştinţelor poate fi făcută personal de către fiecare utilizator al manualului prin rezolvarea problemelor propuse. Tocmai de aceea, credem că printre beneficiarii acestui volum se vor număra:
• studenţii din facultăţile economice, în particular, cei care parcurg ciclul de studii universitare de licenţă în economie şi afaceri internaţionale, care se familiarizează cu metodele, tehnicile şi procedeele statistice frecvent utilizate în analiza economică cantitativă;
• cursanţii de la învăţământul deschis la distanţă, care găsesc în acest volum instrumentul necesar pentru înţelegerea şi verificarea autonomă a cunoştinţelor de statistică pe care le acumulează;
• studenţii înscrişi la acele programe de masterat care dezvoltă competenţe în domeniul relaţiilor internaţionale, cu deosebire aceia care nu au o formare iniţială în domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;
• practicienii din mediul intern şi internaţional de afaceri sau din instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, care caută o fundamentare cantitativă riguroasă pentru înţelegerea şi soluţionarea problemelor profesionale de zi cu zi.

Despre autor

Liviu - Stelian Begu

Mihai Korka

Erika Marin

Adriana Anamaria Alexandru

Te-ar mai putea interesa şi..

Promoţii

Trimiterile preliminare ale instantelor din Romania la CJUE. Culegere adnotata de jurisprudenta (2007-2018) - Vol. I-X si Addenda

Trimiterile preliminare a..

Drept

54000 RON Detalii 830 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Mihai Eminescu Mihai Eminescu Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 -15 iunie 1889) a fost poet , prozator  roman,   ... citeşte mai mult →

Interviuri

HORIA GARBEA HORIA GARBEA Horia Garbea (n. 10 august 1962, Bucuresti) este un scriitor roman. Membru al Un ... citeşte mai mult →